Συχνές Ερωτήσεις

Γενικά

Όλα τα προγράμματα του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. είναι προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. προσφέρει προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για ενήλικες του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. σε ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο, όπως είναι η Εκπαίδευση, η Παιδαγωγική και η Έρευνα. Για να επιλέξετε ένα από τα Ε-learning και δια ζώσης εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα μας πατήστε εδώ.

Τα E-learning και δια ζώσης εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματά του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. του Κ.Ε.ΔΙ..ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. απευθύνονται σε όσους επιθυμούν επιπλέον εκπαίδευση, επιμόρφωση ή κατάρτιση σε ειδικά θέματα της Εκπαίδευσης, της Παιδαγωγικής και της Έρευνας.

Γενικά απευθύνονται σε:

• Αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
• Φοιτητές/τριες ΑΕΙ
• Ανέργους που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη εκπαίδευση
• Εκπαιδευτικούς (μόνιμοι-αναπληρωτές), στελέχη εκπαίδευσης, διευθυντές και υποδιευθυντές σχολείων
• Εκπαιδευτές Ενηλίκων
• Εργαζόμενους/ες στη διοίκηση και Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού εταιριών
• Εργαζόμενους/ες σε Δήμους, ΜΚΟ, Οργανισμούς, Ιδρύματα, Νοσοκομεία κ.ά
• Εργαζόμενους/ες & Εθελοντές με ευάλωτες ομάδες

Τα προγράμματα του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. του Κ.Ε.ΔΙ..ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. διακρίνονται σε σχέση με άλλα διότι:

• είναι προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας,

• είναι προγράμματα που σε πολλές περιπτώσεις συνδυάζουν τις θεωρητικές ενότητες με εργαστηριακή εφαρμογή,

• οι εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες έχουν πρόσωπο και η εκπαίδευσή τους στηρίζεται στη προσωποποιημένη σχέση με τον συμμετέχοντα/τη συμμετέχουσα,

• προσφέρουν μέγιστα μόρια στους πίνακες κατάταξης διορισμού και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, διευθυντών και υποδιευθυντών (Νόμος 4777/2021). Με το πρόγραμμα ‘Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης’ προσφέρονται τα μέγιστα μόρια στον διορισμό εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (ΦΕΚ 12/τ. ΑΣΕΠ/24-4-2019), ενώ με τα προγράμματα “Εκπαίδευσης Ενηλίκων” προσφέρονται τα μέγιστα μόρια στις σχετικές προκηρύξεις. Τέλος, όλα τα προγράμματα του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α., καθώς είναι του Πανεπιστημίου, παρέχουν τα μέγιστα μόρια στις προκηρύξεις ΑΣΕΠ.

• απονέμουν Πιστοποιητικό  Επιμόρφωσης και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass με αναγραφή ECΤS,

• έχουν φιλικά δίδακτρα και παρέχουν μειώσεις διδάκτρων σε όσους/ες τις έχουν ανάγκη και ευκολίες καταβολής των διδάκτρων, σε ισόποσες δόσεις.

Αίτηση - Διαδικασίες - Πιστοποίηση

Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάποιος/α βρίσκοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα που τον/την ενδιαφέρει και επιλέγοντας το σύστημα αιτήσεων που βρίσκεται στη σελίδα του προγράμματος. Για να επιλέξετε ένα από τα e-learning και δια ζώσης εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα μας πατήστε εδώ.

Μείωση διδάκτρων 25% δικαιούνται όσοι και όσες ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
 • Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€.
 • Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.
 • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η εκδηλώνει ενδιαφέρον για εγγραφή στο πρόγραμμα αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τη γραπτή αίτηση συμπληρωμένη και επιλέγοντας στο κατάλληλο πεδίο την έκπτωση που δικαιούται, επισυνάπτοντας παράλληλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

 • Για την κατηγορία «άνεργος/άνεργη» αρκεί μια φωτογραφία ή σαρωμένο αντίγραφο (scanned copy) της κάρτας ανεργίας εν ισχύ ή βεβαίωση του ΟΑΕΔ.
 • Για την κατηγορία «φοιτητής/φοιτήτρια» αρκεί μια φωτογραφία ή σαρωμένο αντίγραφο (scanned copy) του πάσο ή της βεβαίωσης σπουδών από τη γραμματεία του τμήματος φοίτησης.
 • Για την κατηγορία «πολύτεκνος/πολύτεκνη» αρκεί μια φωτογραφία ή σαρωμένο αντίγραφο (scanned copy) της κάρτας πολυτέκνων.
 • Για την κατηγορία «άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)» «γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες» αρκεί φωτογραφία ή σαρωμένο αντίγραφο (scanned copy) του πιστοποιητικού αναπηρίας ή σχετική βεβαίωση.
 • Για τις κατηγορίες «γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€» ή «άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€» αρκεί φωτογραφία ή σαρωμένο αντίγραφο (scanned copy) του εκκαθαριστικού.
 • Για την κατηγορία «εγγεγραμμένος/η στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», αρκεί μια φωτογραφία του πίνακα στο σημείο που φαίνεται καθαρά το όνομα του/της.
 • Για την κατηγορία «συμμετοχή σε παραπάνω από ένα προγράμματα του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α.» αρκεί ο/η κάθε εκπαιδευόμενος/η να καταγράψει στο πεδίο σχόλια της αίτησης «συμμετέχω και στο πρόγραμμα…» συμπληρώνοντας τον τίτλο του προγράμματος/των προγραμμάτων.
 • Για την κατηγορία «εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά.» ή «υπάλληλος του Δημόσιου τομέα», αρκεί μια φωτογραφία ή σαρωμένο αντίγραφο (scanned copy) της βεβαίωσης εργασίας.
 • Σε περίπτωση συμμετοχής στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια ή ομαδικής εγγραφής τριών και πλέον εκπαιδευομένων από φορείς, οργανισμούς, εταιρίες, δομές ο/η κάθε εκπαιδευόμενος/η καταγράφει στο πεδίο σχόλια της αίτησης τα ονόματα των συγγενών ή των ατόμων με τα οποία εγγράφονται ομαδικά.

*Τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται μέσω του ιστοτόπου μας χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που καθορίζονται στην πολιτική απορρήτου μας ή στις σχετικές σελίδες του ιστοτόπου, προστατεύονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά από εμάς.

Όσοι/ες είναι απόφοιτοι του Learn Inn ΕΚΠΑ και του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΕΚΠΑ δηλαδή έχουν ολοκληρώσει και κατέχουν πιστοποιητικό τουλάχιστον ενός επιμορφωτικού προγράμματος.

Ναι, μπορεί να αποκτήσει +10% επιπλέον μείωση διδάκτρων.

Υπάρχει το +10% μείωση διδάκτρων που μπορεί να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες μειώσεις που δικαιούστε, με την προϋπόθεση της εφάπαξ καταβολής των διδάκτρων.

Οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν λειτουργούν αθροιστικά. Συγκεκριμένα, αν κάποιος/α εντάσσεται σε μία από τις κατηγορίες δικαιούχων, θα του/της χορηγηθεί η έκπτωση στην κατηγορία με τη μεγαλύτερη έκπτωση.

Αφού γίνει αποδεκτή η αίτηση και η αιτούμενη μείωση διδάκτρων από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων, ο αιτών/η αιτούσα λαμβάνει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα ώστε να καταθέσει τα δίδακτρα που του/της αντιστοιχούν στον λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. Αφού κάνει κατάθεση εφάπαξ του ποσού ή της πρώτης δόσης, αποστέλλει ηλεκτρονικά στο info@learninn.gr το καταθετήριο και τότε λαμβάνει μήνυμα έναρξης της εκπαίδευσής του/της. Μετά από αυτή τη διαδικασία θεωρείται κάποιος/α εγγεγράμμένος/η.

Η επικοινωνία γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email). Ύστερα από την ολοκλήρωση της εγγραφής του/της, ο/η ενδιαφερόμενος/η θα λάβει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το info@learninn.gr με επιβεβαίωση της εγγραφής και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τον τρόπο της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης.

Η καταβολή των διδάκτρων σας γίνεται ηλεκτρονικά με τον προσωπικό κωδικό RF που θα εκδοθεί από το σύστημα με την τελική έγκριση σας ή με χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας. Η χρήση χρωστικής/πιστωτικής κάρτας είναι διαθέσιμη σε όσες/ους παρακολουθούν πρόγραμμα στο e-class της νέας μας πλατφόρμας στην ΚΥΒΕΛΗ. Είναι απαραίτητο μετά την καταβολή της δόσης ή ολόκληρου του ποσού των διδάκτρων να μας αποστέλλετε το αντίγραφο (φωτογραφία ή PDF) της συναλλαγής στο info@learninn.gr για επιβεβαίωση και επίσπευση των διαδικασιών.

Όλα τα E-learning προγράμματα απαιτούν χρήση υπολογιστή και πρόσβαση στο ίντερνετ.

Τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. του Κ.Ε.ΔΙ..ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. βασίζονται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Κάποια από αυτά περιλαμβάνουν ορισμένες ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης. Σε αυτά τα προγράμματα οι σύγχρονες συναντήσεις γίνονται είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως χωρίς μετακίνηση, μέσω τηλεδιάσκεψης σε διαδικτυακή πλατφόρμα (zoom ή webex). Οι σύγχρονες συναντήσεις γίνονται είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως χωρίς μετακίνηση, μέσω τηλεδιάσκεψης σε διαδικτυακή πλατφόρμα (π.χ. το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στην εμψύχωση και ενδυνάμωση ομάδων»).

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επιμόρφωση βασίζεται στην χρήση του e-class του Ε.Κ.Π.Α. μέσω του οποίου ο εκπαιδευτής μοιράζεται το εκπαιδευτικό υλικό με τους εκπαιδευόμενους και πραγματοποιούνται οι εξ αποστάσεως συναντήσεις. Η «χωρίς μετακίνηση» σύγχρονη εκπαίδευση γίνεται μέσω τηλεδιασκέψεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-class του Ε.Κ.Π.Α. ή σε άλλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Η αξιολόγηση της επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται σε όλα τα προγράμματα είτε με κριτήρια αυτοαξιολόγησης είτε με δραστηριότητα. Σε κάποια προγράμματα ζητείται ένα είδος εργασίας που ολοκληρώνει το πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν εξετάσεις και η αξιολόγηση δεν είναι αρνητική, αλλά δρα αυτοβελτιωτικά, με κριτήριο τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε Διδακτικής Ενότητας.

Κάποιος/α που ολοκληρώνει την εκπαίδευση/επιμόρφωση λαμβάνει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Εκπαίδευσης/Επιμόρφωσης ή Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης/Επιμόρφωσης, αναλόγως το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

Είναι ένα έγγραφο που περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώνοντας ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης. Παρέχει πρόσθετες πληροφορίες από εκείνες που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο επίσημο πιστοποιητικό, καθιστώντας το πιο κατανοητό από εργοδότες και ιδρύματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Στόχος του Europass είναι να διευκολύνει την κινητικότητα και να βελτιώσει τις προοπτικές εργασίας και δια βίου μάθησης στην Ευρώπη.

ECTS (European Credit Transfer System) ονομάζεται το Ευρωπαϊκό σύστημα διδακτικών μονάδων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσδίδει μια αριθμητική τιμή σε κάθε μάθημα. Η αριθμητική τιμή είναι αντίστοιχη με το φόρτο εργασίας του εκπαιδευόμενου/ της εκπαιδευόμενης που απαιτείται για την ολοκλήρωση του μαθήματος. Σκοπός είναι η διευκόλυνση των διαδικασιών ακαδημαϊκής αναγνώρισης των σπουδών στο εξωτερικό αποτιμώντας και/ή μεταφέροντας την εργασία του συμμετέχοντος/ της συμμετέχουσας (μεταφορά διδακτικών μονάδων) μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.

Η απονομή πιστοποιητικού γίνεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας ΚΥΒΕΛΗ (https://cybele.cce.uoa.gr/). Σε κάποιες περιπτώσεις (προγράμματα με έναρξη πριν τον Σεπτέμβριο 2023 ή προγράμματα μικτής εκπαίδευσης) το πιστοποιητικό εκδίδεται έντυπα και υπογράφεται χειρόγραφα. Σε αυτή την περίπτωση καλείστε να το παραλάβετε από το Γραφείο του Learn Inn ΕΚΠΑ ή να αιτηθείτε την αποστολή του με εταιρεία Courier και χρέωση παραλήπτη.  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία στο 2107275735 ή/και στο info@learninn.gr .

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο