Εκπαίδευση στην εμψύχωση και ενδυνάμωση ομάδων

Έναρξη: 01/10/2024

Διάρκεια: 9 μήνες

Εγγραφές: Ανοιχτές

logo moriodotoumeno
Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Πρωτοποριακό μοριοδοτούμενο πρόγραμμα στην Εμψύχωση και Ενδυνάμωση Ομάδων με πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α..

Η εμψύχωση και ενδυνάμωση ομάδων είναι απαραίτητη ικανότητα και ζητείται σε πολλά διαφορετικά πλαίσια και σε σχέση με ποικίλες ηλικιακές ομάδες.

Συνδυάζοντας τη θεωρία και την πρακτική εφαρμογή, το πρόγραμμα θα σας εμψυχώσει και ενδυναμώσει ώστε με αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα να γίνετε εμψυχωτής/τρια ομάδων και να μπορείτε να σχεδιάσετε και να εφαρμόσετε παρεμβάσεις σε ομάδες.

Χρησιμοποιώντας την εμπειρία ειδικών εκπαιδευτών/τριών θα εξερευνήσετε τις εφαρμογές της εμψύχωσης και ενδυνάμωσης ομάδων στην εκπαίδευση (γενική, ενηλίκων, ειδική, διαπολιτισμική), στις εταιρείες και στους οργανισμούς, στη δια βίου μάθηση, στην  υποστήριξη ευπαθών/ευάλωτων ομάδων, στην κοινωνική παρέμβαση κ.ά.

Βιώνοντας τη συνεξέλιξη της ομάδας σας, θα ζήσετε οι ίδιοι/ες την εφαρμογή του προγράμματος, που συντελεί επιπλέον στην προσωπική σας ανάπτυξη.

Απευθύνεται σε όλους και όλες που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν με ομάδες ανθρώπων σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Δεν είναι απαραίτητη η εμπειρία. Αν έχετε ήδη εμπειρία στην Εμψύχωση και Ενδυνάμωση Ομάδων θα εμπλαισιώσετε θεωρητικά την εμπειρία σας και θα αποκτήσετε νέες ποικίλες προσεγγίσεις, εργαλεία, τεχνικές και συνδέσμους.

Συστήνεται σε:
-Φοιτητές/τριες και αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-Εκπαιδευτικούς (μόνιμους και αναπληρωτές), στελέχη εκπαίδευσης
-Εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων, δια βίου μάθησης
-Εργαζόμενους/ες σε οργανισμούς, ΜΚΟ, Δήμους, Ιδρύματα, Νοσοκομεία κ.ά.
-Υπεύθυνους/ες Ανθρώπινου Δυναμικού
-Εργαζόμενους/ες & Εθελοντές/τριες με ευάλωτες/ευπαθείς ομάδες

Μοριοδοτείται με τη μέγιστη μοριοδότηση των δύο (2) μορίων για την κατάταξη τους πίνακες κατάταξης διορισμού και αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (N. 4589/2019) και ειδικής αγωγής (Ν. 4589/2019 (Κεφ. Ε) και Ν. 4823/2021)

Με ένα (1) μόριο στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, διευθυντών και υποδιευθυντών (Νόμος 4823/2021), με μέγιστο αριθμό μορίων 2

Με  ένα (1) μόριο στην επιλογή Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη διδασκαλία σχετικών διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Σε σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και Φορέων (ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, ΚοιΣΕΠ κ.ά.), στις οποίες η μοριοδότηση ορίζεται ανάλογα με τη θέση εργασίας και συνήθως υπολογίζεται η μοριοδότηση ανά μήνα.

Συνδυάζεται με την εργασία και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

2 εβδομάδες

Ο ρόλος και το προφίλ του εμψυχωτή

Θέματα της ενότητας:

 1. Εμψύχωση: περιεχόμενο και ιδιότητες
 2. Οι βασικές αρχές της εμψύχωσης ως παιδαγωγικής μεθόδου
 3. Το προφίλ το εμψυχωτή και η επίδραση στο έργο του
 4. Η αυτογνωσία και ο προσωπικός αναστοχασμός ως προϋποθέσεις εμψύχωσης
 5. Η εργαλειοθήκη του εμψυχωτή

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διακρίνεις την αξία της εμψύχωσης της ομάδας
 • αναγνωρίζεις τον ρόλο που παίζει η ηλικία, το φύλο, το χιούμορ, οι πεποιθήσεις, τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι ικανότητες ενεργητικής ακρόασης του εμψυχωτή στην εμψύχωση ομάδας
 • εξετάζεις τον ρόλο του εμψυχωτή στην ομάδα
 • αναπτύσσεις τεχνικές αυτογνωσίας
 • εκτιμάς την αλληλεπιδραστική σχέση εμψυχωτή και μελών ομάδας
 • καλλιεργείς τεχνικές προσωπικού αναστοχασμού
 • διαμορφώνεις κλίμα συνεργασίας και καλής επικοινωνίας στα μέλη μιας ομάδας

Περιλαμβάνει: 10 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 30 λεπτών,  2 προτεινομενα άρθρα 

Το Βιωματικό εργαστήριο γίνεται διά ζώσης Σάββατο, 10:00 -15:00 (δες ημερολόγιο)
ή εξ αποστάσεως Κυριακή, 16:00 – 19:00 (δες ημερολόγιο).*

*Η επιλογή δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εργαστηρίου γίνεται πριν την έναρξη του προγράμματος και αλλάζει μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

3 εβδομάδες

Ο εμψυχωτής ως μέλος ομάδας. Διάλογος, επικοινωνία και αναστοχασμός ως μέσα ενδυνάμωσης 

Θέματα της ενότητας:

 1. Βασικές αρχές λειτουργίας της  ομάδας
 2. Η σημασία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των αναγκών  μιας ομάδας
 3. Ο ρόλος του εμψυχωτή ως μέλους      της ομάδας
 4. Συνεργατικές μέθοδοι διαχείρισης  του κλίματος στην ομάδα
 5. Αρχές και μέθοδοι επικοινωνίας
 6. Η τέχνη και οι τεχνικές του  διαλόγου
 7. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της     ομάδας και η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων εμψύχωσης

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία μιας ομάδας.
 • προσδιορίζεις τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομαδικής εργασίας σε διαφορετικές ομάδες.
 • δημιουργείς κλίμα καλής επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας.
 • διαχειρίζεσαι το επικοινωνιακό κλίμα της ομάδας.
 • αναγνωρίζεις τις ιδιαιτερότητες των τεχνικών καλής επικοινωνίας.
 • διαχειρίζεσαι διαφορετικές μεθόδους διαλόγου.
 • προσδιορίζεις κατάλληλες επικοινωνιακές στρατηγικές ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας.
 • χειρίζεσαι τεχνικές αναστοχασμού ως μέσο ενδυνάμωσης της ομάδας.

Περιλαμβάνει:

2 εβδομάδες

Ο ρόλος και το προφίλ του εμψυχωτή

Θέματα της ενότητας:

 1. Εμψύχωση: περιεχόμενο και ιδιότητες
 2. Οι βασικές αρχές της εμψύχωσης ως παιδαγωγικής μεθόδου
 3. Το προφίλ το εμψυχωτή και η επίδραση στο έργο του
 4. Η αυτογνωσία και ο προσωπικός αναστοχασμός ως προϋποθέσεις εμψύχωσης
 5. Η εργαλειοθήκη του εμψυχωτή

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διακρίνεις την αξία της εμψύχωσης της ομάδας
 • αναγνωρίζεις τον ρόλο που παίζει η ηλικία, το φύλο, το χιούμορ, οι πεποιθήσεις, τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι ικανότητες ενεργητικής ακρόασης του εμψυχωτή στην εμψύχωση ομάδας
 • εξετάζεις τον ρόλο του εμψυχωτή στην ομάδα
 • αναπτύσσεις τεχνικές αυτογνωσίας
 • εκτιμάς την αλληλεπιδραστική σχέση εμψυχωτή και μελών ομάδας
 • καλλιεργείς τεχνικές προσωπικού αναστοχασμού
 • διαμορφώνεις κλίμα συνεργασίας και καλής επικοινωνίας στα μέλη μιας ομάδας

Περιλαμβάνει: 23 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 video συνολικής διάρκειας 1 ώρας,  2 προτεινομενα άρθρα & εργαστήριο (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)

Το Βιωματικό εργαστήριο γίνεται διά ζώσης Σάββατο, 10:00 -15:00 (δες ημερολόγιο)
ή εξ αποστάσεως Κυριακή, 16:00 – 19:00 (δες ημερολόγιο).*

*Η επιλογή δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εργαστηρίου γίνεται πριν την έναρξη του προγράμματος και αλλάζει μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

2 εβδομάδες

Η ανάπτυξη δυναμικής της ομάδας και συνεργατικών σχέσεων

Θέματα της ενότητας:

 1. Ιστορία και φιλοσοφία των ομάδων
 2. Η δυναμική της ομάδας: ορισμός πλαισίου, όρια, επικοινωνία, εμπιστοσύνη, δημιουργικότητα, φαντασία, συνεργασία
 3. Εφαρμογές/Τεχνικές ανάπτυξης ομάδας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις τη σημασία της ομάδας στην κοινωνία (θεωρίες, πλαίσια, ρόλοι, κώδικες).
 • εφαρμόζεις βασικές τεχνικές για την ενεργοποίηση, δημιουργία και διατήρηση της δυναμικής μιας ομάδας.

Περιλαμβάνει: 10 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 30 λεπτών,  2 προτεινομενα άρθρα & εργαστήριο (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)

Το Βιωματικό εργαστήριο γίνεται διά ζώσης Σάββατο, 10:00 -15:00 (δες ημερολόγιο)
ή εξ αποστάσεως Κυριακή, 16:00 – 19:00 (δες ημερολόγιο).*

*Η επιλογή δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εργαστηρίου γίνεται πριν την έναρξη του προγράμματος και αλλάζει μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

2 εβδομάδες

Ενδυνάμωση ομάδας και αποτελεσματική συνεργασία

Θέματα της ενότητας:

 1. Ρόλοι στην Ομάδα
 2. Διεργασία & Δυναμική των Ομάδων
 3. Το ‘Κλίμα’ στις Ομάδες
 4. Τα Συναισθήματα στην Ομάδα
 5. Χαρακτηριστικά
 6. Αποτελεσματικών Ομάδων
 7. Η Λήψη Αποφάσεων στις Ομάδες

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ορίζεις έννοιες όπως: δυναμική ομάδας, διεργασία, ρόλοι στην ομάδα, συναισθηματική νοημοσύνη, ομαδική λήψη αποφάσεων.
 • αποδέχεσαι τη σημασία των συναισθημάτων στον εργασιακό χώρο, ως προς την ανάπτυξη κλίματος αλληλεπίδρασης.
 • αξιοποιείς τεχνικές για την αποτελεσματική συνεργασία στο πλαίσιο ομαδικών δράσεων.
 • υποστηρίζεις ένα πνεύμα συνεργατικότητας και αμοιβαίου οφέλους στον εργασιακό χώρο.

Περιλαμβάνει: 10 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 30 λεπτών,  2 προτεινομενα άρθρα & εργαστήριο (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)

Το Βιωματικό εργαστήριο γίνεται διά ζώσης Σάββατο, 10:00 -15:00 (δες ημερολόγιο)
ή εξ αποστάσεως Κυριακή, 16:00 – 19:00 (δες ημερολόγιο).*

*Η επιλογή δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εργαστηρίου γίνεται πριν την έναρξη του προγράμματος και αλλάζει μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

2 εβδομάδες

Εμψύχωση, τεχνολογία και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επικοινωνία

Θέματα της ενότητας:

 1. Ιστολόγια
 2. Διαμοιρασμός αρχείων/ Συνεργατική Συγγραφή Κειμένων
 3. Μικρο-ιστολόγια και εμψύχωση ομάδας
 4. Εικονική Τάξη και περιβάλλον ομάδας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • χρησιμοποιείς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο την άμεση επικοινωνία και ενημέρωση.
 • αναπτύσσεις προσωπικές σελίδες blogs με σκοπό τον διαμοιρασμό επηρειών από την εκπαιδευτική τους  δραστηριότητα και όχι μόνο.
 • εμψυχώνεις/ υποστηρίζεις την  ομαδική εργασία σε project απομακρυσμένα.
 • διαμοιράζεσαι αρχεία, οπτικοακουστικό υλικό και εργασίες με απομακρυσμένες ομάδες εργασίας.
 • αναπτύσσεις ηλεκτρονικές σελίδες (web pages).

Περιλαμβάνει: 10 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 30 λεπτών,  2 προτεινομενα άρθρα & εργαστήριο (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)

Το Βιωματικό εργαστήριο γίνεται διά ζώσης Σάββατο, 10:00 -15:00 (δες ημερολόγιο)
ή εξ αποστάσεως Κυριακή, 16:00 – 19:00 (δες ημερολόγιο).*

*Η επιλογή δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εργαστηρίου γίνεται πριν την έναρξη του προγράμματος και αλλάζει μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

2 εβδομάδες

Η εμψύχωση και οι παραστατικές τέχνες με έμφαση στο θέατρο/δράμα

Θέματα της ενότητας:

 1. Είδη και ιστορία παραστατικών τεχνών (θέατρο, μουσική, χορός, όπερα)
 2. Θέατρο/Δράμα στην Εκπαίδευση: Επιρροές (Brecht, Boal, Freire, Vygotsky, Piaget, Bruner), Είδη (Εκπαιδευτικό Δράμα, Εφαρμοσμένο Θέατρο, Θέατρο για την Κοινότητα, Θέατρο του Καταπιεσμένου, Θέατρο για την Ανάπτυξη, Θεατρικό Παιχνίδι, Θεατροπαιδαγωγικά Προγράμματα)
 3. Βασικές Τεχνικές και διαφορετικά πλαίσια/περιβάλλοντα εφαρμογής, σχεδιασμός εργαστηρίων

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις τα διαφορετικά είδη παραστατικών τεχνών και την ιστορία τους.
 • κατηγοριοποιείς τα ρεύματα, τις τάσεις και τις επιρροές του θεάτρου/ δράματος στην εκπαίδευση.
 • επιλέγεις κατάλληλα διαφορετικές θεατρικές τεχνικές στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • διαχειρίζεσαι κατάλληλα τεχνικές του θεάτρου/δράματος.
 • εφαρμόζεις θεατρικές τεχνικές σε ομάδες της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Περιλαμβάνει: 20 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 30 λεπτών,  2 προτεινομενα άρθρα & εργαστήριο (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)

Το Βιωματικό εργαστήριο γίνεται διά ζώσης Σάββατο, 10:00 -15:00 (δες ημερολόγιο)
ή εξ αποστάσεως Κυριακή, 16:00 – 19:00 (δες ημερολόγιο).*

*Η επιλογή δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εργαστηρίου γίνεται πριν την έναρξη του προγράμματος και αλλάζει μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

3 εβδομάδες

Εμψύχωση στην τυπική εκπαίδευση

Θέματα της ενότητας:

 1. H σημασία της εμψύχωσης στην  τυπική εκπαίδευση
 2. Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και γνωρίσματα των μαθητών/τριών (με άξονα την εμψύχωση)
 3. Μορφές εμψύχωσης για την τυπική εκπαίδευση
 4. Τεχνικές και μορφές έκφρασης για την προσχολική, την παιδική και εφηβική ηλικία
 5. Δημιουργικότητα και περιορισμοί στο σχολικό περιβάλλον
 6. Η καλλιέργεια της αυτενέργειας και της φαντασίας των παιδιών και των εφήβων
 7. Ενδεικτικά παραδείγματα/ πρακτικές εμψύχωσης στην τυπική εκπαίδευση

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • επαναπροσδιορίζεις τα χαρακτηριστικά και τις προσδοκίες των παιδιών και των νέων από την προσχολική ηλικία έως το Λύκειο.
 • αναπτύσσεις τη δημιουργικότητα των μελών των ομάδων.
 • διακρίνεις τις μορφές και τις μεθόδους ανάπτυξης της εμψύχωσης για παιδιά και εφήβους.
 • συνθέτεις πρωτότυπες δραστηριότητες και δημιουργικές δράσεις για την προσχολική, την πρώτη σχολική, την παιδική ηλικία και την εφηβεία.
 • ανακαλύπτεις τα θετικά επακόλουθα της εμψύχωσης στην τυπική εκπαίδευση.
 • αναδημιουργείς την πράξη της εμψύχωσης βάσει της θεωρίας και αντίστροφα, μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας και των εφαρμογών της.

Περιλαμβάνει: 30 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 video συνολικής διάρκειας 80 λεπτών,  4 προτεινομενα άρθρα & εργαστήριο (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)

Το Βιωματικό εργαστήριο γίνεται διά ζώσης Σάββατο, 10:00 -15:00 (δες ημερολόγιο)
ή εξ αποστάσεως Κυριακή, 16:00 – 19:00 (δες ημερολόγιο).*

*Η επιλογή δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εργαστηρίου γίνεται πριν την έναρξη του προγράμματος και αλλάζει μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

2 εβδομάδες

Εμψύχωση και Ειδική Αγωγή

Θέματα της ενότητας:

 1. Αρχές Συμβουλευτικής  υποστήριξης
 2. Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση των  μαθητών με νοητική καθυστέρηση
 3. Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών στο αυτιστικό φάσμα
 4. Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση των  μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας με ειδικές  μαθησιακές δυσκολίες
 5. ΔΕΠΥ. Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον
 6. Βασικές αρχές της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και της Διδακτικής μεθοδολογίας στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διακρίνεις τις έννοιες και την ορολογία της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
 • περιγράφεις το νομοθετικό πλαίσιο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
 • εκτιμάς τις βασικές αρχές συμβουλευτικής στον χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
 • αναγνωρίζεις τα βασικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ένας/μία με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
 • ανιχνεύεις τις ΔΕΠΥ στην ομάδα.
 • εφαρμόζεις σύγχρονες πρακτικές στη συμβουλευτική νέων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 • επιλέγεις τον σωστό τρόπο υποστήριξης ή παρέμβασης.
 • ενσωματώνεις στην παιδαγωγική διαδικασία τις ανάγκες και τα δικαιώματα των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Περιλαμβάνει: 10 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 30 λεπτών,  2 προτεινομενα άρθρα & εργαστήριο (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)

Το Βιωματικό εργαστήριο γίνεται διά ζώσης Σάββατο, 10:00 -15:00 (δες ημερολόγιο)
ή εξ αποστάσεως Κυριακή, 16:00 – 19:00 (δες ημερολόγιο).*

*Η επιλογή δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εργαστηρίου γίνεται πριν την έναρξη του προγράμματος και αλλάζει μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

2 εβδομάδες

Εμψύχωση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Θέματα της ενότητας:

1. Aνθρώπινα δικαιώματα και διαπολιτισμικότητα
2. Πολιτισμική ταυτότητα κι ετερότητα
3. Βασικές έννοιες και αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
4. Η θρησκευτική διάσταση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
5. Βιωματικές τεχνικές στην διαπολιτισμική εκπαίδευση

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • υπερασπίζεσαι την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • εκτιμάς την πολιτισμική ετερότητα.
 • αναλύεις τα χαρακτηριστικά της πολιτισμικής ετερότητας.
 • προσεγγίζεις κριτικά τη σύγχρονη διαπολιτισμικότητα.
 • ερμηνεύεις την πολιτισμική ετερότητα με ενσυναίσθηση.
 • οργανώνεις ποικιλία παρεμβάσεων ανάλογα με την πολιτισμική ετερότητα που προσεγγίζεις.
 • διαχειρίζεσαι τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Περιλαμβάνει: 18 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 video συνολικής διάρκειας 40 λεπτών,  2 προτεινομενα άρθρα & εργαστήριο (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)

Το Βιωματικό εργαστήριο γίνεται διά ζώσης Σάββατο, 10:00 -15:00 (δες ημερολόγιο)
ή εξ αποστάσεως Κυριακή, 16:00 – 19:00 (δες ημερολόγιο).*

*Η επιλογή δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εργαστηρίου γίνεται πριν την έναρξη του προγράμματος και αλλάζει μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

2 εβδομάδες

Κοινωνικοπολιτισμική Εμψύχωση (πρόσφυγες)

Θέματα της ενότητας:

1. Ορισμοί των όρων του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος
2. Επικοινωνιακή διαχείριση του προσφυγικού από τα κυρίαρχα ΜΜΕ (περιεχόμενα, κύρια θέματα, λεξιλόγιο, εικόνες)
3. Στερεότυπα (μηχανισμοί κατασκευής τους, επιπτώσεις)-Ανατρέποντας τα στερεότυπα
4. Ορισμός της ψυχοκοινωνικής παρέμβασης
5. Αρχές της ψυχοκοινωνικής παρέμβασης (Οι Αρχές του Hobfoll)
6. Σχεδιάζοντας ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις με κοινωνικο-πολιτισμική καταλληλόλητα
7. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των προσφύγων και δικά μου
8. Πρωτοβουλίες και δράσεις για και με τους πρόσφυγες (ατομικές και συλλογικές)

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 •  αναγνωρίζεις τα χαρακτηριστικά του νομικού καθεστώτος των προσφύγων και των μεταναστών.
 •  αναλύεις τα πραγματικά στοιχεία που αφορούν τους πρόσφυγες.
 • ερμηνεύεις την προσφυγική κρίση μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της ελληνικής οικονομικής κρίσης.
 • αντιπαραβάλεις απόψεις, δηλώσεις και κρίσεις για το προσφυγικό όπως αυτές προβάλλονται στα ΜΜΕ.
 • προσεγγίζεις κριτικά τις κρατούσες ιδέες και ειδήσεις για τους πρόσφυγες.
 • διακρίνεις σχετικά στερεότυπα και προκαταλήψεις σε όσα διαβάζουν και παρακολουθούν.
 • ανακαλύπτεις τα προσωπικά τους στερεότυπα και προκαταλήψεις σχετικά με τους πρόσφυγες.
 • διαχειρίζεσαι τις προσωπικές τους παραδοχές σε σχέση με τους πρόσφυγες.
 • αξιολογείς το μεταπολεμικό στρες και το ψυχολογικό τραύμα της απώλειας των προσφύγων.
 • σχεδιάζεις δραστηριότητες ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες των προσφύγων στους οποίους απευθύνονται.
 • οργανώνεις ποικιλία παρεμβάσεων ώστε να είσαι σε θέση να ακολουθείς εναλλακτικά σχέδια όταν προκύπτει ανάγκη και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των προσφύγων στους οποίους απευθύνεσαι.
 • υποστηρίζεις τους πρόσφυγες, δίνοντας φωνή σε όσα εκείνοι δε μπορούν να εκφράσουν υπερασπίζοντάς τους.

Περιλαμβάνει: 12 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 30 λεπτών,  3 προτεινομενα άρθρα & εργαστήριο (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)

Το Βιωματικό εργαστήριο γίνεται διά ζώσης Σάββατο, 10:00 -15:00 (δες ημερολόγιο)
ή εξ αποστάσεως Κυριακή, 16:00 – 19:00 (δες ημερολόγιο).*

*Η επιλογή δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εργαστηρίου γίνεται πριν την έναρξη του προγράμματος και αλλάζει μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

2 εβδομάδες

Εμψύχωση & διαχείριση ομάδας στην εργασία

Θέματα της ενότητας:

1. Βασικές αρχές της συστημικής προσέγγισης στη διεργασία ομάδας
2. Η έννοια της ισχύος και πώς επηρεάζει την ομάδα εργασίας
3. Συγκρούσεις στην ομάδα: Βασικές έννοιες
4. Πρακτικές συμπερίληψης στη διαχείριση συγκρούσεων σε εργασιακό χώρο και οργανισμούς.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναλύεις τις βασικές έννοιες της δυναμικής της ομάδας μέσα από τη θεωρία της συστημικής προσέγγισης.
 • εξηγείς την έννοια της ισχύος και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μέσα στη δυναμική των σχέσεων στους εργασιακούς χώρους και οργανισμούς.
 • αναγνωρίζεις την ταυτότητα της προσωπικής τους ισχύος.
 • αναπτύσσεις την αυτεπίγνωσή σου σε σχέση με το ρόλο σου σε μια ομάδα εργασίας.
 • αξιοποιείς τεχνικές για να διαχειριστείς αποτελεσματικά συγκρούσεις στο χώρο της εργασίας.
 • διατηρείς μια συμπεριληπτική στάση κατά τη συμμετοχή σου σε ομάδες εργασίας.

Περιλαμβάνει: 13 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 30 λεπτών,  3 προτεινομενα άρθρα & εργαστήριο (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)

Το Βιωματικό εργαστήριο γίνεται διά ζώσης Σάββατο, 10:00 -15:00 (δες ημερολόγιο)
ή εξ αποστάσεως Κυριακή, 16:00 – 19:00 (δες ημερολόγιο).*

*Η επιλογή δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εργαστηρίου γίνεται πριν την έναρξη του προγράμματος και αλλάζει μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

2 εβδομάδες

Εμψύχωση στη μη τυπική και την άτυπη εκπαίδευση (ενήλικες)

Θέματα της ενότητας:

1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευόμενων
2. Εμπόδια στη μάθηση
3. Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης ενηλίκων
4. Η σημασία του εκπαιδευτικού συμβολαίου

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • συγκρίνεις τα βασικά σημεία σημαντικών θεωρητικών προσεγγίσεων σχετικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων.
 • αναγνωρίζεις τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων και να τα συγκρίνεις με εκείνα των ανηλίκων.
 • περιγράφεις τις αρχές της βιωματικής μάθησης και της αποτελεσματικής μάθησης ενηλίκων.
 • συνειδητοποιείς τα εμπόδια και τις δυσκολίες των ενήλικων εκπαιδευόμενων κατά τη μαθησιακή διαδικασία.

Περιλαμβάνει: 10 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 30 λεπτών,  2 προτεινομενα άρθρα & εργαστήριο (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)

Το Βιωματικό εργαστήριο γίνεται διά ζώσης Σάββατο, 10:00 -15:00 (δες ημερολόγιο)
ή εξ αποστάσεως Κυριακή, 16:00 – 19:00 (δες ημερολόγιο).*

*Η επιλογή δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εργαστηρίου γίνεται πριν την έναρξη του προγράμματος και αλλάζει μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

2 εβδομάδες

Σχεδιασμός εκπαιδευτικής/κοινωνικής παρέμβασης

Θέματα της ενότητας:

1. Τεχνικές σχεδιασμού εκπαιδευτικής/κοινωνικής παρέμβασης
2. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη δημιουργία ομάδας και καλλιέργεια σχέσεων
3. Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών εμψύχωσης και ενδυνάμωσης ομάδας ανάλογα με την ηλικία και το πλαίσιο της ομάδας
4. Εμπειρία συμμετοχής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • εφαρμόζεις στην πράξη μεθόδους και στρατηγικές για την εμψύχωση και ενδυνάμωση ομάδας σε ποικίλα εκπαιδευτικά πλαίσια και συνθήκες.

Περιλαμβάνει: 3 σελίδες υποστηρικτικό υλικό και οδηγίες, 1 video  διάρκειας 46 λεπτών & εργαστήριο (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)

Το Βιωματικό εργαστήριο γίνεται διά ζώσης Σάββατο, 10:00 -15:00 (δες ημερολόγιο)
ή εξ αποστάσεως Κυριακή, 16:00 – 19:00 (δες ημερολόγιο).*

*Η επιλογή δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εργαστηρίου γίνεται πριν την έναρξη του προγράμματος και αλλάζει μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

Εκπαιδευτές