Εκπαίδευση

Η Εκπαίδευση και οι επιστήμες της.
Ο δάσκαλος γεννιέται ή γίνεται;

Η Eκπαίδευση λειτουργεί βασικά ως θεσμός ανάπτυξης, ανθρωπισμού, γνώσης, στοχασμού, αναστοχασμού και δράσης, δημοκρατίας, ευαισθητοποίησης και πολιτισμού. Διαχειρίζεται το μορφωτικό αγαθό και προσφέρει Παιδεία. Όλοι έχουμε εμπειρία της καθώς είμαστε προϊόντα εκπαιδευτικών συστημάτων και έχουμε διαμορφώσει τη δική μας οπτική και θεωρία που απορρέει από τις διαφορετικές εμπειρίες του καθενός/της καθεμίας. 

Οι επιστήμες της εκπαίδευσης ως γνωστικό αντικείμενο διαπραγματεύονται αυτή την εμπειρία και μας καλούν να αναστοχαστούμε την οπτική μας με βάση τις επιστημονικές γνώσεις επιστημών, όπως της Ψυχολογίας, της Φιλοσοφίας, της Κοινωνιολογίας, και της Ιστορίας και να απαντήσουμε σε βασικά ζητήματα: 

 • τι είναι η εκπαίδευση;
 • για ποιον υπάρχει η εκπαίδευση;
 • ποιος ελέγχει την εκπαίδευση και γιατί;
 • πώς συντελείται η μάθηση και αποκτάται η γνώση;

Με άλλα λόγια όσοι και όσες ασχολούνται με την Εκπαίδευση είναι απαραίτητο να έχουν πλήρη γνώση και θέση στα σημαντικά θέματα της Παιδαγωγικής που επηρεάζουν και τις πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις της Εκπαίδευσης και οπωσδήποτε το έργο του εκπαιδευτικού. Αυτά αφορούν:

 • τους σκοπούς της Εκπαίδευσης
 • τη φύση του παιδιού, την ανάπτυξη και τη μάθησή του
 • τον ρόλο του εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση
 • τη φύση και το περιεχόμενο της σχολικής ζωής
 • τη διαχείριση τάξης, συμπεριφορών και σχέσεων στη σχολική κοινότητα (μαθητές, γονείς)
 • την μη τυπική εκπαίδευση
 • τη δια βίου μάθηση
 • τον ρόλο της εκπαίδευσης στο κοινωνικό γίγνεσθαι

Η εκπαίδευση εκπαιδευτικών περιλαμβάνει τα παραπάνω αλλά διαρκεί δια βίου. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη, όπως σε ένα ιατρό, που χρειάζεται να μαθαίνει όλα τα νέα επιστημονικά δεδομένα, τεχνικές και υλικά θεραπείας.

Ο εκπαιδευτικός όμως εκπαιδεύεται ή γεννιέται με το χάρισμα αυτό;

Στη ζωή μας έχουμε συναντήσει πολλούς δασκάλους που ασκούν την τέχνη της διδασκαλίας. Οι γονείς μας, κάποιοι φίλοι μας ή κάποιος πωλητής που σας έμαθε να χειριζόμαστε το νέο μας κινητό. Αυτή η διδασκαλία στηρίζεται στις προσωπικές ικανότητες των ανθρώπων και περισσότερο ενστικτώδης και τέχνη που αποκτήθηκε από την εμπειρία.

Στην Εκπαίδευση όμως δεν είναι δυνατόν να στηριζόμαστε στην τέχνη μας που εξασκούμαι ενστικτωδώς και με αποκτιέται με τα χρόνια της εμπειρίας μας. Η διδασκαλία στο σχολείο είναι και επάγγελμα με πολλές και διαφορετικές απαιτήσεις. Απαιτεί επιστημονική γνώση που δίνει νόημα και αξία στην τέχνη της διδασκαλίας. Η επιστημονική γνώση προσφέρει μεθοδολογία ώστε το εκπαιδευτικό έργο να λειτουργεί αποτελεσματικά. Δίνει εργαλεία αναστοχασμού και μετασχηματισμού. Προκαλεί σε αλλαγές και μετασχηματισμό με σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου συνεχώς και κυρίως την προσφορά “καλής εκπαίδευσης”, όπως λέει ο  Gert Biesta. Αυτή η συστηματοποιημένη άποψη για τη γνώση, τη μάθηση και τη διδασκαλία κάνει τους δασκάλους να διαφέρουν από τους καθημερινούς δασκάλους μας, τους γονείς και τους φίλους μας.

Καλή είναι η τέχνη της διδασκαλίας, αλλά όταν αυτή γίνεται επάγγελμα προϋποθέτει επιστημονικό τρόπο σκέψης και ουσιώδη άσκηση της θεωρίας. Έτσι, η εκπαίδευση γίνεται καλή, ο δάσκαλος καλύτερος και ο μαθητής άριστος.

Έως 3 μήνες

4 με 7 μήνες

7 μήνες και πάνω

Summer School

Summer Seminar– Καλοκαιρινό Σεμινάριο

Η παιδαγωγική του παιχνιδιού στην εκπαίδευση – Εισαγωγικές έννοιες Βελτιώστε το βιογραφικό σας σπουδάζοντας στο κορυφαίο πανεπιστήμιο της Ελλάδας Κάντε εγγραφή Ημερομηνίες: 10 – 13

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο