Προσωπική Ανάπτυξη

Η ποιότητα ζωής , η προσωπική ανάπτυξη και ανέλιξη προϋποθέτουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Πώς επιτυγχάνεται η προσωπική ανάπτυξη ;

Τα σύγχρονα δεδομένα και η εμπειρία στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων αποδεικνύουν ότι 

η προσωπική αλλαγή και ο μετασχηματισμός είναι μία δύσκολη υπόθεση, αλλά όχι ανέφικτη, δεν έχει συνταγές, αλλά απαιτεί μέθοδο.

Η ποιότητα ζωής στον σύγχρονο κόσμο εξαρτάται από την ικανοποίηση που λαμβάνουμε από την εργασία, την επαγγελματική μας εξέλιξη και τη λειτουργικότητά μας στο κοινωνικό πλαίσιο που επιλέγουμε να ζούμε. Οι ικανότητες και δεξιότητες που έχουμε αναπτύξει διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που βιώνουμε την πραγματικότητα, σχετιζόμαστε με τους άλλους στην οικογένεια, την εργασία, τις κοινότητες που ανήκουμε και την κοινωνία. Σαφέστατα την ευθύνη μεγαλώνοντας την έχουμε εμείς. Ως ενήλικες εμείς καθορίζουμε τους στόχους των δράσεων μας, αλλά και τι θέλουμε να καταφέρουμε.

Η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η εμπειρία και οι ικανότητες – δεξιότητες των ανθρώπων επιδρούν σε βάθος τους στόχους και τα αποτελέσματα των δράσεων μας.

Σε όλες τις σχέσεις μας, αλλά και στο ραγδαία μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον απαιτούνται νοητικές, προσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες, τα soft skills ή αλλιώς ήπιες δεξιότητες, για την αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων και την προσωπική ανάπτυξη.  

Τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε στα soft skills;

Τα soft skills είναι: 

  • τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 
  • οι προσωπικές συνήθειες
  • οι προσωπικές και διαπροσωπικές λειτουργίες.

Εκφράζουν την ανθρώπινη υπόσταση και αναπτύσσονται διαφορετικά στον καθένα ξεχωριστά. Καθιστούν, με την ανάπτυξή τους, κάθε άνθρωπο ώριμη προσωπικότητα με ισορροπημένη και σφαιρική εκπαίδευση.

Soft skills είναι: 

  • η επικοινωνία, 
  • η αποτελεσματική συνεργασία/ομαδικότητα, 
  • η δημιουργικότητα, 
  • η ευελιξία και προσαρμοστικότητα, 
  • η διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων, 
  • η αυτοαποτελεσματικότητα, 
  • η κριτική σκέψη 

και άλλες δεξιότητες που ενδυναμώνουν προσωπικά και επαγγελματικά κάθε άνθρωπο, υποστηρίζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και χρειάζονται στη συμβίωση και στη λειοτυργία ομάδων.

Τα soft skills συντείνουν τόσο στην προσωπική ανάπτυξη όσο και στην αποδοτική λειτουργία ομάδων.

Οι ομάδες χρειάζονται ώριμες μονάδες, που θα συναποτελέσουν το σώμα της ομάδας και θα στοχεύσουν με συν-ευθύνη στην επίτευξη των στόχων. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Οι ανεπτυγμένες, με την κατάλληλη εκπαίδευση,  προσωπικές δεξιότητες, μας κάνουν ικανούς να έχουμε με άλλους κοινό όραμα και όχι απλά κοινή κατοικία ή κοινή εργασία.

Αποτελεσματική Συνεργασία

1η Εκδοχή
• Εγγραφές ανοιχτές
• Έναρξη: 17/07
• Διάρκεια: 30 ώρες

2η Εκδοχή
• Εγγραφές ανοιχτές
• Έναρξη: 17/07
• Διάρκεια: 45 ώρες

Αποτελεσματική Επικοινωνία

1η Εκδοχή
• Εγγραφές ανοιχτές
• Έναρξη: 17/07
• Διάρκεια: 1μήνας | 30 ώρες

2η Εκδοχή
• Εγγραφές ανοιχτές
• Έναρξη: 17/07
• Διάρκεια: 1 μήνας | 45 ώρες

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο