Παυλάκης Μάνος

ΔΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Είμαι εκπαιδευτής/σύμβουλος σε θέματα HR. Έχω μακροχρόνια εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων/δράσεων για οργανισμούς δημοσίου, ιδιωτικού και τρίτου τομέα, με εξειδίκευση σε θέματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και ανάπτυξης οριζόντιων ικανοτήτων. Διδάσκω σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είμαι δημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού ‘Youreca’ (Βραβείο Ποιότητας και Αριστείας της Unesco). Έχω διακριθεί για την κοινωνική μου δράση με το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2013. Σπούδασα Ελληνική Φιλολογία (Ε.Κ.Π.Α.) και στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (Ε.Α.Π.), Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΑ, Leeds University Business School), Πολιτικές Επιστήμες (ΜΑ, Πανεπιστήμιο Κρήτης), Εκπαίδευση Ενηλίκων (PhD, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) και Coaching (post graduate diploma, Kingstown College).

Scroll to Top