Αυτοαποτελεσματικότητα

Έναρξη: 05/06

Διάρκεια: 1 μήνας | 35 ώρες

Εγγραφές: ανοιχτές

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Πρωτοποριακό και αποτελεσματικό πρόγραμμα ανάπτυξης της δεξιότητας της αυτοαποτελεσματικότητας με πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α..

Η αυτοαποτελεσματικότητα είναι απαραίτητη δεξιότητα που ζητείται σε πολλά διαφορετικά πλαίσια της καθημερινής μας ζωής και αποτελεί προσόν σε επαγγελματικό επίπεδο.

Με τον δικό σας ρυθμό και στον δικό σας χρόνο, στο πρόγραμμα αυτό, θα εντρυφήσετε στις γνώσεις και τα εργαλεία ανάπτυξης της αυτοαποτελεσματικότητας σε επαγγελματικά πλαίσια.

Το πρόγραμμα έχει τρεις ενότητες. Αφορούν την προσέγγιση της αυτοαποτελεσματικότητας ως διαδικασία, που συντελεί στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης και την ανάληψη νέων εργασιών, την αύξηση της παραγωγικότητας σας και την αύξηση της ποιότητας της εργασία σας.

Με βάση ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να είναι αποτελεσματικοί, άρα και εσείς, θα σας εκπαιδεύσει ώστε να εφαρμόζετε με επιτυχία νέες δεξιότητες στην εργασία σας και τη ζωή σας.


Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Συστήνεται…
Εργαζόμενους στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Αυτοαπασχολούμενους/ες και ελεύθερους επαγγελματίες, Στελέχη επιχειρήσεων, Άτομα που ασχολούνται με τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, Άτομα που επιδιώκουν την αυτοβελτίωση καθώς και την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

10 ΩΡΕΣ

Αυτό-αποτελεσματικότητα

Θέματα Ενότητας:

  1. Η έννοια της αυτοαποτελεσματικότητας
  2. Αυτοαποτελεσματικότητα vs αυτοπεποίθηση

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

1. Ορίζεις την έννοια της αυτοαποτελεσματικότητας.
2. Εξηγείς τη σχέση και διακρίνεις τις διαφορές της αυτοαποτελεσματικότητας και της αυτοπεποίθησης.
3. Συνδυάζεις την αυτοαποτελεσματικότητα με την αυτοπεποίθηση.
 

Περιλαμβάνει: 1video συνολικής διάρκειας 2 λεπτών, 5 σελίδες υλικό παρουσίασης 

20 ΩΡΕΣ

Εξετάζοντας την αυτό-αποτελεσματικότητα

Θέματα Ενότητας

  1.  Η αξία της αυτοαποτελεσματικότητας
  2. Παράγοντες που επιδρούν στην αυτοαποτελεσματικότητα
  3. Η προσωπική ζώνη/σφαίρα ασφάλειας (comfort zone)

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

1. Επισημαίνεις τους παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αυτοαποτελεσματικότητας.
2. Ελέγχεις τους παράγοντες που επιδρούν στην αυτοαποτελεσματικότητα.
3. Εξηγείς τη σημασία της προσωπικής ζώνης/σφαίρας ασφάλειας (comfort zone) για την αυτοαποτελεσματικότητα.
4. Διαχειρίζεσαι την προσωπική σφαίρα ασφάλειας ώστε να ενισχύει την αποτελεσματικότητά σου.
 

Περιλαμβάνει: video συνολικής διάρκειας 10 λεπτών, 6 σελίδες υλικό παρουσίασης 

10 ΩΡΕΣ

Στρατηγικές ενίσχυσης αυτό-αποτελεσματικότητας

Θέματα Ενότητας:

  1. Εξετάζοντας την προσωπική αυτό-αποτελεσματικότητα
  2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησης του πλαισίου/συνθήκης/κατάστασης
  3. Η σημασία των ρεαλιστικών και σύντομων στόχων
  4. Ανάπτυξη θετικής στάσης και θέασης

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

1. Ανακαλείς στρατηγικές ενίσχυσης της αυτοαποτελεσματικότητας.
2. Αξιολογείς την προσωπική σου αυτοαποτελεσματικότητα.
3. Οργανώνεις τη σκέψη σου με στόχο την εξέλιξη δεξιοτήτων αξιολόγησης της συνθήκης ή της κατάστασης στις οποίες βρίσκεσαι.
4. Πειραματίζεσαι και δημιουργείς σχέδιο δράσης με βάση ρεαλιστικούς και σύντομους στόχους για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της αυτοαποτελεσματικότητας σου.
5. Προσαρμόζεσαι στις συνθήκες ομαδικής εργασίας αναλαμβάνοντας αποτελεσματικά ευθύνες.
6. Ενεργείς έχοντας θετική στάση και θέαση.
 

Περιλαμβάνει: video συνολικής διάρκειας 5 λεπτών, 5 σελίδες υλικό παρουσίασης 

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €150
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€128
€105
€55/μήνα
€90
€40/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)