Διδακτικές Εφαρμογές της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης

Έναρξη: 05/06

Διάρκεια: 2 μήνες

Εγγραφές: Ανοιχτές

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Πρωτοποριακό πρόγραμμα  από ειδικούς του Ε.Κ.Π.Α. στις σύγχρονες διδακτικές εφαρμογές της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης με βάση τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η σύγχρονη διδακτική προσέγγιση του μαθήματος των Θρησκευτικών με βάση τη μετασχηματιστική και βιωματική μάθηση είναι απαραίτητη γνώση και ικανότητα  για τον σύγχρονο δάσκαλο ή θεολόγο και για αυτό απαιτούνται στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

Χρησιμοποιώντας τα εκπαδευτικά υλικά και την επικοινωνία με τον ειδικό στη Θρησκειο-Παιδαγωγική στο πρόγραμμα αυτό θα αναπτύξετε τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες  στη διδακτική μεθοδολογία (σχεδιασμός, εφαρμογή, αξιολόγηση) της βιωματικής και μετασχηματιστικής Θρησκευτικής Εκπαίδευσης.

Μελετώντας με τον δικό σας ρυθμό θα εξοικειωθείτε με τις καινοτόμες εκπαιδευτικές στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας, που προάγουν τη βιωματική και αποτελεσματική μάθηση.

Σχεδιάζοντας και λαμβάνοντας ανατροφοδότηση θα έχετε άμεσα θεωρητικά και πρακτικά αποτελέσματα, που συντελούν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή σας.

Απευθύνεται σε όλους και όλες που διδάσκουν ή σκοπεύουν να διδάξουν το μάθημα των θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Συστήνεται  σε:

-Αποφοίτους Θεολογικών Σχολών, Παιδαγωγικών Σχολών, Φιλοσοφικών Σχολών, που έχουν το επαγγελματικό δικαίωμα να διδάσκουν το μάθημα των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

-Μόνιμους ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς,

-Φοιτητές και φοιτήτριες Παιδαγωγικών Σχολών, Θεολογικών Σχολών, ενδιαφερόμενους/ες για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση.

Μοριοδοτείται σε σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, στις οποίες η μοριοδότηση ορίζεται ανάλογα με τη θέση εργασίας και συνήθως υπολογίζεται η μοριοδότηση ανά μήνα.

Με  (0,25) μόρια στην επιλογή Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη διδασκαλία σχετικών διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Συνδυάζεται με την εργασία και την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

30 ώρες

Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτική μεθοδολογία της βιωματικής και μετασχηματιστικής Θρησκευτικής Εκπαίδευσης

Θέματα της ενότητας:

 1. Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και διδακτική μεθοδολογία (Ευρώπη-Ελλάδα, νέα και παλαιά Προγράμματα Σπουδών, σχολικό εγχειρίδιο)
 2. Δημιουργία κοινότητας στο σχολείο και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (Παιδαγωγικό και διδακτικό συμβόλαιο, χωρισμός και διαχείριση ομάδων, αρχιτεκτονική τάξη, σύνταξη φύλλων εργασίας)
 3. Τεχνικές διδασκαλίας βιωματικής πολυτροπικής μάθησης (σχεδιασμός και εφαρμογή τεχνικών, ανάπτυξη λογοτεχνικών κειμένων, τέχνες στην εκπαίδευση)

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 •  αναλύεις τις διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις της θρησκευτικής αγωγής και εκπαίδευσης ως προς τη γνώση και τις δεξιότητες που αναπτύσσουν και πώς αυτές οριοθετούν ανάλογα το ρόλο του εκπαιδευτικού και τη διδακτική μεθοδολογία
 • αξιοποιείς βιωματικές και πολυτροπικές τεχνικές στη διδασκαλία
 • υποβοηθάς την καλλιέργεια των γνωσιακών και μεταγνωσιακών ικανοτήτων των παιδιών και των εφήβων (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργατικότητα, προγραμματισμός ενεργειών, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω»).

Περιλαμβάνει: 36 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία & 8 video συνολικής διάρκειας 2 ωρών

30 ώρες

Διδασκαλία στη θεωρία και πράξη

Θέματα της ενότητας:

 1. Η Διδακτική πράξη και η θεωρία της (τι μαθαίνει κανείς στο σχολείο;)
 2. Βασικές αρχές της βιωματικής μάθησης και της μετασχηματιστικής εκπαίδευσης
 3. Βασικές αρχές στη θεωρία και πράξη του σχεδιασμού διδασκαλίας
 4. Μετασχηματιστική Θρησκευτική Εκπαίδευση (Θεωρία βασικού θέματος και ουσιαστικών ερωτημάτων, σχέδιο μαθήματος, χρήση φακέλου πηγών ή σχολικού εγχειριδίου στη διδασκαλία, αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων, διαχείριση διδακτικού χρόνου)
 5. Τεχνικές διδασκαλίας (σχεδιασμός και εφαρμογή τεχνικών, τέχνες στην εκπαίδευση, βιωματικές δραστηριότητες)

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 •  αναλύεις τη διδακτική πράξη και τη σχέση της με τις θεωρίες μάθησης
 • προσεγγίζεις διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας και επιστημονικούς όρους της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
 • χρησιμοποιείς θεωρητικά τεκμηριωμένες μεθόδους κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας
 • διαμορφώνεις σχέδια διδασκαλίας με βάση τη βιωματική και μετασχηματιστική μάθηση και τη δραστηριοποίηση του μαθητή/της μαθήτριας
 • διαχειρίζεσαι πηγές στη διδασκαλία του είτε αυτές προσφέρονται είτε όχι (Νέα Προγράμματα Σπουδών, πολλαπλό βιβλίο)
 • διαμορφώνεις δραστηριότητες μάθησης ώστε αποτελεσματικά και αξιολογημένα να πετυχαίνει τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα μίας διδασκαλίας

Περιλαμβάνει: 8 σελίδες θεωρητικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία, 10 σελίδες ενδεικτικό υλικό, 4 video συνολικής διάρκειας 1 ώρας και 26 λεπτών & 2 ενδεικτικά άρθρα

40 ώρες

Σχεδιασμός και εφαρμογή διδασκαλίας

Θέματα της ενότητας:

 1. Σχεδιασμός διδασκαλίας
 2. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων διδασκαλίας με σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και τεχνικές
 3. Αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • εφαρμόζεις σε σχέδιο διδασκαλίας όσα έμαθε στη θεωρία και πράξη
 • εκτιμάς την παιδαγωγική και εκπαιδευτική σχέση περιεχομένου της ΘΕ, εκπαιδευτικού και μαθητή/ τριας. σχεδιάζει δραστηριότητες διδασκαλίας
 • επιλέγεις κατάλληλες στρατηγικές διδασκαλίας σε σχέση με το περιεχόμενο των ΠΣ, του βιβλίου και το μαθητικό δυναμικό
 • διαχειρίζεσαι σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας

Περιλαμβάνει:  Υποστηρικτικό υλικό (4 αρχεία  &  7 video)

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €115/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€196
€161
€56/μήνα
€138
€44/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)