Βυζαντινή Ζωγραφική: Δημιουργική Αγιογραφία. Σύνθεση – Σχέδιο

Έναρξη: 22/02/2023

Διάρκεια: 6 μήνες

Εγγραφές: έως 21/02/2023

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Πανεπιστημιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα δημιουργικής αγιογραφίας με τον Γιώργο Κόρδη και πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α.

Η βυζαντινή ζωγραφική σήμερα μπορεί να για άλλους δημιουργική απασχόληση ή πνευματική έκφραση και για άλλους να προσφέρει επαγγελματική διέξοδο.

Το πρόγραμμα σάς προσφέρει τις προχωρημένες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις της παραδοσιακής βυζαντινής ζωγραφικής, ώστε να προχωρήσετε δημιουργικά στην αγιογράφιση των δικών σας έργων, με χαρακτήρα προσωπικό και στο πνεύμα και τη φιλοσοφία της παράδοσης.

Με εφόδιο τη θεολογική ερμηνεία των εικόνων, θα εντρυφήσετε στη βυζαντινή ζωγραφική (εικονογραφικό πρόγραμμα, χριστολογικές σκηνές, ερμηνευτική ανάλυση). Θα λάβετε, κυρίως εκπαίδευση και καθοδήγηση από τον Γιώργο Κόρδη στη σύνθεση και σχέδιο εικόνας, για να εργαστείτε  κι εσείς ανάλογα και κυρίως δημιουργικά.

Βιώνοντας προσωπική σχέση-υποστήριξη από τον εκπαιδευτή και την εκπαιδεύτρια και με σύγχρονες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,  θα ζήσετε ουσιαστικά την εξέλιξή σας προχωρώντας στη δημιουργική αγιογραφία.

Απευθύνεται σε όλους και όλες που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με την βυζαντινή ζωγραφική και τη δημιουργία εικόνων.

Συστήνεται  σε:

 • Απόφοιτους/ες  ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ΙΕΚ, ΔΕ.
 • Ζωγράφους εικόνων.
 • Όσους γενικά ασχολούνται με τη βυζαντινή ζωγραφική και τη δημιουργία εικόνων.

Συνδυάζεται με την προσωπική και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

28 ώρες

Η διαμόρφωση του βυζαντινού εικονογραφικού προγράμματος

Θέματα της ενότητας:

 1. Το εικονογραφικό πρόγραμμα του τρούλου (εξέλιξη, διαμόρφωση, ερμηνεία)
 2. Το εικονογραφικό πρόγραμμα του ιερού βήματος (διαμόρφωση και ερμηνεία)
 3. Το εικονογραφικό πρόγραμμα του κυρίων ναού και του νάρθηκα

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αφηγείσαι την εξελικτική πορεία του εικονογραφικού προγράμματος του βυζαντινού ναού
 • εξηγείς τη διαμόρφωση του μεταεικονομαχικού εικονογραφικού προγράμματος και τη σημασία του
 • προσδιορίζεις τους παράγοντες που επέδρασαν αφενός στη διαμόρφωση του εικονογραφικού προγράμματος και αφετέρου στον διαχρονικό εμπλουτισμό του (ιστορία της τέχνης, πηγές, δογματική διδασκαλία και λατρεία της Εκκλησίας κ.λπ.).
 • καταθέτεις προτάσεις για το εικονογραφικό πρόγραμμα ενός σύγχρονου ορθόδοξου ναού

Περιλαμβάνει: 10 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 3 video συνολικής διάρκειας 1 ώρας και 18 λεπτών, 3 παρουσιάσεις (57 διαφάνειες) & συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό

1η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

Διάρκεια: 3 ώρες (σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδεύτρια: Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου

33 ώρες

Η τεχνητή εικόνα ως έργο τέχνης και τα συστατικά της. Μορφή και τεχνοτροπία. Είδη εικόνων

Θέματα της ενότητας:

 1. Μορφή και τεχνοτροπία
 2. Είδη εικόνων και δυνατότητες δημιουργίας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • εντοπίζεις στην τεχνητή εικόνα τα διακριτά στοιχεία της μορφής και της τεχνοτροπίας
 • διακρίνεις τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων ειδών εικόνας
 • ανιχνεύεις τα επιτρεπτά περιθώρια δημιουργικής επέμβασης σε παραδοσιακούς εικονογραφικούς τύπους
 • εκτιμάς τις θεμιτές δυνατότητες εισαγωγής νέων στοιχείων στο τεχνοτροπικό πεδίο των εικόνων

Περιλαμβάνει: 29 σελίδες θεωρητικό υλικό & 2 video συνολικής διάρκειας 1 ώρας 

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Θεοτόκος βρεφοκρατούσα ως σύνθεση

Διάρκεια: 3 ώρες (σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδευτής: Γεώργιος Κόρδης

  30 ώρες

Οι μορφικές παρεμβάσεις στην μορφή της εικόνας. Δυνατότητες δημιουργικότητας

Θέματα της ενότητας:

 1. Ορισμός των μορφικών παρεμβάσεων και παραδείγματα
 2. Δυνατότητες δημιουργικού διαλόγου στα πεδίο αυτό. Όρια και πρωτοτυπία

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ταυτοποιείς τα στοιχεία των μορφικών παρεμβάσεων στις μορφές των εικόνων
 • ερμηνεύεις το θεολογικά σημαινόμενα σε επιλεγμένα παραδείγματα μορφικών παρεμβάσεων
 • προτείνεις μορφικές παρεμβάσεις βασισμένες σε νέους κώδικες επικοινωνίας

Περιλαμβάνει: 10 σελίδες θεωρητικό υλικό & 2 video συνολικής διάρκειας 1 ώρας 

33  ώρες

Το Βυζαντινό ζωγραφικό σύστημα. Βασικά χαρακτηριστικά. Ο Χώρος και ο χρόνος. Ο ρόλος του θεατή και το προοπτικό σύστημα

Θέματα της ενότητας:

 • Το Βυζαντινό ζωγραφικό σύστημα. Βασικά χαρακτηριστικά.
 • Ο Χώρος και ο χρόνος. Ο ρόλος του θεατή και το προοπτικό σύστημα.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • εξετάζεις την λειτουργία του βυζαντινού ζωγραφικού συστήματος ως προς τον θεατή
 • περιγράφεις την διαμόρφωση του ζωγραφικού χωρόχρονου στην βυζαντινή ζωγραφική
 • ερμηνεύεις το “προοοπτικό σύστημα” σε παλαιές εικόνες
 • δημιουργείς μια ζωγραφική σύνθεση με το βυζαντινό “προοπτικό σύστημα”
 

Περιλαμβάνει: 22 σελίδες θεωρητικό υλικό & 2 video συνολικής διάρκειας 1 ώρας 

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ο Εναγκαλισμός της Παναγίας με την Ελισάβετ. Ο σχεδιασμός μιας σύνθεσης

Διάρκεια: 3 ώρες (σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδευτής: Γεώργιος Κόρδης

33 ώρες

Ο ρυθμός στην Βυζαντινή ζωγραφική. Έσω και έξω ρυθμός.

Θέματα της ενότητας:

 1. Ανάλυση του έσω ρυθμού και λειτουργία
 2. Ανάλυση του έξω ρυθμού και λειτουργία

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ερμηνεύεις την ρυθμική αγωγή σε παλαιές εικόνες
 • επαναλαμβάνεις σε πρακτικό επίπεδο την ανάλυση της φόρμας που απαιτείται για την πραγμάτωση του ρυθμού
 • ανασυνθέτεις τις φόρμες έρρυθμα με πλήρη εφαρμογή του εσωτερικού και εξωτερικού ρυθμού

Περιλαμβάνει: 13 σελίδες θεωρητικό υλικό & 2 video συνολικής διάρκειας 1 ώρας 

3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διάρκεια: 3 ώρες (σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδευτής: Γεώργιος Κόρδης

28 ώρες

Εικονογραφικοί τύποι βασικών Χριστολογικών σκηνών

Θέματα της ενότητας:

 1. Εικόνες του κύκλου της Γέννησης του Χριστού: Γέννηση, Προσκύνηση των Μάγων, Βρεφοκτονία, Φυγή στην Αίγυπτο). Διαμόρφωση των εικονογραφικών τύπων και θεολογική ερμηνεία.
 2. Εικόνες του κύκλου της Ανάστασης και των Εωθινών (Εις Άδου Κάθοδος, Λίθος, «δυτικού τύπου» Ανάσταση). Διαμόρφωση των εικονογραφικών τύπων και θεολογική ερμηνεία

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναφέρεις τις απαρχές και την εξελικτική πορεία των χριστολογικών σκηνών
 • αιτιολογείς τη διαμόρφωση και τον εμπλουτισμό των εικονογραφικών τύπων βασικών σκηνών
 • προσεγγίζεις θεολογικά και αισθητικά βασικές χριστολογικές σκηνές
 • συνθέτεις δημιουργικά βασικές χριστολογικές σκηνές

Περιλαμβάνει: 12 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 1 ώρας και 14 λεπτών, 2 παρουσιάσεις (51 διαφάνειες) & συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό

2η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

Διάρκεια: 3 ώρες (σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδεύτρια: Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου

33 ώρες

Η ίαση του τυφλού. Ο σχεδιασμός μιας σύνθεσης

Θέματα της ενότητας:

 1. Το στήσιμο της εικόνας. Ανθρωπομετρία και αναλογίες
 2. Ο έσω και ο έξω ρυθμός
 3. Ολοκλήρωση του σχεδίου

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ερμηνεύεις εικονογραφικά και αισθητικά την συγκεκριμένη εικόνα μέσα από ανάλυση παλαιών και νεωτέρων εικόνων
 • σχεδιάζεις την σύνθεση της Ίασης του τυφλού ακολουθώντας παλαιά παραδείγματα εικόνων
 • σχεδιάζεις εξαρχής την εν λόγω σύνθεση χωρίς αναφορά σε παραδείγματα

Περιλαμβάνει: 8 σελίδες θεωρητικό υλικό & 2 video συνολικής διάρκειας 50 λεπτών

4ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διάρκεια: 3 ώρες (σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδευτής: Γεώργιος Κόρδης

42 ώρες

Περί ύφους. Σχολές. Διαμόρφωση και λειτουργία

Θέματα της ενότητας:

 1. Ανάλυση του ύφους. Χαρακτηριστικά
 2. “Σχολές “ και διαμόρφωση
 3. Σύγχρονες υφολογικές τάσεις

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 •  κατατάσσεις τα εικαστικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των διαφόρων στυλιστικών τάσεων της Βυζαντινής ζωγραφικής (“Σχολές”)
 • συμπεραίνεις τους εικαστικούς διαλόγους που έγιναν στο παρελθόν μεταξύ στυλιστικών ρευμάτων
 • αιτιολογείς τον βαθύτερο λόγο των εικαστικών διαλόγων και την λειτουργία τους

Περιλαμβάνει: 15 σελίδες θεωρητικό υλικό & 2 video συνολικής διάρκειας 1 ώρας

5ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η εις Άδου κάθοδος. Ο σχεδιασμός μιας σύνθεσης

Διάρκεια: 3 ώρες (σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδευτής: Γεώργιος Κόρδης

Εκπαιδευτές

Κόρδης Γιώργος

Σπούδασα Θεολογία στο πανεπιστήμιο Αθηνών και αγιογραφία με τον πατέρα Συμεών Συμεού. Παρακολούθησα μαθήματα μεσαιωνικών τεχνικών (ψηφιδωτό, νωπογραφία, τεχνικές χρυσωμάτων, αυγοτέμπερα) στην Σχολή Καλών τεχνών

Διαβάστε Περισσότερα »

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€642
€528,50
€79,70/μήνα
€453
€67/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€642
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€528,50
€79,70/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€453
€67/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)

Πιστοποιητικό

Πληροφορίες
15%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Ποσό
€642
30%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€528,50
€79,70/μήνα
40%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€453
€67/μήνα
5.0
Rated 5 out of 5
5 στα 5 αστέρια (based on 34 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Κάνετε εγγραφή

Αποφασίστε αν το πρόγραμμα αυτό συνδέεται με τα προσωπικά ενδιαφέροντα ή επαγγελματικά σχέδια σας, κάνετε εγγραφή με 50€ και μία ημέρα πριν την έναρξη λάβετε κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα επιμόρφωσης eclass.

Συνεχίστε την επιμόρφωση

Καταβάλετε τα δίδακτρα εφάπαξ ή, με προεγγραφή, το υπόλοιπο των διδάκτρων σε μηνιαίες δόσεις. Mελετάτε τα εκπαιδευτικά υλικά, στον δικό σας ρυθμό, συμπληρώνετε στις θεωρητικές ενότητες τα κριτήρια αξιολόγησης και συμμετέχετε στις σύγχρονες συναντήσεις και στα εργαστήρια με τον κύριο Κόρδη, λαμβάνοντας καθοδήγηση.

Αποκτήστε το Πιστοποιητικό σας και εξασφαλίστε μόρια

Παραλάβετε το Πιστοποιητικό σας απο τα γραφεία μας ή με courier.

Γίνετε Αγιογράφος

Δημιουργήστε τα δικά σας έργα με προσωπικό χαρακτήρα και σεβασμό στην παράδοση. Χρησιμοποιήστε την επιμόρφωσή σας για την επαγγελματική σας ανάπτυξη. Υποβάλλετε το Πανεπιστημικαό πιστοποιητικό εξασφαλίζοντας ανάλογη μοριοδότηση σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ, σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και σε εξελίξεις στο επαγγελματικό περιβάλλον σας.

Σχετικά Προγράμματα

Κάντε Εγγραφή


Αξιολογήσεις / Σχόλια

5.0
Rated 5 out of 5
5 στα 5 αστέρια (based on 34 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Πάρα πολύ καλή. Ανοίγει ορίζοντες, προσφέρει λύσεις σε δυσκολίες που συναντώνται στο εργασιακό περιβάλλον.

Rated 5 out of 5
24 Ιανουαρίου 2023

Πάρα πολύ καλή. Ανοίγει ορίζοντες, προσφέρει λύσεις σε δυσκολίες που συναντώνται στο εργασιακό περιβάλλον.

Βλάσης

Σας ευχαριστώ

Rated 5 out of 5
24 Ιανουαρίου 2023

Πραγματικά το υλικό που μου πρόσφερε το πρόγραμμα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να διαχειρίζομαι με περισσότερη σιγουριά, αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα προβλήματα που αντιμετωπίζω στην τάξη. Σας ευχαριστώ

Εύη

Βοηθητικό πρόγραμμα

Rated 5 out of 5
24 Ιανουαρίου 2023

1 – Πολύ καλή οργάνωση

2 – Πλούσιο υλικό: θεωρία, οι παρουσιάσεις σε power point, βιντεοσκόπηση μαθήματων, βίντεο βιωματικών δραστηριοτήτων .. σας ευχαριστούμε πολύ !

3- Πολύ σημαντική γνωστή και εργαλεία σε 2/μηνη εκπαίδευση

4- Άμεση επικοινωνία με τον εκπαιδευτή μας

5- Η θεωρεία, οι εργασίες, οι ανατροφοδοτήσεις με βοήθησαν πάρα πολύ ήταν από τις καλύτερες επιμορφώσεις που έχω κάνει

Mariam

Εμπειρία μοναδική

Rated 5 out of 5
24 Ιανουαρίου 2023

Εμπειρία μοναδική, γνώρισα συναδέλφους με κοινούς στόχους και οράματα και ήρθα σε επαφή με εκπαιδευτές του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων με βαθιά γνώση του πεδίου.

Despoina

No Title

Rated 5 out of 5
24 Ιανουαρίου 2023

Το Επιστημονικό υλικό σε συσχέτιση με την υποκίνηση από τον εκπαιδευτή, παρείχε την ευκαιρία για την ενδελεχή αξιοποίηση των απαραίτητων εργαλείων στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων από τους συμμετέχοντες ως εκπαιδευτές Ενηλίκων.

Άγγελος
Scroll to Top