Παιδαγωγική & Διδακτική Μεθοδολογία της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης

Έναρξη: 17/01, 14/02

Διάρκεια: 9 μήνες

Εγγραφές: Ανοιχτές

logo moriodotoumeno
Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Πρωτοποριακό μοριοδοτούμενο πρόγραμμα που συνδυάζει τη διδακτική μεθοδολογία με τη διδασκαλία της Θεολογίας και Θρησκειολογίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η σύχγρονη διδακτική προσέγγιση του μαθήματος των Θρησκευτικών και οι σχετικές  θεολογικές και θρησκειολογικές γνώσεις είναι απαραίτητες για τον σύγχρονο δάσκαλο ή θεολόγο και απαιτούνται στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

Συνδυάζοντας τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης με το περιεχόμενό της,  που προέρχεται από τη χριστιανική θεολογία, τις θρησκείες και κοσμοθεωρίες καθώς και άλλες επιστήμες, θα γίνετε ικανοί/ές να διδάξετε σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της σχολικής θρησκευτικής εκπαίδευσης.

Χρησιμοποιώντας τα εκπαδευτικά υλικά και την εμπειρία ενός μεγάλου αριθμού Καθηγητών Παιδαγωγικής και Θεολογίας και ερευνητών από τρία Πανεπιστήμια θα αποκτήσετε πλούσιες γνώσεις, χρήσιμες, στον σχεδιασμό και εφαρμογή διδασκαλιών με αποτέλεσμα και ενδιαφέρον για τους μαθητές/τις μαθήτριες και προσόντα για τη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. 

Με τον δικό σας ρυθμό μάθησης θα έχετε θεωρητικά και πρακτικά αποτελέσματα, που συντελούν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή σας.

Απευθύνεται σε όλους και όλες που διδάσκουν ή σκοπεύουν να διδάξουν το μάθημα των θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και σε υποψηφίους/ες για διορισμό μέσω ΑΣΕΠ ή στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Συστήνεται  σε:

-Αποφοίτους/ες Θεολογικών Σχολών, Παιδαγωγικών Σχολών, Φιλοσοφικών Σχολών, που έχουν το επαγγελματικό δικαίωμα να διδάσκουν το μάθημα των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

-Μόνιμους ή αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς,

-Φοιτητές και φοιτήτριες Παιδαγωγικών Σχολών, Θεολογικών Σχολών, ενδιαφερόμενους/ες για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση.

Μοριοδοτείται με τη μέγιστη μοριοδότηση των δύο (2) μορίων για την κατάταξη τους πίνακες κατάταξης διορισμού και αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (N. 4589/2019) και ειδικής αγωγής (Ν. 4589/2019 (Κεφ. Ε) και Ν. 4823/2021)

Με ένα (1) μόριο στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, διευθυντών και υποδιευθυντών (Νόμος 4823/2021), με μέγιστο αριθμό μορίων 2

Με ένα (1) μόριο στην επιλογή Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη διδασκαλία σχετικών διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Συνδυάζεται με την εργασία και την επαγγελματική ανάπτυξη

Πρόγραμμα Σπουδών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 22 ΩΡΕΣ

Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτική μεθοδολογία της Θρησκευτικής Επαίδευσης

Θέματα της ενότητας:

 1. Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και διδακτική μεθοδολογία (Ευρώπη-Ελλάδα, νέα και παλαιά Προγράμματα Σπουδών, σχολικόεγχειρίδιο).
 2. Δημιουργία κοινότητας στο σχολείο και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (Παιδαγωγικό και διδακτικό συμβόλαιο, χωρισμός και διαχείριση ομάδων, αρχιτεκτονική τάξη, σύνταξη φύλλων εργασίας).
 3. Τεχνικές διδασκαλίας βιωματικής πολυτροπικής μάθησης (σχεδιασμός και εφαρμογή τεχνικών, ανάπτυξη λογοτεχνικών κειμένων, τέχνες στην εκπαίδευση).

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αντιλαμβάνεσαι τις διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις της θρησκευτικής αγωγής και εκπαίδευσης ως προς τη γνώση και τις δεξιότητες που αναπτύσσουν και πώς αυτές οριοθετούν ανάλογα το ρόλο του εκπαιδευτικού και τη διδακτική μεθοδολογία.
 • Αξιοποιείς βιωματικές και πολυτροπικές τεχνικές στη διδασκαλία.
 • Υποβοηθάς την καλλιέργεια των γνωσιακών και μεταγνωσιακών ικανοτήτων των παιδιών και των εφήβων (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργατικότητα, προγραμματισμός ενεργειών, ανάληψηπρωτοβουλιών, ικανότητα του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω»).

Περιλαμβάνει: 18 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 βίντεο συνολικής διάρκειας 55 λεπτών, υποστηρικτικό γραπτό και πολυτροπικό υλικό, 2 προτεινόμενα άρθρα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 22 ΩΡΕΣ

Διδασκαλία στη θεωρία και πράξη

Θέματα της ενότητας:

 1. Η Διδακτική πράξη και η θεωρία της (τι μαθαίνεικανείς στο σχολείο;)
 2. Βασικές αρχές της βιωματικήςμάθησης και της μετασχηματιστικής εκπαίδευσης
 3. Βασικές αρχές στη θεωρία καιπράξη του σχεδιασμού διδασκαλίας
 4. Μετασχηματιστική ΘρησκευτικήΕκπαίδευση (Θεωρία βασικού θέματος και ουσιαστικών ερωτημάτων, σχέδιο μαθήματος, χρήση φακέλουπηγών ή σχολικούεγχειριδίου στη διδασκαλία, αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων, διαχείριση διδακτικού χρόνου)
 5. Τεχνικές διδασκαλίας (σχεδιασμός και εφαρμογή τεχνικών, ανάπτυξη λογοτεχνικών κειμένων, τέχνες στην εκπαίδευση)

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αναλύεις τη διδακτική πράξη και τη σχέση της με τις θεωρίες της αγωγής, εκπαίδευσης και μάθησης.
 • Προσεγγίζεις κριτικά διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας και επιστημονικούς όρους της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης.
 • Χρησιμοποιείς θεωρητικά τεκμηριωμένες μεθόδους κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας.
 • Διαμορφώνεις σχέδια διδασκαλίας με βάση την ενεργό μάθηση και τη δραστηριοποίηση του μαθητή/ τηςμαθήτριας.
 • Διαχειρίζεσαι πηγές στη διδασκαλία του είτε αυτές προσφέρονται (Φάκελος Μαθήματος ή ΣχολικόΕγχειρίδιο) είτε όχι.
 • Υποβοηθάς την καλλιέργεια των γνωσιακών και μεταγνωσιακών ικανοτήτων των παιδιών και των εφήβων.

Περιλαμβάνει: 8 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 βίντεο συνολικής διάρκειας 85 λεπτών, υποστηρικτικό  υλικό-παράδειγμα, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 22 ΩΡΕΣ

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση και οι πολιτικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές προεκτάσεις

Θέματα της ενότητας:

 1. Η θρησκεία ως διαχειριστής και φορέας νοήματος
 2. Η θρησκευτική αγωγή ως διαδικασία κοινωνικής και πολιτικής ένταξης
 3. Κατασκευή Προγραμμάτων Σπουδών για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση
 4. Θρησκευτική Συνείδηση και Διαθρησκειακή Αγωγή

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Περιγράφεις το περιεχόμενο των όρων θρησκεία, θρησκευτική γνώση και αγωγή, θρησκευτικότητα κ.ά.
 • Αναγνωρίζεις τους τρόπους συγκρότησης και λειτουργίας της εκπαιδευτικής πολιτικής για θέματα θρησκευτικής αγωγής, καθώς και τρόπους συγκρότησης και λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών.
 • Προσεγγίζεις με κοινωνιολογικές και παιδαγωγικές προϋποθέσεις τους όρους «θρησκευτική συνείδηση» και «διαθρησκειακή αγωγή».

Περιλαμβάνει: 7 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 3 βίντεο συνολικής διάρκειας 38 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 22 ΩΡΕΣ

Θρησκευτική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Θέματα της ενότητας:

 1. Φάσεις εισαγωγής των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 2. Τεχνολογίες ανάπτυξης και παιδαγωγικά ρεύματα χρήσης
 3. Υπολογιστές και διδασκαλία στη Θρησκευτική Εκπαίδευση Θρησκευτική
 4. Εκπαίδευση και ψηφιακό περιβάλλον

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αξιοποιείς τις ΤΠΕ στη διδασκαλία.
 • Διαχειρίζεσαι μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ.
 • Επιλέγεις κατάλληλα επικοινωνιακά μέσα ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας.
 • Διαχειρίζεσαι ψηφιακά περιβάλλοντα για την επικοινωνία και την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Αξιολογείς και να εντοπίζει στο διαδίκτυο κατάλληλες πηγές για τον σχεδιασμό και την πράξη της διδασκαλίας.

Περιλαμβάνει: 11 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 βίντεο συνολικής διάρκειας 48 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 18 ΩΡΕΣ

Κοινωνική Παιδαγωγική & Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή

Θέματα της ενότητας:

 1. Αρχές της Κοινωνικής Παιδαγωγικής
 2. Θεωρία και πράξη της Κοινωνικής Παιδαγωγικής
 3. Συνάντηση Κοινωνικής Παιδαγωγικής και Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
 4. Εφαρμογές της Κοινωνικής Παιδαγωγικής στη Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή
 5. Ανάπτυξη σχεδίων δράσης Κοινωνικής Παιδαγωγικής στην εκπαίδευση

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αναγνωρίζεις τις θεωρητικές, επιστημολογικές και μεθοδολογικές διαστάσεις της Κοινωνικής
 • Διακρίνεις τα κοινά σημεία των διαστάσεων (θεωρητικών, ανθρωπολογικών, ηθικών, κοινωνικών, ιστορικών, πρακτικών) της Κοινωνικής Παιδαγωγικής και της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης.
 • Αποτιμάς τη δυνατότητα της εκπαίδευσης να συντελέσει στην αλλαγή και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής μέσω της κοινωνικής παρέμβασης.
 • Οραματίζεσαι σχέδια δράσης για τη βελτίωση και την αλλαγή εκπαιδευτικών και κοινωνικών καταστάσεων.

Περιλαμβάνει: 8 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 βίντεο συνολικής διάρκειας 46 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 22 ΩΡΕΣ

Παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση θεολογικών κειμένων

Θέματα της ενότητας:

 1. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις των βιβλικών κειμένων και η χρήση τους στη διδασκαλία
 2. Προϋποθέσεις Παιδαγωγικής και διδακτικής προσέγγισης των θεολογικών κειμένων
 3. Βίβλος και παιδαγωγικές εφαρμογές

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Διακρίνεις τις ερμηνευτικές,θεολογικές και παιδαγωγικές προϋποθέσεις προσέγγισης των βιβλικών κειμένων.
 • Αξιοποιείς λειτουργικά στη διδασκαλία κείμενα θεολογικού περιεχομένου με σκοπό τη μάθηση και τη γνώση σε εκπαιδευτικό πλαίσιο.
 • Σχεδιάζεις δραστηριότητες που εφαρμόζουν στην πράξη τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις των βιβλικών κειμένων.

Περιλαμβάνει: 11 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 3 βίντεο συνολικής διάρκειας 36 λεπτών, επιπλέον γραπτό υλικό, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 22 ΩΡΕΣ

Διδασκαλία θεμάτων της Ιστορίας της Εκκλησίας

Θέματα της ενότητας:

 1. Η χρήση της ιστορίας με τις σύγχρονες τεχνικές της (κοινωνική ιστορία, ιστορία πνευματικών ρευμάτων κλπ.) στη Θρησκευτική Εκπαίδευση
 2. Οι ιστορικές πηγές ως μεθοδολογικά εργαλεία του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία της Θεολογίας
 3. Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας και η αξιοποίησή τους με βάση παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές προϋποθέσεις

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Εκτιμάς διαθεματικά ζητήματα προσέγγισης της Εκκλησιαστικής ιστορίας.
 • Αξιολογείς στοιχεία εκκλησιαστικής ιστορίας στο πλαίσιο των γενικότερων, διδακτικών στόχων στο μάθημα των Θρησκευτικών.
 • Χρησιμοποιείς ιστορικά στοιχεία (κείμενα ή μνημεία) για να εμπλουτίσει διδακτικά σενάρια στο μάθημα των Θρησκευτικών.

Περιλαμβάνει: 8 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 βίντεο συνολικής διάρκειας 60 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 22 ΩΡΕΣ

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και διδασκαλία των θρησκειών

Θέματα της ενότητας:

 1. Πολιτισμική ταυτότητα και ετερότητα
 2. Βασικές έννοιες και αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 3. Η θρησκευτική διάσταση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 4. Διδασκαλία των θρησκειών
 5. Βιωματικές τεχνικές στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Εκτιμάς την πολιτισμική ετερότητα.
 • Προσεγγίζεις κριτικά τη σύγχρονη διαπολιτισμικότητα
 • Διαχειρίζεσαι με βάση τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τη διδασκαλία κάθε θρησκείας.
 • Οργανώνεις τη διδασκαλία των θρησκειών με στόχο την καλλιέργεια της επικοινωνίας.

Περιλαμβάνει: 11 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 βίντεο συνολικής διάρκειας 49 λεπτών, υποστηρικτικό γραπτό υλικό, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 18 ΩΡΕΣ

Θέματα Βιβλικής Θεολογίας: Από τον Ισραήλ στον Χριστό

Θέματα της ενότητας:

 1. Βασικά θέματα εισαγωγής και κριτικής του κειμένου της ΠαλαιάςΔιαθήκης
 2. Οι ιστορικές συνθήκες της συγγραφής των κειμένων της Π. Διαθήκης και της συγκρότησής τους σε ενιαία συλλογή
 3. Θεμελιώδεις έννοιες της θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης μέσα από βιβλικά πρόσωπα και γεγονότα

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Εκτιμάς τις θεολογικές προϋποθέσεις για την ερμηνεία ενός βιβλικού κειμένου.
 • Εντάσσεις τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης στις εκάστοτε ιστορικές, κοινωνικές και θρησκευτικές συνθήκες.
 • Εστιάζεις με θεολογικά και εκκλησιολογικά κριτήρια σε εξέχοντα πρόσωπα και γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης.

Περιλαμβάνει: 12 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 βίντεο συνολικής διάρκειας 30 λεπτών, υποστηρικτικό γραπτό υλικό, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 11 ΩΡΕΣ

Θέματα Βιβλικής Θεολογίας: Καινή Διαθήκη

Θέματα της ενότητας:

 1. Βασικά θέματα εισαγωγής, ιστορίας του κανόνα, κριτικής του κειμένου και θεολογίας της Καινής Διαθήκης
 2. Το κοινωνικοϊστορικό πλαίσιο της συγγραφής των βιβλίων της Κ.Δ. και γλωσσικά, κοινωνιολογικά, ιστορικά, ερμηνευτικά και θεολογικά θέματα
 3. Διάλογος με απόψεις πατερικής και σύγχρονης επιστημονικής ερμηνείας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Εντάσσεις τα κείμενα της Καινής Διαθήκης στο ιστορικό, κοινωνικό και θρησκευτικό τους πλαίσιο και ανάλογα με τα φιλολογικά, μορφολογικά και θεολογικά χαρακτηριστικά τους-στο ευρύτερο πλαίσιο της αρχαίας χριστιανικής γραμματείας και θεολογίας.
 • Συνδέεις τις σύγχρονες επιστημονικές και ερμηνευτικές μεθόδους προσέγγισης της Καινής Διαθήκης με τη θεολογία.
 • Εκτιμάς το βιβλικό κείμενο σε σχέση με την πατερική ερμηνευτική και τη θεολογία της Εκκλησίας.

Περιλαμβάνει: 13 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 βίντεο συνολικής διάρκειας 28 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 11 ΩΡΕΣ

Θεολογία των κειμένων των Πατέρων

Θέματα της ενότητας:

 1. Βασικές αρχές μελέτης και ερμηνείας των Πατερικών έργων. Εισαγωγή, πηγές, μέθοδοι ερμηνείας
 2. Βίος, έργα και διδασκαλία σημαντικών Πατέρων και ορθόδοξων εκκλησιαστικών συγγραφέων
 3. Κριτική θεώρηση της πατερικής θεολογίας και σκέψης

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Προσεγγίζεις κριτικά τα στοιχεία που αφορούν τα πρόσωπα σημαντικών Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων.
 • Διακρίνεις τις μεθοδολογικές, θεολογικές και ιστορικοκοινωνικές προϋποθέσεις κατανόησης της πατερικής γραμματείας.
 • Εντάσσεις την πατερική σκέψη και γραμματεία στο ιστορικό, κοινωνικό και θρησκευτικό της πλαίσιο.
 • Αναπτύσσεις εκείνα τα θεολογικά κριτήρια για μια γόνιμη πρόσληψη της πατερικής θεολογίας στις εκάστοτε συνθήκες και κυρίως στην εκπαίδευση.

Περιλαμβάνει: 9 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 βίντεο συνολικής διάρκειας 24 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 22 ΩΡΕΣ

Συστηματική Θεολογία: Χριστιανισμός, πίστη και πολιτισμός

Θέματα της ενότητας:

 1. Δόγματα και Εκκλησιαστική κοινότητα
 2. Η Ορθόδοξη πίστη και η θέση της σε σύγχρονα κοινωνικά και επιστημονικά ζητήματα
 3. Σχέσεις Χριστιανισμού και Πολιτισμού από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα
 4. Η συμβολή της Ορθοδοξίας στη διαμόρφωση της σύγχρονη ευρωπαϊκής ταυτότητας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αποτυπώνεις το περιεχόμενο της χριστιανικής δογματικής διδασκαλίας.
 • Αξιολογείς τις θέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας στα σύγχρονα κοινωνικά και επιστημονικά ζητήματα.
 • Διερευνάς τη δυναμική των επιρροών και των συνθέσεων μεταξύ Χριστιανισμού και Πολιτισμού.
 • Προσεγγίζεις σταθμούς, αποτυπώσεις, μνημεία, έργα τέχνης και θεσμούς όπου εκφράζεται η συμβολή του Χριστιανισμού στον Πολιτισμό στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.
 • Εξακριβώνεις και να αποτιμάς τον ρόλο του Πολιτισμού στην έκφραση του Χριστιανισμού ανά τους αιώνες.
 • Αξιολογείς τη σημασία των σχέσεων Χριστιανισμού και Πολιτισμού για το παρόν και το μέλλον του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.

Περιλαμβάνει: 4 βίντεο συνολικής διάρκειας 86 λεπτών, ενδεικτική βιβλιογραφία, υποστηρικτικό γραπτό  υλικό, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 22 ΩΡΕΣ

Ηθική Θεολογία και ζητήματα Βιοηθικής

Θέματα της ενότητας:

 1. Επισκόπηση της ιστορίας του ήθους. Εισαγωγή στη χριστιανική ηθική και επιστημονική εξέταση της ηθικής θεολογίας που απορρέει από τα ορθόδοξα δόγματα και συνδέεται μαζί τους.
 2. Θεολογική ηθική και σύγχρονα ηθικά ζητήματα.
 3. Τα φιλοσοφικά και θεολογικά θεμέλια της σύγχρονης βιοηθικής. Όψεις της τεχνολογικής προόδου των βιοϊατρικών επιστημών και η θεολογία του ήθους.
 4. Η Θεολογία σε ανθρωπολογικό διάλογο με σύγχρονα ζητήματα βιοηθικής.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Εμβαθύνεις στη θεολογία του ήθους.
 • Αναδεικνύεις τις θεολογικές διαστάσεις οι οποίες εμπεριέχονται στα σύγχρονα ηθικά ζητήματα.
 • Αντιπαραβάλλεις μεταξύ της θύραθεν διδασκαλίας περί ηθικής και της θεολογικής σκέψης της Εκκλησίας περί ήθους.
 • Αξιολογείς τα πλεονεκτήματα αλλά και τα ηθικά διλήμματα των νέων βιοϊατρικών τεχνολογιών.
 • Αξιοποιείς το περιεχόμενο του θεολογικού λόγου περί ανθρώπου στο δημόσιο διάλογο της Βιοηθικής.

Περιλαμβάνει: 8 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 βίντεο συνολικής διάρκειας 60 λεπτών, υποστηρικτικό γραπτό υλικό, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 22 ΩΡΕΣ

Τέχνη, χώροι λατρείας και πίστη

Θέματα της ενότητας:

 1. Σχέση χριστιανικής λατρείας και πίστης της Εκκλησίας
 2. Θεολογική προσέγγιση της χριστιανικής εκκλησιαστικής τέχνης
 3. Το ιστορικό πλαίσιο εμφάνισης και διαμόρφωσης της χριστιανικής τέχνης. Θύραθεν επιδράσεις
 4. Η εξέλιξη της εκκλησιαστικής τέχνης, στις διάφορες εκφάνσεις της, σε σχέση με τη θεολογία και τη λατρεία της Εκκλησίας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Συσχετίζεις την έκφραση της λατρείας στην Ορθόδοξη Εκκλησία με την έννοια της πίστης.
 • Ερμηνεύεις θεολογικά την εμφάνιση και τον χαρακτήρα της χριστιανικής τέχνης.
 • Διαγράφεις τα χαρακτηριστικά της χριστιανικής τέχνης με βάση τη θεολογία της Εκκλησίας και την εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας.
 • Ανακαλύπτεις δυνατότητες αξιοποίησης της εκκλησιαστικής τέχνης στην εκκλησιαστική ή εκπαιδευτική πράξη.

Περιλαμβάνει: 6 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 1 βίντεο συνολικής διάρκειας 12 λεπτών, υποστηρικτικό γραπτό υλικό, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 18 ΩΡΕΣ

Η Εκκλησία σε ιστορικό χρόνο

Θέματα της ενότητας:

 1. Ίδρυση της Εκκλησίας και διάδοση του ευαγγελικού λόγου
 2. Συνοδική έκφραση της Εκκλησίας και οργάνωση του εκκλησιαστικού σώματος

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Εμβαθύνεις στο ιστορικό χρονικό πλαίσιο της Εκκλησίας και στη χρήση βασικών όρων και εννοιών εκκλησιαστικής ιστορίας.
 • Αξιολογείς τη σημασία των ιστορικο- εκκλησιαστικών κριτηρίων στη διαμόρφωση της συνοδικής έκφρασης της Εκκλησίας και της οργάνωσης του εκκλησιαστικού σώματος.

Περιλαμβάνει: 8 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 βίντεο συνολικής διάρκειας 30 λεπτών, υποστηρικτικό γραπτό υλικό, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 18 ΩΡΕΣ

Η Εκκλησία στη σύγχρονη ιστορία

Θέματα της ενότητας:

 1. Γεγονότα του ιστορικού βίου της Εκκλησίας της Ελλάδος από την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι την ενσωμάτωση των Επτανήσων στο ελεύθερο ελληνικό κράτος
 2. Θρησκευτικές ιδιαιτερότητες ελληνικών περιοχών, που βρέθηκαν κάτω από την επίδραση διαφορετικής θρησκευτικής κυριαρχίας
 3. Αντιθέσεις και προσεγγίσεις στις υπό έτερη θρησκευτική κυριαρχία, με έμφαση στη Λατινική κυριαρχία, περιοχές του ελλαδικού χώρου

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αποκωδικοποιείς γεγονότα του ιστορικού βίου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 • Ερμηνεύεις τις θρησκευτικές ιδιαιτερότητες ελληνικών περιοχών, που βρέθηκαν κάτω από την επίδραση διαφορετικής θρησκευτικής κυριαρχίας.
 • Εκτιμάς τις εκκλησιαστικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στις υπό ξένη θρησκευτική κυριαρχία περιοχές του ελλαδικού χώρου, με έμφαση στη Λατινική κυριαρχία.

Περιλαμβάνει: 9 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 βίντεο συνολικής διάρκειας 23 λεπτών, υποστηρικτικό γραπτό υλικό, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 11 ΩΡΕΣ

Ψυχολογία της Θρησκείας 

Θέματα της ενότητας:

 1. Η Ψυχολογία της Θρησκείας ως κατανόηση του ψυχικού γίγνεσθαι και της θρησκείας
 2. Επισκόπηση στοιχείων της ψυχολογίας της θρησκείας στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Θεμελιώδεις έννοιες της φροϋδικής και λακανικής ψυχαναλυτικής θεωρίας
 3. Βασικά θρησκειοψυχολογικά ζητήματα (αγάπη,άσκηση, θυσία)

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Εξετάζεις θεμελιώδεις έννοιες κατανόησης του ψυχικού γίγνεσθαι και της θρησκείας.
 • Αξιολογείς διαστάσεις βασικών στοιχείων ψυχολογίας της θρησκείας στον ευρωπαϊκό πολιτισμό με έμφαση σε θεμελιώδεις έννοιες της φροϋδικής και λακανικής ψυχαναλυτικής θεωρίας.
 • Προσεγγίζεις βασικά θρησκειοψυχολογικά ζητήματα (αγάπη, άσκηση, θυσία).

Περιλαμβάνει: 4 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 βίντεο συνολικής διάρκειας 30 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 11 ΩΡΕΣ

Διαχριστιανικοί και διαθρησκειακοί διάλογοι

Θέματα της ενότητας:

 1. Η Ορθοδοξία σε διάλογο με τον Δυτικό Χριστιανισμό: Ιστορική και θεολογική προσέγγιση των διαχριστιανικών διαλόγων και της Ορθόδοξης συμβολής σε αυτούς
 2. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις του Διαχριστιανικού και Διαθρησκειακού διαλόγου
 3. Ζητήματα διαθρησκειακής εκπαίδευσης στο σημερινό ελληνικό σχολικό περιβάλλον

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αναλύεις τους όρους και τις θεολογικές προϋποθέσεις, για τη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη διεξαγωγή των διαχριστιανικών και διαθρησκειακών διαλόγων.
 • Διακρίνεις τις θρησκευτικές μειονότητες στην Ελλάδα και τη σχέση τους με την Ορθόδοξη Εκκλησία.
 • Διαμορφώνεις υπεύθυνα άποψη για την πορεία, τα προβλήματα, αλλά και τους καρπούς των διαχριστιανικών και διαθρησκειακών διαλόγων.

Περιλαμβάνει: 8 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 βίντεο συνολικής διάρκειας 30 λεπτών, υποστηρικτικό γραπτό υλικό, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 11 ΩΡΕΣ

Ιστορία και θεολογία του Ισλάμ

Θέματα της ενότητας:

 1. Βασικές έννοιες και θέσεις της ισλαμικής διδασκαλίας και θεολογίας. Γένεση, εξέλιξη, κλάδοι (σουννίτες, σιίτες και επιμέρους θρησκευτικο-πολιτικές ομάδες)
 2. Ισλαμικός Μυστικισμός και μεσσιανικές προσδοκίες
 3. Διαπολιτιστική Θρησκευτική Εκπαίδευση και Ισλαμικές Σπουδές. Το παράδειγμα της Θράκη

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αναλύεις ζητήματα ισλαμικής διδασκαλίας και θεολογίας. Διακρίνεις κλάδους και θρησκευτικές ομάδες στην ισλαμική παράδοση.
 • Αξιολογείς τις ισλαμικές προσδοκίες και διαστάσεις του σύγχρονου ισλαμικού μεσσιανισμού.
 • Αξιολογείς το περιεχόμενο, τη διδασκαλία και τον τρόπο ζωής της ισλαμικής μυστικής προσέγγισης.
 • Εξετάζεις τις δυνατότητες του Μαθήματος των Θρησκευτικών να καλλιεργεί πνεύμα συναλληλίας και συνάντησης με τον «θρησκευτικά άλλον», για τη συνδιαμόρφωση ενός ειρηνικού πνεύματος κατανόησης και συνευθύνης για το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας.

Περιλαμβάνει: 8 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 βίντεο συνολικής διάρκειας 30 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 11 ΩΡΕΣ

Το Ισλάμ στον σύγχρονο κόσμο

Θέματα της ενότητας:

 1. Ζητήματα ισλαμικής θεολογίας, ιστορίας, παράδοσης, νόμου και θεσμών. Δομή ισλαμικής κοινωνίας. Ισλαμικό δίκαιο και εφαρμογή του εντός μουσουλμανικών και μη χωρών
 2. Θρησκευτικοπολιτικές ζυμώσεις και ανακατατάξεις των μουσουλμανικών κρατών της Μέσης Ανατολής
 3. Σύγχρονο Ισλάμ: Πολιτική και γεωγραφία, παναραβισμός και Θεοκρατία. Τζιχάντ και ριζοσπαστικοποιημένο Ισλάμ

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αναλύεις εξειδικευμένα ζητήματα ισλαμικής θεολογίας, ιστορίας, παράδοσης, νόμου και θεσμών.
 • Εξετάζεις τη σύγχρονη Ισλαμική πραγματικότητα κάτω από το επιστημονικό πρίσμα θρησκειολογικών, κοινωνικών και ιστορικών προσεγγίσεων.
 • Ερμηνεύεις την ανάδειξη τουΙσλάμ ως ενός από τους κύριους παράγοντες πολιτικής και κοινωνικής διαμόρφωσης του σύγχρονου κόσμου.
 • Αξιολογείς τις προκλήσεις και τις λύσεις που έχουν προκύψει από την αυξανόμενη παρουσία μουσουλμάνων στην Ελλάδα.

Περιλαμβάνει: 9 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 βίντεο συνολικής διάρκειας 30 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 11 ΩΡΕΣ

Ανατολικές θρησκείες

Θέματα της ενότητας:

 1. Κινεζική προγονολατρεία. Η έννοια του Ντάο και της εναρμόνισης με αυτό (διπολισμός γιν-γιανγκ). Ο Κομφούκιος και η διδασκαλία του. Φιλοσοφικός και θρησκευτικός Ταοϊσμός. Κοινή και λαϊκή κινεζική θρησκεία στη σύγχρονη εποχή.
 2. Ο πολυθεϊσμός ως η βασική θρησκεία του Ιαπωνικού λαού. Μεταπολεμικός Βουδισμός και μεταπολεμικό Σίντο σήμερα. Σιντοϊστικές γιορτές Θρησκείες της Κορέας.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Διακρίνεις βασικά φιλοσοφικά και θρησκευτικά στοιχεία και έννοιες, που συναντώνται μέσα στη διδασκαλία των θρησκευμάτων της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Κορέας.
 • Προσεγγίζεις το ιστορικό – θρησκευτικό πλαίσιο των θρησκευμάτων της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Κορέας, σε σχέση με τη σύγχρονη εποχή.

Περιλαμβάνει: 9 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 βίντεο συνολικής διάρκειας 29 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 11 ΩΡΕΣ

Ινδουισμός – Βουδισμός

Θέματα της ενότητας:

 1. Ανασκόπηση των κύριων γραμμών της σύγχρονης έρευνας του Ινδουισμού (ένας Ινδουισμός ή πολλοί). Νέες μορφές λατρείας, τα κινήματα «μπάκτι». Η αποικιοκρατία. Ο Ινδουϊσμός σήμερα (βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη σωτηρία, η λατρεία στους ναούς και οικιακή λατρεία, κάστες,γιορτές)
 2. Πηγές του αρχαίου Βουδισμού. Ζητήματα του ιστορικού Βούδα. Κοσμολογία. Ο κύκλος των μετενσαρκώσεων και η διακοπή του. Κάρμα. Οι «τέσσερις ευγενικές αλήθειες». Οι Βούδες και τα είδη τους. Οι μποντισάτβα
 3. Οι ανατολικές θρησκείες στη Δύση (Θεοσοφία, διάδοση του Ζεν, δράση γκουρού)

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Διακρίνεις βασικά φιλοσοφικά και θρησκευτικά στοιχεία και έννοιες, που συναντώνται μέσα στη διδασκαλία του Ινδουισμού και του Βουδισμού.
 • Προσεγγίζεις το ιστορικό-θρησκευτικό πλαίσιο του Ινδουισμού και του Βουδισμού.
 • Αξιολογείς τη διάδοση και την επίδραση των ανατολικών θρησκειών στη Δύση (Νέα Θρησκευτικά Κινήματα/ Εναλλακτικές θρησκείες: Θεοσοφία, Ζεν, δράση γκουρού).

Περιλαμβάνει: 11 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 βίντεο συνολικής διάρκειας 30 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 18 ΩΡΕΣ

Θρησκευτικά ρεύματα – Αθεϊσμός

Θέματα της ενότητας:

 1. Αθεΐα ως κοσμοθεωρία και στάση ζωής.Κοσμοθεωρίες και μη θρησκευτικές πεποιθήσεις
 2. Η ιστορία του φαινομένου στο πλαίσιο της κοινωνιολογικής, ανθρωπολογικής και θρησκειολογικής έρευνας
 3. Κριτική επισκόπηση του φαινομένου στη σύγχρονη εποχή. Θρησκευτικός φονταμενταλισμός και νέα θρησκευτικά ρεύματα

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Εξετάζεις την αθεΐα ως κοσμοθεωρία και στάση ζωής στο πλαίσιο της κοινωνιολογικής, ανθρωπολογικής και θρησκειολογικής έρευνας.
 • Αναγνωρίζεις την ιστορική εξέλιξη του φαινομένου της αθεΐας από τους Νεώτερους χρόνους μέχρι σήμερα.
 • Προσεγγίζεις με κριτικό τρόπο θέματα που αφορούν στη σχέση του φαινομένου της αθεΐας με σύγχρονες εκφάνσεις της θρησκείας.

Περιλαμβάνει: 10 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 3 βίντεο συνολικής διάρκειας 68 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 22 ΩΡΕΣ

Σύγχρονα θρησκευτικά φαινόμενα της νεανικής κουλτούρας

Θέματα της ενότητας:

 1. Κριτική προσέγγιση του φαινομένου της «Νέας Θρησκευτικής Συνείδησης/ Πνευματικότητας»
 2. Ο ρόλος της δημοφιλούς λαϊκής κουλτούρας (pop culture)
 3. Το φαινόμενο της θρησκειοποίησης στη σύγχρονη νεανική κουλτούρα: μουσική, κινηματογράφος, βιντεοπαιχνίδια

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αναγνωρίζεις χώρους και πολιτισμικά πεδία,τα οποία επηρεάζουν τη θρησκευτικότητα των νέων ανθρώπων.
 • Εξετάζεις ζητήματα που αφορούν σύγχρονα θρησκευτικά ρεύματα και καινοφανείς θρησκείες.
 • Προσεγγίζεις με κριτικό τρόπο φαινόμενα θρησκειοποίησης της νεανικής κουλτούρας.

Περιλαμβάνει: 12 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 βίντεο συνολικής διάρκειας 58 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 25 ΩΡΕΣ

Σχεδιασμός διδασκαλίας

Θέματα της ενότητας:

 1. Σχεδιασμός διδασκαλίας στην πράξη
 2. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων διδασκαλίας
 3. Αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Εφαρμόζεις σε σχέδιο διδασκαλίας όσα έμαθε στη θεωρία και πράξη.
 • Εκτιμάς την παιδαγωγική και εκπαιδευτική σχέση περιεχομένου της ΘΕ, εκπαιδευτικού και μαθητή/τριας.

Περιλαμβάνει: Υποστηρικτικό υλικό

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 18 ΩΡΕΣ

Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές

Θέματα της ενότητας:

 1. Θεωρίες μάθησης και επίδραση στην εκπαιδευτική διδασκαλία
 2. Διδακτικές τεχνικές βιωματικής μάθησης
 3. Πολυτροπική Διδακτική

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Σχεδιάζεις δραστηριότητες διδασκαλίας.
 • Επιλέγεις κατάλληλες στρατηγικές διδασκαλίας σε σχέση με το περιεχόμενο του ΠΣ και το μαθητικό δυναμικό.
 • Διαχειρίζεσαι σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας.

Περιλαμβάνει: Υποστηρικτικό γραπτό και πολυτροπικό υλικό

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €50/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€425
€350
€30/μήνα
€300
€25/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €50/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€425
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή €50/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€350
€30/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή €50/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€300
€25/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
Αρχικά Δίδακτρα
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 9 δόσεις
500€
450€
50€ / μήνα
-25%*
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 9 δόσεις
375€
338€
42€ / μήνα
-40%**
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 9 δόσεις
300€
270€
33€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
*Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...
**Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Αρχικά Δίδακτρα
500€
Πληρωμή Εφάπαξ (-10%)
450€
Πληρωμή σε 9 δόσεις
50€ / μήνα
Δίδακτρα με -25%
375€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
338€
Πληρωμή σε 9 δόσεις
42€ / μήνα
Δίδακτρα με -40%
300€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
270€
Πληρωμή σε 9 δόσεις
33€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
1) Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...

2) Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €50/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€425
€350
€30/μήνα
€300
€25/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €50/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€425
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή €50/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€350
€30/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή €50/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€300
€25/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)

Πιστοποιητικό

Πληροφορίες
Αρχικά Δίδακτρα:
500€
Εφάπαξ (-10%):
450€
Σε δόσεις:
50€ / μήνα
-25%*
375€
Εφάπαξ (-10%):
338€
Σε δόσεις:
42€ / μήνα
-40%**
300€
Εφάπαξ (-10%):
270€
Σε δόσεις:
33€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
15%
Αρχική τιμή €50/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€425
30%
Αρχική τιμή €50/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€350
€30/μήνα
40%
Αρχική τιμή €50/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€300
€25/μήνα
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 στα 5 αστέρια (based on 6 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Κάνετε εγγραφή

Αποφασίστε αν το πρόγραμμα αυτό συνδέεται με τα προσωπικά και επαγγελματικά σχέδια σας, κάνετε εγγραφή με την καταβολή ολόκληρου του ποσού ή της 1ης δόσης και αποκτήστε πρόσβαση στη πλατφόρμα επιμόρφωσης eclass, με την υποστήριξη του υπεύθυνου εγγραφών.

Συνεχίστε την επιμόρφωση

Καταβάλετε τα δίδακτρα εφάπαξ ή με μηνιαίες δόσεις. Μελετάτε στον δικό σας ρυθμό και χρόνο τα εκπαιδευτικά υλικά, ολοκλήρωστε τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης και την τελική δραστηριότητα.

Αποκτήστε το Πιστοποιητικό σας και εξασφαλίστε μόρια

Παραλάβετε το συμπλήρωμα Europass, με 18.8 ECTS, και το Πιστοποιητικό σας, ηλεκτρονικά με την ολοκλήρωση του προγράμματός σας και αποκτήστε δύο (2) μόρια για διορισμό ως μόνιμοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, δέκα (10) μόρια ως εκπαιδευτικοί TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), ένα (1) μόριο ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της επιλογής/αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, μόρια ανά μήνα σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Γίνετε επιμορφωμένος/η εκπαιδευτικός στη Θρησκευτική Εκπαίδευση

Χρησιμοποιήστε την επιμόρφωσή/ειδίκευσή σας για την επαγγελματική σας ανάπτυξη στη δημόσια (ΑΣΕΠ) ή ιδιωτική εκπαίδευση. Υποβάλλετε το Πιστοποιητικό εξασφαλίζοντας ανάλογη μοριοδότηση σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ, σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και σε εξελίξεις στο επαγγελματικό περιβάλλον σας.

Σχετικά Προγράμματα

Κάντε Εγγραφή


Αξιολογήσεις / Σχόλια

5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 στα 5 αστέρια (based on 6 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%
Rated 5,0 out of 5
20 Οκτωβρίου 2023

Μπορώ να πω ότι ήταν όλα τα στάδια πολύ κατανοητά . Βέβαια θα ήθελα να σημειώσω ότι παρόλο που η διαδικασία τελείωσης του προγράμματος δεν είναι δύσκολη, εντρύφησα στις ΔΕ όσο πιο πολύ μπορούσα για να διευρύνω τις γνώσεις μου. Μου αρέσει το γεγονός ότι τώρα που έφερα εις πέρας το πρόγραμμα θα μπορώ να συνεχίσω να έχω πρόσβαση για να ανατρέχω σε θέματα που θέλω να διερευνήσω περαιτέρω. Θα μπορούσα να το είχα τελειώσει νωρίτερα αλλά επειδή προέκυψε μωρό, το άφησα λίγο πίσω αλλά δε δίστασα να το τελειώσω και είμαι ικανοποιημένη για αυτό. Ακριβώς η ευκαιρία αυτή να φέρνει το πρόγραμμα εις πέρας οποιαδήποτε στιγμή ο καθένας και να μην υπάρχει περιορισμός στο χρόνο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμένα. Εξάλλου ήταν ένα πρόγραμμα πάνω σε αυτό που σπουδάζω και με τους εξαίρετους καθηγητές της σχολής μου οι οποίοι πρωταγωνιστούσαν σε αυτό το πρόγραμμα και χαίρομαι πολύ!

Ν.
Rated 5,0 out of 5
20 Οκτωβρίου 2023

ΕΜΕΙΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ. ΦΙΛΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΠΛΟΥΣΙΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ. ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΕΤΣΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ!!!

Α.
Rated 5,0 out of 5
20 Οκτωβρίου 2023

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΎ ΒΕΛΤΙΩΣΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΜΟΥ

Μ.
Scroll to Top
*Μείωση διδάκτρων 25% και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:
 • Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€
 • Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.
 • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.
**Μείωση διδάκτρων 40% αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.