Ανάπτυξη της δημιουργικότητας στον χώρο εργασίας

Έναρξη: 05/06

Διάρκεια: 6 Εβδομάδες|35 ώρες

Εγγραφές: ανοιχτές

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Πρωτοποριακό πρόγραμμα ανάπτυξης της δεξιότητας της δημιουργικότητας με πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α.

Η δημιουργικότητα είναι απαραίτητη δεξιότητα που ζητείται σε πολλά διαφορετικά πλαίσια της καθημερινής μας ζωής, και προσόν σε επαγγελματικό επίπεδο.

Με τον δικό σας ρυθμό και στον δικό σας χρόνο, στο πρόγραμμα αυτό, θα εντρυφήσετε στους παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της δημιουργικής ατμόσφαιρας στο εργασιακό περιβάλλον ως βασικό συντελεστή της καινοτομίας.  

Το πρόγραμμα έχει τέσσερις ενότητες, οι οποίες αφορούν την προσέγγιση της δημιουργικότητας ως διαδικασία, τη διερεύνηση του προσωπικού επιπέδου ανάπτυξης της δημιουργικότητας και τα κλειδιά που βοηθούν κάθε άνθρωπο να την εκφράσει και να την αναπτύξει ειδικά στον χώρο εργασίας του.

Με βάση ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να είναι δημιουργικοί εκπαιδεύει τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να εκφράζουν και να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους στα πλαίσια ενός σύγχρονου και ταχέως μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά και στις ομάδες τις οποίες ηγούνται ή αποτελούν μέλη τους. 

Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Συστήνεται σε επαγγελματίες, Στελέχη οργανισμών ή επιχειρήσεων Δημόσιων & Ιδιωτικών, Επαγγελματίες Πωλήσεων, Επικοινωνίας, Εξυπηρέτησης πελατών, Εκπαιδευτικούς, Εκπαιδευτές, Επικεφαλής ομάδων, νέους/ες στην αγορά εργασίας.

Πρόγραμμα Σπουδών

Ενότητα 1

7 ΩΡΕΣ

Δημιουργικότητα ως δεξιότητα και διαδικασία

Θέματα Ενότητας:

1. Τι είναι η δημιουργικότητα;
2. Νευρομύθοι και δημιουργικότητα
3. Προσωπική και ομαδική/συλλογική δημιουργικότητα
4. Η δημιουργικότητα στην πράξη και ως διαδικασία (αναγνώριση/προετοιμασία, επώαση, διορατικότητα και επικύρωση/βελτιστοποίηση)
5. Η σημασία της δημιουργικότητας (γιατί, πότε και πού)
 
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:
1. Προσδιορίζεις την έννοια της δημιουργικότητας και τη σημασία που έχει στην προσωπική και επαγγελματική ζωή του ατόμου.
2. Αποκωδικοποιείς τους νευρομύθους για τη δημιουργικότητα (αριστερός και δεξιός εγκέφαλος, στυλ μάθησης, αποκλίνουσα και συγκλίνουσα μάθηση)
3. Συγκρίνεις και συσχετίζεις την προσωπική με την ομαδική/συλλογική δημιουργικότητα
4. Αναγνωρίζεις τα στάδια της δημιουργικότητας (αναγνώριση/προετοιμασία, επώαση, διορατικότητα και επικύρωση/βελτιστοποίηση)
 
Περιλαμβάνει: 2 video συνολικής διάρκειας 15 λεπτών, 8 σελίδες υλικό παρουσίασης 

Ενότητα 2

8 ΩΡΕΣ

Δημιουργικός στη ζωή και στην εργασία

Θέματα Ενότητας:

1. Τα χαρακτηριστικά του δημιουργικού ανθρώπου
2. Τα χαρακτηριστικά του δημιουργικού επαγγελματία
3. Παράγοντες που επιδρούν στη δημιουργικότητα (οικογενειακό και εθνικό πλαίσιο, ψυχολογικό προφίλ, εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία)
4. Στυλ δημιουργικότητας
5. Παράγοντες που επιδρούν σε ένα εγχείρημα-μια δημιουργία
6. Test δημιουργικότητας
 
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:
1. Παρουσιάζεις τα χαρακτηριστικά του δημιουργικού ανθρώπου.
2. Προσδιορίζεις τα χαρακτηριστικά του δημιουργικού επαγγελματία.
3. Διαγιγνώσκεις μέσω τεστ το επίπεδο δημιουργικότητάς σου και τα προσωπικά χαρακτηριστικά σου.
4. Ξεχωρίζεις τους παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας εν γένει και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της δικής σου δημιουργικότητας.
5. Διερευνάς και χρησιμοποιείς διαφορετικά στυλ δημιουργικότητας.
6. Προβλέπεις και αναλύεις τους παράγοντες (π.χ. πολιτισμικό πλαίσιο, εθνική ταυτότητα κ.ά.) που επιδρούν σε ένα εγχείρημα-μια δημιουργία.
7. Εντοπίζεις τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες σου που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητάς σου.
 
 
Περιλαμβάνει: 4 video συνολικής διάρκειας 22 λεπτών, 7 σελίδες υλικό παρουσίασης 

Ενότητα 3

8 ΩΡΕΣ

Κλειδιά για την έκφραση της δημιουργικότητας και εργαλεία για την ανάπτυξή της

Θέματα Ενότητας:

1. Τρόποι ενεργοποίησης της δημιουργικότητας
2. Τεχνικές ανάπτυξης των νοητικών δεξιοτήτων
3. Μέθοδοι ανάπτυξης των προσωπικών δεξιοτήτων
 
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:
1. Εφαρμόζεις ποικίλες τεχνικές ανάπτυξης των νοητικών ικανοτήτων (Five whys, Fishbone chart, Πώς να» δραστηριότητα, Μεταφορά και Αναλογία, Mind-mapping- Χαρτογράφηση του μυαλού, Brainstorming, TRIZ– Theory of Inventive Problem-Solving) και Εργαλεία αναπλαισίωσης, σχεδιασμού και εφαρμογής δημιουργικότητας.
2. Διερευνάς και αξιοποιείς εργαλεία για την ανάπτυξή των προσωπικών δεξιοτήτων που συντελούν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας.
3. Πειραματίζεσαι με ποικίλα “κλειδιά” (τεχνικές και εργαλεία) για την έκφραση της δημιουργικότητάς σου.
4. Εκφράζεις τη δημιουργικότητά σου και ανακαλύπτεις τρόπους για την ενεργοποίησή της.
5. Δημιουργείς το κατάλληλο πλαίσιο ενεργοποίησης της δημιουργικότητας ως διαδικασίας σε επαγγελματικά περιβάλλοντα.
6. Οργανώνεις ένα εγχείρημα χρησιμοποιώντας και την εναλλακτική σκέψη (De Bono, SCAMBER).
 
Περιλαμβάνει: 4 video συνολικής διάρκειας 20 λεπτών, 51 σελίδες υλικό παρουσίασης 

Ενότητα 4

12 ΩΡΕΣ

Η δημιουργικότητα στο εργασιακό περιβάλλον

Θέματα Ενότητας:

1. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της δημιουργικότητας σε επίπεδο ομάδας.
2. Φράσεις που σκοτώνουν τη δημιουργικότητα.
3. Ο χρόνος και χώρος στην εργασία για δημιουργία (μέθοδοι και διαφορετικές πρακτικές).
4. Αναγνώριση και επιβράβευση της δημιουργικότητας στον χώρο εργασίας.
5. Εδραίωση διαδικασίας δημιουργικότητας στον χώρο εργασίας.
6. Εκπαίδευση στη δημιουργικότητα στον χώρο εργασίας.
7. Ηγεσία και δημιουργικότητα.
 
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:
1. Περιγράφεις τους παράγοντες βελτίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης της δημιουργικής ατμόσφαιρας στο εργασιακό περιβάλλον.
2. Περιγράφεις διαδικασίες εδραίωσης της δημιουργικότητας στον χώρο εργασίας καθώς και της αναγκαίας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της.
3. Εφαρμόζεις τις κατάλληλες, με βάση το πλαίσιο και την συγκυρία, τεχνικές ανάπτυξης της δημιουργικότητας στο εργασιακό περιβάλλον.
4. Οργανώνεις και αξιοποιείς διαδικασίες για τη διαμόρφωση περιβάλλοντος στον επαγγελματικό χώρο που ενεργοποιεί τη δημιουργικότητα.
5. Συνδυάζεις την ανάπτυξη της δημιουργικότητας με την αποτελεσματικότητα της ομάδας, την παραγωγικότητα στην εργασία και την καινοτομία.
6. Αναγνωρίζεις τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της δημιουργικότητας σε επίπεδο ομάδας.
7. Προσαρμόζεις την επικοινωνία σου ώστε να αποφεύγεις φράσεις που περιορίζουν ή εξαλείφουν τη δημιουργικότητα.
8. Επιχειρηματολογείς για την αξία της επιβράβευσης και αναγνώρισης της δημιουργικότητας στον χώρο εργασίας.
9. Αναγνωρίζεις την ανάγκη της ηγεσίας σε μια ομάδα που χρησιμοποιεί εργαλεία και τεχνικές δημιουργικότητας.
 
Περιλαμβάνει: 2 video συνολικής διάρκειας 9 λεπτών, 9 σελίδες υλικό παρουσίασης 
 

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.
Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:
Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€
Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.
Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή 180€
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
153€
126€
76€/μήνα
108€
58€/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη