Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα

Έναρξη: 12/06

Διάρκεια: 1 μήνα | 35 ώρες

Εγγραφές: ανοιχτές

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Πρωτοποριακό πρόγραμμα ανάπτυξης των δεξιοτήτων της ευελιξίας & προσαρμοστικότητας, με πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α..

Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα είναι απαραίτητες δεξιότητες για τη μεγιστοποίηση της απόδοσής σας σε πολλά πλαίσια της καθημερινής σας ζωής και ικανότητες σε επαγγελματικό επίπεδο.

Με τον δικό σας ρυθμό και στον δικό σας χρόνο, στο πρόγραμμα αυτό, θα εντρυφήσετε στους παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη της ευελιξίας και προσαρμοστικότητάς σας.

Θα διερευνήσετε μεθόδους αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων και προβλημάτων στον εργασιακό χώρο. Θα αποκτήσετε τα εργαλεία εξερεύνησης των μεταβαλλόμενων ή/και δύσκολων συνθηκών. Θα προσεγγίσετε αποτελεσματικά  εργαλεία αξιολόγησης μιας εξελισσόμενης κατάστασης και εκείνα της διαχείρισής της σε πολλαπλά επίπεδα. 

Με 100% εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, που περιλαμβάνει βίντεο, γραπτό υλικό, χρήσιμα εργαλεία διερεύνησης και ανάπτυξης της ευελιξίας & προσαρμοστικότητας θα έχετε με την ολοκλήρωση του προγράμματος την εμπειρία, τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα και αντίκτυπο αυτών στον χώρο εργασίας σας.

Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Συστήνεται σε επαγγελματίες ενήλικοι/ες, απόφοιτοι/ες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, απασχολούμενοι/ες στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενοι/ες και ελεύθεροι επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, ανθρώπους που εργάζονται στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, όσοι/ες επιδιώκουν την αυτοβελτίωση, κατάρτιση και προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

Πρόγραμμα Σπουδών

10 ΩΡΕΣ

Ευελιξία & Προσαρμοστικότητα

Θέματα Ενότητας:

 1. Ορίζοντας τις έννοιες
 2. Πόσο ευέλικτος/η και προσαρμοστικός/ή είμαι
 3. Νοητική ευελιξία

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • παρουσιάζεις τις έννοιες ευελιξία & προσαρμοστικότητα.
 • αντιπαραβάλλεις τους ορισμούς των εννοιών
 • αξιολογείς πόσο ευέλικτος και προσαρμοστικός είσαι ο ίδιος/η ίδια.
 • εκτιμάς την νοητική σου ευελιξία.

Περιλαμβάνει: 3 video συνολικής διάρκειας 23 λεπτών, 30 σελίδες υλικό παρουσίασης 

10 ΩΡΕΣ

Διαχείριση Μεταβαλλόμενων καταστάσεων

Θέματα Ενότητας:

 1. Ευκαιρίες μάθησης σε δύσκολες συνθήκες
 2. Ευελιξία μέσα σε ορισμένα με κανόνες πλαίσια (Δημιουργικός τρόπος σκέψης και δράσης μέσα σε ήδη προκαθορισμένα πλαίσια και σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις και συνθήκες)
 3. Αξιοποίηση υπαρχόντων οριζόντιων δεξιοτήτων
 4. Διαδικασίες της Αλλαγής (Unfreeze-Change-Freeze)
 5. Διαχείριση της επιτυχίας και της αποτυχίας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διακρίνεις τις ευκαιρίες μάθησης σε δύσκολες συνθήκες.
 • διερευνάς τις υπάρχουσες συνθήκες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
 • πειραματίζεσαι με διαδικασίες της αλλαγής (Unfreeze-Change-Freeze).

Περιλαμβάνει: 3 video συνολικής διάρκειας 23 λεπτών, 30 σελίδες υλικό παρουσίασης 

10 ΩΡΕΣ

Δημιουργία & Εφαρμογή Προσωπικού Σχεδίου Δράση

Θέματα Ενότητας:

 1. Ρεαλιστικές Προσδοκίες και Αυτογνωσία
 2. Η αξία της δημιουργίας προσωπικού σχεδίου δράσης
 3. Δημιουργία και Εφαρμογή προσωπικού σχεδίου δράσης
 4. Η σημασία των συνεργειών και της δικτύωσης

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • προσδιορίζεις ρεαλιστικά τις προσδοκίες στην προσωπική και επαγγελματική σου ανάπτυξη.
 • καλλιεργείς την αυτογνωσία του σε σχέση με τις δεξιότητες της ευελιξίας και προσαρμοστικότητας.
 • προετοιμάζεις και σχεδιάζεις το προσωπικό σου σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της ευελιξίας και προσαρμοστικότητας.
 • εφαρμόζεις το προσωπικό σχέδιο δράσης.
 • επιχειρηματολογείς για τη σημασία των συνεργειών και της δικτύωσης.

Περιλαμβάνει: 3 video συνολικής διάρκειας 23 λεπτών, 30 σελίδες υλικό παρουσίασης 

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €150
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€128
€105
€55/μήνα
€90
€40/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class