Διαχείριση συγκρούσεων στον χώρο εργασίας

Έναρξη:

Διάρκεια:

Εγγραφές:

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό
alone-soft-skill

1η Εκδοχή

teamsoft-skill

2η Εκδοχή

Περιγραφή

Πρωτοποριακό πρόγραμμα ανάπτυξης της δεξιότητας της διαχείρισης συγκρούσεων στον χώρο εργασίας, με πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α..

Η διαχείριση συγκρούσεων είναι απαραίτητη ικανότητα, που ζητείται σε πολλά διαφορετικά πλαίσια της καθημερινής μας ζωής και αποτελεί προσόν σε επαγγελματικό επίπεδο.

Με τον δικό σας ρυθμό και στον δικό σας χρόνο θα εντρυφήσετε στην αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων σε δυναμικά και απρόβλεπτα περιβάλλοντα.

Μέσα από πραγματικά σενάρια συγκρούσεων θα διερευνήσετε την προσωπική σας στάση σε μία προβληματική κατάσταση ή σύγκρουση και θα εντοπίσετε πώς θα αναδείξετε τη δημιουργική της πτυχή.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα παρουσιαστούν εκτενώς τα στάδια και τα επίπεδα της σύγκρουσης και θα αναδειχθούν τα κατάλληλα σημεία επέμβασης για τον περιορισμό της κλιμάκωσής της.

Με τη μέντορά σας και την προσωπική υποστήριξή της και μέσα από μελέτες περίπτωσης σάς δίνεται η ευκαιρία να εργαστείτε εστιασμένα σε πραγματικές περιπτώσεις συγκρούσεων και να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας στην πράξη, αναπτύσσοντας περαιτέρω τις επαγγελματικές σας σχέσεις και διευρύνοντας τις ευκαιρίες εμπλουτισμού σας.

Bιώνετε μία ολοκληρωμένη εμπειρία ανάπτυξης, που συντελεί ουσιαστικά στην πρόοδο και εξέλιξής σας.

Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο

Συστήνεται σε επαγγελματίες, Στελέχη οργανισμών ή επιχειρήσεων Δημόσιων & Ιδιωτικών, Επαγγελματίες Πωλήσεων, Επικοινωνίας, Εξυπηρέτησης πελατών, Εκπαιδευτικούς, Εκπαιδευτές, Επικεφαλής ομάδων, νέους/ες στην αγορά εργασίας.

Πρόγραμμα Σπουδών

30 ώρες

Ενότητα 1

10 ώρες

Διερευνώντας τη στάση μου απέναντι στη σύγκρουση

Θέματα της ενότητας:

 1. Η προσωπική στάση απέναντι στις συγκρούσεις
 2. Η σύγκρουση ως ευκαιρία εμβάθυνσης της σχέσης
 3. Η προσέγγιση win-win

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 1. Αποτιμάς την προσωπική του/της στάση σε μια σύγκρουση.
 2. Επιλέγεις τη στάση win-win ως αποδοτικότερη σε μια σύγκρουση.
 3. Επισημαίνεις τη δημιουργική αξία των συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο.

Ενότητα 2

10 ώρες

Τα στάδια και τα επίπεδα μιας σύγκρουσης στο χώρο εργασίας

Θέματα της ενότητας:

 1. Στάδια κλιμάκωσης της σύγκρουσης
 2. Ανάλυση πολλαπλών επιπέδων σύγκρουσης
 3. Χαρτογράφηση της σύγκρουσης

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 1. Περιγράφεις τα στάδια μιας σύγκρουσης και επεμβαίνεις έγκαιρα για τον περιορισμό της κλιμάκωσή της.
 2. Διακρίνεις το σύνολο των επιπέδων και των δυναμικών της σύγκρουσης στο χώρο εργασίας.
 3. Χαρτογραφείς μια σύγκρουση με στόχο να την κατανοήσεις βαθύτερα και να την επιλύσεις.

Ενότητα 3

10 ώρες

Διαχείριση συναισθημάτων στη σύγκρουση

Θέματα της ενότητας:

 1. Αναγνώριση των συναισθημάτων σε μια σύγκρουση
 2. Αξιοποίηση των συναισθημάτων σε μια σύγκρουση με στόχο τη δημιουργία κοινού τόπου

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 1. Προσδιορίζεις και ερμηνεύεις τα συναισθήματα τόσο από την δική τους πλευρά όσο και από την άλλη.
 2. Επικοινωνείς τα συναισθήματά σου με λειτουργικό για τη σχέση τρόπο.
 3. Εξηγείς τη σημασία της διαχείρισης των συναισθημάτων σε μια σύγκρουση.

45 ώρες 

Ενότητα 1

13 ώρες

Διερευνώντας τη στάση μου απέναντι στη σύγκρουση – Συνθετική εργασία & Εφαρμογή στην πράξη

Θέματα της ενότητας:

 1. Η προσωπική στάση μου απέναντι στις συγκρούσεις που έχω βιώσει ή βιώνω στον χώρο εργασίας μου.
 2. Η σύγκρουση ως ευκαιρία εμβάθυνσης της σχέσης.
 3. H προσέγγιση win-win.
 4. Ανάλυση-Μελέτη Περίπτωσης για την αναγνώριση διαφορετικών στάσεων στη σύγκρουση και επιλογή κατάλληλης προσέγγισης.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 1. Αναγνωρίζεις την προσωπική σου στάση σε μια συγκρουση.
 2. Επιλέγεις τη στάση win-win ως αποδοτικότερη στάση σε μια σύγκρουση.
 3. Αναγνωρίζεις τη δημιουργική αξία των συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο.
 4. Αναστοχάζεσαι την προσωπική σου θέση και να θέτεις στόχους βελτίωσης.

Ενότητα 2

14 ώρες

Τα στάδια και τα επίπεδα μιας σύγκρουσης στο χώρο εργασίας – Συνθετική εργασία & Εφαρμογή στην πράξη

Θέματα της ενότητας:

 1. Στάδια κλιμάκωσης της σύγκρουσης.
 2. Ανάλυση πολλαπλών επιπέδων σύγκρουσης στον οικείο χώρο εργασία σας.
 3. Ανάλυση-Μελέτη Περίπτωσης για την αναγνώριση διαφορετικών επιπέδων κλιμάκωσης της σύγκρουσης και δημιουργία χάρτη σύγκρουσης.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 1. Αναγνωρίζεις τα στάδια μιας σύγκρουσης και επεμβαίνεις έγκαιρα για τον περιορισμό της κλιμάκωσή της.
 2. Διακρίνεις το σύνολο των επιπέδων και των δυναμικών της σύγκρουσης στον χώρο εργασίας.
 3. Χαρτογραφείς μια σύγκρουση με στόχο να κατανοείς βαθύτερα και να επιλέγεις δρόμους επίλυσης.
 4. Αναστοχάζεσαι την προσωπική σου θέση και να θέτεις στόχους βελτίωσης.

Ενότητα 3

14 ώρες

Διαχείριση συναισθημάτων στη σύγκρουση – Συνθετική εργασία & Εφαρμογή στην πράξη

Θέματα της ενότητας:

 1. Αναγνώριση των συναισθημάτων μου σε μια σύγκρουση.
 2. Αξιοποίηση των συναισθημάτων μου σε μια σύγκρουση με στόχο τη δημιουργία κοινού τόπου.
 3. Αξιοποίηση παραδείγματος σύγκρουσης για αναγνώριση και καταγραφή συναισθημάτων των διαφορετικών πλευρών της σύγκρουσης και αναστοχασμός με αναγνώριση καλών πρακτικών για τη διαχείρισή τους.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 1. Αναγνωρίζεις τα συναισθήματα τόσο από την δική σου πλευρά όσο και από την άλλη.
 2. Επικοινωνείς τα συναισθήματά σου με λειτουργικό για τη σχέση τρόπο.
 3. Κατανοείς τη σημασία της διαχείρισης των συναισθημάτων σε μια σύγκρουση που βιώνεις.
 4. Αναστοχάζεσαι την προσωπική σου θέση και να θέτεις στόχους βελτίωσης.

Ενότητα 4

4 ώρες

Συνθετική εργασία -εφαρμογή στην πράξη

Θέματα της ενότητας:

 1. Αξιοποίηση των παραπάνω επιμέρους ενοτήτων και εφαρμογών σε ανάλυση σύγκρουσης από την εμπειρία του εκπαιδευόμενου.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

Εφαρμόζεις δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης συγκρούσεων στην πράξη στο δικό σου πλαίσιο εργασίας.

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή
1η Εκδοχή €150
2η Εκδοχή €200
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€