Πολιτική Καταβολής & Επιστροφής Διδάκτρων

Πολιτική Καταβολής & Επιστροφής Διδάκτρων

Προεγγραφή-Κατοχύρωση θέσης

Για να κατοχυρώσετε τη θέση σας σε ένα πρόγραμμα του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. θα χρειαστεί να καταβάλετε ολόκληρο το ποσό ή την 1η δόση πριν την έναρξη του προγράμματος.

Εγγραφή

Για να εγγραφτείτε στο πρόγραμμα, έχετε 2 τρόπους:

  1. Καταβολή της 1ης δόσης, πριν την έναρξη του προγράμματος.
  2. Καταβολή ολόκληρου του ποσού, πριν την έναρξή του με 10% μείωση διδάκτρων.

Καταβολή Διδάκτρων

  • Η αποπληρωμή των δόσεων είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.
  • Η εξόφληση κάθε δόσης γίνεται στο πρώτο 10πενθήμερο κάθε μήνα, για την καλύτερη δυνατή οργάνωσή μας.
  • Στην περίπτωση, μη καταβολής του ποσού της μιας δόσης, αυτό προστίθεται στον επόμενο μήνα, οπότε και εξοφλείται το άθροισμα και των δύο δόσεων (η τρεχούμενη δόση και η δόση του προηγούμενου μήνα).
  • Η μη αποπληρωμή των άνω δόσεων (μέγιστο όριο οφειλόμενων δόσεων: 2 ανεξόφλητες δόσεις) σημαίνει αυτόματη διαγραφή από την εκπαιδευτική πλατφόρμα του e-class. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου την πρόσβασή σας, αφού πρώτα έχετε αποπληρώσει την οφειλή σας.
  • Αυτόματη διαγραφή σημαίνει πως το ποσό σας παραμένει στον λογαριασμό σας και όταν καταβάλλετε το υπολειπόμενο ποσό, μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου την πρόσβασή σας.

Τρόπος Καταβολής Διδάκτρων:

           Η καταβολή των διδάκτρων σας γίνεται με τον προσωπικό κωδικό RF που θα εκδοθεί από το σύστημα με την τελική έγκριση σας ή με χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας. Η χρήση χρωστικής/πιστωτικής κάρτας είναι διαθέσιμη σε όσες/ους παρακολουθούν πρόγραμμα στο e-class της νέας μας πλατφόρμας στην ΚΥΒΕΛΗ.
 

Επιστροφή διδάκτρων

  • Η επιστροφή των διδάκτρων είναι δυνατή μόνο πριν την έναρξη του προγράμματος και δεν επιστρέφονται χρήματα μετά την έναρξη. Η διαδικασία επιστροφής διδάκτρων περιλαμβάνει γραπτό αίτημα με mail στο info@learninn.gr εξηγώντας τους λόγους που επιβάλουν την επιστροφή και έγκριση από την αρμόδια επιτροπή.
  • Μετά την έναρξη του προγράμματος, δεν επιστρέφεται το ποσό, αλλά παραμένει στο λογαριασμό σας για μελλοντική ενεργοποίηση της πρόσβασή σας.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο