Ποιοτική Έρευνα

Έναρξη: 17/04, 15/05

Διάρκεια: 10 Εβδομάδες

Εγγραφές: Ανοιχτές

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Πρωτοποριακό αποτελεσματικό πρόγραμμα για την  ποιοτική έρευνα, με πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α. και προσωπική υποστήριξη.

Η ποιοτική έρευνα αποτελεί διαδεδομένη επιλογή, αλλά απαιτεί εκπαίδευση και δεινότητα, ώστε να εξασφαλίσετε την επιτυχία και αποδοχή της από το σχετικό επιστημονικό ή επαγγελματικό περιβάλλον. 

Το πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να σχηματίσετε την επιστημονική και ερευνητική σας ταυτότητα ώστε να μπορείτε να προχωρήσετε στις κατάλληλες επιλογές στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την ανάλυση μίας ποιοτικής έρευνας.

Αφού εντρυφήσετε στις κεντρικές θέσεις της ποιοτικής έρευνας, θα γνωρίσετε σε βάθος τις ποιοτικές μεθοδολογίες, ώστε να  ενισχύσετε τις δεξιότητες συλλογής και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. Επιπλέον, θα εξασκηθείτε στη χρήση του λογισμικού Atlas.ti.

Μαθαίνετε στον δικό σας ρυθμό και χρόνο αποτελεσματικά, με τα λειτουργικά εκπαιδευτικά υλικά και την καθοδήγηση από τον ειδικό εκπαιδευτή, χωρίς να χρειάζεται να έχετε προηγούμενη γνώση, και θα μπορείτε να εφαρμόσετε αποδοτικά τις γνώσεις σας στο ερευνητικό ή επαγγελματικό σας έργο. 

Απευθύνεται σε όλους και όλες που ενδιαφέρονται για την ανάλυση ποιοτικών δεδομένων και επιθυμούν να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ, ως ερευνητές ή επαγγελματίες.

Συστήνεται  σε:

– Φοιτητές και Απόφοιτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, ΔΕ όλων των γνωστικών αντικειμένων, υποψήφιους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες

– Διδάκτορες, Μεταδιδάκτορες οποιουδήποτε επιστημονικού πεδίου

– Ερευνητές/τριες

– Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων, εκπαιδευτικούς-ερευνητές, ψυχολόγους κ.ά.

Μοριοδοτείται σε σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, στις οποίες η μοριοδότηση ορίζεται ανάλογα με τη θέση εργασίας και συνήθως υπολογίζεται η μοριοδότηση ανά μήνα.

Με  (0,5) μόρια στην επιλογή Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη διδασκαλία σχετικών διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Συνδυάζεται με την έρευνα, την εργασία και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

70 ώρες

Η πρόταση και η θέση των ποιοτικών μεθοδολογιών

 

Θέματα της ενότητας:

 1. Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας
 2. Γενικές αρχές-κοινά χαρακτηριστικά μεθοδολογιών και μεθόδων
 3. Επιδραστικά κείμενα, πρόσωπα και εργασίες στον χώρο της ποιοτικής έρευνας
 4. Η κοσμοθεωρία – η ταυτότητα του ερευνητή/της ερευνήτριας
 5. Θέματα δεοντολογίας της ποιοτικής έρευνας.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διακρίνεις κοινά χαρακτηριστικά στις ποιοτικές μεθόδους και μεθοδολογίες αποτιμά τη συμβολή επιδραστικών κειμένων, προσώπων, εργασιών και «σχολών» σκέψης στο εν λόγω πεδίο 
 • προσδιορίζεις τα βασικά συστατικά ενός ποιοτικού ερευνητικού κειμένου
 • σχηματίζεις την προσωπική ερευνητική τους ταυτότητα στο πεδίο των ποιοτικών μεθοδολογιών
 • αξιολογείς κριτικά τα θέματα δεοντολογίας στον σχεδιασμό και εφαρμογή της ποιοτικής έρευνας

Περιλαμβάνει: 9 σελίδες θεωρητικό υλικό μελέτης, 2 video συνολικής διάρκειας 3,5 ωρών & 4 άρθρα/προτεινόμενα κείμενα για περαιτέρω μελέτη

70 ώρες

Ο σχεδιασμός της ποιοτικής έρευνας

Θέματα της ενότητας:

 1. Σχεδιασμός ποιοτικής έρευνας πεδίου
 2. Διατύπωση ερωτήματος
 3. Επιλογή δείγματος
 4. Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας: εθνογραφία, μελέτη περίπτωσης, φαινομενολογική έρευνα, θεμελιωμένη θεωρία, συμμετοχική έρευνα, ομάδες εστίασης, έρευναδράση, αφηγηματική έρευνα κ.ά.)
 5. Οργάνωση και διεξαγωγή συνεντεύξεων (δομημένη,ημιδομημένη/ατομική, ομαδική, ομάδες εστίασης) παρατηρήσεων, αναφορών, καταγραφών κ.ά.
 6. Τριγωνοποίηση
 7. Επιλογή δεδομένων
 8. Ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων: Ανάλυση περιεχομένου, Θεματική ανάλυση, ανάλυση λόγου

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • σχεδιάζεις μια ποιοτική έρευνα πεδίου
 • επιλέγεις το δείγμα του/της
 • επιλέγεις τις κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία έρευνας
 • οργανώνεις τη διεξαγωγή ερευνητικών συνεντεύξεων, παρατηρήσεων κ.ά
 • συνθέτεις μια διαδικασία επιλογής δεδομένων από πολλές πηγές (π.χ. πυκνές περιγραφές, συμμετοχικές παρατηρήσεις)
 • επιλέγεις θεωρητικά εργαλεία ανάλυσης και ερμηνείας των δεδομένων που θα συλλεχθούν
 • επιλέγεις την οπτική γωνία του τελικού κειμένου.

Περιλαμβάνει: 39 σελίδες θεωρητικό υλικό μελέτης & 10 video συνολικής διάρκειας 6 ωρών  

  60 ώρες

Εισαγωγή στο λογισμικό ανάλυσης περιεχομένου Atlas.ti.

Θέματα της ενότητας:

 1. Ανάγκες ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων 
 2. Το λογισμικό Atlas.ti 
 3. Δοκιμές

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 •  χρησιμοποιείς το λογισμικό Atlas.ti για τις ανάγκες ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων συνθέτουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης τους

Περιλαμβάνει: 6 video συνολικής διάρκειας 40 λεπτών & 4 αρχεία/οδηγοί του atlas.ti

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €180/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€306
€252
€101/μήνα
€216
€83/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass