Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Επικοινωνία και Γλώσσα

Έναρξη: 05/06

Διάρκεια: 9 μήνες

Εγγραφές: Ανοιχτές

logo moriodotoumeno
Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Πρωτοποριακό μοριοδοτούμενο πρόγραμμα του Ε.Κ.Π.Α., που συνδυάζει τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και επικοινωνία με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης. 

Σήμερα, ζητείται σε μεγάλο βαθμό, σε ποικίλα περιβάλλοντα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η εξειδίκευση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας..

Συνδυάζοντας την επιμόρφωση σε διαπολιτισμικά ζητήματα, που αφορούν ανθρώπους και ομάδες διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου, όπως μετανάστες, πρόσφυγες, ευάλωτες ομάδες, με τη διαπολιτισμική επικοινωνία, το πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τη διαπολιτισμική ευαισθησία και τις αξίες σας ώστε με ικανότητες και αποτελεσματικότητα να ασχοληθείτε με την πολιτισμική και κοινωνική ποικιλότητα στην εκπαίδευση.

Με την προσωπική υποστήριξη των εκπαιδευτών μας, θα αποκτήσετε ειδικές γνώσεις και εμπειρίες των μεθόδων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και επικοινωνίας με όλους/ες σε κάθε επαγγελματικό πλαίσιο με σεβασμό στην ταυτότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όπως έχουν σχεδιαστεί τα μέρη του προγράμματος και η μέθοδός του, θα σας προσφέρει εμπειρία και γνώσεις σε διαφορετικά, αλλά σχετικά, αντικείμενα, που ανοίγουν τους επαγγελματικούς σας ορίζοντες και συντελούν επιπλέον στην προσωπική σας ανάπτυξη.

Απευθύνεται σε όλους και όλες που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν με ομάδες ανθρώπων σε οποιοδήποτε πλαίσιο και σε όλους και όλες που ενδιαφέρονται για επιμόρφωση σε διαπολιτισμικά θέματα, τη διαχείριση των νέων συνθηκών της πολυπολιτισμικότητας, της μετακίνησης των πληθυσμών και της συμπερίληψης της πολιτισμικής ετερότητας.

Συστήνεται  σε:

– Υποψήφιους, αναπληρωτές, μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

– Εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων, ΙΕΚ, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, δομών μη τυπικής Εκπαίδευσης.

– Εργαζόμενους/ες και απασχολούμενους/ες σε οργανισμούς, δομές που σχετίζονται με τη μετανάστες και πρόσφυγες.

– Φοιτητές/τριες (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) και απόφοιτους ανθρωπιστικών, κοινωνικών, παιδαγωγικών (προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής) και καθηγητικών τμημάτων.

Μοριοδοτείται με τη μέγιστη μοριοδότηση των δύο (2) μορίων για την κατάταξη τους πίνακες κατάταξης διορισμού και αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (N. 4589/2019) και ειδικής αγωγής (Ν. 4589/2019 (Κεφ. Ε) και Ν. 4823/2021)

Με ένα (1) μόριο στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, διευθυντών και υποδιευθυντών (Νόμος 4823/2021), με μέγιστο αριθμό μορίων 2

Με  ένα (1) μόριο στην επιλογή Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη διδασκαλία σχετικών διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Σε σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, στις οποίες η μοριοδότηση ορίζεται ανάλογα με τη θέση εργασίας και συνήθως υπολογίζεται η μοριοδότηση ανά μήνα.

Συνδυάζεται με την εργασία και την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 18 ΩΡΕΣ

Η διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης

Θέματα της ενότητας:

 1. Αρχές και μοντέλα διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας
 2. Βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 3. Εισαγωγή της διαπολιτισμικής διάστασης στην σχολική εκπαίδευση (προσχολική/πρωτοβάθμια/ δευτεροβάθμια)
 4. Η διαπολιτισμική διάσταση στην εκπαίδευση ευάλωτων ομάδων (μεταναστών, προσφύγων, κρατουμένων κ.ά.)

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Διακρίνεις τις διαφορετικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές πολιτικές που σχετίζονται διεθνώς με ζητήματα διαχείρισης της ετερότητας.
 • Περιγράφεις τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής διάστασης στην εκπαίδευση.
 • Αιτιολογείς την αναγκαιότητα αξιοποίησης της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
 • Προσεγγίζεις ζητήματα εκπαίδευσης ευάλωτων ομάδων όπως μεταναστών, προσφύγων, κρατουμένων κ.ά

Περιλαμβάνει: 17 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 26 λεπτών &   2 προτεινομενα άρθρα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 24 ΩΡΕΣ

Κοινωνική και εκπαιδευτική συμπερίληψη της ετερότητας

Θέματα της ενότητας:

 1. Στερεότυπα και προκαταλήψεις
 2. Ζητήματα ρατσισμού, διακρίσεων και ξενοφοβίας
 3. Ζητήματα ταυτότητας και ετερότητας στη σχολική εκπαίδευση
 4. προσφύγων, κρατουμένων κ.ά.)

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αναλύεις τις αιτίες που οδηγούν στα φαινόμενα του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων.
 • Διακρίνεις τους τρόπους δημιουργίας και λειτουργίας των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων
 • Τεκμηριώνεις την αναγκαιότητα για κοινωνική και εκπαιδευτική συμπερίληψη κάθε μορφής ετερότητας στην σχολική τάξη.
 • Αναγνωρίζεις τα βασικά εμπόδια στην κοινωνική και εκπαιδευτική συμπερίληψη της ετερότητας.

Περιλαμβάνει: 13 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 22 λεπτών &   2 προτεινομενα άρθρα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 24 ΩΡΕΣ

Εκπαιδεύοντας διαπολιτισμικά ικανούς εκπαιδευτικούς

Θέματα της ενότητας:

 1. Διαπολιτισμική ικανότητα
 2. Ο διαπολιτισμικά ικανός εκπαιδευτικός
 3. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Περιγράφεις τα χαρακτηριστικά του διαπολιτισμικά ικανού εκπαιδευτικού.
 • Αποσαφηνίζεις την έννοια της διαπολιτισμικής ικανότητας καθώς και των επιμέρους διαστάσεών της.
 • Συγκρίνεις τις μέχρι τώρα αντιλήψεις και στάσεις σου με εκείνες ενός διαπολιτισμικά ικανού εκπαιδευτικού.
 • Προσεγγίζεις βασικές διαστάσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Περιλαμβάνει: 12 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 22 λεπτών &   2 προτεινομενα άρθρα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 24 ΩΡΕΣ

Προς μια πολιτισμικά ευαίσθητη διδασκαλία

Θέματα της ενότητας:

 1. Η πολιτισμικά ευαίσθητη διδασκαλία
 2. Διδακτικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της πολιτισμικά ευαίσθητης διδασκαλίας
 3. Μελέτες περίπτωσης πολιτισμικά ευαίσθητης και μη ευαίσθητης διδασκαλίας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Περιγράφεις τα χαρακτηριστικά της πολιτισμικά ευαίσθητης διδασκαλίας.
 • Αναγνωρίζεις τις διδακτικές μεθόδους που σχετίζονται με το περιβάλλον της πολιτισμικά ευαίσθητης διδασκαλίας.
 • Διαπιστώνεις αν και σε ποιο βαθμό οι δικές σου διδακτικές προσεγγίσεις ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της πολιτισμικά ευαίσθητης διδασκαλίας.

Περιλαμβάνει: 15 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 26 λεπτών &  2 προτεινομενα άρθρα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 36 ΩΡΕΣ

Ανάπτυξη διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού υλικού

Θέματα της ενότητας:

 

 1. Κριτήρια αξιολόγησης διαπολιτισμικά κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού
 2. Παραδείγματα διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού
 3. Σχεδιασμός διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού υλικού

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αξιολογείς γενικότερο εκπαιδευτικό υλικό ως προς την διαπολιτισμική του διάσταση.
 • Διακρίνεις το κατάλληλο από μη κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της πολιτισμικά ευαίσθητης διδασκαλίας.
 • Σχεδιάζεις και να διαμορφώνεις κατάλληλο διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό υλικό.
 • Προτείνεις κατάλληλο διαπολιτισμικό υλικό για την απασχόληση των μαθητών εκτός του σχολικού προγράμματος.

Περιλαμβάνει: 16 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 29 λεπτών &   2 προτεινομενα άρθρα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 24 ΩΡΕΣ

Από την θεωρία στην πράξη: Προσεγγίζοντας καλές πρακτικές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Θέματα της ενότητας:

 1. Οι συνήθεις παγίδες στο πλαίσιο σχεδιασμού και οργάνωσης διαπολιτισμικών δράσεων
 2. Σχεδιασμός διαπολιτισμικών δράσεων
 3. Αξιοποίηση της μεθοδολογίας την μεθοδολογία των σχεδίων εργασίας/projects
 4. Παραδείγματα διαπολιτισμικών projects

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Συνδέεις την διαπολιτισμική θεωρία με κατάλληλες εκπαιδευτικές πρακτικές.
 • Αξιολογείς δράσεις, προγράμματα και άλλες πρακτικές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ως προς την διαπολιτισμική τους διάσταση.
 • Σχεδιάζεις διαπολιτισμικές δράσεις εντός και εκτός σχολείου.
 • Αποφεύγεις συνήθεις παγίδες που σχετίζονται με την εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην πράξη.

Περιλαμβάνει: 9 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 21 λεπτών &   2 προτεινομενα άρθρα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 36 ΩΡΕΣ

Θρησκευτικός γραμματισμός και διαπολιτισμική ικανότητα

Θέματα της ενότητας:

 1. Η θρησκεία ως φαινόμενο
 2. Ο θρησκευτικός γραμματισμός ως εκπαιδευτική και κοινωνική πρακτική
 3. Στοιχεία θρησκευτικού πλουραλισμού της σύγχρονης κοινωνίας και ανθρώπινα δικαιώματα
 4. Διαχείριση ζητημάτων θρησκευτικής ετερότητας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αναγνωρίζεις τον θρησκευτικό γραμματισμό ως προϋπόθεση της διαπολιτισμικής ικανότητας.
 • Διακρίνεις την ανάγκη του θρησκευτικού γραμματισμού ως εκπαιδευτική και κοινωνική πρακτική.
 • Διαχειρίζεσαι σε ένα βαθμό ζητήματα θρησκευτικής ετερότητας.

Περιλαμβάνει: 17 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 4 video συνολικής διάρκειας 50 λεπτών &   5 προτεινομενα άρθρα και αποσπάσματα από βιβλία 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 36 ΩΡΕΣ

Η επιτέλεση της ανθρώπινης επικοινωνίας

Θέματα της ενότητας:

 1. Σημειολογικά συστήματα και κώδικες επικοινωνίας
 2. Η γλώσσα ως σύστημα και η γλώσσα ως επικοινωνία
 3.  Επικοινωνιακή ικανότητα και κοινωνιοπραγματολογική ικανότητα
 4. Γλωσσικές στρατηγικές διαχείρισης και ενδυνάμωσης διαπροσωπικών σχέσεων

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Διακρίνεις και να αναλύεις τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης επικοινωνίας σε σχέση με άλλα σημειακά συστήματα και κώδικες.
 • Αντιλαμβάνεσαι την επικοινωνία τόσο ως ανταλλαγή πληροφοριών και μηνυμάτων όσο και ως κοινωνική δράση.
 • Τεκμηριώνεις τη σημασία του περικειμένου (συμφραζόμενα, πολιτισμική και διαπροσωπική γνώση) για τη διαμόρφωση, την κατανόηση και τη διαχείριση της επικοινωνιακής περίστασης.
 • Αξιοποιείς συνειδητά κοινωνιοπραγματολογικούς μηχανισμούς (γλωσσικές πράξεις, συνομιλιακά υπονοήματα, γλωσσική ευγένεια) για την ενίσχυση της επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας των ίδιων και των μαθητών/μαθητριών του/της.

Περιλαμβάνει: 12 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 27 λεπτών &   2 προτεινομενα άρθρα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 24 ΩΡΕΣ

Γλώσσα και πολιτισμός: Η διαπολιτισμική διάσταση της επικοινωνίας

Θέματα της ενότητας:

 1. Η διαπολιτισμική επικοινωνία ως επιστημονικό και διεπιστημονικό πεδίο
 2. Ταυτότητες, στερεότυπα και διαπολιτισμική επικοινωνία
 3. Η έννοια του «πολιτισμού» -Γλωσσική έκφραση πολιτισμικών αξιών
 4. Θεωρητικές προσεγγίσεις στη διαπολιτισμική επικοινωνία
 5. Γλωσσική επίγνωση και ετερότητα

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αντιλαμβάνεσαι την έννοια του πολιτισμού ως συνόλου αξιών, πεποιθήσεων, προσδοκιών και επικοινωνιακών πρακτικών που είναι συνήθεις ή κοινές για τα μέλη μιας γλωσσικής κοινότητας και που, ωστόσο, είναι γόνιμα διαπραγματεύσιμες στις διαπολιτισμικές κοινωνίες.
 • Προσεγγίζεις κριτικά διαφορετικές θεωρητικές τοποθετήσεις στη διαπολιτισμική επικοινωνία και να αντιλαμβάνεσαι τη σημασία των διεπιστημονικών προσεγγίσεων στην κατανόησή της ως γλωσσικού και κοινωνικού φαινομένου.
 • Αντιμετωπίζεις τις πολιτισμικές αξίες και την πολλαπλότητα των κοινωνικών δομών και των κοινωνικοπολιτισμικών ταυτοτήτων ως εργαλεία ενίσχυσης της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
 • Στοχεύεις στην καλλιέργεια στρατηγικών άρσης των στερεοτύπων και γόνιμης αξιοποίησης της πολιτισμικής ετερότητας.

Περιλαμβάνει: 11 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 28 λεπτών &   2 προτεινομενα άρθρα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 24 ΩΡΕΣ

Διαπολιτισμική ικανότητα

Θέματα της ενότητας:

 1. Η έννοια της διαπολιτισμικής ικανότητας
 2. Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση
 3. Επικοινωνιακές στρατηγικές
 4. Δυνατότητες διδασκαλίας και ανάπτυξης της διαπολιτισμικής ικανότητας
 5. Πολιτισμικές κανονικότητες στην επικοινωνία
 6. Πολιτισμικό σοκ Διαπολιτισμική προσαρμογή και ενσωμάτωση

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αντιμετωπίζεις την ανάπτυξη διαπολιτισμικής ικανότητας ως προϋπόθεση για διαπολιτισμική επικοινωνία
 • Συνειδητοποιείς τους παράγοντες που δυνάμει παρεμποδίζουν την ανάπτυξη διαπολιτισμικής ικανότητας και να αναπτύσσεις στρατηγικές απενεργοποίησής τους.
 • Σχεδιάζεις και να παράγεις διδακτικό υλικό κατάλληλο για τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας.

Περιλαμβάνει: 11 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 28 λεπτών &   2 προτεινομενα άρθρα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 36 ΩΡΕΣ

Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας I: Η θεωρία της γλωσσικής κατάκτησης/ εκμάθησης ως προαπαιτούμενο για τη διδασκαλία

Θέματα της ενότητας:

 1. Η Ελληνική ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα στον σύγχρονο κόσμο
 2. Μητρική και δεύτερη γλώσσα
 3. Η σημασία της μελέτης της γλωσσικής κατάκτησης/ εκμάθησης: πώς μαθαίνουμε γλώσσες
 4. Βασικές έννοιες στη θεωρία της γλωσσικής κατάκτησης
 5. Θεωρητικές προσεγγίσεις στη γλωσσική κατάκτηση

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αποτιμάς το ρόλο της γλωσσικής κατάκτησης και της γλωσσικής διδασκαλίας για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας.
 • Αντιλαμβάνεσαι την γνώση σχετικά με το πώς ο ανθρώπινος νους μαθαίνει μια δεύτερη/ ξένη γλώσσα ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική γλωσσική διδασκαλία.
 • Προσεγγίζεις κριτικά διαφορετικές θεωρητικές θέσεις και σχολές σχετικά με το πώς κατακτάται μια δεύτερη γλώσσα.
 • Συνειδητοποιείς τον τρόπο με τον οποίο ποικίλοι γνωστικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες και νοητικές διεργασίες επηρεάζουν την πορεία και τον ρυθμό της γλωσσικής εκμάθησης.

Περιλαμβάνει: 10 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 25 λεπτών &   2 προτεινομενα άρθρα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 36 ΩΡΕΣ

Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας II: Μέθοδοι και προσεγγίσεις 

Θέματα της ενότητας:

 1. Ανάλυση αναγκών των μαθητών
 2. Πρώιμες προσεγγίσεις στη γλωσσική διδασκαλία
 3. Επικοινωνιακή προσέγγιση
 4. Μετεξελίξεις της επικοινωνιακής προσέγγισης
 5. Εκλεκτική διδασκαλία
 6. Διδασκαλία στρατηγικών εκμάθησης δεύτερης γλώσσας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Χρησιμοποιείς εργαλεία ανάλυσης των αναγκών του συγκεκριμένου κοινού στο οποίο καλείται κάθε φορά να διδάξει γλώσσα.
 • Εξηγείς τον τρόπο με τον οποίο η θεωρία της γλωσσικής κατάκτησης επηρεάζει και στοιχειοθετείς συγκεκριμένες διδακτικές προσεγγίσεις.
 • Προσεγγίζεις κριτικά διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές γλωσσικής διδασκαλίας
 • Αξιοποιείς τις γνώσεις τους σχετικά με την επικοινωνία για να εμπλουτίζεις και να διδάσκεις επικοινωνιακές τεχνικές.
 • Συνδυάζεις διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις και να τις προσαρμόζεις στις ανάγκες του κοινού σου.
 • Διδάσκεις τους μαθητές/τις μαθήτριές σου πώς να μαθαίνουν αξιοποιώντας συγκεκριμένες στρατηγικές που σου είναι γνωστικά διαθέσιμες.

Περιλαμβάνει: 10 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 28 λεπτών &   2 προτεινομενα άρθρα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 36 ΩΡΕΣ

Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας IIΙ: Διδασκαλία γλωσσικών δεξιοτήτων

Θέματα της ενότητας:

 1. Ο ρόλος της γραμματικής στη σύγχρονη διδακτική πρακτική
 2. Παραγωγικές και προσληπτικές δεξιότητες
 3. Παραγωγή γραπτού λόγου
 4. Παραγωγή προφορικού λόγου
 5. Κατανόηση γραπτού λόγου
 6. Κατανόηση προφορικού λόγου
 7. Βασικές αρχές σχεδιασμού διδακτικού υλικού

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αντιμετωπίζεις τη γραμματική και την επικοινωνία όχι ως διχοτόμηση αλλά ως αλληλοϋποβοηθούμενα συστήματα.
 • Αντιλαμβάνεσαι τη φύση της καθεμίας από τις τέσσερις βασικές γλωσσικές δεξιότητες καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η πρόσληψη και η παραγωγή γλώσσας συνδυάζονται σε επίπεδο δεξιοτήτων.
 • Χρησιμοποιείς κατάλληλες δραστηριότητες και τεχνικές για να διδάξει την καθεμία από τις τέσσερις βασικές γλωσσικές δεξιότητες.
 • Σχεδιάζεις διδακτικό υλικό εντάσσοντας διδασκαλία των γλωσσικών δεξιοτήτων σε ευρύτερες διδακτικές προσεγγίσεις και αναπτύσσοντας παράλληλα τη διαπολιτισμική ικανότητα των μαθητών σου.

Περιλαμβάνει: 11 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 27 λεπτών &   2 προτεινομενα άρθρα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 12 ΩΡΕΣ

Μια μελέτη περίπτωσης: Σχεδιασμός & Υλοποίηση βιωματικού-διαπολιτισμικού project στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. “Βγαίνουμε στην Πόλη για να ανθίσει Όλη!”

Θέματα της ενότητας:

 1. Μια μελέτη περίπτωσης: Σχεδιασμός & Υλοποίηση βιωματικού-διαπολιτισμικού project στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. “Βγαίνουμε στην Πόλη για να ανθίσει Όλη!”

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Εφαρμόζεις τη διδακτική μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης ενός βιωματικούδιαπολιτισμικού project στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Αναπτύσσεις άξονες και σχεδιάζεις δραστηριότητες για ένα περιβαλλοντικό (ανθρωπογενές & φυσικό) πρόγραμμα.
 • Αναγνωρίζεις την αξία της εξωστρέφειας του σχολείου στην κοινωνία.
 • Προκρίνεις τη σύνδεση του σχολείου με δραστηριότητες της γειτονιάς και της πόλης.

Περιλαμβάνει: 17 σελίδες υλικό παρουσίασης, ενδεικτική βιβλιογραφία, 3 video συνολικής διάρκειας 35λεπτών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 36 ΩΡΕΣ

Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση διαπολιτισμικής προσέγγισης/δραστηριότητας με μεντορική υποστήριξη και συμβουλευτική 

Θέματα της ενότητας:

 1. Τεχνικές σχεδιασμού διαπολιτισμικής προσέγγισης/δραστηριότητας
 2. Ανάπτυξη διαπολιτισμικού υλικού με βάση ένα θέμα και ομάδα στόχου
 3. Εφαρμογή διαπολιτισμικής προσέγγισης/δραστηριότητας
 4. Αξιολόγηση διαπολιτισμικής προσέγγισης/δραστηριότητας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Σχεδιάζεις στην πράξη διαπολιτισμική δραστηριότητα ή να προσεγγίζεις διαπολιτισμικά ένα θέμα/γνωστικό αντικείμενο.
 • Εφαρμόζεις σε σχέδιο δράσης όσα έμαθε στη θεωρία και πράξη σε ποικίλα εκπαιδευτικά πλαίσια, συνθήκες και ομάδες.
 • Αξιολογείς την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη και τα αποτελέσματα της καθώς και την προσωπική συμβολή του ίδιου/της ίδιας και των περιθωρίων ανάπτυξης των ικανοτήτων του/της.

Περιλαμβάνει: Οδηγίες, υποστηρικτικό υλικό και φόρμα καταγραφής της τελικής εργασίας/δραστηριότητας 

Εκπαιδευτές

Χατζηευσταθίου Ευθύμης

Είμαι Εκπαιδευτικός, Διευθυντής του 2ο Δημ. Σχ. Αγίας Βαρβάρας (http://2dim-ag-varvar.att.sch.gr/), Εκπαιδευτής Ενηλίκων (ΜΑ)  και Επιστημονικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη Δράση 4 «Επιμορφωτικές δράσεις

Διαβάστε Περισσότερα »

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €37/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€281
€231
€20/μήνα
€198
€16/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €37/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€281
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή €37/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€231
€20/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή €37/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€198
€16/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
Αρχικά Δίδακτρα
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 9 δόσεις
330€
297€
37€ / μήνα
-25%*
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 9 δόσεις
248€
223€
28€ / μήνα
-40%**
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 9 δόσεις
198€
178€
22€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
*Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...
**Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Αρχικά Δίδακτρα
330€
Πληρωμή Εφάπαξ (-10%)
297€
Πληρωμή σε 9 δόσεις
37€ / μήνα
Δίδακτρα με -25%
248€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
223€
Πληρωμή σε 9 δόσεις
28€ / μήνα
Δίδακτρα με -40%
198€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
178€
Πληρωμή σε 9 δόσεις
22€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
1) Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...

2) Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Πιστοποιητικό

Πληροφορίες
Αρχικά Δίδακτρα:
330€
Εφάπαξ (-10%):
297€
Σε δόσεις:
37€ / μήνα
-25%*
248€
Εφάπαξ (-10%):
223€
Σε δόσεις:
28€ / μήνα
-40%**
198€
Εφάπαξ (-10%):
178€
Σε δόσεις:
22€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
15%
Αρχική τιμή €37/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€281
30%
Αρχική τιμή €37/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€231
€20/μήνα
40%
Αρχική τιμή €37/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€198
€16/μήνα
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 στα 5 αστέρια (based on 5 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Κάνετε εγγραφή

Αποφασίστε αν το πρόγραμμα αυτό συνδέεται με τα προσωπικά και επαγγελματικά σχέδια σας, κάνετε εγγραφή με την καταβολή ολόκληρου του ποσού ή της 1ης δόσης και αποκτήστε πρόσβαση στη πλατφόρμα επιμόρφωσης eclass, με την υποστήριξη του υπεύθυνου εγγραφών.

Συνεχίστε την επιμόρφωση

Καταβάλετε τα δίδακτρα εφάπαξ ή με μηνιαίες δόσεις. Μελετάτε στον δικό σας ρυθμό και χρόνο τα εκπαιδευτικά υλικά. Ολοκλήρωστε τα κριτήρια αξιολόγησης και τη δημιουργική εργασία με υποστήριξη από μέντορα.

Αποκτήστε το Πιστοποιητικό σας και εξασφαλίστε μόρια

Παραλάβετε το συμπλήρωμα Europass, με 16.8 ECTS, και το Πιστοποιητικό σας, ηλεκτρονικά με την ολοκλήρωση του προγράμματός σας και αποκτήστε δύο (2) μόρια για διορισμό ως μόνιμοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, δέκα (10) μόρια ως εκπαιδευτικοί TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), ένα (1 ) μόριο ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της επιλογής/αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, μόρια ανά μήνα σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Γίνετε επιμορφωμένος/η εκπαιδευτικός στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Χρησιμοποιήστε την ειδίκευσή σας για την επαγγελματική σας ανάπτυξη στον εργασιακό σας χώρο ή σε ομάδες με τις οποίες επιθυμείτε να εργαστείτε. Υποβάλλετε το Πιστοποιητικό εξασφαλίζοντας ανάλογη μοριοδότηση σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ, σε προσκλήσεις εκδήλωσης.

Σχετικά Προγράμματα

Κάντε Εγγραφή


Αξιολογήσεις / Σχόλια

5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 στα 5 αστέρια (based on 5 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%
Rated 5,0 out of 5
20 Οκτωβρίου 2023

Ευχαριστώ πολύ τους εκπαιδευτές και υπεύθυνους για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι ενότητες άριστα οργανωμένες και το υλικο λεπτομερέστατο. Τροφή για σκέψη και περαιτέρω εξέλιξη.

Γ.
Rated 5,0 out of 5
20 Οκτωβρίου 2023

Πολύ καλό πρόγραμμα, μπορεί να βελτιωθεί με διασταύρωση πηγών και περισσότερη εμβάθυνση στην ύλη.

Χ.
Rated 5,0 out of 5
20 Οκτωβρίου 2023

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κ.
Scroll to Top
*Μείωση διδάκτρων 25% και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:
 • Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€
 • Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.
 • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.
**Μείωση διδάκτρων 40% αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο