Soft Skill – Ανάπτυξη της δημιουργικότητας στον χώρο εργασίας

Έναρξη:

Διάρκεια:

Εγγραφές:

Έναρξη: 17/5/2023

Διάρκεια: 45 ώρες

Εγγραφές: Ανοιχτές

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Πρωτοποριακό πρόγραμμα ανάπτυξης της δεξιότητας της δημιουργηκότητας με πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α.

Η δημιουργικότητα είναι απαραίτητη δεξιότητα που ζητείται σε πολλά διαφορετικά πλαίσια της καθημερινής μας ζωής, και προσόν σε επαγγελματικό επίπεδο.

Με τον δικό σας ρυθμό και στον δικό σας χρόνο στο πρόγραμμα αυτό θα εντρυφήσετε στους παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της δημιουργικής ατμόσφαιρας στο εργασιακό περιβάλλον ως βασικό συντελεστή της καινοτομίας.  

Το πρόγραμμα έχει τέσσερις ενότητες οι οποίες αφορούν την προσέγγιση της δημιουργικότητας ως διαδικασία, τη διερεύνηση του προσωπικού επιπέδου ανάπτυξης της δημιουργικότητας και τα κλειδιά που βοηθούν κάθε άνθρωπο να την εκφράσει και να την αναπτύξει ειδικά στον χώρο εργασίας του..

Με βάση ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να είναι δημιουργικοί εκπαιδεύει τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να εκφράζουν και να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους στα πλαίσια ενός σύγχρονου και ταχέως μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά και στις ομάδες τις οποίες ηγούνται ή αποτελούν μέλη τους. 

Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Συστήνεται σε επαγγελματίες, Στελέχη οργανισμών ή επιχειρήσεων Δημόσιων & Ιδιωτικών, Επαγγελματίες Πωλήσεων, Επικοινωνίας, Εξυπηρέτησης πελατών, Εκπαιδευτικούς, Εκπαιδευτές, Επικεφαλής ομάδων, νέους/ες στην αγορά εργασίας.

Πρόγραμμα Σπουδών

Ενότητα 1

6 ΩΡΕΣ

Δημιουργικότητα ως δεξιότητα και διαδικασία

Θέματα Ενότητας:

1. Τι είναι η δημιουργικότητα;
2. Νευρομύθοι και δημιουργικότητα
3. Προσωπική και ομαδική/συλλογική δημιουργικότητα
4. Η δημιουργικότητα στην πράξη και ως διαδικασία (αναγνώριση/προετοιμασία, επώαση, διορατικότητα και επικύρωση/βελτιστοποίηση)
5. Η σημασία της δημιουργικότητας (γιατί, πότε και πού)

Περιλαμβάνει: 

Ενότητα 2

12 ΩΡΕΣ

Δημιουργικός στη ζωή και στην εργασία

Θέματα Ενότητας:

1. Τα χαρακτηριστικά του δημιουργικού ανθρώπου
2. Τα χαρακτηριστικά του δημιουργικού επαγγελματία
3. Παράγοντες που επιδρούν στη δημιουργικότητα (οικογενειακό και εθνικό πλαίσιο, ψυχολογικό προφίλ, εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία)
4. Στυλ δημιουργικότητας
5. Παράγοντες που επιδρούν σε ένα εγχείρημα-μια δημιουργία
6. Test δημιουργικότητας

Περιλαμβάνει: 

Ενότητα 3

12 ΩΡΕΣ

Κλειδιά για την έκφραση της δημιουργικότητας και εργαλεία για την ανάπτυξή της

Θέματα Ενότητας:

1. Τρόποι ενεργοποίησης της δημιουργικότητας
2. Τεχνικές ανάπτυξης των νοητικών δεξιοτήτων
3. Μέθοδοι ανάπτυξης των προσωπικών δεξιοτήτων

 

Περιλαμβάνει: 

Ενότητα 4

15 ΩΡΕΣ

Η δημιουργικότητα στο εργασιακό περιβάλλον

Θέματα Ενότητας:

1. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της δημιουργικότητας σε επίπεδο ομάδας.
2. Φράσεις που σκοτώνουν τη δημιουργικότητα.
3. Ο χρόνος και χώρος στην εργασία για δημιουργία (μέθοδοι και διαφορετικές πρακτικές).
4. Αναγνώριση και επιβράβευση της δημιουργικότητας στον χώρο εργασίας.
5. Εδραίωση διαδικασίας δημιουργικότητας στον χώρο εργασίας.
6. Εκπαίδευση στη δημιουργικότητα στον χώρο εργασίας.
7. Ηγεσία και δημιουργικότητα.
 

Περιλαμβάνει: 

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%


Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)

Πιστοποιητικό

Πληροφορίες
15%
Αρχική τιμή
180 €/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Υπόλοιπο Ποσό
153€
30%
Αρχική τιμή
180€/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
126€
76€
40%
Αρχική τιμή
180€/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
108€
58€
0.0
Rated 0 out of 5
0 στα 5 αστέρια (based on 0 reviews)
5 star0%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Κάνετε εγγραφή

Αποφασίστε αν το πρόγραμμα αυτό συνδέεται με τα προσωπικά και επαγγελματικά σχέδια σας. Κάνετε εγγραφή με 50€ και την ημέρα της έναρξης λάβετε κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα επιμόρφωσης eclass.

Συνεχίστε την επιμόρφωση

Αποπληρώνετε τα δίδακτρα. Μελετάτε στον δικό σας ρυθμό και χρόνο τα υλικά και αναλύετε μελέτες περίπτωσης και εφαρμόζετε στην πράξη όσα μελετήσατε, με σκοπό την ουσιαστική ανάπτυξη της δεξιότητας

Αποκτήστε το Πιστοποιητικό σας

Παραλάβετε το Πιστοποιητικό σας από τα γραφεία μας ή με courier και αποκτήστε την πιστοποίηση της δεξιότητάς σας από το ΕΚΠΑ

Γίνετε πιο δημιουργικός/ή και ικανός/ή

Χρησιμοποιήστε τη δεξιότητα της δημιουργικότητας για την προσωπική και επαγγελματική σας ανάπτυξη και στον χώρο εργασίας σας για καλύτερα αποτελέσματα και την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων σας. Περιλάβετε το πιστοποιητικό στο βιογραφικό σας εξασφαλίζοντας την προστιθέμενη αξία του ΕΚΠΑ.

Σχετικά Προγράμματα

Κάντε Εγγραφή


Αξιολογήσεις / Σχόλια

0.0
Rated 0 out of 5
0 στα 5 αστέρια (based on 0 reviews)
5 star0%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Scroll to Top