Επιμορφωτικά Προγράμματα

Εώς 3 μήνες

Αποτελεσματική Επικοινωνία

1η Εκδοχή
• Εγγραφές ανοιχτές
• Έναρξη: 17/07
• Διάρκεια: 1μήνας | 30 ώρες

2η Εκδοχή
• Εγγραφές ανοιχτές
• Έναρξη: 17/07
• Διάρκεια: 1 μήνας | 45 ώρες

Αποτελεσματική Συνεργασία

1η Εκδοχή
• Εγγραφές ανοιχτές
• Έναρξη: 17/07
• Διάρκεια: 30 ώρες

2η Εκδοχή
• Εγγραφές ανοιχτές
• Έναρξη: 17/07
• Διάρκεια: 45 ώρες

4 με 7 μήνες

7 μήνες και πάνω


Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο