Η τεχνική της συντήρησης των φορητών εικόνων

Έναρξη: 17/07

Διάρκεια: 3 μήνες

Εγγραφές: Ανοιχτές

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή : Η τεχνική της συντήρησης των φορητών εικόνων

Στοχευμένο πρόγραμμα, με πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α., ειδίκευσης στην τεχνική της συντήρησης των φορητών εικόνων.

Η πιστοποιημένη από το Πανεπιστήμιο γνώση στη τεχνική της συντήρησης των φορητών εικόνων θεωρείται προσόν για τους/τις επαγγελματίες του χώρου και χρήσιμο εργαλείο για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την αγιογραφία.

Παρακολουθώντας με τον δικό σας ρυθμό το πρόγραμμα, θα επιμορφωθείτε σύντομα και αποτελεσματικά και θα είστε ικανοί/ες να αναγνωρίζετε ιδιαίτερα γνωρίσματα και χαρακτηριστικά των φορητών εικόνων, καθώς και το ιστορικό πλαίσιο της εικονογραφίας τους ώστε να τα λαμβάνετε υπόψη στη συντήρηση.

Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση θα είστε εξοικειωμένοι/ες σε θέματα που εστιάζουν σε τεχνικές συντήρησης των εικόνων, τη δομή & διάγνωση των φθορών τους και τις επεμβάσεις που χρειάζονται για την σωστότερη συντήρηση.

Με τον δικό σας ρυθμό μάθησης θα ζήσετε μία εμπειρία που θα συντελέσει στην προσωπική και επαγγελματική σας ανάπτυξη.

Απευθύνεται σε όλους και όλες που ενδιαφέρονται για επιμόρφωση σε θέματα συντήρησης φορητών εικόνων.

Συστήνεται  σε:

-Εικονογράφους

– Κληρικούς

– Συλλέκτες έργων τέχνης 

– Εικαστικούς

– Φιλότεχνους

– Απόφοιτους Λυκείου, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, ΔΕ

Μοριοδοτείται σε σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, στις οποίες η μοριοδότηση ορίζεται ανάλογα με τη θέση εργασίας και συνήθως υπολογίζεται η μοριοδότηση ανά μήνα.

Με  (0,25) μόρια στην επιλογή Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη διδασκαλία σχετικών διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Συνδυάζεται με την εργασία και την επαγγελματική ανάπτυξη, αλλά και την προσωπική ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 8 ΩΡΕΣ

Εισαγωγή στις αρχές της συντήρησης των πολιτιστικών αγαθών

Θέματα της ενότητας:

 1. Ιστορία της συντήρησης έργων τέχνης
 2. Το νομικό πλαίσιο και οι διεθνείς οργανισμοί προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς
 3. Το επάγγελμα του συντηρητή

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Προσδιορίζεις τις βασικές αρχές της συντήρησης των έργων πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Διακρίνεις το νομικό πλαίσιο και τους Διεθνείς οργανισμούς που προστατεύουν την πολιτιστική κληρονομιά.
 • Κατονομάζεις τις βαθμίδες της εκπαίδευσης των Συντηρητών έργων τέχνης στον ελλαδικό χώρο και Διεθνώς.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 8 ΩΡΕΣ

Προεικονομαχικές φορητές εικόνες (μέχρι το 726) και τα ιδιαίτερα γνωρίσματά τους

Θέματα της ενότητας:

 1. Σύντομο ιστορικό πλαίσιο
 2. Αναφορά στην εικονογραφία των φορητών εικόνων της περιόδου
 3. Ανάλυση των τεχνοτροπικών τους χαρακτηριστικών

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Προσδιορίζεις τις ιστορικές συνθήκες της εποχής πριν από την Εικονομαχία (726-843).
 • Διακρίνεις τα εικονογραφικά θέματα των φορητών έργων εκείνης της περιόδου που έχουν διασωθεί.
 • Ξεχωρίζεις τα ιδιαίτερα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 8 ΩΡΕΣ

Τα υλικά κατασκευής των φορητών εικόνων και η παθολογία τους

Θέματα της ενότητας:

 1. Τα υλικά κατασκευής των φορητών εικόνων και η παθολογία τους
 2. Το ξύλο, οι φθορές και η αντιμετώπισή τους
 3. Συνθήκες φύλαξης

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Ερμηνεύεις τις φθορές του ξύλινου φορέα μια εικόνας.
 • Διευκρινίζεις τους παράγοντες φθοράς.
 • Παράγεις τρόπους και κατάλληλα υλικά για την αντιμετώπιση και αναστολή της φθοράς.
 • Αναγνωρίζεις και παρουσιάζεις τις συνθήκες φύλαξης του συντηρημένου αντικειμένου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 8 ΩΡΕΣ

Από την προεικονομαχική στη μετεικονομαχική ζωγραφική: μεσοβυζαντινή περίοδος (843-1204)

Θέματα της ενότητας:

 1. Σύντομο ιστορικό πλαίσιο
 2. Αναφορά στην εικονογραφία των φορητών εικόνων της περιόδου
 3. Ανάλυση των τεχνοτροπικών τους χαρακτηριστικών

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Ξεχωρίζεις τα στιλιστικά γνωρίσματα των φορητών εικόνων της μεσοβυζαντινής περιόδου (843-1204).
 • Δημιουργείς μια δομή των στιλιστικών γνωρισμάτων μετά από ένα σύντομο ιστορικό περίγραμμα και μια αναφορά στα εικονογραφικά σχήματα (παλαιά και νέα) που έκαναν την εμφάνισή τους μετά την Εικονομαχία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 11 ΩΡΕΣ

Οι χρωστικές της βυζαντινής ζωγραφικής

Θέματα της ενότητας:

 1. Οι χρωστικές της βυζαντινής ζωγραφικής
 2. Τα στερεωτικά
 3. Τα βερνίκια

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Προσδιορίζεις την τεχνολογία των χρωστικών.
 • Επιδεικνύεις τα κατάλληλα υλικά συντήρησης των έργων τέχνης.
 • Διερευνάς και προβάλεις τις ιδιότητές των χρωστικών, την ασφαλή χρήση τους και τους παράγοντες φθοράς τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 8 ΩΡΕΣ

Τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά της ζωγραφικής του 13ου αιώνα και η περίοδος των Παλαιολόγων (1261-1453) 

Θέματα της ενότητας:

 1. Σύντομο ιστορικό πλαίσιο
 2. Αναφορά στην εικονογραφία των φορητών εικόνων της περιόδου
 3. Ανάλυση των τεχνοτροπικών τους χαρακτηριστικών

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Διακρίνεις βάσει τεχνοτροπίας, αλλά και εικονογραφίας, τις φορητές εικόνες τόσο των χρόνων της Λατινοκρατίας όσο και αργότερα.
 • Παρουσιάζεις με σύντομο τρόπο, τις ιστορικές εξελίξεις της περιόδου 1204-1453 και τον εμπλουτισμό της εικονογραφίας της εποχής των Παλαιολόγων (1261-1453).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 10 ΩΡΕΣ

Τα στάδια της συντήρησης των εικόνων

Θέματα της ενότητας:

 1. Δομή και διάγνωση φθορών
 2. Εξέταση και διάγνωση
 3. Επεμβάσεις συντήρησης

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αναγνωρίζεις με τις ενδεικνυόμενες μεθόδους τα υλικά της προετοιμασίας και της ζωγραφικής επιφάνειας της φορητής εικόνας.
 • Αναλύεις τις φθορές τους και προτείνει τρόπους ανάσχεσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 8 ΩΡΕΣ

Μεταβυζαντινή εποχή: η ζωγραφική φορητών εικόνων μέχρι την Άλωση του Χάνδακα (1669) 

Θέματα της ενότητας:

 1. Σύντομο ιστορικό πλαίσιο
 2. Αναφορά στην εικονογραφία των φορητών εικόνων της περιόδου
 3. Ανάλυση των τεχνοτροπικών τους χαρακτηριστικών

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Παρουσιάζεις, με τρόπο περιεκτικό, τη κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453).
 • Αναγνωρίζεις τα ιδιαίτερα γνωρίσματα που εντοπίζονται στην τέχνη της Κρητικής Σχολής, της Σχολής Βορειοδυτικής Ελλάδος κ.α

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 8 ΩΡΕΣ

Η αισθητική αποκατάσταση της ζωγραφικής επιφάνειας

Θέματα της ενότητας:

 1. Χρωματικές επεμβάσεις στην συντηρημένη εικόνα
 2. Φύλαξη και διατήρηση
 3. Καταγραφή και τεκμηρίωση

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Μεταχειρίζεσαι με αισθητικούς όρους την επέμβαση στο έργο τέχνης.
 • Προετοιμάζεις ένα Δελτίο συντήρησης του έργου και προτείνει τις συνθήκες φύλαξης και διατήρησης του έργου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 8 ΩΡΕΣ

Η ζωγραφική φορητών εικόνων κατά την όψιμη μεταβυζαντινή περίοδο (17ος αι. – 1830) και η μετάβαση στη νεοελληνική τέχνη

Θέματα της ενότητας:

 1. Σύντομο ιστορικό πλαίσιο
 2. Αναφορά στην εικονογραφία των φορητών εικόνων της περιόδου
 3. Ανάλυση των τεχνοτροπικών τους χαρακτηριστικών

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αναφέρεις τα γεγονότα που ακολουθούν την Άλωση του Χάνδακα (1669).
 • Διακρίνεις τις αλλαγές που σημειώνονται στην τέχνη των φορητών εικόνων από τον 17ο αιώνα.
 • Εντοπίζεις συσχετίσεις στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μετάβαση από τη ζωγραφική της όψιμης μεταβυζαντινής περιόδου σε αυτήν της νεοελληνικής.

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €150/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€383
€315
€88/μήνα
€270
€73/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.
Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €150/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€383
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή €150/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€315
€88/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή €150/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€270
€73/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
Αρχικά Δίδακτρα
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 3 δόσεις
450€
405€
150€ / μήνα
-25%*
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 3 δόσεις
338€
304€
113€ / μήνα
-40%**
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 3 δόσεις
270€
243€
90€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
*Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...
**Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Αρχικά Δίδακτρα
450€
Πληρωμή Εφάπαξ (-10%)
405€
Πληρωμή σε 3 δόσεις
150€ / μήνα
Δίδακτρα με -25%
338€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
304€
Πληρωμή σε 3 δόσεις
113€ / μήνα
Δίδακτρα με -40%
270€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
243€
Πληρωμή σε 3 δόσεις
90€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
1) Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...

2) Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Πιστοποιητικό

Πληροφορίες
Αρχικά Δίδακτρα:
450€
Εφάπαξ (-10%):
405€
Σε δόσεις:
150€ / μήνα
-25%*
338€
Εφάπαξ (-10%):
304€
Σε δόσεις:
113€ / μήνα
-40%**
270€
Εφάπαξ (-10%):
243€
Σε δόσεις:
90€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
15%
Αρχική τιμή €150/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€383
30%
Αρχική τιμή €150/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€315
€88/μήνα
40%
Αρχική τιμή €150/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€270
€73/μήνα
5,0
5,0 στα 5 αστέρια (based on 1 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Κάνετε εγγραφή

Αποφασίστε αν το πρόγραμμα αυτό συνδέεται με τα προσωπικά και επαγγελματικά σχέδια σας, κάνετε εγγραφή με την καταβολή ολόκληρου του ποσού ή της 1ης δόσης και αποκτήστε πρόσβαση στη πλατφόρμα επιμόρφωσης με την υποστήριξη του υπεύθυνου εγγραφών.

Συνεχίστε την επιμόρφωση

Καταβάλετε τα δίδακτρα εφάπαξ ή με μηνιαίες δόσεις. Μελετάτε στον δικό σας ρυθμό και χρόνο τα εκπαιδευτικά υλικά και ολοκληρώστε τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης.

Αποκτήστε το Πιστοποιητικό σας και εξασφαλίστε μόρια

Παραλάβετε το συμπλήρωμα Europass, με 3.4 ECTS, και το Πιστοποιητικό σας ηλεκτρονικά με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Γίνετε επιμορφωμένος/η συντηρητής φορητών εικόνων

Χρησιμοποιήστε την επιμόρφωσή σας για υψηλά αποτελέσματα στην επαγγελματική σας ανάπτυξη - αν είστε ζωγράφος - αγιογράφος ή σε ποικίλα περιβάλλοντα που επιθυμείτε να εργαστείτε. Χρησιμοποιείστε τις γνώσεις και την εμπειρία σας στο περιβάλλον σας. Υποβάλλετε το Πιστοποιητικό εξασφαλίζοντας μόρια, σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και σε εξελίξεις στο επαγγελματικό περιβάλλον σας.

Σχετικά Προγράμματα

Κάντε Εγγραφή


Αξιολογήσεις / Σχόλια

5,0
5,0 στα 5 αστέρια (based on 1 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%
20 Δεκεμβρίου 2023

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα που παρακολούθησα είχε ενδιαφέρον για μένα γιατί έμαθα πως να διορθώσω μια φορητή εικόνα θεωρητικά βεβαια αλλα θα προσπαθήσω σε κάποιες δικές μου εικόνες να εφαρμόσω αυτά που διδάχτηκα .Οι ώρες των μαθημάτων ήταν ευχάριστες. Ευχαριστώ τους καθηγητές μου κ όλη την ομάδα του προγράμματος !

Ε.
Scroll to Top
*Μείωση διδάκτρων 25% και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:
 • Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€
 • Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.
 • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.
**Μείωση διδάκτρων 40% αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο