Βυζαντινή Ζωγραφική: Δημιουργική Αγιογραφία – Σύνθεση (Χρώμα)

Έναρξη: 21/02/2024

Διάρκεια: 6 μήνες

Εγγραφές: Θα ανακοινωθούν σύντομα

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Πρωτοποριακό πρόγραμμα δημιουργικής αγιογραφίας με τον Γιώργο Κόρδη και πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α. 

Η βυζαντινή ζωγραφική σήμερα μπορεί να για άλλους δημιουργική απασχόληση ή πνευματική έκφραση και για άλλους να προσφέρει επαγγελματική διέξοδο.

Το πρόγραμμα σας προσφέρει 100% εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με καινοτόμα εκπαιδευτικά υλικά που εύκολα διαχειρίζονται από όλους/ες. Σας προσφέρει, κυρίως, προσωπική εκπαίδευση και υποστήριξη από την Ιωάννα Στουφή και βιωματικά εργαστήρια με τον Γιώργο Κόρδη.

Παρακολουθώντας με τον δικό σας ρυθμό το πρόγραμμα θα επιμορφωθείτε σύντομα και αποτελεσματικά και θα έχετε την δυνατότητα να κατανοήσετε σε βάθος την λειτουργία του χρώματος ως φωτός στην βυζαντινή ζωγραφική μέσα από διεξοδικές και σε βάθος αναλύσεις σημαντικών εικόνων που ανήκουν σε διάφορες “σχολές” εικονογραφίας.  

Βασική επιδίωξη της θεωρητικής αυτής ενασχόλησης είναι να κατορθώσετε να κινηθείτε δημιουργικά και έλλογα στο πλαίσιο της παράδοσης και στον κόσμο των σύγχρονων εικαστικών ρευμάτων για να δημιουργήσει έργο εκκλησιαστικό σύγχρονο και παραδοσιακό ταυτόχρονα.  

Βιώνοντας προσωπική σχέση-υποστήριξη από τον εκπαιδευτή και την εκπαιδεύτρια και με σύγχρονες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,  θα ζήσετε ουσιαστικά την εξέλιξή σας προχωρώντας στη δημιουργική αγιογραφία.

Απευθύνεται σε όλους και όλες που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με την βυζαντινή ζωγραφική και τη δημιουργία εικόνων.

Συστήνεται  σε:

 • Απόφοιτους/ες  ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ΙΕΚ, ΔΕ.
 • Ζωγράφους εικόνων.
 • Όσους γενικά ασχολούνται με τη βυζαντινή ζωγραφική και τη δημιουργία εικόνων.

Μοριοδοτείται  με στην επιλογή Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη διδασκαλία σχετικών διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Συνδυάζεται με την προσωπική και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 30 ΩΡΕΣ 

Κομνήνεια και Παλαιολόγεια Ζωγραφική: ζωγραφικός τρόπος και ύφος

Θέματα της ενότητας:

 1. Κύρια χαρακτηριστικά της κομνήνειας ζωγραφικής: Α΄ περίοδος και υστεροκομνήνεια ζωγραφική. Καλλιτεχνικές τάσεις
 2. Ο απόηχος της κομνήνειας ζωγραφικής στον 13ο αιώνα
 3. Η ζωγραφική του 13ου αιώνα και οι νέες καλλιτενικές τάσεις
 4. Γενικά χαρακτηριστικά της παλαιολόγειας ζωγραφικής: εικονογραφικά ζητήματα, φάσεις και καλλιτεχικές τάσεις

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναφέρεις τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των δυο αυτών σημαντικών περιόδων της βυζαντινής τέχνης.
 • διακρίνεις τα κομνήνεια από τα παλαιολόγεια έργα.
 • αποτιμάς την αισθητική αξία και τη θεολογική σημασία των παραστάσεων ανεξαρτήτως καλλιτεχνικών τάσεων.
 • πραγματώνεις τα κομνήνεια και παλαιολόγεια έργα ως πρότυπα στη δική του/της δημιουργική εικαστική έκφραση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 30 ΩΡΕΣ 

Η Θεωρία του χρώματος στην βυζαντινή ζωγραφική

Θέματα της ενότητας:

 1. Θεωρία του χρώματος των βυζαντινών
 2. Ανάλυση παραδειγματικών εικόνων του παρελθόντος

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναφέρεις και εξηγείς τα βασικά σημεία και τις αρχές της Θεωρίας του χρώματος των βυζαντινών.
 • αναλύεις παραδειγματικές εικόνες του παρελθόντος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 30 ΩΡΕΣ 

Ο σχεδιασμός μιας σύνθεσης. Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και ο μαθητής αυτού Πρόχορος

Θέματα της ενότητας:

 1. Τα βασικά στοιχεία της σύνθεσης
 2. Ο ρυθμός
 3. Ολοκλήρωση του σχεδίου

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ονομάζεις τα βασικά στοιχεία που αποτελούν μια σύνθεση.
 • προσδιορίζεις τον λόγο με τον οποίο στήνεται μία σύνθεση στο πλαίσιο της Βυζαντινής ζωγραφικής.
 • εντοπίζεις την σωστή ανθρωπομετρία στις φιγούρες και τις σωστές αναλογίες στην σύνθεση.
 • πραγματώνεις τον ρυθμό σε μια εικόνα και τα στάδια του.
 • επεξεργάζεσαι το σχέδιο με αναφορά στην αναμενόμενη χρωματική ανάπτυξη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 30 ΩΡΕΣ 

Μεταβυζαντινή Ζωγραφική. Κρητική σχολή και σχολή Θηβών: Ζωγραφικός τρόπος και ύφος.

Θέματα της ενότητας:

 1. Κύρια γνωρίσματα της κρητικής ζωγραφικής
 2. Κρήτες ζωγράφοι φορητών εικόνων
 3. Κρητικές φορητές εικόνες: καλλιτεχνικές τάσεις και ζωγράφοι
 4. Κύρια γνωρίσματα της σχολής Θηβών ή Βορειοδυτικής Ελλάδος
 5. Εκπρόσωποι της σχολής Θηβών ή Βορειοδυτικής Ελλάδος και καλλιτεχνικές ιδιαιτερότητες

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ταυτοποιείς και εξηγείς τον ιδιαίτερο καλλιτεχνικό χαρακτήρα της κρητικής ζωγραφικής.
 • αναγνωρίζεις και αναφέρεις τις επιδράσεις στη ζωγραφική των Κρητών.
 • διακρίνεις τις διαφορές ανάμεσα στα έργα της κρητικής σχολής και της σχολής Θηβών ή Βορειοδυτικής Ελλάδος.
 • αξιοποιείς τα έργα της κρητικής σχολής και της σχολής Θηβών ή Βορειοδυτικής Ελλάδος ως πρότυπα στη δική του/της δημιουργική καλλιτεχνική έκφραση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 30 ΩΡΕΣ 

Η αυγοτέμπερα με υποζωγράφιση. Θεωρητικά. Εφαρμογή. Ο κάμπος της εικόνας. Τοπιογραφία

Θέματα της ενότητας:

 1. Εφαρμογή της υποζωγράφισης στην εικόνα
 2. Ο κάμπος της εικόνας. Τοπιογραφία

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις τις ποιότητες της τέμπερας αυγού στην Βυζαντινή παράδοση και στην παράδοση της Δύσης.
 • διακρίνεις την ιδιαιτερότητα της τεχνικής της ξηρής αυγοτέμπερας με υποζωγράφιση και τις ποιότητές της.
 • κατασκευάζεις την τέμπερα αυγού με σωστές αναλογίες υλικών
 • εφαρμόζεις την τέμπερα αυγού με τον ορθό τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η ποιότητα της ημιδιαφάνειας και της χρωματικής ενότητας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 30 ΩΡΕΣ 

Προπλασμοί ενδυμάτων. Ολοκλήρωση ενδυμάτων 

Θέματα της ενότητας:

 1. Προπλασμοί ενδυμάτων Αγίου Ιωάννη
 2. Προπλασμοί ενδυμάτων Αγίου Προχόρου
 3. Ολοκλήρωση ενδυμάτων

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • απλώνεις τους προπλασμούς με αντιστικτικό τρόπο προκειμένου να αποδοθεί η πλαστικότητα του έργου σε επίπεδο βάσης.
 • εφαρμόζεις τους προπλασμούς των διαφόρων στοιχείων με την τεχνική της ξηρής υποζωγράφισης ώστε να επιτυγχάνεται φωτεινότητα των χρωμάτων και η ταυτόχρονη ενότητα των χρωμάτων-μονάδων της εικόνας.
 • πλάθεις τους προπλασμούς με φωτεινότερους και ψυχρότερους τόνους για την σωστή απόδοση του όγκου και την κίνηση-αναφορά των εικαστικών μορφών προς τον θεατή.
 • επιτυγχάνεις την ενότητα του εικαστικού έργου που αποτελεί βασική προϋπόθεση της λειτουργίας της εικόνας στην εκκλησιαστική κοινότητα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 30 ΩΡΕΣ 

Περιφερειακά στοιχεία. Προπλασμοί προσώπων. Γένια Αγίου Ιωάννου

Θέματα της ενότητας:

 1. Περιφερειακά στοιχεία
 2. Προπλασμοί προσώπων
 3. Γένια Αγίου Ιωάννου

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • πλάθεις το τοπίο ως εικαστικό γεγονός με αναφορά στις συνθετικές ανάγκες του έργου.
 • εφαρμόζεις τους προπλασμούς των σάρκινων μερών με την απαιτούμενη ημιδιαφάνεια και φωτεινότητα.
 • πλάθεις τα μαλλιά και τα γένια των μορφών ώστε να επιτυγχάνεται ενότητα με τα υπόλοιπα στοιχεία της εικόνας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 30 ΩΡΕΣ 

Πρόσωπα. Ζωγραφική σάρκινων μερών. Ολοκλήρωση εικόνας

Θέματα της ενότητας:

 1. Ζωγραφική σάρκινων μερών των προσώπων
 2. Επιγραφές
 3. Πλαίσιο
 4. Ολοκλήρωση εικόνας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • χτίζεις με χρώμα την πλαστικότητα των σάρκινων μερών.
 • ενοποιείς όλα τα στοιχεία της εικόνας με την τελική επιμέλεια και εξισορρόπηση των τόνων και των φωτισμάτων.
 • αντιμετωπίζεις τις επιγραφές των εικόνων ως στοιχείο της σύνθεσης.
 • γράφεις τις επιγραφές των εικόνων με ρυθμική αγωγή ώστε να αποτελούν οργανικό μέρος της σύνθεσης.

Εκπαιδευτές

Κόρδης Γιώργος

Σπούδασα Θεολογία στο πανεπιστήμιο Αθηνών και αγιογραφία με τον πατέρα Συμεών Συμεού. Παρακολούθησα μαθήματα μεσαιωνικών τεχνικών (ψηφιδωτό, νωπογραφία, τεχνικές χρυσωμάτων, αυγοτέμπερα) στην Σχολή Καλών τεχνών

Διαβάστε Περισσότερα »

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€642
€529
€80/μήνα
€453
€67/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€642
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€528,50
€79,70/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€453
€67/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
Αρχικά Δίδακτρα
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 6 δόσεις
755€
680€
126€ / μήνα
-25%*
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 6 δόσεις
566€
509€
94€ / μήνα
-40%**
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 6 δόσεις
453€
408€
76€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
*Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...
**Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Αρχικά Δίδακτρα
755€
Πληρωμή Εφάπαξ (-10%)
680€
Πληρωμή σε 6 δόσεις
126€ / μήνα
Δίδακτρα με -25%
566€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
509€
Πληρωμή σε 6 δόσεις
94€ / μήνα
Δίδακτρα με -40%
453€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
408€
Πληρωμή σε 6 δόσεις
76€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
1) Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...

2) Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Πιστοποιητικό

Πληροφορίες
Αρχικά Δίδακτρα:
755€
Εφάπαξ (-10%):
680€
Σε δόσεις:
126€ / μήνα
-25%*
566€
Εφάπαξ (-10%):
509€
Σε δόσεις:
94€ / μήνα
-40%**
453€
Εφάπαξ (-10%):
408€
Σε δόσεις:
76€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
15%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€642
30%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€529
€80/μήνα
40%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€453
€67/μήνα
0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 στα 5 αστέρια (based on 0 reviews)
5 star0%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Κάνετε εγγραφή

Αποφασίστε αν το πρόγραμμα αυτό συνδέεται με τα προσωπικά και επαγγελματικά σχέδια σας, κάνετε εγγραφή με την καταβολή ολόκληρου του ποσού ή της 1ης δόσης και αποκτήστε πρόσβαση στη πλατφόρμα επιμόρφωσης eclass, με την υποστήριξη του υπεύθυνου εγγραφών.

Συνεχίστε την επιμόρφωση

Καταβάλετε τα δίδακτρα εφάπαξ ή με μηνιαίες δόσεις. Mελετάτε στον δικό σας ρυθμό τα εκπαιδευτικά υλικά, συμμετέχετε στις σύγχρονες συναντήσεις και τα εργαστήρια με τον κύριο Κόρδη και συμπληρώνετε τα κριτήρια αξιολόγησης.

Αποκτήστε το Πιστοποιητικό σας και εξασφαλίστε μόρια

Παραλάβετε το συμπλήρωμα Europass, με 8.4 ECTS, και το Πιστοποιητικό σας απο τα γραφεία μας ή με courier.

Γίνετε Αγιογράφος

Δημιουργήστε εικόνες για εσάς εξελιχθείτε επαγγελματικά. Υποβάλλετε το Πανεπιστημικαό πιστοποιητικό εξασφαλίζοντας ανάλογη μοριοδότηση σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ, σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και σε εξελίξεις στο επαγγελματικό περιβάλλον σας.

Σχετικά Προγράμματα

Κάντε Εγγραφή


Αξιολογήσεις / Σχόλια

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 στα 5 αστέρια (based on 0 reviews)
5 star0%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Scroll to Top
*Μείωση διδάκτρων 25% και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:
 • Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€
 • Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.
 • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.
**Μείωση διδάκτρων 40% αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.