Σεξουαλική Εκπαίδευση και Αγωγή

Έναρξη: 17/07

Διάρκεια: 9 Μήνες

Εγγραφές: Ανοιχτές

logo moriodotoumeno
Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Πρωτοποριακό μοριοδοτούμενο πρόγραμμα για τη Σεξουαλική Εκπαίδευση και Αγωγή, με την πιστοποίηση και την αξία του Ε.Κ.Π.Α..

Σήμερα, η Σεξουαλική Εκπαίδευση και Αγωγή αποτελεί ειδική γνώση, ζητείται στην εκπαίδευση και απαιτείται στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, στην οικογένεια, στη φροντίδα και σε σχετικές δομές που έχουν την ευθύνη παιδιών και εφήβων με ή χωρίς αναπηρίες.

Μαθαίνοντας ό,τι πιο νέο υπάρχει στην παιδαγωγική προσέγγιση του θέματος θα εστιάσετε στα χαρακτηριστικά της Σεξουαλικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ώστε να αναγνωρίζετε, να ερμηνεύετε, να προλαμβάνετε συμπεριφορές και να συλλαμβάνετε παρεμβάσεις, για να στηρίζετε αποτελεσματικά τους μαθητές/τις μαθήτριες και  τη σχολική και κοινωνική πρόοδό τους.

Συνδυάζοντας τη  θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, με μελέτες περίπτωσης θα εξοικειωθείτε με πολύπλευρα ζητήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Θα εντρυφήσετε σε ζητήματα της εφηβείας και της σεξουαλικότητας και σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ΛΟΑΤ+ και διεμφυλικών ατόμων. Θα ασχοληθείτε με τα σεξουαλικά αδικήματα (κακοποίηση – παρενόχληση) και  τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, καθώς και το σχετικό νομικό πλαίσιο, ενώ θα εκπαιδευθείτε ειδικά και για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ατόμων με αναπηρίες.

Με τον δικό σας ρυθμό μάθησης και στον δικό σας χρόνο θα έχετε θεωρητικά και πρακτικά αποτελέσματα, που συντελούν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή σας, αλλά και τη βελτίωση του έργου σας ως επιπλέον προσόν στην εκπαίδευση.

Απευθύνεται σε  σε όλους και όλες που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν με ομάδες ανθρώπων σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πλαίσιο και ενδιαφέρονται για τη σεξουαλική εκπαίδευση και αγωγή.

Συστήνεται σε:
– Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μόνιμους, αναπληρωτές και υποψήφιους.

– Εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων, ΙΕΚ, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, δομών μη τυπικής Εκπαίδευσης.

– Φοιτητές/τριες (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) και απόφοιτους ανθρωπιστικών, κοινωνικών, παιδαγωγικών (προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής) και καθηγητικών τμημάτων

Μοριοδοτείται με τη μέγιστη μοριοδότηση των δύο (2) μορίων για την κατάταξη τους πίνακες κατάταξης διορισμού και αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (N. 4589/2019) και ειδικής αγωγής (Ν. 4589/2019 (Κεφ. Ε) και Ν. 4823/2021)

Με ένα (1) μόριο στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, διευθυντών και υποδιευθυντών (Νόμος 4823/2021), με μέγιστο αριθμό μορίων 2

Με  (0,75) μόρια στην επιλογή Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη διδασκαλία σχετικών διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Σε σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, στις οποίες η μοριοδότηση ορίζεται ανάλογα με τη θέση εργασίας και συνήθως υπολογίζεται η μοριοδότηση ανά μήνα.

Συνδυάζεται με  την προσωπική και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

30 ώρες

Διαχείριση Τάξης

 

Θέματα της ενότητας:

 1. H διαχείριση μιας σχολικής τάξης
 2. Συμπεριφορές και ειδικές συμπεριφορές στην σχολική τάξη
 3. Τεχνικές για μια αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • κατηγοριοποιείς τις συμπεριφορές των μελών μιας ομάδας και να εντοπίζεις εκείνες που προκαλούν προβλήματα στην επικοινωνία και τη συνεργασία στη σχολική τάξη.
 • αναφέρεις τις αιτίες συμπεριφορών που προκαλούν προβλήματα στην επικοινωνία και τη συνεργασία εντός της σχολικής τάξης.
 • αξιολογείς τις ανάγκες για διάγνωση και πρόληψη ως προς την αντιμετώπιση ειδικών συμπεριφορών.
 • παρουσιάζεις και να εξηγείς βασικές αρχές διαχείρισης της σχολικής τάξης.

Περιλαμβάνει

70 ώρες

Θεωρητικό Υπόβαθρο Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας, Ψυχοδιαγνωστική Αξιολόγηση και Συμβουλευτική στο Σχολικό Πλαίσιο

 

Θέματα της ενότητας:

 1. Θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης
 2. Εφηβεία
 3. Σεξουαλικός προσανατολισμός ΛΟΑΤ+ και Διεμφυλικά άτομα
 4. Αυτοϊκανοποίηση
 5. Σεξουαλική Κακοποίηση – Σεξουαλική παρενόχληση
 6. Ακατάλληλη σεξουαλική συμπεριφορά
 7. Νομικά προβλήματα- Σεξουαλικά αδικήματα

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • “χαρτογραφείς” τις θεματικές ενότητες που περιέχονται στη Σεξουαλική Εκπαίδευση
 • ανακαλείς τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την Εφηβεία
 • προσδιορίζεις τις έννοιες Σεξουαλικός προσανατολισμός (Λ ΟΑΤ+) και Διεμφυλικότητα
 • εξηγείς τις βασικές έννοιες που αναφέρονται στην Αυτοϊκανοποίηση
 • εξηγείς τις βασικές έννοιες και να ευαισθητοποιείσαι σε σχέση με την Σεξουαλική Κακοποίηση και την Σεξουαλική παρενόχληση
 • ορίζεις τα θέματα που αφορούν την Ακατάλληλη σεξουαλική συμπεριφορά και να δίνεις σχετικά παραδείγματα
 • αναφέρεις τα σημαντικότερα ζητήματα που σχετίζονται με Νομικά προβλήματα και Σεξουαλικά αδικήματα.

Περιλαμβάνει:

50 ώρες

Σεξουαλική εκπαίδευση στην παιδική ηλικία

Θέματα της ενότητας:

 1. Βασικές πληροφορίες – Ανακαλύπτω το Σώμα μου
 2. Βασικές πληροφορίες – Διαφορές φύλου
 3. Βασικές πληροφορίες – Πώς γίνονται τα παιδιά
 4. Αυτοϊκανοποίηση
 5. Σεξουαλική Κακοποίηση – Σεξουαλική παρενόχληση
 6. Προγράμματα Σεξουαλικής Εκπαίδευσης στο Σχολείο
 7. Διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς
 8. ΛΟΑΤ+ θέματα

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • σχεδιάζεις και να υλοποιείς προγράμματα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/ τριών σε αυτή την ηλικιακή ομάδα με θεματικές όπως: «Ανακαλύπτω το Σώμα μου», «Διαφορές φύλου», «Πώς γίνονται τα παιδιά» και «Αυτοϊκανοποίηση»
 • σχεδιάζεις και υλοποιείς προγράμματα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/ τριών στην παιδική ηλικία με θεματολογία σχετική με τις έννοιες της Σεξουαλικής Κακοποίησης
 • παρουσιάζεις τη δομή και ευαισθητοποιείς το περιβάλλον σου ως προς την εφαρμογή Προγραμμάτων Σεξουαλικής Εκπαίδευσης στο Σχολείο
 • συμβουλεύεις και να διαχειρίζεσαι τους γονείς και φροντιστές σχετικά με προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών, εφήβων και νέων ενηλίκων που μπορούν να επιλυθούν ή να βελτιωθούν με τη Σεξουαλική Αγωγή και Εκπαίδευση
 • καταρρίπτεις προκαταλήψεις σχετικά με τα βασικά ΛΟΑΤ+ θέματα.

Περιλαμβάνει:

50 ώρες

Σεξουαλική εκπαίδευση στην εφηβική ηλικία

Θέματα της ενότητας:

 1. Σωματικές αλλαγές στην Εφηβεία
 2. Σεξουαλική Ταυτότητα και ΛΟΑΤ+
 3. Αυτοϊκανοποίηση
 4. Σεξουαλική Επαφή
 5. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα
 6. Μέθοδοι Αντισύλληψης
 7.  Εγκυμοσύνη στην Εφηβεία
 8. Μύθοι και στερεότυπα
 9. Ο ρόλος των γονέων και των εκπαιδευτικών

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • σχεδιάζεις και να υλοποιείς προγράμματα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/ τριών στην εφηβική ηλικία με θεματολογία σχετική με:- «Σωματικές αλλαγές στην Εφηβεία», «Σεξουαλική Ταυτότητα και ΛΟΑΤ+», «Αυτοϊκανοποίηση» και «Σεξουαλική Επαφή»
 • ευαισθητοποιείς το εκπαιδευτικό και κοινωνικό του/της περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών στην εφηβεία, σε θέματα όπως – «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα», «Μέθοδοι Αντισύλληψης» και «Εγκυμοσύνη στην Εφηβεία»
 • αποστιγματίζεις Μύθους και Στερεότυπα σχετιζόμενα με την σεξουαλικότητα και ευαισθητοποιείσαι σε σχετικά ζητήματα
 • διακρίνεις τον ρόλο των γονέων και των εκπαιδευτικών στην Σεξουαλική Εκπαίδευση σε σχέση με τους στόχους και τα αποτελέσματά της.

Περιλαμβάνει:

50 ώρες

Σεξουαλική εκπαίδευση και άτομα με αναπηρίες

Θέματα της ενότητας:

 1. Σεξουαλικότητα και Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
 2. Σεξουαλικότητα και Νοητική Αναπηρία
 3. Οι αντιλήψεις των γονέων και των εκπαιδευτικών για τη σεξουαλική συμπεριφορά των ατόμων με ΔΑΦ και Νοητική Αναπηρία
 4. Σεξουαλική συμπεριφορά των ατόμων με αναπηρίες: Σύγχρονες έρευνες
 5. Προγράμματα Σεξουαλικής Εκπαίδευσης
 6. Ο ρόλος των Γονέων στη σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΑΦ
 7. Παράγοντες που συμβάλλουν στην ακατάλληλη σεξουαλική συμπεριφορά ατόμων με ΔΑΦ και Νοητική Αναπηρία
 8. Ο Ρόλος των φροντιστών στην Σεξουαλική εκπαίδευση και συμπεριφορά

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ανακαλείς τη βασική ορολογία της Σεξουαλικότητας σε σχέση με τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και την Νοητική Αναπηρία
 • λειτουργείς προωθητικά ως προς τις υπάρχουσες αντιλήψεις των γονέων και των εκπαιδευτικών για τη σεξουαλική συμπεριφορά των ατόμων με ΔΑΦ και Νοητική Αναπηρία
 • ταυτοποιείς τις επιμέρους εκφάνσεις της σεξουαλικής συμπεριφοράς των ατόμων με αναπηρίες μέσα από την σύγχρονη βιβλιογραφία
 • προετοιμάζεις, να σχεδιάζεις και να εφαρμόζεις Προγράμματα Σεξουαλικής Εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία
 • προσδιορίζεις τον ρόλο των γονέων και των φροντιστών σε σχέση με τη σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίες και αποτιμά τη σημασία του
 • εντοπίζεις τους παράγοντες που συμβάλλουν στη ακατάλληλη σεξουαλική συμπεριφορά των ατόμων με ΔΑΦ και Νοητική Αναπηρία.

Περιλαμβάνει:

60 ώρες

Ειδικά θέματα σεξουαλικής εκπαίδευσης

Θέματα της ενότητας:

 1. Ίντερνετ και Πορνογραφία
 2. Πρακτικά θέματα- Μελέτες περίπτωσης

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ανακαλείς και να χρησιμοποιείς ορθά τη βασική ορολογία η οποία σχετίζεται με το ίντερνετ και την πορνογραφία και αναλαμβάνει τη σχετική διαχείριση ως παιδαγωγός
 • διαχειρίζεσαι πρακτικά θέματα μέσω ανάλυσης μελετών περίπτωσης που αφορούν ειδικά ζητήματα Σεξουαλικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Περιλαμβάνει:

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €42/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€323
€266
€24/μήνα
€228
€20/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €42/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€323
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή €42/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€266
€24/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή €42/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€228
€20/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
Αρχικά Δίδακτρα
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 9 δόσεις
380€
342€
42€ / μήνα
-25%*
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 9 δόσεις
285€
257€
32€ / μήνα
-40%**
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 9 δόσεις
228€
205€
25€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
*Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...
**Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Αρχικά Δίδακτρα
460€
Πληρωμή Εφάπαξ (-10%)
414€
Πληρωμή σε 9 δόσεις
51€ / μήνα
Δίδακτρα με -25%
345€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
311€
Πληρωμή σε 9 δόσεις
38€ / μήνα
Δίδακτρα με -40%
276€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
248€
Πληρωμή σε 9 δόσεις
31€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
1) Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...

2) Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Πιστοποιητικό

Σεξουαλική Εκπαίδευση και Αγωγή
Πληροφορίες
Αρχικά Δίδακτρα:
380€
Εφάπαξ (-10%):
342€
Σε δόσεις:
42€ / μήνα
-25%*
285€
Εφάπαξ (-10%):
257€
Σε δόσεις:
32€ / μήνα
-40%**
228€
Εφάπαξ (-10%):
205€
Σε δόσεις:
25€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
15%
Αρχική τιμή €42/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€323
30%
Αρχική τιμή €42/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€266
€24/μήνα
40%
Αρχική τιμή €42/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€228
€20/μήνα
5,0
5,0 στα 5 αστέρια (based on 1 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Κάνετε εγγραφή

Αποφασίστε αν το πρόγραμμα αυτό συνδέεται με τα προσωπικά και επαγγελματικά σχέδια σας, κάνετε εγγραφή με την καταβολή ολόκληρου του ποσού ή της 1ης δόσης και αποκτήστε πρόσβαση στη πλατφόρμα επιμόρφωσης με την υποστήριξη του υπεύθυνου εγγραφών.

Συνεχίστε την επιμόρφωση

Καταβάλετε τα δίδακτρα εφάπαξ ή με μηνιαίες δόσεις. Mελετάτε στον δικό σας ρυθμό και χρόνο τα εκπαιδευτικά υλικά, ολοκλήρωστε τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης.

Αποκτήστε το Πιστοποιητικό σας και εξασφαλίστε μόρια

Παραλάβετε το συμπλήρωμα Europass, με 12.8 ECTS, και το Πιστοποιητικό σας ηλεκτρονικά με την ολοκλήρωση του προγράμματος και αποκτήστε δύο (2) μόρια για διορισμό ως μόνιμοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, δέκα (10) μόρια ως εκπαιδευτικοί TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), ένα (1) μόριο ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της επιλογής/αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, μόρια ανά μήνα σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Γίνετε ειδικός/η στη σεξουαλική εκπαίδευση και αγωγή

Χρησιμοποιήστε την ειδίκευσή σας για την επαγγελματική σας ανάπτυξη στον εργασιακό σας χώρο. Διαχειριστείτε αποτελεσματικά σχετικά θέματα στο οικείο περιβάλλον ή άλλο. Υποβάλλετε το Πιστοποιητικό εξασφαλίζοντας ανάλογη μοριοδότηση σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ, σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και σε εξελίξεις στο επαγγελματικό περιβάλλον σας.

Σχετικά Προγράμματα

Κάντε Εγγραφή


Αξιολογήσεις / Σχόλια

5,0
5,0 στα 5 αστέρια (based on 1 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%
11 Μαρτίου 2024

Θα ξαναέκανα με μεγάλη ευκολία και ορεξη ακόμα ένα πρόγραμμα διότι έμεινα ευχαριστημένη.

Χ.
Scroll to Top
*Μείωση διδάκτρων 25% και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:
 • Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€
 • Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.
 • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.
**Μείωση διδάκτρων 40% αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο