Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα

Έναρξη: Θα ανακοινωθεί σύντομα

Διάρκεια: 1 μήνα | 30 ώρες

Εγγραφές: Θα ανακοινωθούν σύντομα

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Πρωτοποριακό πρόγραμμα ανάπτυξης των δεξιοτήτων της ευελιξίας & προσαρμοστικότητας, με πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α. Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα είναι απαραίτητες δεξιότητες για τη μεγιστοποίηση της απόδοσής σας σε πολλά πλαίσια της καθημερινής σας ζωής και ικανότητες σε επαγγελματικό επίπεδο.

Με τον δικό σας ρυθμό και στον δικό σας χρόνο στο πρόγραμμα αυτό θα εντρυφήσετε στους παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη της ευελιξίας και προσαρμοστικότητάς σας.

Θα διερευνήσετε μεθόδους αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων και προβλημάτων στον εργασιακό χώρο. Θα αποκτήσετε τα εργαλεία εξερεύνησης των μεταβαλλόμενων ή/και δύσκολων συνθηκών. Θα προσεγγίσετε αποτελεσματικά  εργαλεία αξιολόγησης μιας εξελισσόμενης κατάστασης και εκείνα της διαχείρισής της σε πολλαπλά επίπεδα. 

Με 100% εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, που περιλαμβάνει βίντεο, γραπτό υλικό, χρήσιμα εργαλεία διερεύνησης και ανάπτυξης της ευελιξίας & προσαρμοστικότητας θα έχετε με την ολοκλήρωση του προγράμματος την εμπειρία, τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα και αντίκτυπο αυτών στον χώρο εργασίας σας.

Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Συστήνεται σε επαγγελματίες ενήλικοι/ες, απόφοιτοι/ες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, απασχολούμενοι/ες στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενοι/ες και ελεύθεροι επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, ανθρώπους που εργάζονται στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, όσοι/ες επιδιώκουν την αυτοβελτίωση, κατάρτιση και προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

Πρόγραμμα Σπουδών

10 ΩΡΕΣ

Ευελιξία & Προσαρμοστικότητα

Θέματα Ενότητας:

 1. Ορίζοντας τις έννοιες
  2. Πόσο ευέλικτος/η και προσαρμοστικός/ή είμαι;
  3. Νοητική ευελιξία

Περιλαμβάνει:

10 ΩΡΕΣ

Διαχείριση Μεταβαλλόμενων καταστάσεων

Θέματα Ενότητας:

 1. Ευκαιρίες μάθησης σε δύσκολες συνθήκες
 2. Ευελιξία μέσα σε ορισμένα με κανόνες πλαίσια (Δημιουργικός τρόπος σκέψης και δράσης μέσα σε ήδη προκαθορισμένα πλαίσια και σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις και συνθήκες)
 3. Αξιοποίηση υπαρχόντων οριζόντιων δεξιοτήτων
 4. Διαδικασίες της Αλλαγής (Unfreeze-Change-Freeze)
 5. Διαχείριση της επιτυχίας και της αποτυχίας

Περιλαμβάνει: 

10 ΩΡΕΣ

Δημιουργία & Εφαρμογή Προσωπικού Σχεδίου Δράση

Θέματα Ενότητας:

 1. Ρεαλιστικές Προσδοκίες και Αυτογνωσία
  2. Η αξία της δημιουργίας προσωπικού σχεδίου δράσης
  3. Δημιουργία και Εφαρμογή προσωπικού σχεδίου δράσης
  4. Η σημασία των συνεργειών και της δικτύωσης

Περιλαμβάνει: 

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €150
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€128
€105
€55/μήνα
€90
€40/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €150
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€128
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή €150
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€105
€55/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή €150
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€90
€40/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)

Πιστοποιητικό

Πληροφορίες
15%
Αρχική τιμή €150/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Ποσό
€128
30%
Αρχική τιμή €150/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€105
€55/μήνα
40%
Αρχική τιμή €150/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€90
€40/μήνα
0.0
Rated 0 out of 5
0 στα 5 αστέρια (based on 0 reviews)
5 star0%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Κάνετε εγγραφή

Αποφασίστε αν το πρόγραμμα αυτό συνδέεται με τα προσωπικά και επαγγελματικά σχέδια σας. Κάνετε εγγραφή με 50€ και την ημέρα της έναρξης λάβετε κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα επιμόρφωσης eclass.

Συνεχίστε την επιμόρφωση

Αποπληρώνετε τα δίδακτρα. Μελετάτε στον δικό σας ρυθμό και χρόνο τα υλικά και αναλύετε μελέτες περίπτωσης και εφαρμόζετε στην πράξη όσα μελετήσατε, με σκοπό την ουσιαστική ανάπτυξη της δεξιότητας.

Αποκτήστε το Πιστοποιητικό σας και εξασφαλίστε μόρια

Παραλάβετε το Πιστοποιητικό σας από τα γραφεία μας ή με courier και αποκτήστε την πιστοποίηση της δεξιότητάς σας από το ΕΚΠΑ.

Γίνετε επαγγελματίας με ικανότητες και δεξιότητες

Χρησιμοποιήστε τη δεξιότητα της αυτοαποτελεσματικότητας για την προσωπική και επαγγελματική σας ανάπτυξη και στον χώρο εργασίας σας για καλύτερα αποτελέσματα και την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων σας. Περιλάβετε το πιστοποιητικό στο βιογραφικό σας εξασφαλίζοντας την προστιθέμενη αξία του ΕΚΠΑ.

Σχετικά Προγράμματα

Αποτελεσματική επικοινωνία

Αποτελεσματική Επικοινωνία

1η Εκδοχή
• Εγγραφές ανοιχτές
• Έναρξη: 07/06
• Διάρκεια: 30 ώρες

2η Εκδοχή
• Εγγραφές ανοιχτές
• Έναρξη: 07/06
• Διάρκεια: 63 ώρες

Κάντε Εγγραφή


Αξιολογήσεις / Σχόλια

0.0
Rated 0 out of 5
0 στα 5 αστέρια (based on 0 reviews)
5 star0%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Scroll to Top