Παιδαγωγική & Διδακτική Μεθοδολογία της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης

Έναρξη: 05/06

Διάρκεια: 9 μήνες

Εγγραφές: Ανοιχτές

logo moriodotoumeno
Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Πρωτοποριακό μοριοδοτούμενο πρόγραμμα που συνδυάζει τη διδακτική μεθοδολογία με τη διδασκαλία της Θεολογίας και Θρησκειολογίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η σύχγρονη διδακτική προσέγγιση του μαθήματος των Θρησκευτικών και οι σχετικές θεολογικές και θρησκειολογικές γνώσεις είναι απαραίτητες για τον σύγχρονο δάσκαλο ή θεολόγο και απαιτούνται στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

Συνδυάζοντας τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης με το περιεχόμενό της, που προέρχεται από τη χριστιανική θεολογία, τις θρησκείες και κοσμοθεωρίες καθώς και άλλες επιστήμες, θα γίνετε ικανοί/ές να διδάξετε σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της σχολικής θρησκευτικής εκπαίδευσης.

Χρησιμοποιώντας τα εκπαδευτικά υλικά και την εμπειρία ενός μεγάλου αριθμού Καθηγητών Παιδαγωγικής και Θεολογίας και ερευνητών από τρία Πανεπιστήμια θα αποκτήσετε πλούσιες γνώσεις, χρήσιμες, στον σχεδιασμό και εφαρμογή διδασκαλιών με αποτέλεσμα και ενδιαφέρον για τους μαθητές/τις μαθήτριες και προσόντα για τη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. 

Με τον δικό σας ρυθμό μάθησης θα έχετε θεωρητικά και πρακτικά αποτελέσματα, που συντελούν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή σας.

Απευθύνεται σε όλους και όλες που διδάσκουν ή σκοπεύουν να διδάξουν το μάθημα των θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και σε υποψηφίους/ες για διορισμό μέσω ΑΣΕΠ ή στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Συστήνεται  σε:

-Αποφοίτους/ες Θεολογικών Σχολών, Παιδαγωγικών Σχολών, Φιλοσοφικών Σχολών, που έχουν το επαγγελματικό δικαίωμα να διδάσκουν το μάθημα των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

-Μόνιμους ή αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς,

-Φοιτητές και φοιτήτριες Παιδαγωγικών Σχολών, Θεολογικών Σχολών, ενδιαφερόμενους/ες για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση.

Μοριοδοτείται με τη μέγιστη μοριοδότηση των δύο (2) μορίων για την κατάταξη τους πίνακες κατάταξης διορισμού και αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (N. 4589/2019) και ειδικής αγωγής (Ν. 4589/2019 (Κεφ. Ε) και Ν. 4823/2021)

Με ένα (1) μόριο στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, διευθυντών και υποδιευθυντών (Νόμος 4823/2021), με μέγιστο αριθμό μορίων 2

Με ένα (1) μόριο στην επιλογή Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη διδασκαλία σχετικών διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Συνδυάζεται με την εργασία και την επαγγελματική ανάπτυξη

Πρόγραμμα Σπουδών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 22 ΩΡΕΣ

Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτική μεθοδολογία της Θρησκευτικής Επαίδευσης

Θέματα της ενότητας:

 1. Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και διδακτική μεθοδολογία (Ευρώπη-Ελλάδα, νέα και παλαιά Προγράμματα Σπουδών, σχολικόεγχειρίδιο).
 2. Δημιουργία κοινότητας στο σχολείο και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (Παιδαγωγικό και διδακτικό συμβόλαιο, χωρισμός και διαχείριση ομάδων, αρχιτεκτονική τάξη, σύνταξη φύλλων εργασίας).
 3. Τεχνικές διδασκαλίας βιωματικής πολυτροπικής μάθησης (σχεδιασμός και εφαρμογή τεχνικών, ανάπτυξη λογοτεχνικών κειμένων, τέχνες στην εκπαίδευση).

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αντιλαμβάνεσαι τις διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις της θρησκευτικής αγωγής και εκπαίδευσης ως προς τη γνώση και τις δεξιότητες που αναπτύσσουν και πώς αυτές οριοθετούν ανάλογα το ρόλο του εκπαιδευτικού και τη διδακτική μεθοδολογία.
 • Αξιοποιείς βιωματικές και πολυτροπικές τεχνικές στη διδασκαλία.
 • Υποβοηθάς την καλλιέργεια των γνωσιακών και μεταγνωσιακών ικανοτήτων των παιδιών και των εφήβων (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργατικότητα, προγραμματισμός ενεργειών, ανάληψηπρωτοβουλιών, ικανότητα του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω»).

Περιλαμβάνει: 18 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 βίντεο συνολικής διάρκειας 55 λεπτών, υποστηρικτικό γραπτό και πολυτροπικό υλικό, 2 προτεινόμενα άρθρα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 22 ΩΡΕΣ

Διδασκαλία στη θεωρία και πράξη

Θέματα της ενότητας:

 1. Η Διδακτική πράξη και η θεωρία της (τι μαθαίνεικανείς στο σχολείο;)
 2. Βασικές αρχές της βιωματικήςμάθησης και της μετασχηματιστικής εκπαίδευσης
 3. Βασικές αρχές στη θεωρία καιπράξη του σχεδιασμού διδασκαλίας
 4. Μετασχηματιστική ΘρησκευτικήΕκπαίδευση (Θεωρία βασικού θέματος και ουσιαστικών ερωτημάτων, σχέδιο μαθήματος, χρήση φακέλουπηγών ή σχολικούεγχειριδίου στη διδασκαλία, αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων, διαχείριση διδακτικού χρόνου)
 5. Τεχνικές διδασκαλίας (σχεδιασμός και εφαρμογή τεχνικών, ανάπτυξη λογοτεχνικών κειμένων, τέχνες στην εκπαίδευση)

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αναλύεις τη διδακτική πράξη και τη σχέση της με τις θεωρίες της αγωγής, εκπαίδευσης και μάθησης.
 • Προσεγγίζεις κριτικά διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας και επιστημονικούς όρους της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης.
 • Χρησιμοποιείς θεωρητικά τεκμηριωμένες μεθόδους κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας.
 • Διαμορφώνεις σχέδια διδασκαλίας με βάση την ενεργό μάθηση και τη δραστηριοποίηση του μαθητή/ τηςμαθήτριας.
 • Διαχειρίζεσαι πηγές στη διδασκαλία του είτε αυτές προσφέρονται (Φάκελος Μαθήματος ή ΣχολικόΕγχειρίδιο) είτε όχι.
 • Υποβοηθάς την καλλιέργεια των γνωσιακών και μεταγνωσιακών ικανοτήτων των παιδιών και των εφήβων.

Περιλαμβάνει: 8 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 βίντεο συνολικής διάρκειας 85 λεπτών, υποστηρικτικό  υλικό-παράδειγμα, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 22 ΩΡΕΣ

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση και οι πολιτικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές προεκτάσεις

Θέματα της ενότητας:

 1. Η θρησκεία ως διαχειριστής και φορέας νοήματος
 2. Η θρησκευτική αγωγή ως διαδικασία κοινωνικής και πολιτικής ένταξης
 3. Κατασκευή Προγραμμάτων Σπουδών για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση
 4. Θρησκευτική Συνείδηση και Διαθρησκειακή Αγωγή

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Περιγράφεις το περιεχόμενο των όρων θρησκεία, θρησκευτική γνώση και αγωγή, θρησκευτικότητα κ.ά.
 • Αναγνωρίζεις τους τρόπους συγκρότησης και λειτουργίας της εκπαιδευτικής πολιτικής για θέματα θρησκευτικής αγωγής, καθώς και τρόπους συγκρότησης και λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών.
 • Προσεγγίζεις με κοινωνιολογικές και παιδαγωγικές προϋποθέσεις τους όρους «θρησκευτική συνείδηση» και «διαθρησκειακή αγωγή».

Περιλαμβάνει: 7 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 3 βίντεο συνολικής διάρκειας 38 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 22 ΩΡΕΣ

Θρησκευτική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Θέματα της ενότητας:

 1. Φάσεις εισαγωγής των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 2. Τεχνολογίες ανάπτυξης και παιδαγωγικά ρεύματα χρήσης
 3. Υπολογιστές και διδασκαλία στη Θρησκευτική Εκπαίδευση Θρησκευτική
 4. Εκπαίδευση και ψηφιακό περιβάλλον

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αξιοποιείς τις ΤΠΕ στη διδασκαλία.
 • Διαχειρίζεσαι μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ.
 • Επιλέγεις κατάλληλα επικοινωνιακά μέσα ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας.
 • Διαχειρίζεσαι ψηφιακά περιβάλλοντα για την επικοινωνία και την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Αξιολογείς και να εντοπίζει στο διαδίκτυο κατάλληλες πηγές για τον σχεδιασμό και την πράξη της διδασκαλίας.

Περιλαμβάνει: 11 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 βίντεο συνολικής διάρκειας 48 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 18 ΩΡΕΣ

Κοινωνική Παιδαγωγική & Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή

Θέματα της ενότητας:

 1. Αρχές της Κοινωνικής Παιδαγωγικής
 2. Θεωρία και πράξη της Κοινωνικής Παιδαγωγικής
 3. Συνάντηση Κοινωνικής Παιδαγωγικής και Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
 4. Εφαρμογές της Κοινωνικής Παιδαγωγικής στη Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή
 5. Ανάπτυξη σχεδίων δράσης Κοινωνικής Παιδαγωγικής στην εκπαίδευση

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αναγνωρίζεις τις θεωρητικές, επιστημολογικές και μεθοδολογικές διαστάσεις της Κοινωνικής
 • Διακρίνεις τα κοινά σημεία των διαστάσεων (θεωρητικών, ανθρωπολογικών, ηθικών, κοινωνικών, ιστορικών, πρακτικών) της Κοινωνικής Παιδαγωγικής και της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης.
 • Αποτιμάς τη δυνατότητα της εκπαίδευσης να συντελέσει στην αλλαγή και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής μέσω της κοινωνικής παρέμβασης.
 • Οραματίζεσαι σχέδια δράσης για τη βελτίωση και την αλλαγή εκπαιδευτικών και κοινωνικών καταστάσεων.

Περιλαμβάνει: 8 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 βίντεο συνολικής διάρκειας 46 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 22 ΩΡΕΣ

Παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση θεολογικών κειμένων

Θέματα της ενότητας:

 1. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις των βιβλικών κειμένων και η χρήση τους στη διδασκαλία
 2. Προϋποθέσεις Παιδαγωγικής και διδακτικής προσέγγισης των θεολογικών κειμένων
 3. Βίβλος και παιδαγωγικές εφαρμογές

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Διακρίνεις τις ερμηνευτικές,θεολογικές και παιδαγωγικές προϋποθέσεις προσέγγισης των βιβλικών κειμένων.
 • Αξιοποιείς λειτουργικά στη διδασκαλία κείμενα θεολογικού περιεχομένου με σκοπό τη μάθηση και τη γνώση σε εκπαιδευτικό πλαίσιο.
 • Σχεδιάζεις δραστηριότητες που εφαρμόζουν στην πράξη τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις των βιβλικών κειμένων.

Περιλαμβάνει: 11 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 3 βίντεο συνολικής διάρκειας 36 λεπτών, επιπλέον γραπτό υλικό, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 22 ΩΡΕΣ

Διδασκαλία θεμάτων της Ιστορίας της Εκκλησίας

Θέματα της ενότητας:

 1. Η χρήση της ιστορίας με τις σύγχρονες τεχνικές της (κοινωνική ιστορία, ιστορία πνευματικών ρευμάτων κλπ.) στη Θρησκευτική Εκπαίδευση
 2. Οι ιστορικές πηγές ως μεθοδολογικά εργαλεία του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία της Θεολογίας
 3. Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας και η αξιοποίησή τους με βάση παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές προϋποθέσεις

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Εκτιμάς διαθεματικά ζητήματα προσέγγισης της Εκκλησιαστικής ιστορίας.
 • Αξιολογείς στοιχεία εκκλησιαστικής ιστορίας στο πλαίσιο των γενικότερων, διδακτικών στόχων στο μάθημα των Θρησκευτικών.
 • Χρησιμοποιείς ιστορικά στοιχεία (κείμενα ή μνημεία) για να εμπλουτίσει διδακτικά σενάρια στο μάθημα των Θρησκευτικών.

Περιλαμβάνει: 8 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 βίντεο συνολικής διάρκειας 60 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 22 ΩΡΕΣ

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και διδασκαλία των θρησκειών

Θέματα της ενότητας:

 1. Πολιτισμική ταυτότητα και ετερότητα
 2. Βασικές έννοιες και αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 3. Η θρησκευτική διάσταση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 4. Διδασκαλία των θρησκειών
 5. Βιωματικές τεχνικές στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Εκτιμάς την πολιτισμική ετερότητα.
 • Προσεγγίζεις κριτικά τη σύγχρονη διαπολιτισμικότητα
 • Διαχειρίζεσαι με βάση τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τη διδασκαλία κάθε θρησκείας.
 • Οργανώνεις τη διδασκαλία των θρησκειών με στόχο την καλλιέργεια της επικοινωνίας.

Περιλαμβάνει: 11 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 βίντεο συνολικής διάρκειας 49 λεπτών, υποστηρικτικό γραπτό υλικό, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 18 ΩΡΕΣ

Θέματα Βιβλικής Θεολογίας: Από τον Ισραήλ στον Χριστό

Θέματα της ενότητας:

 1. Βασικά θέματα εισαγωγής και κριτικής του κειμένου της ΠαλαιάςΔιαθήκης
 2. Οι ιστορικές συνθήκες της συγγραφής των κειμένων της Π. Διαθήκης και της συγκρότησής τους σε ενιαία συλλογή
 3. Θεμελιώδεις έννοιες της θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης μέσα από βιβλικά πρόσωπα και γεγονότα

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Εκτιμάς τις θεολογικές προϋποθέσεις για την ερμηνεία ενός βιβλικού κειμένου.
 • Εντάσσεις τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης στις εκάστοτε ιστορικές, κοινωνικές και θρησκευτικές συνθήκες.
 • Εστιάζεις με θεολογικά και εκκλησιολογικά κριτήρια σε εξέχοντα πρόσωπα και γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης.

Περιλαμβάνει: 12 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 βίντεο συνολικής διάρκειας 30 λεπτών, υποστηρικτικό γραπτό υλικό, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 11 ΩΡΕΣ

Θέματα Βιβλικής Θεολογίας: Καινή Διαθήκη

Θέματα της ενότητας:

 1. Βασικά θέματα εισαγωγής, ιστορίας του κανόνα, κριτικής του κειμένου και θεολογίας της Καινής Διαθήκης
 2. Το κοινωνικοϊστορικό πλαίσιο της συγγραφής των βιβλίων της Κ.Δ. και γλωσσικά, κοινωνιολογικά, ιστορικά, ερμηνευτικά και θεολογικά θέματα
 3. Διάλογος με απόψεις πατερικής και σύγχρονης επιστημονικής ερμηνείας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Εντάσσεις τα κείμενα της Καινής Διαθήκης στο ιστορικό, κοινωνικό και θρησκευτικό τους πλαίσιο και ανάλογα με τα φιλολογικά, μορφολογικά και θεολογικά χαρακτηριστικά τους-στο ευρύτερο πλαίσιο της αρχαίας χριστιανικής γραμματείας και θεολογίας.
 • Συνδέεις τις σύγχρονες επιστημονικές και ερμηνευτικές μεθόδους προσέγγισης της Καινής Διαθήκης με τη θεολογία.
 • Εκτιμάς το βιβλικό κείμενο σε σχέση με την πατερική ερμηνευτική και τη θεολογία της Εκκλησίας.

Περιλαμβάνει: 13 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 βίντεο συνολικής διάρκειας 28 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 11 ΩΡΕΣ

Θεολογία των κειμένων των Πατέρων

Θέματα της ενότητας:

 1. Βασικές αρχές μελέτης και ερμηνείας των Πατερικών έργων. Εισαγωγή, πηγές, μέθοδοι ερμηνείας
 2. Βίος, έργα και διδασκαλία σημαντικών Πατέρων και ορθόδοξων εκκλησιαστικών συγγραφέων
 3. Κριτική θεώρηση της πατερικής θεολογίας και σκέψης

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Προσεγγίζεις κριτικά τα στοιχεία που αφορούν τα πρόσωπα σημαντικών Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων.
 • Διακρίνεις τι