Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Έναρξη: 07/06/2023

Διάρκεια: 3 Μήνες | 300 Ώρες

Εγγραφές: Ανοιχτές

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Πρωτοποριακό πρόγραμμα στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων, που εξασφαλίζει τη συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για απόκτηση επάρκειας στη μη τυπική εκπαίδευση.

Η εξειδίκευση στο αντικείμενο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και σε θέματα οριζόντιων ικανοτήτων ζητείται σήμερα σε πολλά τυπικά και εναλλακτικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης.

Με εξ αποστάσεως εκπαίδευση και καθοδήγηση του ακαδημαϊκού υπεύθυνου, το πρόγραμμα θα σας δώσει τη δυνατότητα να εξοικειωθείτε με τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, και να σχεδιάσετε, αλλά και να υλοποιήσετε μικροδιδασκαλία.

Λαμβάνοντας προσωποποιημένη ανατροφοδότηση από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο θα προετοιμαστείτε άριστα για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.

Σύντομα, εντατικά και κυρίως ευχάριστα, με “ορθή” αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου σας θα είστε έτοιμοι για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ και θα γίνετε ικανοί/ες εκπαιδευτές ενηλίκων με πιστοποίηση.

Απευθύνεται σε όλους και όλες που επιθυμούν να αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετoχής στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, να λάβουν βεβαίωση που εξασφαλίζει μοριοδότηση σε προκηρύξεις εκπαιδευτικών δομών και να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ, ως Εκπαιδευτές/τριες Ενηλίκων.

Συστήνεται  σε:

– Επαγγελματίες

– Αποφοίτους/τες Δευτεροβάθμιας, ΑΕΙ και ΑΤΕΙ

– Εκπαιδευτές/τριες ή υποψήφιους/ες εκπαιδευτές/τριες Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), δομών μη τυπικής εκπαίδευσης οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου

-Διευθυντές/τριες, Υποδιευθυντές/τριες και Στελέχη φορέων και δομών Εκπαίδευσης Ενηλίκων/Διά Βίου Μάθησης Σύμβουλους Σταδιοδρομίας και Σύμβουλους Ψυχολογίας σε ΣΔΕ

-Στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων -Συντονιστές/τριες και Εψυχωτές/τριες ομάδων, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και ικανότητές τους σχετικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Συνδυάζεται με την εργασία και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

25 ΩΡΕΣ

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις, είδη, μορφές και τύποι

Θέματα της ενότητας:

 1. Εισαγωγή στο πρόγραμμα
 2. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Εντοπίζεις τις διαφορές μεταξύ συγγενικών όρων και εννοιών, όπως διά βίου μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων κ.ά.
 • Συγκρίνεις τα όρια συγγενικών πεδίων που αφορούν στην εκπαίδευση.
 • Επιλέγεις την κατάλληλη ορολογία σε κάθε δεδομένη περίσταση.

Περιλαμβάνει: ένα video διάρκειας 8 λεπτών & παρουσίαση (11 διαφάνειες)  

1η Σύγχρονη Συνάντηση

Διάρκεια: 1.5-2 ώρες (σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδευτής: Μάνος Παυλάκης

25 ΩΡΕΣ

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα

Θέματα της ενότητας:

 1. Ιστορική αναδρομή
 2. Θεσμοί και φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Διακρίνεις τα βασικά χαρακτηριστικά και τις προτεραιότητες στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων διεθνώς
 • Περιγράφεις την εξέλιξη του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα.
 • Εντοπίζεις σημαντικά ορόσημα στην εξέλιξη του πεδίου στην Ελλάδα.

Περιλαμβάνει: ένα video διάρκειας 6 λεπτών, παρουσίαση (10 διαφάνειες) & υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό (72 σελίδες)

25 ΩΡΕΣ

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη και διεθνώς

Θέματα της ενότητας:

 1. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη
 2. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων διεθνώς

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Διακρίνεις τα βασικά χαρακτηριστικά και τις προτεραιότητες στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων διεθνώς.
 • Συγκρίνεις διαφορετικές πολιτικές για την Εκπαίδευση Ενηλίκων διεθνώς.
 • Υιοθετείς μια κριτική στάση απέναντι στις πολιτικές για την Εκπαίδευση Ενηλίκων διαχρονικά.

Περιλαμβάνει: 4 κείμενα θεωρητικού υλικού (104 σελίδες)

25 ΩΡΕΣ

Βασικές Αρχές Μάθησης των Ενηλίκων

Θέματα της ενότητας:

 1. Αρχές μάθησης
 2. Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Περιγράφεις βασικές αρχές για τη μάθηση των ενηλίκων
 • Στοχάζεσαι κριτικά πάνω στις δικές σου μαθησιακές εμπειρίες και να τις συσχετίζεις με τις αρχές μάθησης των ενηλίκων.
 • Εκτιμάς τη σημασία των προϋποθέσεων για την αποτελεσματική μάθηση των ενηλίκων

Περιλαμβάνει: ένα video διάρκειας 6 λεπτών, παρουσίαση (7 διαφάνειες) & σύγχρονη συνάντηση*

*Η σύγχρονη συνάντηση μαγνητοσκοπείται σε περίπτωση που κάποιος/α δεν μπορεί να παρεβρεθεί για λόγους έκπτακτης ανάγκης (η μαγνητοσκόπηση είναι διαθέσιμη για μια εβδομάδα)

25 ΩΡΕΣ

Θεωρίες Μάθησης Ενηλίκων

Θέματα της ενότητας:

 1. Προσεγγίσεις με βάση την εμπειρία
 2. Προσεγγίσεις με έμφαση στον κριτικό στοχασμό

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Περιγράφεις τα χαρακτηριστικά των σημαντικότερων θεωρητικών προσεγγίσεων στη μάθηση των ενηλίκων.
 • Εντοπίζεις κοινά σημεία και διαφορές μεταξύ των θεωρητικών προσεγγίσεων αυτών.
 • Συσχετίζεις τις θεωρητικές προσεγγίσεις με τη δική σου εκπαιδευτική πρακτική.

Περιλαμβάνει: ένα video διάρκειας 18 λεπτών, παρουσίαση (18 διαφάνειες) & υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό 

25 ΩΡΕΣ

Ο ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων

Θέματα της ενότητας:

 1. Ο εκπαιδευτής ως εμψυχωτής
 2. Ο εκπαιδευτής ως διευκολυντής

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Περιγράφεις διαφορετικές οπτικές του ρόλου του Εκπαιδευτή σύμφωνα με τις θεωρίες για τη μάθηση των ενηλίκων.
 • Συγκρίνεις τις διαφορετικές οπτικές και να εντοπίζεις τα σημαντικά χαρακτηριστικά κάθε ρόλου.
 • Συσχετίζεις τους ρόλους αυτούς με το ρόλο που φαίνεται ότι είναι πιο κοντά στη δική σου εκπαιδευτική πρακτική.

Περιλαμβάνει: 18 σελίδες θεωρητικό υλικό, ένα video διάρκειας 6 λεπτών & παρουσίαση (8 διαφάνειες)  

25 ΩΡΕΣ

Δυναμική Εκπαιδευτικής Ομάδας

Θέματα της ενότητας:

 1. Στάδια ομάδας
 2. Διεργασία στην ομάδα

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αναγνωρίζεις διαφορετικούς ρόλους εντός της εκπαιδευτικής ομάδας.
 • Αντιλαμβάνεσαι την επίδραση της δυναμικής της εκπαιδευτικής ομάδας.
 • Υιοθετείς μια θετική στάση απέναντι στην διαφορετικότητα που αναδεικνύεται στις εκπαιδευτικές ομάδες και αναγνωρίζεις την αξία της.

Περιλαμβάνει: 18 σελίδες θεωρητικό υλικό, ένα video διάρκειας 7 λεπτών,  παρουσίαση (11 διαφάνειες)  & υποστηρικτικό υλικό

25 ΩΡΕΣ

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Θέματα της ενότητας:

 1. Ορισμοί και αποσαφηνίσεις
 2. Η μάθηση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Περιγράφεις διαφορετικές ομάδες από ευπαθείς κοινωνικά πληθυσμούς
 • Εκθέτεις τις διαφορετικές αφετηρίες, ανάγκες και προσδοκίες αυτών των ομάδων.
 • Υποστηρίζεις έμπρακτα την άρση των όποιων εκπαιδευτικών εμποδίων και περιορισμών υπάρχουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Περιλαμβάνει: ένα video διάρκειας 7 λεπτών,  παρουσίαση (11 διαφάνειες)  & υποστηρικτικό υλικό

25 ΩΡΕΣ

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία και Εκπαιδευτικές Τεχνικές

Θέματα της ενότητας:

 1. Εκπαιδευτική Μεθοδολογία
 2. Εκπαιδευτικές τεχνικές

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Εξηγείς τη διαφορά μεταξύ μεθόδου και τεχνικής.
 • Επισημαίνεις τις διαφορές στην προσέγγιση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων έναντι του παραδοσιακού δασκαλοκεντρικού μοντέλου διδασκαλίας.
 • Περιγράφεις τις προδιαγραφές διαφορετικών εκπαιδευτικών τεχνικών.
 • Διακρίνεις τις διαφορές μεταξύ των τεχνικών αυτών.
 • Αξιοποιείς την κατάλληλη κάθε φορά εκπαιδευτική τεχνική.

Περιλαμβάνει: δύο video διάρκειας 24 λεπτών,  2 παρουσιάσεις (20  διαφάνειες)  & υποστηρικτικό υλικό

25 ΩΡΕΣ

Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Θέματα της ενότητας:

 1. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 2. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Περιγράφεις τα βασικά στάδια για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
 • Επιλέγεις τις εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιήσεις ανάλογα με τη στοχοθεσία, το περιεχόμενο και την ομάδα στόχο του μαθήματος.
 • Περιγράφεις τα κριτήρια και τους άξονες αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Σχεδιάζεις πλαίσια αξιολόγησης (του εκπαιδευτικού έργου) και αυτό αξιολόγησης.
 • Υιοθετείς μια κουλτούρα υπευθυνότητας για το σωστό σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Περιλαμβάνει: ένα video διάρκειας 12 λεπτών,  3 παρουιάσεις (29 διαφάνειες)  & υποστηρικτικό υλικό

2η Σύγχρονη Συνάντηση

Διάρκεια: 1.5-2 ώρες (σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδευτής: Μάνος Παυλάκης

25 ΩΡΕΣ

Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας

Θέματα της ενότητας:

 1. Διαμόρφωση Μικροδιδασκαλίας
 2. Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Περιγράφεις τις αρχές σχεδιασμού μικροδιδασκαλίας
 • Εντοπίζεις τα βήματα στο σχεδιασμό μικροδιδασκαλίας και να τα συνδέεις με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
 • Αξιοποιείς στην πράξη, επιδεικνύοντας αυτοπεποίθηση, τις αρχές του σχεδιασμού μικροδιδασκαλίας

Περιλαμβάνει: 2 video διάρκειας 32 λεπτών,  παρουσίαση (15 διαφάνειες)  & υποστηρικτικό υλικό

25 ΩΡΕΣ

Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας

Θέματα της ενότητας:

1.Αξιολόγηση Μικροδιδασκαλίας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Επιλέγεις τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές στο διαθέσιμο χρόνο των 20’ μιας μικροδιδασκαλίας.
 • Δημιουργείς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μικροδιδασκαλίας.
 • Εφαρμόζεις αποτελεσματικά στην πράξη το σχεδιασμό που έχεις κάνει.

Περιλαμβάνει:  υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό & σύγχρονη συνάντηση*

*Η σύγχρονη συνάντηση μαγνητοσκοπείται σε περίπτωση που κάποιος/α δεν μπορεί να παρεβρεθεί για λόγους έκπτακτης ανάγκης (η μαγνητοσκόπηση είναι διαθέσιμη για μια εβδομάδα)

3η Σύγχρονη Συνάντηση

Διάρκεια: 1.5-2 ώρες (σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδευτής: Μάνος Παυλάκης

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €127/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€323
€266
€72/μήνα
€228
€59/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €127/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€323
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή €127/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€266
€72/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή €127/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€228
€59/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)

Πιστοποιητικό

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Πληροφορίες
15%
Αρχική τιμή €127/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Ποσό
€323
30%
Αρχική τιμή €127/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€266
€72/μήνα
40%
Αρχική τιμή €127/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€228
€59/μήνα
5.0
Rated 5 out of 5
5 στα 5 αστέρια (based on 2 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Κάνετε εγγραφή

Αποφασίστε αν το πρόγραμμα αυτό συνδέεται με τα προσωπικά και επαγγελματικά σχέδια σας, κάνετε εγγραφή με 50€ και μία ημέρα πριν την έναρξη λάβετε κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα επιμόρφωσης eclass.

Συνεχίστε την επιμόρφωση

Καταβάλετε τα δίδακτρα εφάπαξ ή, με προεγγραφή, το υπόλοιπο των διδάκτρων σε μηνιαίες δόσεις. Μελετάτε στον δικό σας ρυθμό τα εκπαιδευτικά υλικά, συμμετέχετε στις σύγχρονες online συναντήσεις. Σχεδιάστε στο τέλος μία μικροδιδασκαλία και λάβετε ανατροφοδότηση από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο και είστε έτοιμοι/ες για τις εξετάσεις στο ΕΟΠΠΕΠ

Αποκτήστε το Πιστοποιητικό σας και το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ

Παραλάβετε το Πιστοποιητικό και το συμπλήρωμα Europass σας απο τα γραφεία μας ή με courier και αποκτήστε ανάλογη μοριοδότηση σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ. Αποκτήστε το δικαίωμα να κάνετε αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.

Γίνετε εκπαιδευτής/τρια ενηλίκων

Χρησιμοποιήστε την ειδίκευσή σας για την επαγγελματική σας ανάπτυξη στον εργασιακό σας χώρο ή σε ομάδες με τις οποίες επιθυμείτε να εργαστείτε. Εργασθείτε στην εκπαίδευση και επιμόρφωση σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Υποβάλλετε το Πιστοποιητικό για τις εξετάσεις Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ αλλά και σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και σε εξελίξεις στο επαγγελματικό περιβάλλον σας.

Σχετικά Προγράμματα

Κάντε Εγγραφή


Αξιολογήσεις / Σχόλια

5.0
Rated 5 out of 5
5 στα 5 αστέρια (based on 2 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%
Rated 5 out of 5
24 Ιανουαρίου 2023

Εμπειρία μοναδική, γνώρισα συναδέλφους με κοινούς στόχους και οράματα και ήρθα σε επαφή με εκπαιδευτές του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων με βαθιά γνώση του πεδίου.

D.
Rated 5 out of 5
24 Ιανουαρίου 2023

Το Επιστημονικό υλικό σε συσχέτιση με την υποκίνηση από τον εκπαιδευτή, παρείχε την ευκαιρία για την ενδελεχή αξιοποίηση των απαραίτητων εργαλείων στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων από τους συμμετέχοντες ως εκπαιδευτές Ενηλίκων.

Ά.
Scroll to Top