Επιμορφωτικά Προγράμματα

Έως 3 μήνες

Αποτελεσματική Συνεργασία στον εργασιακό χώρο

Αποτελεσματική Συνεργασία

1η Εκδοχή
• Εγγραφές ανοιχτές
• Έναρξη: 07/06
• Διάρκεια: 30 ώρες

2η Εκδοχή
• Εγγραφές ανοιχτές
• Έναρξη: 07/06
• Διάρκεια: 63 ώρες

Αποτελεσματική επικοινωνία

Αποτελεσματική Επικοινωνία

1η Εκδοχή
• Εγγραφές ανοιχτές
• Έναρξη: 07/06
• Διάρκεια: 30 ώρες

2η Εκδοχή
• Εγγραφές ανοιχτές
• Έναρξη: 07/06
• Διάρκεια: 63 ώρες

4 με 7 μήνες

7 μήνες και πάνω


Scroll to Top