Αποτελεσματική Επικοινωνία

Έναρξη:

Διάρκεια:

Εγγραφές:

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό
alone-soft-skill

1η Εκδοχή

teamsoft-skill

2η Εκδοχή

Περιγραφή

Πρωτοποριακό πρόγραμμα ανάπτυξης της δεξιότητας της αποτελεσματικής επικοινωνίας με πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α..

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι απαραίτητη δεξιότητα στον εργασιακό χώρο και απαραίτητο προσόν στην αγορά εργασίας σήμερα.

Με τον δικό σας ρυθμό και στον δικό σας χρόνο στο πρόγραμμα αυτό θα εντρυφήσετε στις διαδικασίες και τύπους επικοινωνίας, αλλά και πώς αυτή αλλάζει και βελτιώνεται, για να έχετε αποτελέσματα και επιτυχία. 

Θα εξοικειωθείτε με τα διαφορετικά είδη επικοινωνίας καθώς και με το πλήθος των τεχνικών που τα συνοδεύουν, ώστε να είστε σε θέση να επιλέγετε το κατάλληλο ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.

Με τη μέντορά σας και την προσωπική υποστήριξή της και μέσα από μελέτες περίπτωσης θα διαμορφώσετε το δικό σας στυλ επικοινωνίας αλλά και θα αναπτύξετε την απαραίτητη ευελιξία ώστε να προσαρμόσετε την επικοινωνία σας ανάλογα με την περίσταση και να δημιουργείτε σχέσεις συνεργασίας.

Bιώνετε μία ολοκληρωμένη εμπειρία ανάπτυξης, που συντελεί ουσιαστικά στην πρόοδο και εξέλιξής σας.

Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο

Συστήνεται σε επαγγελματίες, Στελέχη οργανισμών ή επιχειρήσεων Δημόσιων & Ιδιωτικών, Επαγγελματίες Πωλήσεων, Επικοινωνίας, Εξυπηρέτησης πελατών, Εκπαιδευτικούς, Εκπαιδευτές, Επικεφαλής ομάδων, νέους/ες στην αγορά εργασίας.

Πρόγραμμα Σπουδών

35 ώρες

Ενότητα 1
10 ώρες
Κατανοώντας την επικοινωνία
Θέματα της ενότητας:

1. Σκοπός και ορισμός της επικοινωνίας
2. Οι διαφορετικές μορφές της επικοινωνίας
 

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

1. Αναγνωρίζεις τον σκοπό της επικοινωνίας μέσω των διαφορετικών αναγκών του ανθρώπου
2. Περιγράφεις την επικοινωνία ως διαδικασία
3. Κατονομάζεις τα στοιχεία που περιλαμβάνει η επικοινωνία
4. Διακρίνεις τις διαφορετικές μορφές επικοινωνίας (έμφαση στη Λεκτική, Μη λεκτική, Γραπτή, Επικοινωνία σε Ομάδες)
 

Ενότητα 2
12 ώρες
Επικοινωνώντας Αποτελεσματικά
Θέματα της ενότητας:

1. Τα εμπόδια στην επικοινωνία
2. Τα στοιχεία της αποτελεσματικής επικοινωνίας
3. Η δύναμη της Θετικής Γλώσσας
4. Η Τέχνη των Ερωτήσεων
5. Η Ενεργητική Ακρόαση
6. Η αξία της ενσυναίσθησης και της αυθεντικότητας στην επικοινωνία
7. Η διεκδικητική επικοινωνία
 

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

1. Εκτιμάς τα πιθανά εμπόδια στην επικοινωνία.
2. Διευκρινίζεις μέσα από τα δικά σου παραδείγματα τους λόγους για τους οποίους επικοινωνείς ή δεν επικοινωνείς αποτελεσματικά.
3. Απομακρύνεις συνειδητά τα εμπόδια που εντοπίζεις στην επικοινωνία.
4. Διαμορφώνεις κατάλληλα την επικοινωνία σου  ανάλογα με την ανάγκη και το πλαίσιο της επικοινωνίας
5. Αξιοποιείς τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας σου ανάλογα με την ανάγκη και το πλαίσιο της επικοινωνίας
6. Χρησιμοποιείς θετικό λεξιλόγιο όταν επικοινωνείς.
7. Θέτεις τις κατάλληλες ερωτήσεις ανάλογα με την ανάγκη επικοινωνίας
8. Διεκδικείς αυτό που επιθυμείς χωρίς να γίνεται επιθετικός/ή.
 

Ενότητα 3
13 ώρες
Προσαρμόζοντας την επικοινωνία
Θέματα της ενότητας:

1. Τύποι Συμπεριφοράς & Επικοινωνιακές Προτιμήσεις
2. Προσαρμογή της Επικοινωνίας στο Εργασιακό Περιβάλλον
 

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

1. Κατανοείς τον τρόπο με τον οποίο προτιμάς να επικοινωνείς ανάλογα με τον τύπο συμπεριφοράς σου
2. Εντοπίζεις τον τύπο συμπεριφοράς του συνομιλητή σου και τον τρόπο με τον οποίο προτιμάς να επικοινωνείς
3. Προσαρμόζεις τον τρόπο επικοινωνίας σου ανάλογα με τον τύπο συμπεριφοράς των συνεργατών σου στο εργασιακό περιβάλλον

45 ώρες 

Ενότητα 1

13 ώρες

Διαδικασία και Είδη Επικοινωνίας

Θέματα της ενότητας:

 1. Ορισμός και στοιχεία επικοινωνίας
 2. Τα είδη της επικοινωνίας (Λεκτική Επικοινωνία, Μη Λεκτική, Επικοινωνία, Γραπτή Επικοινωνία, Επικοινωνία σε Ομάδες)
 3. Ανάλυση-Μελέτη Περίπτωσης σχετικά με τα είδη επικοινωνίας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 1. Περιγράφεις την επικοινωνία ως διαδικασία.
 2. Κατονομάζεις τα στοιχεία που περιλαμβάνει η επικοινωνία.
 3. Διακρίνεις τα διαφορετικά είδη επικοινωνίας.
 4. Επιλέγεις το κατάλληλο είδος επικοινωνίας ανάλογα με την ανάγκη σου στον εργασιακό χώρο.
 5. Αναστοχάζεσαι την προσωπική σου θέση και να θέτεις στόχους βελτίωσης.

Ενότητα 2

14 ώρες

Επικοινωνώντας Αποτελεσματικά

Θέματα της ενότητας:

 1. Εμπόδια και στοιχεία που διευκολύνουν την επικοινωνία.
 2. Διεκδικητική έναντι Επιθετικής συμπεριφοράς.
 3. Ενεργητική Ακρόαση.
 4. Η Τέχνη των Ερωτήσεων.
 5. Η Θετική Γλώσσα.
 6. Η αξία της ενσυναίσθησης και της αυθεντικότητας.
 7. Ανάλυση-Μελέτη Περίπτωσης σχετικά με την αποτελεσματική επικοινωνία

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 1. Εκτιμάς τα πιθανά εμπόδια στην επικοινωνία.
 2. Διευκρινίζεις μέσα από τα δικά σου παραδείγματα τους λόγους για τους οποίους επικοινωνείς ή δεν επικοινωνείς αποτελεσματικά.
 3. Απομακρύνεις συνειδητά τα εμπόδια που εντοπίζεις στην επικοινωνία.
 4. Αξιοποιείς τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας σε πραγματικές συνθήκες.
 5. Ακούς ενεργητικά το συνομιλητή σου.
 6. Χρησιμοποιείς θετικό λεξιλόγιο όταν επικοινωνείς.
 7. Θέτεις ερωτήσεις στο συνομιλητή σου με κατάλληλο τρόπο.
 8. Διεκδικείς αυτό που επιθυμείς χωρίς να γίνεται επιθετικός/ή.
 9.  Αναστοχάζεσαι την προσωπική σου θέση και να θέτεις στόχους βελτίωσης.

Ενότητα 3

14 ώρες

Τα διαφορετικά στυλ και η προσαρμογή της επικοινωνίας

Θέματα της ενότητας:

 1. Ανακαλύπτοντας το δικό μου στυλ επικοινωνίας.
 2. Ανάλυση των διαφορετικών στυλ επικοινωνίας.
 3. Σύνδεση των διαφορετικών στυλ επικοινωνίας με τις διαφορετικές ανάγκες επικοινωνίας σε επαγγελματικό πλαίσιο.
 4. Ανάλυση-Μελέτη Περίπτωση σχετικά με τα διαφορετικά στυλ και την προσαρμογή της επικοινωνίας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 1. Διαμορφώσεις το δικό του/της στυλ επικοινωνίας.
 2. Περιγράφεις τα διαφορετικά στυλ επικοινωνίας.
 3. Προσαρμόζεις τον τρόπο επικοινωνίας του/της ανάλογα με την περίσταση.
 4. Αναστοχάζεσαι την προσωπική σου θέση και να θέτεις στόχους βελτίωσης.

Ενότητα 4

4 ώρες

Συνθετική εργασία & Εφαρμογή στην πράξη

Θέματα της ενότητας:

 1. Αξιοποίηση των στοιχείων των παραπάνω επιμέρους ενοτήτων για τη χαρτογράφηση της επικοινωνιακής προσέγγισης που θα ακολουθήσει ο εκπαιδευόμενος/η ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση και ανάγκη στο χώρο εργασίας.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

Εφαρμόσεις στην πράξη δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας στο δικό σου πλαίσιο εργασίας.

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή
1η Εκδοχή €150
2η Εκδοχή €200
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€