Βυζαντινή Ζωγραφική: Δημιουργική Αγιογραφία. Σύνθεση – Σχέδιο

Έναρξη: 16/10/2024

Διάρκεια: 6 μήνες

Εγγραφές: Ανοιχτές

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Πανεπιστημιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα δημιουργικής αγιογραφίας με τον Γιώργο Κόρδη και πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α..

Η βυζαντινή ζωγραφική, σήμερα, μπορεί να είναι για άλλους δημιουργική απασχόληση ή πνευματική έκφραση και για άλλους να προσφέρει επαγγελματική διέξοδο.

Το πρόγραμμα σάς προσφέρει τις προχωρημένες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις της παραδοσιακής βυζαντινής ζωγραφικής, ώστε να προχωρήσετε δημιουργικά στην αγιογράφιση των δικών σας έργων, με χαρακτήρα προσωπικό και στο πνεύμα και τη φιλοσοφία της παράδοσης.

Με εφόδιο τη θεολογική ερμηνεία των εικόνων, θα εντρυφήσετε στη βυζαντινή ζωγραφική (εικονογραφικό πρόγραμμα, χριστολογικές σκηνές, ερμηνευτική ανάλυση). Θα λάβετε, κυρίως εκπαίδευση και καθοδήγηση από τον Γιώργο Κόρδη στη σύνθεση και σχέδιο εικόνας, για να εργαστείτε  κι εσείς ανάλογα και, κυρίως, δημιουργικά.

Βιώνοντας προσωπική σχέση – υποστήριξη από τον εκπαιδευτή και την εκπαιδεύτρια και με σύγχρονες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα ζήσετε ουσιαστικά την εξέλιξή σας προχωρώντας στη δημιουργική αγιογραφία.

Απευθύνεται σε όλους και όλες που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με την βυζαντινή ζωγραφική και τη δημιουργία εικόνων.

Συστήνεται  σε:

 • Απόφοιτους/ες  ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ΙΕΚ, ΔΕ.
 • Ζωγράφους εικόνων.
 • Όσους γενικά ασχολούνται με τη βυζαντινή ζωγραφική και τη δημιουργία εικόνων.

Μοριοδοτείται με στην επιλογή Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη διδασκαλία σχετικών διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Συνδυάζεται με την προσωπική και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

28 ώρες

Η διαμόρφωση του βυζαντινού εικονογραφικού προγράμματος

Θέματα της ενότητας:

 1. Το
  εικονογραφικό πρόγραμμα του τρούλου (εξέλιξη, διαμόρφωση, ερμηνεία)
 2. Το
  εικονογραφικό πρόγραμμα του ιερού βήματος (διαμόρφωση και ερμηνεία)
 3. Το
  εικονογραφικό πρόγραμμα του κυρίων ναού και του νάρθηκα

Μετά την
ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αφηγείσαι
  την εξελικτική πορεία του εικονογραφικού προγράμματος του βυζαντινού ναού
 • εξηγείς τη
  διαμόρφωση του μεταεικονομαχικού εικονογραφικού προγράμματος και τη
  σημασία του
 • προσδιορίζεις
  τους παράγοντες που επέδρασαν αφενός στη διαμόρφωση του εικονογραφικού προγράμματος
  και αφετέρου στον διαχρονικό εμπλουτισμό του (ιστορία της τέχνης, πηγές,
  δογματική διδασκαλία και λατρεία της Εκκλησίας κ.λπ.).
 • καταθέτεις
  προτάσεις για το εικονογραφικό πρόγραμμα ενός σύγχρονου ορθόδοξου ναού

Περιλαμβάνει: 10 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 3 video συνολικής διάρκειας 1 ώρας και 18 λεπτών, 3 παρουσιάσεις (57 διαφάνειες) & συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό

1η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

Διάρκεια: 3 ώρες (σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδεύτρια: Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου

33 ώρες

Η τεχνητή εικόνα ως έργο τέχνης και τα συστατικά της. Μορφή και τεχνοτροπία. Είδη εικόνων

Θέματα της ενότητας:

 1. Μορφή και τεχνοτροπία
 2. Είδη εικόνων και δυνατότητες δημιουργίας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • εντοπίζεις στην τεχνητή εικόνα τα διακριτά στοιχεία της μορφής και της τεχνοτροπίας
 • διακρίνεις τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων ειδών εικόνας
 • ανιχνεύεις τα επιτρεπτά περιθώρια δημιουργικής επέμβασης σε παραδοσιακούς εικονογραφικούς τύπους
 • εκτιμάς τις θεμιτές δυνατότητες εισαγωγής νέων στοιχείων στο τεχνοτροπικό πεδίο των εικόνων

Περιλαμβάνει: 29 σελίδες θεωρητικό υλικό & 2 video συνολικής διάρκειας 1 ώρας 

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Θεοτόκος βρεφοκρατούσα ως σύνθεση

Διάρκεια: 3 ώρες (σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδευτής: Γεώργιος Κόρδης

  30 ώρες

Οι μορφικές παρεμβάσεις στην μορφή της εικόνας. Δυνατότητες δημιουργικότητας

Θέματα της ενότητας:

 1. Ορισμός των μορφικών παρεμβάσεων και παραδείγματα
 2. Δυνατότητες δημιουργικού διαλόγου στα πεδίο αυτό. Όρια και πρωτοτυπία

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ταυτοποιείς τα στοιχεία των μορφικών παρεμβάσεων στις μορφές των εικόνων
 • ερμηνεύεις το θεολογικά σημαινόμενα σε επιλεγμένα παραδείγματα μορφικών παρεμβάσεων
 • προτείνεις μορφικές παρεμβάσεις βασισμένες σε νέους κώδικες επικοινωνίας

Περιλαμβάνει: 10 σελίδες θεωρητικό υλικό & 2 video συνολικής διάρκειας 1 ώρας 

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Θεοτόκος βρεφοκρατούσα – Διορθώσεις Σχεδίων συμμτεχόντων.

Διάρκεια: 3 ώρες (σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδευτής: Γεώργιος Κόρδης

33  ώρες

Το Βυζαντινό ζωγραφικό σύστημα. Βασικά χαρακτηριστικά. Ο Χώρος και ο χρόνος. Ο ρόλος του θεατή και το προοπτικό σύστημα

Θέματα της ενότητας:

 • Το Βυζαντινό ζωγραφικό σύστημα. Βασικά χαρακτηριστικά.
 • Ο Χώρος και ο χρόνος. Ο ρόλος του θεατή και το προοπτικό σύστημα.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • εξετάζεις την λειτουργία του βυζαντινού ζωγραφικού συστήματος ως προς τον θεατή
 • περιγράφεις την διαμόρφωση του ζωγραφικού χωρόχρονου στην βυζαντινή ζωγραφική
 • ερμηνεύεις το “προοοπτικό σύστημα” σε παλαιές εικόνες
 • δημιουργείς μια ζωγραφική σύνθεση με το βυζαντινό “προοπτικό σύστημα”
 

Περιλαμβάνει: 22 σελίδες θεωρητικό υλικό & 2 video συνολικής διάρκειας 1 ώρας 

3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 Ο Εναγκαλισμός της Παναγίας με την Ελισάβετ. Ο σχεδιασμός μιας σύνθεσης

Διάρκεια: 3 ώρες (σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδευτής: Γεώργιος Κόρδης

33 ώρες

Ο ρυθμός στην Βυζαντινή ζωγραφική. Έσω και έξω ρυθμός.

Θέματα της ενότητας:

 1. Ανάλυση του έσω ρυθμού και λειτουργία
 2. Ανάλυση του έξω ρυθμού και λειτουργία

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ερμηνεύεις την ρυθμική αγωγή σε παλαιές εικόνες
 • επαναλαμβάνεις σε πρακτικό επίπεδο την ανάλυση της φόρμας που απαιτείται για την πραγμάτωση του ρυθμού
 • ανασυνθέτεις τις φόρμες έρρυθμα με πλήρη εφαρμογή του εσωτερικού και εξωτερικού ρυθμού

Περιλαμβάνει: 13 σελίδες θεωρητικό υλικό & 2 video συνολικής διάρκειας 1 ώρας 

4ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ο Εναγκαλισμός της Παναγίας με την Ελισάβετ. Διορθώσεις σχεδίων.

Διάρκεια: 3 ώρες (σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδευτής: Γεώργιος Κόρδης

28 ώρες

Εικονογραφικοί τύποι βασικών Χριστολογικών σκηνών

Θέματα της ενότητας:

 1. Εικόνες του κύκλου της Γέννησης του Χριστού: Γέννηση, Προσκύνηση των Μάγων, Βρεφοκτονία, Φυγή στην Αίγυπτο). Διαμόρφωση των εικονογραφικών τύπων και θεολογική ερμηνεία.
 2. Εικόνες του κύκλου της Ανάστασης και των Εωθινών (Εις Άδου Κάθοδος, Λίθος, «δυτικού τύπου» Ανάσταση). Διαμόρφωση των εικονογραφικών τύπων και θεολογική ερμηνεία

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναφέρεις τις απαρχές και την εξελικτική πορεία των χριστολογικών σκηνών
 • αιτιολογείς τη διαμόρφωση και τον εμπλουτισμό των εικονογραφικών τύπων βασικών σκηνών
 • προσεγγίζεις θεολογικά και αισθητικά βασικές χριστολογικές σκηνές
 • συνθέτεις δημιουργικά βασικές χριστολογικές σκηνές

Περιλαμβάνει: 12 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 1 ώρας και 14 λεπτών, 2 παρουσιάσεις (51 διαφάνειες) & συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό

2η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

Διάρκεια: 3 ώρες (σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδεύτρια: Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου

33 ώρες

Η ίαση του τυφλού. Ο σχεδιασμός μιας σύνθεσης

Θέματα της ενότητας:

 1. Το στήσιμο της εικόνας. Ανθρωπομετρία και αναλογίες
 2. Ο έσω και ο έξω ρυθμός
 3. Ολοκλήρωση του σχεδίου

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ερμηνεύεις εικονογραφικά και αισθητικά την συγκεκριμένη εικόνα μέσα από ανάλυση παλαιών και νεωτέρων εικόνων
 • σχεδιάζεις την σύνθεση της Ίασης του τυφλού ακολουθώντας παλαιά παραδείγματα εικόνων
 • σχεδιάζεις εξαρχής την εν λόγω σύνθεση χωρίς αναφορά σε παραδείγματα

Περιλαμβάνει: 8 σελίδες θεωρητικό υλικό & 2 video συνολικής διάρκειας 50 λεπτών

5ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το Θαύμα τυφλού. Διορθώσεις σχεδίων.

Διάρκεια: 3 ώρες (σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδευτής: Γεώργιος Κόρδης

42 ώρες

Περί ύφους. Σχολές. Διαμόρφωση και λειτουργία

Θέματα της ενότητας:

 1. Ανάλυση του ύφους. Χαρακτηριστικά
 2. “Σχολές “ και διαμόρφωση
 3. Σύγχρονες υφολογικές τάσεις

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 •  κατατάσσεις τα εικαστικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των διαφόρων στυλιστικών τάσεων της Βυζαντινής ζωγραφικής (“Σχολές”)
 • συμπεραίνεις τους εικαστικούς διαλόγους που έγιναν στο παρελθόν μεταξύ στυλιστικών ρευμάτων
 • αιτιολογείς τον βαθύτερο λόγο των εικαστικών διαλόγων και την λειτουργία τους

Περιλαμβάνει: 15 σελίδες θεωρητικό υλικό & 2 video συνολικής διάρκειας 1 ώρας

6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η εις Άδου κάθοδος. Ο σχεδιασμός μιας σύνθεσης

Διάρκεια: 3 ώρες (σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδευτής: Γεώργιος Κόρδης

Εκπαιδευτές

Κόρδης Γιώργος

Σπούδασα Θεολογία στο πανεπιστήμιο Αθηνών και αγιογραφία με τον πατέρα Συμεών Συμεού. Παρακολούθησα μαθήματα μεσαιωνικών τεχνικών (ψηφιδωτό, νωπογραφία, τεχνικές χρυσωμάτων, αυγοτέμπερα) στην Σχολή Καλών τεχνών

Διαβάστε Περισσότερα »

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€642
€529
€80/μήνα
€453
€67/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class