Επιμορφωτικά Προγράμματα

Αποτελεσματική Συνεργασία

1η Εκδοχή
• Εγγραφές έως 28/02/2023
• Έναρξη: 01/03/2023
• Διάρκεια: 30 ώρες

2η Εκδοχή
• Εγγραφές έως 28/02/2023
• Έναρξη: 01/03/2023
• Διάρκεια: 63 ώρες

Αποτελεσματική Επικοινωνία

1η Εκδοχή
• Εγγραφές έως 28/02/2023
• Έναρξη: 01/03/2023
• Διάρκεια: 30 ώρες

2η Εκδοχή
• Εγγραφές έως 28/02/2023
• Έναρξη: 01/03/2023
• Διάρκεια: 63 ώρες

Scroll to Top