Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Μεθοδολογία της Χριστιανικής Παιδείας και Αγωγής

Έναρξη: 12/06

Διάρκεια: 7 μήνες | 180 ώρες

Εγγραφές: Ανοιχτές

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Πρώτη φορά ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα για την κατήχηση, από ειδικούς του Ε.Κ.Π.Α. στις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και μεθοδολογία της Χριστιανικής Παιδείας και Αγωγής, όπως αυτή βιώνεται στο πλαίσιο της Εκκλησίας, αλλά και του οικείου περιβάλλοντος του νέου και της νέας στην Ορθόδοξη πίστη.

Το πρόγραμμα επιδιώκει την κατανόηση της βιωματικής μεθοδολογίας, καθώς και των ποικίλων προσεγγίσεων της εφαρμοσμένης χριστιανικής αγωγής και της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Αυτό θα το πετύχετε με τα εκπαιδευτικά υλικά (παιδαγωγικές προσεγγίσεις, μεθόδους, τεχνικές, εργαλεία και υλικά) και την ανάπτυξη των γνώσεων και των ικανοτήτων σας. 

Με 100% ασύγχρονη εκπαίδευσης και με τον δικό σας ρυθμό και διαθέσιμο χρόνο οι συμμετέχοντες θα αναστοχαστείτε πώς μπορείτε άμεσα να αλλάξετε ή προσαρμόσετε το παράδειγμα παιδαγωγικής προσέγγισης της κατήχησης  στο πλαίσιο της κοινότητας και της αγωγής που προσφέρει στα μέλη της, σεβόμενοι/ες την παράδοση και απαντώντας στις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης και της κοινωνίας.

Στο τέλος, θα μπορείτε να σχεδιάζετε κατηχητικές διδασκαλίες βιωματικής μάθησης ανάλογα με την ηλικία που σας ενδιαφέρει και θα είστε ετοιμοι/ες να υποστηρίξετε άλλους ανθρώπους στην ανάπτυξη της πίστης τους.

Απευθύνεται σε όλους και όλες που ασχολούνται με τη χριστιανική αγωγή στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής κοινότητας, των εκπαιδευτικών οργανισμών, της ιεραποστολής, της οικογένειας, του κοινωνικού έργου της κοινότητας κ.ά. 

Συστήνεται  σε:

-Αποφοίτους Θεολογικών Σχολών, Παιδαγωγικών Σχολών, Φιλοσοφικών Σχολών και άλλων

-Φοιτητές και φοιτήτριες

Συνδυάζεται με την προσωπική ανάπτυξη και τη χριστιανική εργασία.

Πρόγραμμα Σπουδών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 20 ΩΡΕΣ 

Η Θεολογία της Χριστιανικής Παιδείας και Αγωγής

Θέματα της ενότητας:

 1. Χριστιανική Παιδεία και αγωγή-θεολογικές και παιδαγωγικές προϋποθέσεις
 2. Σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις της Χριστιανικής Παιδείας και Αγωγής
 3. Η ελληνική και διεθνής πρακτική στη Χριστιανική Παιδεία και Αγωγή
 4. Πηγές, βιβλία, πλατφόρμες με θέματα χριστιανικής παιδείας
 5. Ετήσιος Προγραμματισμός της Χριστιανικής Παιδείας και Αγωγής

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ερμηνεύεις τον όρο Χριστιανική Παιδεία και Αγωγή.
 • διακρίνεις τις βασικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις της θεολογικής παράδοσης και του σημερινού θεολογικού λόγου.
 • αναγνωρίζεις όλες τις σύγχρονες προσεγγίσεις της Χριστιανικής Παιδείας και Αγωγής, που στηρίζονται στην εμπειρία της Εκκλησίας, στη θεολογική και πατερική παράδοση και στις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις (π.χ. βιωματική μάθηση, ανακαλυπτική μάθηση, διαφοροποιημένη διδασκαλία κ.ά.).
 • επιλέγεις σε ετήσιο κύκλο τα θέματα θεολογικής παιδείας, που είναι απαραίτητα στη χριστιανική αγωγή.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 20 ΩΡΕΣ 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου

Θέματα της ενότητας:

 1. Βασικές αρχές της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας παιδιών και εφήβων
 2. Θρησκευτική ανάπτυξη του παιδιού, του εφήβου και του ενήλικα
 3. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων
 4. Ανάλυση πρακτικών καταστάσεων με βάση θεωρητικές κατανοήσεις της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
 5. Αρχές Αναπτυξιακές Ψυχολογίας και εκπαίδευση
 6. Η συναισθηματική ανάπτυξη και οι συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών και εφήβων

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναφέρεις τις βασικές αρχές της αναπτυξιακής ψυχολογίας παιδιών και εφήβων.
 • εφαρμόζεις τις θεωρητικές κατανοήσεις της αναπτυξιακής ψυχολογίας στην ανάλυση πρακτικών καταστάσεων με παιδιά και εφήβους.
 • αναγνωρίζεις τα στάδια ανάπτυξης παιδιών και εφήβων και τις θεωρητικές προσεγγίσεις που υφίστανται, σε σχέση μάλιστα με την ανάπτυξη της θρησκευτικής πίστης.
 • αναγνωρίζεις τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων, όπως η οικογένεια, το περιβάλλον, η κοινωνία και η θρησκεία.
 • δημιουργείς προτάσεις για την εφαρμογή των αναπτυξιακών αρχών σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
 • εξελίσσεις τη συναισθηματική του/της ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις ανάγκες και τις συναισθηματικές εκφάνσεις παιδιών και εφήβων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 20 ΩΡΕΣ 

Δημιουργία, οργάνωση και εμψύχωση της ομάδας

Θέματα της ενότητας:

 1. Βασικές αρχές λειτουργίας της ομάδας (Σχηματισμός, Αντιπαράθεση, Ανάπτυξη, Ωρίμανση, Κλείσιμο)
 2. Εμψυχωτής και Δάσκαλος
 3. Οι έννοιες της συνάντησης και της δραστηριότητας της ομάδας
 4. Οι συμπεριφορές των μελών της ομάδας
 5. Παράγοντες που συντελούν στην καλή λειτουργία της ομάδας
 6. Επικοινωνία και Συνεργασία της ομάδας
 7. Στρατηγικές και τεχνικές ομαδικής εργασίας και εμψύχωσης
 8. Τεχνικές Αναστοχασμού-Ανατροφοδότησης

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία μιας ομάδας από τον σχηματισμό έως το κλείσιμό της.
 • αναγνωρίζεις τη διαφορά της εμψύχωσης από τη διδασκαλία.
 • διακρίνεις το νόημα της συνάντησης της ομάδας από το νόημα της δραστηριότητας της ομάδας.
 • επιδιώκεις την αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας μέσα από την ενεργοποίηση όλων των μελών με βάση τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη συμπεριφορά του κάθε μέλους.
 • δημιουργείς κλίμα καλής επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας.
 • αναγνωρίζεις τις ποικίλες τεχνικές γνωριμίας, διασύνδεσης και καλής επικοινωνίας και τη σημασία τους για όλα τα στάδια δημιουργίας μιας ομάδας.
 • προγραμματίζεις τις ενέργειες και δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για τη καλή λειτουργία μιας ομάδας σε όλα τα στάδια ανάπτυξής της.
 • διαμορφώνεις τον χώρο της συνάντησης ώστε να συντελεί στην καλή λειτουργία της ομάδας.
 • προσδιορίζεις κατάλληλες στρατηγικές εμψύχωσης ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας.
 • χειρίζεσαι τεχνικές αναστοχασμού ως μέσο ανατροφοδότησης και ενδυνάμωσης της ομάδας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 20 ΩΡΕΣ 

Σχεδιασμός διδασκαλίας βιωματικής μάθησης

Θέματα της ενότητας:

 1. Στάδια σχεδιασμού και οι βασική σπόνδυλοι της διδασκαλίας βιωματικής μάθησης
 2. Σχεδιασμός δραστηριότητας βιωματικές μάθησης
 3. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων αξιολόγησης της διδασκαλίας
 4. Η σημασία της προσωπικής θεωρίας για τη μάθηση και τη διδασκαλία στην εκπαιδευτική πράξη

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διατυπώνεις τον σκοπό της διδασκαλίας και της σημασίας του στον σχεδιασμό της.
 • αναπτύσσεις με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό όλους τους σπόνδυλους μίας διδασκαλίας (Βασικό θέμα, στόχοι, προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, δραστηριότητες διδασκαλίας, αποτίμηση).
 • αξιοποιείς μεθόδους, στρατηγικές και τεχνικές με κριτήριο τον/την εκπαιδευόμενο/η, τις συνθήκες, το περιβάλλον μάθησης και τον σκοπό της εκπαίδευσης.
 • σχεδιάζεις διδακτικές δραστηριότητες με βάση τις αρχές της βιωματικής μάθησης, με στόχο τη συμπερίληψη όλων των εκπαιδευομένων.
 • σχεδιάζεις στρατηγικές και τεχνικές αξιολόγησης της μάθησης ανάλογα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.
 • επαναπροσδιορίζεις την προσωπική του/της θεωρία και πράξη για τη μάθηση και τη διδασκαλία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 20 ΩΡΕΣ 

Σχεδιασμός και εφαρμογή διδασκαλίας Χριστιανικής Παιδείας και Αγωγής βιωματικής μάθησης

Θέματα της ενότητας:

 1. Παιδαγωγικές προϋποθέσεις της Χριστιανικής Παιδείας και Αγωγής σήμερα στην Ελλάδα
 2. Σχεδιασμός συναντήσεων-παρεμβάσεων-εργαστηρίων Χριστιανικής Παιδείας και Αγωγής
 3. Κριτήρια επιλογής μεθόδων, στρατηγικών και τεχνικών βιωματικής μάθησης
 4. Ο/Η υπεύθυνος/η της ομάδας ως πρότυπο και η σχέση του/της με τους/τις συμμετέχοντες/χουσες ως παράγοντας συν-εκπαίδευσης και σχέσης με την εκκλησιαστική κοινότητα
 5. Η ένταξη στην κοινότητα ως σκοπός της Χριστιανικής Παιδείας και Αγωγής με προϋπόθεση την ελευθερία της βούλησης
 6. Η σημασία της δημιουργίας, διασύνδεσης και συνεξέλιξης της ομάδας
 7. Προσομοίωση συνάντησης-παρέμβασης-εργαστηρίου Χριστιανικής Παιδείας και Αγωγής

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις τις παιδαγωγικές προϋποθέσεις της Χριστιανικής Παιδείας και Αγωγής.
 • αναγνωρίζεις τις διαφορές στις ανάγκες και στην παιδαγωγική προσέγγιση των ομάδων (παιδιά, έφηβοι, ενήλικοι κ.ά.)
 • προσδιορίζεις στόχους και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα με βάση το θεολογικό θέμα και τη μαθησιακή ετοιμότητα των συμμετεχόντων/χουσών.
 • αξιοποιείς τις κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές με κριτήρια τις συνθήκες, το μαθησιακό περιβάλλον, τα πρόσωπα και τις σχέσεις της ομάδας.
 • αναπτύσσεις την εκπαιδευτική σχέση με τα μέλη της ομάδας ώστε να αναπτύσσεται η θρησκευτική πίστη και να συντελείται λειτουργικά η ένταξη των νέων μελών στην κοινότητα.
 • σχεδιάζεις εκπαιδευτική παρέμβαση-εργαστήριο με σκοπό την ένταξη στην κοινότητα με όρους ελευθερίας και ασφάλειας στην έκφραση.
 • σχεδιάζεις εργαστήρια Χριστιανικής Παιδείας και Αγωγής με βάση και σκοπό τη δημιουργία, διασύνδεση και συνεξέλιξη της ομάδας και τη συμπερίληψη όλων.
 • αξιολογείς κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή τα επίπεδα παρέμβασης, μετασχηματισμού και αλλαγής με σεβασμό στους/στις εκπαιδευόμενους/ες, τις δυνατότητες και την προαίρεσή τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 20 ΩΡΕΣ 

Το παιχνίδι και η ένταξή του στη μαθησιακή διαδικασία 

Θέματα της ενότητας:

 1. Βασικές αρχές Παιδαγωγικής του Παιχνιδιού και της εκπαιδευτικής χρήσης του
 2. Σχεδιασμός παιχνιδιών με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα της Χριστιανικής Παιδείας και Αγωγής
 3. Διδασκαλία μέσω του παιχνιδιού, την επινόηση ή την προσαρμογή κανόνων για τη συμμετοχή όλων και την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων
 4. Προσομοίωση δραστηριοτήτων-παιχνιδιού

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διατυπώνεις τις αρχές παιδαγωγικής του παιχνιδιού και της εκπαιδευτικής χρήσης του.
 • σχεδιάζεις εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω παιχνιδιού για να υπηρετήσει τα μαθησιακά αποτελέσματα της Χριστιανικής Παιδείας και Αγωγής.
 • συνδυάζεις στο πλαίσιο των παρεμβάσεων-εργαστηρίων Χριστιανικής Παιδείας και Αγωγής τη διδασκαλία με το παιχνίδι.
 • σχεδιάζεις παιχνίδια με ανάπτυξη ή προσαρμογή κανόνων και θεμάτων ώστε να υπηρετούν τους στόχους και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα της Χριστιανικής Παιδείας και Αγωγής.
 • προάγεις τη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας μέσω της διαμόρφωσης κατάλληλων κανόνων παιχνιδιού.
 • υποστηρίζεις την ένταξη όλων των μελών όλων των δυνατοτήτων μέσω του παιχνιδιού που σκοπεύει στη μάθηση κάνοντας χρήση αρχών διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 20 ΩΡΕΣ 

Μέθοδοι, στρατηγικές και τεχνικές εργαστηριακής προσέγγισης της διδασκαλίας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της.

Θέματα της ενότητας:

 1. Μέθοδοι και τεχνικές βιωματικής Χριστιανικής Παιδείας και Αγωγής
 2. Η χρήση των τεχνών, της αφήγησης και η τεχνική των ερωτήσεων
 3. Η αξιολόγηση στη Χριστιανική Παιδεία και Αγωγή
 4. Εναλλακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της μάθησης
 5. Η χρήση του αναστοχασμού και της ανατροφοδότησης ως παράγοντας καλλιέργειες μαθησιακού κλίματος σε δημοκρατικό και ασφαλές πλαίσιο
 6. Κοινότητα μάθησης και αλληλοϋποστήριξης για ανατροφοδότηση των υπεύθυνων της Χριστιανικής Παιδείας και Αγωγής των ενοριών

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διαχειρίζεσαι κατάλληλες τεχνικές/δραστηριότητες βιωματικής μάθησης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας, σε σχέση με τον εβδομαδιαίο και ετήσιο εκκλησιαστικό κύκλο και το έμψυχο δυναμικό της ομάδας.
 • αξιοποιείς τις τέχνες για την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • χρησιμοποιείς κατάλληλα την αφήγηση και τις ερωτήσεις με σκοπό τη μάθηση.
 • προσδιορίζεις την έννοια της αξιολόγησης στο εργαστήριο, διδασκαλία και παρέμβαση σε σχέση με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα της Χριστιανικής Παιδείας και Αγωγής.
 • περιγράφεις εναλλακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της μάθησης και της χριστιανικής αγωγής.
 • σχεδιάζεις δραστηριότητες που ενέχουν την αξιολόγηση και δραστηριότητες αξιολόγησης με κέντρο τον/την εκπαιδευόμενο/η και την πορεία του/της στη χριστιανική ζωή.
 • αξιοποιείς τεχνικές ανατροφοδότησης και αναστοχασμού στην ομάδα.
 • συμβάλλεις στη διαμόρφωση κουλτούρας αξιολόγησης και ανατροφοδότησης που αφορά πρωτίστως τα αποτελέσματα της διδακτικής-εργαστηριακής διαδικασίας που έχεις ο ίδιος/α σχεδιάσει και τα μαθησιακά αποτελέσματα σε όλους και όλες τους/τις εκπαιδευόμενους/ες.
 • αναστοχάζεσαι και αξιολογείς το έργο σου ατομικά και ομαδικά ως μέλος μιας κοινότητας μάθησης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 20 ΩΡΕΣ 

Διαχείριση ομάδας και ενταξιακή εκπαίδευση- Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών και συγκρούσεων

Θέματα της ενότητας:

 1. Βασικές αρχές διαχείρισης της ομάδας και οι ρόλοι-συμπεριφορές των μελών της
 2. Η ενταξιακή εκπαίδευση και η σημασία της αναγνώρισης και ένταξης των αναπήρων και όσων χρειάζονται ειδική αγωγή
 3. Διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών και συγκρούσεων
 4. Ο/Η ηγέτης της ομάδας και ο ρόλος του/της στην αποτελεσματική διαχείριση της ομάδας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναφέρεις τις βασικές αρχές διαχείρισης μιας ομάδας, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής ρόλων, της επικοινωνίας και της συνεργασίας όλων των μελών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των συμπεριφορών και τις ιδιαιτερότητες τους.
 • διακρίνεις τη σημασία ένταξης των αναπήρων και όσων χρειάζονται ειδική αγωγή ως μέλη της ομάδας.
 • ενισχύεις την αποτελεσματική επικοινωνία εντός της ομάδας με σκοπό την ένταξη όλων των μελών.
 • ενθαρρύνεις την ομαδική επίτευξη στο πλαίσιο της εργασίας εντάσσοντας όλα τα μέλη με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση της ομάδας.
 • αναγνωρίζεις και διαχειρίζεσαι προβληματικές συμπεριφορές στο πλαίσιο μιας ομάδας.
 • επιλύεις συγκρούσεις μεταξύ μελών της ομάδας, χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές.
 • αναγνωρίζεις τον ρόλο του ηγέτη στη διαχείριση ομάδας και την ενθάρρυνση της συνεργασίας.
 • αναπτύσσεις προληπτικά μέτρα για την αποφυγή και τη διαχείριση πιθανών συγκρούσεων στην ομάδα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 20 ΩΡΕΣ 

Ανακεφαλαίωση και σχεδιασμός συνάντησης-παρέμβασης-εργαστηρίου για τη διδασκαλία της Χριστιανικής Παιδείας και Αγωγής

Θέματα της ενότητας:

 1. Ανακεφαλαίωση και σχεδιασμός συνάντησης-παρέμβασης-εργαστηρίου για τη διδασκαλία της Χριστιανικής Παιδείας και Αγωγής

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ανακεφαλαιώνεις γνώσεις με βάση το θεματικό περιεχόμενο των προηγούμενων ενοτήτων.
 • εφαρμόζεις τις θεωρητικές γνώσεις που έχει αποκτήσει στον σχεδιασμό διδασκαλίας Χριστιανικής Παιδείας και Αγωγής.
 • σχεδιάζεις με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό την εβδομαδιαία συνάντηση-παρέμβαση-διδασκαλία-εργαστήριο με όλους τους σπόνδυλους (Βασικό θέμα, στόχοι, προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, δραστηριότητες διδασκαλίας, αποτίμηση).
 • σχεδιάζεις συγκεκριμένες δραστηριότητες και εργασίες που ενισχύουν την κατανόηση των θεολογικών θεμάτων ανάλογα με την αναπτυξιακή ηλικία της ομάδας.
 • σχεδιάζεις εναλλακτικές μεθόδων διδασκαλίας που προάγουν τη βιωματική μάθηση και την ενεργή συμμετοχή.
 • αξιολογείς την αποτελεσματικότητα των διδακτικών στρατηγικών βιωματικής μάθησης.

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€642
€529
€80/μήνα
€453
€67/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€642
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€528,50
€79,70/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€453
€67/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
Αρχικά Δίδακτρα
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 7 δόσεις
350€
315€
50€ / μήνα
-25%*
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 7 δόσεις
263€
237€
38€ / μήνα
-40%**
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 7 δόσεις
210€
189€
30€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
*Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...
**Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Αρχικά Δίδακτρα
350€
Πληρωμή Εφάπαξ (-10%)
315€
Πληρωμή σε 7 δόσεις
50€ / μήνα
Δίδακτρα με -25%
263€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
237€
Πληρωμή σε 7 δόσεις
38€ / μήνα
Δίδακτρα με -40%
210€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
189€
Πληρωμή σε 7 δόσεις
30€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
1) Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...

2) Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Πιστοποιητικό

Πληροφορίες
Αρχικά Δίδακτρα:
350€
Εφάπαξ (-10%):
315€
Σε δόσεις:
50€ / μήνα
-25%*
263€
Εφάπαξ (-10%):
237€
Σε δόσεις:
38€ / μήνα
-40%**
210€
Εφάπαξ (-10%):
189€
Σε δόσεις:
30€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
15%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€642
30%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€529
€80/μήνα
40%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€453
€67/μήνα
0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 στα 5 αστέρια (based on 0 reviews)
5 star0%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Κάνετε εγγραφή

Αποφασίστε αν το πρόγραμμα αυτό συνδέεται με τα προσωπικά σχέδια σας και τον ρόλο σας στην Εκκλησία, κάνετε εγγραφή με την καταβολή ολόκληρου του ποσού ή της 1ης δόσης και αποκτήστε πρόσβαση στη πλατφόρμα επιμόρφωσης eclass, με την υποστήριξη του υπεύθυνου εγγραφών.

Συνεχίστε την επιμόρφωση

Καταβάλετε τα δίδακτρα εφάπαξ ή, με προεγγραφή, το υπόλοιπο των διδάκτρων σε μηνιαίες δόσεις. Μελετάτε στον δικό σας ρυθμό και χρόνο τα εκπαιδευτικά υλικά, ολοκλήρωστε τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης και την τελική δραστηριότητα.

Αποκτήστε το Πιστοποιητικό σας και εξασφαλίστε μόρια

Αποκτήσετε το πιστοποιητικό σας και παραλάβετε το συμπλήρωμα Europass, με 7.2 ECTS , ηλεκτρονικά με την ολοκλήρωση του προγράμματός σας.

Γίνετε ικανός/ή στη διδασκαλία της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης

Χρησιμοποιήστε την επιμόρφωσή/ειδίκευσή σας για το έργο σας στην Εκκλησία. Υποβάλλετε το Πιστοποιητικό σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ, σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και σε εξελίξεις στο επαγγελματικό περιβάλλον σας.

Σχετικά Προγράμματα

Κάντε Εγγραφή


Αξιολογήσεις / Σχόλια

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 στα 5 αστέρια (based on 0 reviews)
5 star0%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Scroll to Top
*Μείωση διδάκτρων 25% και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:
 • Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€
 • Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.
 • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.
**Μείωση διδάκτρων 40% αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο <script type="text/javascript">console.warn("Could not track events for Moosend Website Tracking")</script>