Διαχείριση Τάξης & Κρίσεως στην Εκπαίδευση

Έναρξη: 07/06

Διάρκεια: 2 μήνες

Εγγραφές: Ανοιχτές

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Αποτελεσματικό πρόγραμμα για τη διαχείριση τάξης, κρίσεων και συγκρούσεων στην εκπαίδευση, με την πιστοποίηση και την αξία του Ε.Κ.Π.Α. 

Η διαχείριση στην τάξη ή την ομάδα κρίσεων, συγκρούσεων και ζητημάτων που εμποδίζουν τη μαθησιακή διαδικασία αποτελεί δεξιότητα, που βελτιώνει το έργο των εκπαιδευτικών και επιπλέον προσόν στην εκπαίδευση.

Συνδυάζοντας τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, το πρόγραμμα θα σας εκπαιδεύσει να αναγνωρίζετε, να ερμηνεύετε, να προλαμβάνετε συμπεριφορές, κρίσεις και συγκρούσεις που διαταράσσουν την επικοινωνία και τη συνεργασία εντός της τάξης και να συλλαμβάνετε παρεμβάσεις, για να στηρίζετε αποτελεσματικά τους μαθητές/τις μαθήτριες με συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες. 

Μέσα από μελέτες περίπτωσης θα εξοικειωθείτε πολύπλευρα με ζητήματα διαχείρισης της τάξης, ώστε να αξιοποιείτε ανά περίπτωση ορθές τεχνικές εκτίμησης, παρέμβασης και πρόληψης κρίσεων και συγκρούσεων.

Με τον δικό σας ρυθμό μάθησης και την άμεση επικοινωνία με τους εκπαιδευτές, θα έχετε θεωρητικά και πρακτικά αποτελέσματα, που συντελούν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή σας, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σας.

Απευθύνεται σε όλους και όλες που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν με ομάδες ανθρώπων σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πλαίσιο και ενδιαφέρονται για τη διαχείριση τάξης, κρίσεων και συγκρούσεων.

Συστήνεται  σε:

– Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μόνιμους, αναπληρωτές και υποψήφιους.

– Εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων, ΙΕΚ, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, δομών μη τυπικής Εκπαίδευσης.

– Φοιτητές/τριες (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) και απόφοιτους ανθρωπιστικών, κοινωνικών, παιδαγωγικών (προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής) και καθηγητικών τμημάτων.

Συνδυάζεται με την προσωπική και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

40 ώρες

Διαχείριση Τάξης

Θέματα της ενότητας:

 1. H διαχείριση μιας σχολικής τάξης
 2. Συμπεριφορές και ειδικές συμπεριφορές στην σχολική τάξη
 3. Τεχνικές για μια αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 •  κατηγοριοποιείς τις συμπεριφορές των μελών της ομάδας ανάλογα με το εκπαιδευτικό περιβάλλον
 • εντοπίζεις συμπεριφορές μελών της ομάδας που προκαλούν προβλήματα στην επικοινωνία και τη συνεργασία στη σχολική τάξη και σε άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
 • αναλύεις τις αιτίες των συμπεριφορών που προκαλούν προβλήματα στην επικοινωνία και τη συνεργασία εντός της σχολικής τάξης και ομάδων σε εναλλακτικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
 • αξιολογείς τις ανάγκες για διάγνωση και πρόληψη ως προς την αντιμετώπιση ειδικών συμπεριφορών
 • παρουσιάζεις και εξηγείς τις βασικές αρχές διαχείρισης της σχολικής τάξης
 • αξιοποιείς μεθοδολογικά εργαλεία για μια αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης

Περιλαμβάνει:

110 ώρες

Διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων στο σχολείο

Θέματα της ενότητας:

 1. Διαχείριση Συναισθηματικών και Συμπεριφορικών Δυσκολιών στο Σχολικό Πλαίσιο. Ανασκόπηση Θεωρητικών Κατευθύνσεων και Εφαρμογές
 2. Εισαγωγή στην Κρίση, Εννοιολογικός Προσδιορισμός, Ψυχολογικές Επιδράσεις της Κρίσης και Ενδεχόμενη Συμπτωματολογία
 3. Μοντέλα Παρέμβασης στην Κρίση
 4. Ψυχολογική Εκτίμηση και Παραπομπή
 5. Στρατηγικές Διαχείρισης Κρίσεων στο Σχολικό Πλαίσιο
 6. Διαχείριση Κρίσης στο Σχολικό Πλαίσιο που Προέρχεται από Θάνατο Αγαπημένου Ατόμου
 7. Διαχείριση Κρίσης στο Σχολικό Πλαίσιο όταν Μαθητής/τρια Κάνει Απόπειρα Αυτοκτονίας
 8. Διαχείριση Κρίσης στο Σχολείο όταν Μαθητής/-τρια Αυτότραυματίζεται
 9. Διαχείριση Κρίσης στο Σχολικό Πλαίσιο που Προέρχεται από Φυσικές Καταστροφές
 10. Διαζύγιο. Μια Μορφή Κρίσης στο Σχολικό Πλαίσιο
 11. Παιδική Κακοποίηση ως Κρίση στο Σχολικό Πλαίσιο
 12. Στήριξη Προσφύγων Μαθητών και Εθνοτικών Μειονοτήτων στο Σχολικό Πλαίσιο
 13. Η Διαχείριση του Εκφοβισμού και των Συγκρούσεων Μεταξύ Μαθητών, Μαθητή και Εκπαιδευτικού, Εκπαιδευτικού και Γονέα
 14. Ενδυνάμωση Ψυχικής Ανθεκτικότητας σε Επίπεδο Πρωτογενούς Δευτερογενούς και Τριτογενούς Πρόληψης: Το Κλειδί
 15. Ψυχική Αποφόρτιση Εκπαιδευτικών/ Επαγγελματιών που Εμπλέκονται στη Διαχείριση Κρίσεων και Παροχή Ψυχολογικών Πρώτων Βοηθειών στα Παιδιά Εντός Σχολικού Πλαισίου

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 •  προσδιορίζεις την έννοια της σύγκρουσης στο σχολικό περιβάλλον και τις ποικίλες διαστάσεις της
 • αξιολογείς τις συνέπειες των συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα
 • εντοπίζεις και αναλύει φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού
 • αναλύεις και αξιοποιείς τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων μεταξύ μαθητών, μαθητή και εκπαιδευτικού, εκπαιδευτικού και γονέα προς κατευνασμό της παθογόνου κατάστασης
 • προβλέπεις και αιτιολογείς τις αναμενόμενες φυσιολογικές αντιδράσεις των παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων
 • περιγράφεις και εφαρμόζεις προσεγγίσεις διαχείρισης αναπτυξιακών και περιστασιακών κρίσεων (π.χ. διαζύγιο, κακοποίηση, πένθος, αυτοκτονία, αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, μεταβατικά στάδια, ανεργία, φυσικές καταστροφές, σοβαρά βίαια επεισόδια, ατυχήματα, τρομοκρατικές ενέργειες, οικονομική κρίση)

Περιλαμβάνει:

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €120/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€204
€168
€59/μήνα
€144
€47/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €120/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€204
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή €120/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€168
€59/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή €120/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€144
€47/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)

Πιστοποιητικό

Διαχείριση Τάξης & Κρίσεως στην εκπαίδευση
Πληροφορίες
15%
Αρχική τιμή €120/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Ποσό
€204
30%
Αρχική τιμή €120/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€168
€59/μήνα
40%
Αρχική τιμή €120/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€144
€47/μήνα
5.0
Rated 5 out of 5
5 στα 5 αστέρια (based on 2 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Κάνετε εγγραφή

Αποφασίστε αν το πρόγραμμα αυτό συνδέεται με τα προσωπικά και επαγγελματικά σχέδια σας, κάνετε εγγραφή με 50€ και μία ημέρα πριν την έναρξη λάβετε κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα επιμόρφωσης eclass.

Συνεχίστε την επιμόρφωση

Καταβάλετε τα δίδακτρα εφάπαξ ή, με προεγγραφή, το υπόλοιπο των διδάκτρων σε μηνίαιες δόσεις. Μελετάτε στον δικό σας ρυθμό και χρόνο τα εκπαιδευτικά υλικά, ολοκλήρωστε τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης.

Αποκτήστε το Πιστοποιητικό σας και εξασφαλίστε μόρια

Παραλάβετε το Πιστοποιητικό σας και το συμπλήρωμα Europass απο τα γραφεία μας ή με courier και ανάλογη μοριοδότηση σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ 

Γίνετε ικανός/ή στη διαχείριση τάξης, κρίσεων και συγκρούσεων

Χρησιμοποιήστε την ειδίκευσή σας για την επαγγελματική σας ανάπτυξη στον εργασιακό σας χώρο ή με ομάδες, που θα συντονίσετε. Υποβάλλετε το Πιστοποιητικό σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ, σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και σε εξελίξεις στο επαγγελματικό περιβάλλον σας.

Σχετικά Προγράμματα

Κάντε Εγγραφή


Αξιολογήσεις / Σχόλια

5.0
Rated 5 out of 5
5 στα 5 αστέρια (based on 2 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%
Rated 5 out of 5
4 Ιανουαρίου 2023

Υπήρξε ένα πολύ όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.

A.
Rated 5 out of 5
8 Ιουλίου 2022

Ήταν μία ευχάριστη εμπειρία που μου έδωσε τη δυνατότητα να εμπλουτίσω τις γνώσεις στη Διαχείριση τάξης, κρίσεων και συγκρούσεων. Η δόμηση των ενοτήτων, το ενδιαφέρον γνωστικό αντικείμενο, η σαφήνεια του λόγου των εκπαιδευτών στα θετικά του προγράμματος.

E.
Scroll to Top