Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση

Έναρξη: 17/07

Διάρκεια: 9 μήνες

Εγγραφές: Ανοιχτές

logo moriodotoumeno
Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Μοριοδοτούμενο πρωτοποριακό πρόγραμμα, με πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α., ειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση.

Η πιστοποιημένη γνώση στην Ειδική Αγωγή από Πανεπιστήμιο είναι απαραίτητη για την ένταξη στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ., απαραίτητο προσόν για εργασία σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ή για διαχείριση σχετικών θεμάτων στο οικείο περιβάλλον. Το πρόγραμμα ανανεώθηκε με μια νέα ενότητα που αφορά ειδικά την Παράλληλη Στήριξη.

Παρακολουθώντας με τον δικό σας ρυθμό το πρόγραμμα θα επιμορφωθείτε αποτελεσματικά και θα είστε ικανοί/ες να υποστηρίζετε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής, αναπηρία ή άλλη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη. Επιπρόσθετα, θα εξοικειωθείτε με την ενταξιακή εκπαίδευση και θα εξετάσετε μεθόδους και στρατηγικές της παράλληλης στήριξης, τις παιδαγωγικές πρακτικές και την ανάπτυξη συνεργασιών στα πλαίσια της σχολικής ένταξης.

Με ποιοτικά εκπαιδευτικά υλικά, από αναγνωρισμένα ειδικούς του πεδίου θα αποκτήσετε θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για τον έγκαιρο εντοπισμό του μεγαλύτερου εύρους των δυσκολιών του ανθρώπου και τον παιδαγωγικό προγραμματισμό των ειδικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και της εξατομικευμένης παρέμβασης που απαιτείται για αυτές.

Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση θα είστε εξοικειωμένοι στη χρήση εργαλείων εντοπισμού και αξιολόγησης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και θα προτείνετε ερευνητικά τεκμηριωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που υποστηρίζουν τη σχολική και εκπαιδευτική πρόοδο όλων των ηλικιών.

Απευθύνεται σε όλους και όλες που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν στην Ειδική Αγωγή  και στον χώρο της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αλλά και όσους/ες αντιμετωπίζουν σχετικά ζητήματα στην εκπαίδευση, στην εργασία ή το οικείο περιβάλλον τους.

Συστήνεται σε:

– Φοιτητές/τριες και Αποφοίτους/ες Τμημάτων που σχετίζονται με την Εκπαίδευση και την Αγωγή

– Εκπαιδευτικούς (Μόνιμους και Αναπληρωτές) όλων των ειδικοτήτων

 – Αποφοίτους/ες ΙΕΚ (Βρεφονηπιοκόμοι, κ.ά.) και Σχολών Υποστηρικτικών –Βοηθητικών Επαγγελμάτων (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό)

– Ειδικούς στον χώρο της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην παιδική και εφηβική ηλικία (Σχολικό Νοσηλευτικό Προσωπικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)

– Υπεύθυνους/ες αγωγής ή εκπαίδευσης ανθρώπων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής, αναπηρία ή άλλη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη

-Εξασφαλίζει την εισαγωγή στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα Γ’ Ειδικής Αγωγής (Ν. 4589/2019 (Κεφ. Ε) και Ν. 4823/2021) –

Με τη μέγιστη μοριοδότηση των δύο (2) μορίων για την κατάταξη τους πίνακες κατάταξης διορισμού και αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (N. 4589/2019)

Με ένα (1) μόριο στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, διευθυντών και υποδιευθυντών (Νόμος 4823/2021), με μέγιστο αριθμό μορίων 2

Με  ένα (1) μόριο  στην επιλογή Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη διδασκαλία σχετικών διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Συνδυάζεται με την εργασία και την επαγγελματική ανάπτυξη, αλλά και με την προσωπική ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

50 ώρες

Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Βασικές έννοιες, θεσμοί, παιδαγωγικές αρχές, προκλήσεις και προοπτικές

Θέματα της ενότητας:

 1. Βασική ορολογία της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)
 2. Κατηγορίες Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, τα κριτήρια καθορισμού τους και ο ρόλος του περιβάλλοντος
 3. Ιστορική αναδρομή της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα με αναφορές σε σημαντικά γεγονότα στο διεθνή χώρο
 4. Βασικά χαρακτηριστικά και αρχές της ΕΑΕ
 5. Προκλήσεις και προοπτικές της ΕΑΕ

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • επιδεικνύεις εξοικείωση με τη βασική ορολογία της ειδικής αγωγής και τις κατηγορίες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
 • αναγνωρίζεις την ιστορική εξέλιξη της ειδικής αγωγής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • αναγνωρίζεις το θεσμικό πλαίσιο της ειδικής και θεραπευτικής παιδαγωγικής
 • αναγνωρίζεις τα θεσμικά και εκπαιδευτικά πλαίσια της αντισταθμιστικής αγωγής, του Ειδικού Σχολείου, του Τμήματος Ένταξης, της Παράλληλης Στήριξης και της Συνεκπαίδευσης
 • αναγνωρίζεις τους σκοπούς της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
 • αναγνωρίζεις την αξία και τη μεθοδολογία της εξατομικευμένης παρέμβασης, της ανάλυσης έργου και του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγραμματισμού
 • προβληματίζεσαι για τις προκλήσεις και προοπτικές της ειδικής αγωγής

Περιλαμβάνει: 40 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 video συνολικής διάρκειας 1 ώρας,  2 προτεινομενα άρθρα & υλικό για περαιτέρω μελέτη

 50 ώρες

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Παιδαγωγικές αρχές και διδακτικές πρακτικές

Θέματα της ενότητας:

 1. Ορισμός και διαγνωστικά κριτήρια της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
 2. Συμπτωματολογία και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/- τριες με ΔΑΦ στο σχολείο
 3. Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και αίτια της ΔΑΦ
 4. Διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών με ΔΑΦ και βασικοί άξονες των προγραμμάτων παρέμβασης
 5. Εμπεριστατωμένες διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση της ΔΑΦ
 6. Παιδαγωγικές διαδικασίες και διαφοροποιήσεις στη διδασκαλία που διευκολύνουν τη σχολική ένταξη μαθητών/-τριών με ΔΑΦ

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • προσδιορίζεις τις βασικές έννοιες, δίνεις τον ορισμό και περιγράφεις τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της ΔΑΦ
 • αναγνωρίζεις τη συμπτωματολογία και τα εμπόδια στη μάθηση που προκαλεί η ΔΑΦ
 • οργανώνεις παρεμβάσεις βασισμένες στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς
 • προγραμματίζεις εξατομικευμένες παρεμβάσεις στο πλαίσιο του σχολικού έργου
 • προσαρμόζεις και διαμορφώνεις κατάλληλα το σχολικό κλίμα και τη μαθησιακή διαδικασία ώστε να διευκολύνονται οι μαθητές/-τριες με ΔΑΦ κατά τη φοίτησή τους

Περιλαμβάνει: 54 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 video συνολικής διάρκειας 1 ώρας,  2 προτεινόμενα άρθρα & υλικό για περαιτέρω συζήτηση

50 ώρες

Αισθητηριακές αναπηρίες όρασης: Παιδαγωγικές αρχές και διδακτικές πρακτικές

Θέματα της ενότητας:

 1. Κριτήρια εντοπισμού
 2. Παιδαγωγικές αρχές και Διδακτικές πρακτικές στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια
 3. Ο κώδικας braille 
 4. Δεξιότητες Κινητικότητας και Προσανατολισμού
 5. Ειδικότερες και Εξατομικευμένες Εκπαιδευτικές ανάγκες
 6. Πεδία διδακτικής διαφοροποίησης
 7. Υποστηρικτικές Τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • προσδιορίζεις τις βασικές έννοιες, δίνεις τον ορισμό και επεξηγείς τις διαγνωστικές ταξινομίες των προβλημάτων όρασης
 • αναγνωρίζεις τα χαρακτηριστικά εμπόδια στη μάθηση της φύσης της τύφλωσης και της αμβλυωπίας
 • οργανώνεις βασικές παρεμβάσεις σε πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης
 • προγραμματίζεις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την ανάγνωση και τη γραφή
 • οργανώνεις, προσαρμόζεις και τροποποιείς τη διδασκαλία ώστε να διευκολύνονται οι μαθητές/-τριες με προβλήματα όρασης
 • προσαρμόζεις και διαμορφώνει κατάλληλα το σχολικό κλίμα και τη μαθησιακή διαδικασία ώστε να διευκολύνονται οι μαθητές/-τριες με ΔΑΦ κατά τη φοίτησή τους

Περιλαμβάνει: 52 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 video συνολικής διάρκειας 52 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα &  υλικό για περαιτέρω μελέτη

50 ώρες

Νοητική υστέρηση και γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες: Παιδαγωγικές αρχές και διδακτικές πρακτικές

Θέματα της ενότητας:

 1. Εισαγωγή, αίτια, χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ταξινόμηση της Νοητικής Υστέρησης.
 2. Διαγνωστικά κριτήρια της Ν.Υ. με έμφαση στη διαφοροδιάγνωση.
 3. Κατάκτηση δεξιοτήτων μαθητών με Ν.Υ.
 4. Διδακτική μεθοδολογία και αναλυτικά προγράμματα για μαθητές με Ν.Υ.
 5. Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ μαθητών με Ν.Υ. και Γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες
 6. Διαφοροποιημένη διδασκαλία με στόχο την συμπερίληψη των μαθητών με Ν.Υ.
 7. Ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδασκαλία των μαθητών με Ν.Υ.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • προσαρμόζεις και παραλλάσσει το μαθησιακό υλικό με στόχο την υποστήριξη της μαθησιακής ετοιμότητας
 • αναλύεις τα χαρακτηριστικά εμπόδια στη μάθηση όταν διαπιστώνεται νοητική υστέρηση
 • οργανώνεις βασικές παρεμβάσεις πρώιμης και έγκαιρης αντιμετώπισης
 • προγραμματίζεις εξατομικευμένες παρεμβάσεις στο πλαίσιο του σχολικού έργου (task analysis)
 • προσαρμόζεις και παραλλάσσεις το μαθησιακό υλικό με στόχο την υποστήριξη της μαθησιακής ετοιμότητας

 Περιλαμβάνει: 43 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 video συνολικής διάρκειας 1 ώρας,  2 προτεινομενα άρθρα & 3 άξονες για συζήτηση

50  ώρες

Αισθητηριακές αναπηρίες ακοής: Παιδαγωγικές αρχές και διδακτικές πρακτικές

Θέματα της ενότητας:

 1. Κριτήρια εντοπισμού
 2. Παιδαγωγικές αρχές και διδακτικές πρακτικές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 3. Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
 4. Βαρηκοΐα, ακουστικά και κοχλιακά εμφυτεύματα
 5. Υποστηρικτικές Τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • προσδιορίζεις τις βασικές έννοιες, δίνεις τον ορισμό και επεξηγείς τις διαγνωστικές ταξινομίες των προβλημάτων ακοής
 • αναγνωρίζεις τα χαρακτηριστικά εμπόδια στη μάθηση που προκύπτουν από δυσκολίες της ακοής και εξαιτίας της βαρηκοΐας
 • οργανώνεις βασικές παρεμβάσεις διαφοροποίησης της διδασκαλίας για τη διευκόλυνση των μαθητών με προβλήματα ακοής
 • διευκολύνεις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με τη διαμεσολάβηση –διερμηνεία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ)
 • οργανώνεις, προσαρμόζεις και τροποποιείς τη διδασκαλία ώστε να διευκολύνονται οι μαθητές/-τριες με προβλήματα ακοής
 • εντάσσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία πρακτικές υποστηρικτικής τεχνολογίας και εναλλακτικής επικοινωνίας
 • εντοπίζεις, επιλέγεις και αξιοποιείς εκπαιδευτικό υλικό σε ΕΝΓ

Περιλαμβάνει: 36 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 video συνολικής διάρκειας 1 ώρας και 13 λεπτών,  2 προτεινόμενα άρθρα & 1 άξονα για περαιτέρω συζήτηση

50 ώρες

Προσαρμοσμένη/Ειδική Φυσική Αγωγή και διδακτικές πρακτικές για μαθητές/-τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με έμφαση στην κινητική αναπηρία

Θέματα της ενότητας:

 1. Σχεδιασμός προγραμμάτων Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής, διδακτικές μέθοδοι και μέσα κατάλληλα για μαθητές/-τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και/ή αναπηρία
 2. Ένταξη των μαθητών/-τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και/ή αναπηρία στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής στα πλαίσια της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
 3. Μαθητές/-τριες με κινητικές αναπηρίες
 4. Προσαρμογές στο σχολείο και στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής με στόχο την ένταξη των μαθητών/ τριών με κινητικές αναπηρίες
 5. Πρακτικές υποστηρικτικής τεχνολογίας για μαθητές/-τριες με κινητικές αναπηρίες
 6. Μέθοδοι παρακίνησης μαθητών/ τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και/ή αναπηρία για ενασχόληση με τη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • εφαρμόζεις προγράμματα, διδακτικές μεθόδους και μέσα σχετικά με τη Φυσική Αγωγή-Ειδική Φυσική Αγωγή κατάλληλα για μαθητές και μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και/ή αναπηρία
 • αναγνωρίζεις τους περιορισμούς κατά την ενασχόληση των μαθητών/- τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και/ή αναπηρία και τα εμπόδια για ένταξη σε κινητικές δραστηριότητες και να προσδιορίζεις τις απαραίτητες προσαρμογές, ώστε να γίνει εφικτή η συμμετοχή τους σε αυτές
 • διακρίνεις τις διαταραχές κίνησης και την επίδρασή τους στην ένταξη του μαθητή στο σχολικό πλαίσιο
 • οργανώνεις και προσαρμόζεις του σχολικό περιβάλλον και τη μαθησιακή διαδικασία ώστε να διευκολύνονται οι μαθητές/-τριες με κινητικές δυσκολίες
 • σχεδιάζεις και να εφαρμόζεις προγράμματα άσκησης προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή με κινητικές δυσκολίες με στόχο την ένταξή του και κατ’ επέκταση την ενσωμάτωση στο σχολικό περιβάλλον
 • εντάσσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία πρακτικές υποστηρικτικής τεχνολογίας
 • παρακινείς τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και/ή αναπηρία για ενασχόληση με την άσκηση και τον αθλητισμό και να ενθαρρύνεις καλές πρακτικές στην καθημερινότητα, ώστε να προλαμβάνεις τις συνέπειες της παθητικής, καθιστικής ζωής στα παιδιά με αναπηρία

Περιλαμβάνει: 51 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 video συνολικής διάρκειας 58 λεπτών,  2 προτεινόμενα άρθρα & 3 άξονες για συζήτηση

50 ώρες

Θεατρική Αγωγή, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Θέματα της ενότητας:

 1. Καλές Πρακτικές στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 2. Θεατρικό παιχνίδι στην ειδική αγωγή
 3. Υποστηρικτικές Τεχνολογίες και Ψηφιακό Θέατρο στην εκπαίδευση
 4. Θεατροπαιδαγωγικές πρακτικές για την υποστήριξη της μάθησης στη γλώσσα, στις Φ.Ε. και στις κοινωνικές δεξιότητες

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • συνειδητοποιείς την παιδαγωγική και πολυλειτουργική αξία των τεχνών στην εκπαίδευση για μαθητές/-τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • προσεγγίζεις εκπαιδευτικά τα ζητήματα της ειδικής αγωγής μέσω των διαφόρων μορφών τέχνης
 • αναγνωρίζεις τα στάδια και τη διδακτική του παιχνιδιού για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • εφαρμόζεις μορφές τέχνης διαφοροποιώντας τη διδακτική σου
 • αξιοποιείς τις ψηφιακές τεχνολογίες στο πλαίσιο της εφαρμογής των τεχνών σε δραστηριότητες για μαθητές/τριες με αναπηρία

Περιλαμβάνει: 29 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 video συνολικής διάρκειας 25 λεπτών,  2 προτεινόμενα άρθρα & 2 άξονες για συζήτηση

50 ώρες

Επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και αποκατάσταση των μαθητών/-τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία

Θέματα της ενότητας:

 1. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία
 2. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία
 3. Προγράμματα μετάβασης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία
 4. Εργασία-Επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία
 5. Δικαιώματα εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία & Ψηφίσματα σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων με αναπηρίες

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ονομάζεις τις σχετικές δομές και τα αναλυτικά προγράμματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης – κατάρτισης για μαθητές και μαθήτριες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία
 • διακρίνεις τις βασικές θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και τις λειτουργίες της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας
 • προβλέπεις τις δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση στην αγορά εργασίας
 • συνειδητοποιείς τα δικαιώματα των μαθητών/τριών με ειδικές ανάγκες ή/ και αναπηρία και σχεδιάζει συμβουλευτικές παρεμβάσεις
 • επιλέγεις τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες θα σχεδιάσεις προγράμματα μετάβασης των μαθητών/τριών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (μαθησιακή ετοιμότητα, εισαγωγή και φοίτηση στην τριτοβάθμια, εισαγωγή και φοίτηση στη μεταδευτεροβάθμια) καθώς και στην αγορά εργασίας

Περιλαμβάνει: 50 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 video συνολικής διάρκειας 58 λεπτών,  3 προτεινόμενα άρθρα & 1 άξονα για συζήτηση

50 ώρες

Πρωτόκολλα και διαδικασίες ανίχνευσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών/- τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με έμφαση στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Θέματα της ενότητας:

 1. Πρώιμη και έγκαιρη παρέμβαση στην αναπηρία
 2. Ανίχνευση και εντοπισμός των μαθητών και μαθητριών με ευαλωτότητα
 3. Διαδικασίες παραπομπής και συμβουλευτική γονέων
 4. Πρωτόκολλα αξιολόγησης και διεπιστημονικής προσέγγισης στην εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή 5. Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης
 5. Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Παρέμβασης
 6. Υποστηρικτικές Τεχνολογίες, ψηφιακή μάθηση και λογισμικά αξιολόγησης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
 7. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες τύπου Δυσλεξίας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις τις θεσμοθετημένες διαδικασίες για την αξιολόγηση, την παραπομπή και την υποστήριξη
 • καλλιεργείς τις δεξιότητες επιλογής κατάλληλων πρωτοκόλλων ανίχνευσης και εντοπισμού, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογικών λογισμικών
 • εφαρμόζεις το κατάλληλο πρωτόκολλο αξιολόγησης ανάλογα με το πλαίσιο
 • καλλιεργείς δεξιότητες ανίχνευσης και έγκαιρου εντοπισμού της ευαλωτότητας για σχολική αποτυχία
 • συντάσσεις παιδαγωγική έκθεση και παιδαγωγικό πρόγραμμα.
 • συμβουλεύεις και παραπέμπει κατάλληλα την οικογένεια καθώς και να συνεργάζεται με τους γονείς κατά την υποστήριξη
 • συνεργάζεσαι σε διεπιστημονική αξιολόγηση
 • ορίζεις τους στόχους Βραχυχρόνιου Προγράμματος Παρέμβασης
 • εφαρμόζεις εμπεριστατωμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών τύπου Δυσλεξίας

Περιλαμβάνει: 48 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 video συνολικής διάρκειας 57 λεπτών &  2 προτεινόμενα άρθρα 

50 ώρες

Παράλληλη στήριξη: Μέθοδοι και στρατηγικές

Θέματα της ενότητας:

1. Ορισμός και βασικές αρχές που διέπουν τη σχολική ένταξη των μαθητών/-τριών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ)
2. Προκλήσεις κατά την ένταξη μαθητών/-τριών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο γενικό σχολείο (με έμφαση στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος)
3. Υποστήριξη μαθητών/-τριών με ΕΕΑ κατά τη σχολική τους ένταξη
4. Παιδαγωγικές πρακτικές και διαδικασίες που προάγουν τη σχολική ένταξη
5. Ανάπτυξη συνεργασιών στα πλαίσια της σχολικής ένταξης
 

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διατυπώνεις τις δυσκολίες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι μαθητές/-τριες με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) κατά τη σχολική τους ένταξη.
 • εντοπίζεις τους βασικούς παράγοντες που καθιστούν ουσιαστική τη σχολική ένταξη των μαθητών/-τριών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) στο γενικό σχολείο.
 • εφαρμόζεις πρωτόκολλα παρατήρησης για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών των μαθητών/-τριών με ΕΕΑ.
 • σχεδιάζεις Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης για την υποστήριξη των μαθητών/-τριών με ΕΕΑ στο γενικό σχολείο.
 • οργανώνεις παιδαγωγικές παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη καίριων για τη σχολική ένταξη δεξιοτήτων.
 • δίνεις παραδείγματα καλών πρακτικών για τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και για τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων μαθητών/-τριών με ΕΕΑ.

Περιλαμβάνει: 40 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 video συνολικής διάρκειας 1 ώρας,  2 προτεινομενα άρθρα & υλικό για περαιτέρω μελέτη

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €44,40/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€374
€280
€25,50/μήνα
€240
€21/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €44,40/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€374
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή €44,40/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€280
€25,50/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή €44,40/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€240
€21/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
Αρχικά Δίδακτρα
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 9 δόσεις
380€
342€
42€ / μήνα
-25%*
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 9 δόσεις
285€
257€
32€ / μήνα
-40%**
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 9 δόσεις
228€
205€
25€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
*Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...
**Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Αρχικά Δίδακτρα
460€
Πληρωμή Εφάπαξ (-10%)
414€
Πληρωμή σε 9 δόσεις
51€ / μήνα
Δίδακτρα με -25%
345€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
311€
Πληρωμή σε 9 δόσεις
38€ / μήνα
Δίδακτρα με -40%
276€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
248€
Πληρωμή σε 9 δόσεις
31€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
1) Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...

2) Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Πιστοποιητικό

Πληροφορίες
Αρχικά Δίδακτρα:
380€
Εφάπαξ (-10%):
342€
Σε 9 δόσεις:
42€ / μήνα
-25%:
285€
Εφάπαξ (-10%):
257€
Σε 9 δόσεις:
32€ / μήνα
-40%:
228€
Εφάπαξ (-10%):
205€
Σε 9 δόσεις:
25€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
15%
Αρχική τιμή €44,40/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€374
30%
Αρχική τιμή €44,40/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€280
€25,50/μήνα
40%
Αρχική τιμή €44,40/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€240
€21/μήνα
5,0
5,0 στα 5 αστέρια (based on 9 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Κάνετε εγγραφή

Αποφασίστε αν το πρόγραμμα αυτό συνδέεται με τα προσωπικά και επαγγελματικά σχέδια σας, κάνετε εγγραφή με την καταβολή ολόκληρου του ποσού ή της 1ης δόσης και αποκτήστε πρόσβαση στη πλατφόρμα επιμόρφωσης eclass, με την υποστήριξη του υπεύθυνου εγγραφών.

Συνεχίστε την επιμόρφωση

Καταβάλετε τα δίδακτρα εφάπαξ ή με μηνιαίες δόσεις. Μελετάτε στον δικό σας ρυθμό και χρόνο τα εκπαιδευτικά υλικά, και συμπληρώνετε τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης.

Αποκτήστε το Πιστοποιητικό σας και εξασφαλίστε μόρια

Παραλάβετε το συμπλήρωμα Europass, με 20 ECTS, και το Πιστοποιητικό σας, ηλεκτρονικά με την ολοκλήρωση του προγράμματός σας και αξιοποιήστε το ως προσόν για την ένταξή σας στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής, αποκτήστε δύο (2) μόρια για διορισμό ως μόνιμοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, δέκα (10) μόρια ως εκπαιδευτικοί TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), ένα (1 ) μόριο ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της επιλογής/αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, μόρια ανά μήνα σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Γίνετε εξειδικευμένος εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής

Χρησιμοποιήστε την ειδίκευσή σας και εργασθείτε ως παράλληλη στήριξη στο σχολείο και σε άλλες εκπαιδευτικές δομές. Τονώστε το βιογραφικό σας με το προσόν της ειδίκευσής σας σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Ενταχθείτε με τα μέγιστα μόρια στους επικουρικούς πίνακες διορισμού Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. αλλά και τους πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης. Υποβάλλετε το Πιστοποιητικό σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ εξασφαλίζοντας ανάλογη μοριοδότηση.

Σχετικά Προγράμματα

Κάντε Εγγραφή


Αξιολογήσεις / Σχόλια

5,0
5,0 στα 5 αστέρια (based on 9 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%
20 Οκτωβρίου 2023

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ.ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΓΜΕΝΟ.ΩΦΕΛΗΘΗΚΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΑ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ.

A.
20 Οκτωβρίου 2023

Απόκτησα νέες πληροφορίες που μου δώσανε την δυνατότητα εξέλιξης των σπουδών και επαγγέλματος μου.

Μ.
20 Οκτωβρίου 2023

Άρτια οργάνωση, φιλικό κλίμα, εξαιρετικοί επιμορφωτές.

Π.
Scroll to Top
*Μείωση διδάκτρων 25% και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:
 • Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€
 • Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.
 • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.
**Μείωση διδάκτρων 40% αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο