Μιχάλαγα Δέσποινα

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, Ε.Κ.Π.Α.

Είμαι Επίκουρη Καθηγήτρια της Εκκλησιαστικής Ιστορίας των νεότερων χρόνων στο Τμήμα Θεολογίας, της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεννήθηκα στην Αθήνα, κατοικώ στο Μαρούσι και είμαι μητέρα δύο ανδρών. Είμαι απόφοιτη του Κλασσικού Λυκείου της Πρότυπης Σχολής Αναβρύτων, πτυχιούχος του Τμήματος Θεολογίας (1987) και του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας (κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Ιστορίας Τέχνης) (1992) και διδάκτωρ Θεολογίας (2006) του ΕΚΠΑ. Έχω παρακολουθήσει σεμινάρια «Βοηθητικών Επιστημών Ιστορίας» του Κέντρου/Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του Archivio di Stato di Venezia, στη Βενετία. Έχω διατελέσει Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΕΜΥ), μέλος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)/ Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) του Ιστορικού Τομέα, του Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ και διδάξει, για σύντομο χρονικό διάστημα, στη Μέση Εκπαίδευση. Από το 2010 υπηρετώ στο Τμήμα Θεολογίας (Λέκτορας 2010-2017, Επίκουρος Καθηγητής 2017-) διδάσκοντας, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα ιστορίας (Εκκλησιαστική Ιστορία από την Άλωση έως σήμερα, Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος, Εκκλησιαστική Ιστορία των βενετοκρατούμενων περιοχών του ελλαδικού χώρου, Παλαιογραφία και άλλες βοηθητικές επιστήμες και πηγές της Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Σχέσεις Ορθοδόξων – ετεροδόξων – αλλοθρήσκων κατά τη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας,  Η δομή και οργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μετά την Άλωση, Ορθόδοξοι υπήκοοι ετεροδόξων ή ετεροθρήσκων, Οι μητροπόλεις του ελλαδικού χώρου από την Άλωση έως σήμερα, Τα Ιερά Προσκυνήματα στην Ελλάδα: Ιστορική Γεωγραφία και Περιηγήσεις). Παρεμπίπτοντος έχω διδάξει στο ΠΜΣ του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ και στο Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Επιβλέπω την εκπόνηση Διπλωμάτων Ειδίκευσης (master) και Διδακτορικών Διατριβών, συμμετείχα και συμμετέχω σε τριμελείς επιτροπές κρίσεως Διπλωμάτων Ειδίκευσης και επταμελείς επιτροπές κρίσεως Διδακτορικών Διατριβών στο Τμήμα Θεολογίας και το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ. Έχω συμμετάσχει στο ερευνητικό «Πρόγραμμα Καταγραφής και Αρχειοθέτησης των Χριστιανικών Μνημείων της Ελλάδας», του Ιστορικού Τομέα του Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ και ως εξωτερικός συνεργάτης, στο Πρόγραμμα «Βυζάντιο και Δύση» του ΙΒΕ/ΕΙΕ. Έχω εισηγηθεί, ανακοινώσει ή συμμετάσχει σε πολλές δεκάδες επιστημονικά συνέδρια. Είμαι απλό μέλος, εταίρος ή μέλος του Δ.Σ. επιστημονικών εταιρειών και συλλόγων (Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, Ανάπλαση, Εταιρεία των Σχέσεων του Νέου Ελληνισμού με τη Δύση, Κέντρο Μελετών Ιονίου, Ένωση Σμυρναίων κ.ά.). Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα στρέφονται στη μελέτη της ιστορίας εκκλησιαστικών θεμάτων, του ελλαδικού χώρου κυρίως και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Έχω αναζητήσει και μελετήσει αρχειακά τεκμήρια στην Ελλάδα, τη Βενετία και την Κωνσταντινούπολη και έχω εκδώσει αρκετές σχετικές μελέτες Εκκλησιαστικής Ιστορίας.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο