Επιμορφωτικά Προγράμματα

Εώς 3 μήνες

Αποτελεσματική Συνεργασία στον εργασιακό χώρο

Αποτελεσματική Συνεργασία

1η Εκδοχή
• Εγγραφές ανοιχτές
• Έναρξη: 11/10, 15/11
• Διάρκεια: 30 ώρες

2η Εκδοχή
• Εγγραφές ανοιχτές
• Έναρξη: 11/10, 15/11
• Διάρκεια: 45 ώρες

Αποτελεσματική επικοινωνία

Αποτελεσματική Επικοινωνία

1η Εκδοχή
• Εγγραφές ανοιχτές
• Έναρξη: 11/10, 15/11
• Διάρκεια: 1μήνας | 30 ώρες

2η Εκδοχή
• Εγγραφές ανοιχτές
• Έναρξη: 11/10, 15/11
• Διάρκεια: 1 μήνας | 45 ώρες

4 με 7 μήνες

7 μήνες και πάνω


Scroll to Top