Εισαγωγή στην Βυζαντινή Ζωγραφική

Έναρξη: 14/02/2024

Διάρκεια: 6 μήνες

Εγγραφές: Ανοιχτές

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Πρωτοποριακό πρόγραμμα στη βυζαντινή ζωγραφική, τη θεολογία και την αγιογραφία στην πράξη, με πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α.

Η εκπαίδευση-επιμόρφωση, με πανεπιστημιακή υπογραφή, σχετικά με τη βυζαντινή ζωγραφική και τις φορητές εικόνες αποτελεί δικαίωμα όλων όσοι/ες ενδιαφέρονται προσωπικά ή επαγγελματικά να μάθουν ή να εξελίξουν τις γνώσεις και την τέχνη τους.

Το πρόγραμμα σας προσφέρει 100% εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με καινοτόμα εκπαιδευτικά υλικά που εύκολα διαχειρίζονται από όλους/ες. Σας προσφέρει, κυρίως, προσωπική εκπαίδευση και υποστήριξη από τις εκπαιδεύτριες, Ιωάννα Στουφή και Παναγιώτα Κατωπόδη, και βιωματικά εργαστήρια με τον Γιώργο Κόρδη.

Συνδυάζοντας τη θεολογική, ιστορική και καλλιτεχνική μελέτη της εικόνας με την εικονογραφική παραγωγή και την περαιτέρω πρακτική εξάσκηση, θα εξοικειωθείτε με τα υλικά και την τεχνική της φορητής εικόνας και με τα στάδια που ακολουθούνται στον σχεδιασμό και τον χρωματισμό των βυζαντινών εικόνων.

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα ζήσετε μια θαυμάσια εμπειρία εισαγωγής στη βυζαντινή ζωγραφική-αγιογραφία και θα εξελιχθείτε, προσωπικά και επαγγελματικά, αν έχετε ήδη εμπειρία.

Απευθύνεται σε όλους και όλες που ενδιαφέρονται, ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με τη βυζαντινή ζωγραφική και τη δημιουργία εικόνων.

Συστήνεται  σε:

 • Απόφοιτους/ες ΑΕΙ, ΑΤΕΙ , Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ΙΕΚ, ΔΕ.
 • Ζωγράφους εικόνων – αγιογράφους.
 • Όσους γενικά ασχολούνται με τη βυζαντινή ζωγραφική και τη δημιουργία εικόνων.

Μοριοδοτείται με μισό (0,5) μόριο στην επιλογή Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη διδασκαλία σχετικών διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Συνδυάζεται με την προσωπική και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

11 ώρες

Οι απαρχές των χριστιανικών εικόνων – Προέλευση και δημιουργία μέχρι την περίοδο της Εικονομαχίας (843)

Θέματα της ενότητας:

 1. Οι απαρχές των χριστιανικών εικόνων
 2. Ανάλυση παλαιοχριστιανικών και πρωτοβυζαντινών εικόνων

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις από άποψη εικονογραφική, τεχνικής και τεχνοτροπίας, εικόνες από την παλαιοχριστιανική περίοδο έως και τη λήξη της Εικονομαχίας (οριστική αναστήλωση των εικόνων)

Περιλαμβάνει: 12 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 30 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα & υλικό για περεταίρω μελέτη

1η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

Διάρκεια: 3 ώρες (σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδεύτρια: Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου

10 ώρες

Μεσοβυζαντινή ζωγραφική (843-1204)

 

Θέματα της ενότητας:

 1. Εικονογραφικά ζητήματα της μεσοβυζαντινής ζωγραφικής
 2. Τεχνοτροπία και καλλιτεχνικές τάσεις

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναλύεις την εξέλιξη των βυζαντινών εικόνων, όπως αυτή διαμορφώθηκε πλέον ως εικονογραφία και ως ζωγραφικός τρόπος, μετά την Εικονομαχία έως και την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους της Δ΄ Σταυροφορίας (1204).
 • επισημαίνεις με κριτική αντίληψη τις κοινές αρχές αλλά και τις ποικίλες καλλιτεχνικές τάσεις που διέπουν τη μεσοβυζαντινή ζωγραφική («αναγέννηση» των Μακεδόνων, κομνήνεια τέχνη).

Περιλαμβάνει: 9 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 30 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα & υλικό για περεταίρω μελέτη

 10 ώρες

Υστεροβυζαντινή ζωγραφική (1204-1453)

Θέματα της ενότητας:

 1. Εικονογραφικά ζητήματα της υστεροβυζαντινής-παλαιολόγειας ζωγραφικής
 2. Τεχνοτροπικά ζητήματα της παλαιολόγειας ζωγραφικής

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναλύεις την τελευταία περίοδο ακμής της βυζαντινής ζωγραφικής κατά την ύστερη περίοδο του Βυζαντίου, με έμφαση στην παλαιολόγεια «αναγέννηση»
 • προσδιορίζεις τις βασικές αρχές και τα κύρια γνωρίσματα της παλαιολόγειας ζωγραφικής, καθώς και τον απόηχό της στη μεταβυζαντινή ζωγραφική. Εντοπίζεις τις διαφορές των εικαστικών περιόδων της τέχνης

Περιλαμβάνει: 8 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 30 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα & υλικό για περεταίρω μελέτη

10 ώρες

Εισαγωγή στην τεχνική της Βυζαντινής ζωγραφικής

Θέματα της ενότητας:

 1. Εισαγωγή-Βιβλιογραφία
 2. Τα είδη της φορητής εικόνας
 3. Τα υλικά και ο τρόπος ετοιμασίας της επιφάνειας για την ζωγραφική της φορητής εικόνας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις τις μορφές έκφρασης της βυζαντινής φορητής εικόνας και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην υλοποίηση και παραγωγή κάθε είδους ξεχωριστά.

Περιλαμβάνει: 13 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 30 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα & υλικό για περεταίρω μελέτη

10 ώρες

Μεταβυζαντινή ζωγραφική (1453-1830)

Θέματα της ενότητας:

 1. Συνέχεια της παράδοσης και καλλιτεχνικές «σχολές»

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις και να περιγράφεις την συνέχεια της βυζαντινής παράδοσης από τον 15ο αιώνα έως τον 19ο.

Περιλαμβάνει: 13 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 30 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα & υλικό για περεταίρω μελέτη

10 ώρες

Βασικές αρχές του χρώματος

Θέματα της ενότητας:

 1. Τα βασικά και τα συμπληρωματικά χρώματα
 2. Ασκήσεις χρωματικού κύκλου

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναλύεις τη χρωματική κλίμακα, τα βασικά και συμπληρωματικά χρώματα.
 • δημιουργείς το χρωματικό κύκλο

Περιλαμβάνει: 17 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 15 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα & υλικό για περεταίρω μελέτη

2η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

Διάρκεια: 3 ώρες (σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδεύτρια: Παναγιώτα Κατωπόδη

10 ώρες

Η λειτουργία του χρώματος

Θέματα της ενότητας:

 1. Η πρακτική του χρώματος στο ένδυμα
 2. Το χρώμα ως φως

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διαχειρίζεσαι τις τονικότητες.
 • ζωγραφίζεις χρωματικές διαβαθμίσεις με τα βασικά και τα συμπληρωματικά χρώματα.

 

Περιλαμβάνει: 9 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 19 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα & υλικό για περεταίρω μελέτη

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η λειτουργία του ρυθμού στον σχεδιασμό του προσώπου καιτων ενδυμάτων. Σχεδιασμός μιας μονοπρόσωπη εικόνας.

Διάρκεια: 3 ώρες (σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδευτής: Γεώργιος Κόρδης

10 ώρες

Ο σχεδιασμός των μελών του προσώπου στη Βυζαντινή ζωγραφική (κατενώπιον)

Θέματα της ενότητας:

 1. Οι άξονες του προσώπου
 2. Ο σχεδιασμός της μύτης και των χειλέων
 3. Ο σχεδιασμός των οφθαλμών – Εκφράσεις προσώπων

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • σχεδιάζεις σύμφωνα με τα μέτρα και τους άξονες τα επιμέρους μέρη του προσώπου στην βυζαντινή τέχνη.

Περιλαμβάνει: 10 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 22 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα & υλικό για περεταίρω μελέτη

10 ώρες

Οι εικονογραφικοί τύποι του Χριστού.

Θέματα της ενότητας:

1. Εικονογραφικοί τύποι αγίων προσώπων
2. Ανατομικές διαφοροποιήσεις
 

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • παρατηρείς εικονογραφικούς τύπους αγίων προσώπων, όπως αυτοί έχουν παγιωθεί στην βυζαντινή τέχνη.
 • σχεδιάζεις εικονογραφικούς τύπους αγίων προσώπων
 • εντοπίζεις τις ανατομικές διαφοροποιήσεις και να αναπαράγουν κάποια δείγματα.

Περιλαμβάνει: 10 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 22 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα & υλικό για περεταίρω μελέτη

10 ώρες

Ο σχεδιασμός του ανθρώπινου σώματος στη βυζαντινή ζωγραφική

Θέματα της ενότητας:

1. Οι άξονες και τα μέτρα στον σχεδιασμό του ανθρώπινου σώματος

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναφέρεις τις αρχές και τις αναλογίες που ορίζουν τη σχεδίαση του ανθρώπινου σώματος.
 • σχεδιάζεις ανθρώπινα σώματα.
 • παρατηρείς τα ανθρώπινα άκρα

Περιλαμβάνει: 10 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 12 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα & υλικό για περεταίρω μελέτη

13 ώρες

Ο σχεδιασμός των χεριών και του πέλματος, αναλογίες και μέτρα.

Θέματα της ενότητας:

 1. Ο σχεδιασμός των χεριών και του πέλματος, αναλογίες και μέτρα.
 2. Ο σχεδιασμός της ευλογούσης χειρός (κλειστής και ανοικτής).
 3. Ο σχεδιασμός διαφόρων στάσεων του χεριού.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναφέρεις τις αρχές και τις αναλογίες που ορίζουν τη σχεδίαση του ανθρώπινου σώματος.
 • παρατηρείς τα ανθρώπινα άκρα
 • σχεδιάζεις τα ανθρώπινα άκρα

Περιλαμβάνει: 9 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 16 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα & υλικό για περεταίρω μελέτη

10 ώρες

Ο σχεδιασμός του ενδύματος στη Βυζαντινή Ζωγραφική

Θέματα της ενότητας:

 1. Οι εικονογραφικοί τύποι των αποστόλων και των αγγέλων
 2. Οι στρατιωτικοί άγιοι
 3. Οι μοναχοί και οι  ασκητές
 4. Οι άγιοι βασιλείς και οι αγίες γυναίκες
 

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ερμηνεύεις τη λειτουργία του ενδύματος στην απόδοση του συναισθήματος.
 • σχεδιάζεις διαφορετικούς τύπους ενδυμασίας των αγίων προσώπων.

Περιλαμβάνει: 11 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 23 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα & υλικό για περεταίρω μελέτη

10 ώρες

Το χρώμα του ενδύματος στη Βυζαντινή Ζωγραφική

Θέματα της ενότητας:

 1. Οι προπλασμοί, τα λάματα στο ένδυμα

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ακολουθείς τα στάδια για την χρωματική απόδοση του ενδύματος στην βυζαντινή ζωγραφική, το γράψιμο, τους προπλασμούς και τα λάματα.

Περιλαμβάνει: 7 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 17 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα & υλικό για περεταίρω μελέτη

10 ώρες

Το χρώμα του προσώπου στη Βυζαντινή Ζωγραφική

Θέματα της ενότητας:

 1. Το γράψιμο και ο προπλασμός του προσώπου
 2. Ο φωτισμός του προσώπου

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ακολουθείς τα στάδια για την χρωματική αποτύπωση του προσώπου και των γυμνών μερών του σώματος στην βυζαντινή ζωγραφική, το γράψιμο, τον προπλασμό και τον φωτισμό-ψιμύθισμα.

Περιλαμβάνει: 8 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 18 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα & υλικό για περεταίρω μελέτη

10 ώρες

Ο σχεδιασμός του προσώπου στην πλάγια κατά ¾ στροφή στη Βυζαντινή Ζωγραφική

Θέματα της ενότητας:

 1. Οι άξονες που διέπουν την πλάγια απεικόνιση του προσώπου
 2. Ο σχεδιασμός των επιμέρους μελών του προσώπου κατά την πλάγια απεικόνιση

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • σχεδιάζεις με απλές γραμμές και άξονες την πλάγια απεικόνιση του προσώπου.

Περιλαμβάνει: 7 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 11 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα & υλικό για περεταίρω μελέτη

10 ώρες

Το χρύσωμα στη βυζαντινή φορητή εικόνα

Θέματα της ενότητας:

 1. Το κολλητό χρύσωμα
 2.  Το στιλβωτό χρύσωμα

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διαχειρίζεσαι τα υλικά και τις μεθόδους χρυσώματος.

Περιλαμβάνει: 19 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 21 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα & υλικό για περεταίρω μελέτη

3η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

Διάρκεια: 3 ώρες (σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδεύτρια: Παναγιώτα Κατωπόδη

10 ώρες

Οι Αρμονικές Χαράξεις στην βυζαντινή εικόνα.

Θέματα της ενότητας:

 1. Η λειτουργία της γραμμής, του μέτρου και του ρυθμού στην εικαστική απόδοση της εικόνας.
 2. Η χρυσή τομή, την εφαρμογή και την λειτουργία της στην εικόνα.
 3.  Η λειτουργία των αξόνων στο σχεδιασμό μιας σκηνής και η σχέση του αρχιτεκτονικού χώρου – του τοπίου με τις μορφές σε μία βυζαντινή παράσταση.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις τη λειτουργία της γραμμής, του μέτρου και του ρυθμού στην εικαστική απόδοση της εικόνας.
 • ανανγνωρίζεις την χρυσή τομή, την εφαρμογή και την λειτουργία της στην εικόνα.
 • αντιλαμβάνεσαι την λειτουργία των αξόνων στο σχεδιασμό μιας σκηνής και η σχέση του αρχιτεκτονικού χώρου -του τοπίου με τις μορφές σε μία βυζαντινή παράσταση.

Περιλαμβάνει: 14 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 16 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα & υλικό για περεταίρω μελέτη

11 ώρες

Θεολογία των εικόνων

Θέματα της ενότητας:

 1. Η θεολογική σημασία των εικόνων κατά τους Πατέρες των πρώτων χριστιανικών αιώνων
 2. Η θεολογική σημασία των εικόνων κατά τον Όρο της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου
 3. Μεταεικονομαχική περίοδος

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ερμηνεύεις τις βυζαντινές εικόνες ως αντικείμενα τιμής και προσκύνησης, ενταγμένα στη λατρεία, και ως εικαστική έκφραση της θεολογίας της Εκκλησίας
 • αναλύεις τη θεολογική θεώρηση των εικόνων βάσει του Όρου της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου και άλλων προεικονομαχικών και μεταεικονομαχικών θεολογικών κειμένων

Περιλαμβάνει: 9 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 27 λεπτών & 2 προτεινόμενα άρθρα 

13 ώρες

Θεολογική προσέγγιση Χριστολογικών σκηνών

Θέματα της ενότητας:

 1. Η Γέννηση του Χριστού
 2. Η Ανάσταση του Χριστού

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 •  αναλύεις θεολογικά χριστολογικές σκηνές της βυζαντινής εικονογραφίας.
 • προσεγγίζεις τη θεολογία των εικόνων

Περιλαμβάνει: 13 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 28 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα & υλικό για περεταίρω μελέτη

4η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

Διάρκεια: 3 ώρες (σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδεύτρια: Ιωάννα Στουφή Πουλημένου

13 ώρες

Η δημιουργία της φορητής εικόνας

Θέματα της ενότητας:

 1. Τα στάδια δημιουργίας μιας φορητής εικόνας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • δίνεις νόημα σε όλα τα στάδια παραγωγής εικόνας, όπως τα έχουν βιώσει οι ίδιοι/ες στη διάρκεια της εκπαίδευσης.
 • παρουσιάζεις αναλυτικά τα στάδια για την ολοκλήρωση της φορητής εικόνας.

Περιλαμβάνει: 13 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 28 λεπτών, 2 προτεινόμενα άρθρα & υλικό για περεταίρω μελέτη

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το χρώμα ως φως στην Βυζαντινή
ζωγραφική.
Η ζωγραφικής ενός
γενειοφόρου αγίου ( άγιος Ιωάννης της
Κλίμακος).

Διάρκεια: 3 ώρες (σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδευτής: Γεώργιος Κόρδης

Εκπαιδευτές

Κόρδης Γιώργος

Σπούδασα Θεολογία στο πανεπιστήμιο Αθηνών και αγιογραφία με τον πατέρα Συμεών Συμεού. Παρακολούθησα μαθήματα μεσαιωνικών τεχνικών (ψηφιδωτό, νωπογραφία, τεχνικές χρυσωμάτων, αυγοτέμπερα) στην Σχολή Καλών τεχνών

Διαβάστε Περισσότερα »

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €80/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€408
€336
€48/μήνα
€288
€40/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €80/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€408
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή €80/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€336
€48/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή €80/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€288
€40/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
Αρχικά Δίδακτρα
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 6 δόσεις
480€
432€
80€ / μήνα
-25%*
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 6 δόσεις
360€
324€
60€ / μήνα
-40%**
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 6 δόσεις
288€
259€
48€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
*Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...
**Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Αρχικά Δίδακτρα
480€
Πληρωμή Εφάπαξ (-10%)
432€
Πληρωμή σε 6 δόσεις
80€ / μήνα
Δίδακτρα με -25%
360€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
324€
Πληρωμή σε 6 δόσεις
60€ / μήνα
Δίδακτρα με -40%
288€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
259€
Πληρωμή σε 6 δόσεις
48€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
1) Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...

2) Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Πιστοποιητικό

Πληροφορίες
Αρχικά Δίδακτρα:
480€
Εφάπαξ (-10%):
432€
Σε δόσεις:
80€ / μήνα
-25%*
360€
Εφάπαξ (-10%):
324€
Σε δόσεις:
60€ / μήνα
-40%**
288€
Εφάπαξ (-10%):
259€
Σε δόσεις:
48€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
15%
Αρχική τιμή €80/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€408
30%
Αρχική τιμή €80/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€336
€48/μήνα
40%
Αρχική τιμή €80/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€288
€40/μήνα
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 στα 5 αστέρια (based on 6 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Κάνετε εγγραφή

Αποφασίστε αν το πρόγραμμα αυτό συνδέεται με τα προσωπικά και επαγγελματικά σχέδια σας, κάνετε εγγραφή με την καταβολή ολόκληρου του ποσού ή της 1ης δόσης και αποκτήστε πρόσβαση στη πλατφόρμα επιμόρφωσης eclass, με την υποστήριξη του υπεύθυνου εγγραφών.

Συνεχίστε την επιμόρφωση

Καταβάλετε τα δίδακτρα εφάπαξ ή με μηνιαίες δόσεις. Mελετάτε στον δικό σας ρυθμό τα εκπαιδευτικά υλικά, συμμετέχετε στις σύγχρονες συναντήσεις και τα εργαστήρια με τον κύριο Κόρδη και συμπληρώνετε τα κριτήρια αξιολόγησης.

Αποκτήστε το Πιστοποιητικό σας

Παραλάβετε το συμπλήρωμα Europass, με 8.44 ECTS, και το Πιστοποιητικό σας απο τα γραφεία μας ή με courier.

Γίνετε Αγιογράφος

Δημιουργήστε εικόνες για εσάς εξελιχθείτε επαγγελματικά. Υποβάλλετε το Πανεπιστημικό πιστοποιητικό εξασφαλίζοντας ανάλογη μοριοδότηση σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ, σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και σε εξελίξεις στο επαγγελματικό περιβάλλον σας.

Σχετικά Προγράμματα

Κάντε Εγγραφή


Αξιολογήσεις / Σχόλια

5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 στα 5 αστέρια (based on 6 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%
Rated 5,0 out of 5
20 Οκτωβρίου 2023

Ευχαριστώ πάρα πολύ το ΕΚΠΑ και τους εκπαιδευτές, που μου έδωσαν την δυνατότητα να μάθω όλα αυτά, που χρόνια επιζητούσα. Η αναδρομή στο παρελθόν, η εξέλιξη της βυζαντινής τέχνης, με έκαναν να νοιώσω δέος για τους παλιούς τεχνίτες, αλλά και να προβληματιστώ, για το τι θα αφήσουμε εμείς οι σημερινοί αγιογράφοι στις επόμενες γενιές.Και πιστεύω πως αυτή είναι και η επιτυχία του προγράμματος, να προβληματιστούμε δηλαδή και να μην μένουμε απλώς συνεχιστές με την απλή αντιγραφή εικόνων, αλλά να γίνουμε δημιουργοί και άξιοι συνεχιστές της τέχνης, να γίνουμε μέρος της εξέλιξης.Εύχομαι το ταξίδι στην γνώση να συνεχιστεί.

Μ.
Rated 5,0 out of 5
20 Οκτωβρίου 2023

Πρωτόγνωρες γνώσεις με εξαιρετικής ποιότητάς ακαδημαϊκής εμπειρία.

Α.
Rated 5,0 out of 5
20 Οκτωβρίου 2023

Σε πολλα σημεια του ηταν αποκαλυπτικο. Με βοηθησε να αναδιαταξω τις γνώσεις που ειχα και μου ανανεωσε την αγαπη μου για την βυζαντινη τέχνη.

Μ.
Scroll to Top
*Μείωση διδάκτρων 25% και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:
 • Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€
 • Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.
 • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.
**Μείωση διδάκτρων 40% αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.