Βιωματική Μάθηση και Σχεδιασμός Διδασκαλίας

Έναρξη: 17/07

Διάρκεια: 2 μήνες | 100 ώρες

Εγγραφές: Ανοιχτές

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Πρωτοποριακό πρόγραμμα για την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, με πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α..  

Οι δεξιότητες στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση διδασκαλιών και εκπαιδευτικών δράσεων, εργαστηρίων και παρεμβάσεων, με βάση τη βιωματική και μετασχηματιστική μάθηση είναι απαραίτητη ικανότητα και προσόν σήμερα.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, με εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, το πρόγραμμα θα σας προετοιμάσει ώστε να διδάσκετε σε διάφορα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και να εφαρμόζετε εκπαιδευτικά εργαστήρια, προγράμματα και κοινωνικές παρεμβάσεις, με τα κατάλληλα εφόδια και τις απαραίτητες ικανότητες.

Παρακολουθώντας το πρόγραμμα αυτό, θα εξασκηθείτε βήμα βήμα στον σχεδιασμό:

 • διδασκαλίας με επιστημονικά και κοινωνικά θέματα στο πλαίσιο του Α.Π.Σ. (διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, όμιλοι, προγράμματα κ.ά.),
 • εργαστηρίων με θέμα τις δεξιότητες του 21ου αιώνα (ήπιες δεξιότητες)
 • εργαστηρίων με ποικίλα θέματα και για διάφορες ηλικίες, στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, που προσφέρουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, οργανισμοί, οργανώσεις, εταιρείες.

Απευθύνεται σε όλους και όλες που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν σε ποικίλα εκπαιδευτικά πλαίσια. Δεν είναι απαραίτητη η εμπειρία στη διδασκαλία. Αν έχετε ήδη εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μαθημάτων ή/και εργαστηρίων μέσω της βιωματικής μάθησης, θα εμπλαισιώσετε θεωρητικά την εμπειρία σας και θα αποκτήσετε νέες ποικίλες προσεγγίσεις, εργαλεία και τεχνικές, αλλά και διδακτική αυτοαποτελεσματικότητα και αυτοπεποίθηση.

Συστήνεται  σε:

-Εκπαιδευτικούς (μόνιμοι-αναπληρωτές),

-Υποψήφιους/ες και εκπαιδευόμενους/ες εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

-Εκπαιδευτές/τριες Ενηλίκων

-Εμψυχωτές/τριες, εργαζόμενους/ες σε χώρους και δομές μη τυπικής εκπαίδευσης, μη κυβερνητικών οργανισμών και κοινωνικές ή και καλλιτεχνικές δομές, δήμους, κατασκηνώσεις κ.ά..

Μοριοδοτείται σε σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, στις οποίες η μοριοδότηση ορίζεται ανάλογα με τη θέση εργασίας και συνήθως υπολογίζεται η μοριοδότηση ανά μήνα.

Με  …..   στην επιλογή Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη διδασκαλία σχετικών διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Συνδυάζεται με την εργασία και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

15 ώρες

Βιωματική Μάθηση: Βασικές έννοιες και αρχές σχεδιασμού εργαστηρίου, διδασκαλίας και παρέμβασης

Θέματα της ενότητας:

 1. Βιωματική μάθηση και εκπαίδευση
 2. Στοχοθεσία (επίπεδα και τομείς μάθησης)
 3. Στόχοι και Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
 4. Στάδια σχεδιασμού εργαστηρίου, διδασκαλίας και παρέμβασης (Learning by design-New Learning)
 5. Θεωρία Μεγάλης Ιδέας/Βασικού Θέματος (Understanding by Design)

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • προσδιορίζεις τις αρχές και μεθόδους βιωματικής μάθησης και εκπαίδευσης.
 • διακρίνεις τις διαφορές παραδοσιακής και βιωματικής διδασκαλίας και τον ρόλο του/της εκπαιδευτικού σε κάθε περίπτωση.
 • διακρίνεις τα επίπεδα μάθησης και τομείς μάθησης στη στοχοθεσία της διδασκαλίας, εργαστηρίου και παρέμβασης και τα κριτήρια επιλογής (αναπτυξιακό στάδιο, στυλ μάθησης, γνωσιακές διαδικασίες, περιβάλλοντα μάθησης κ.ά.).
 • αναλύεις τα επιμέρους στάδια σχεδιασμού και εφαρμογής ενός εργαστηρίου και διδασκαλίας βιωματικής μάθησης.
 • ορίζεις με βάση τη μεγάλη ιδέα/βασικό θέμα τον σκοπό, στόχους και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του εργαστηρίου, διδασκαλίας και περέμβασης.
 • εντοπίζεις τα ουσιαστικά ερωτήματα των εκπαιδευομένων και με βάση αυτά να καθορίζεις τη μεγάλη ιδέα του εργαστηρίου, διδασκαλίας, παρέμβασης.
 • αναγνωρίζεις τη σημασία της συνεκτικότητας και απλότητας στο σχέδιο εργαστηρίου, διδασκαλίας και παρέμβασης.
 • εκτιμάς τη σημασία της εμψύχωσης και τις διαφορές με τη διδασκαλία.
 

Περιλαμβάνει: Μάθημα (2 ώρες) και υποστηρικτικό υλικό (θεωρητικό 19 σελίδες & παρουσίαση 48 διαφάνειες)

15 ώρες

Μέθοδοι, στρατηγικές και τεχνικές εργαστηριακής προσέγγισης της διδασκαλίας, εκπαιδευτικής παρέμβασης και εργαστηρίου (workshop)

Θέματα της ενότητας:

 1. Τύποι και στυλ σκέψης και μάθησης
 2. Η έννοια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας
 3. Μέθοδοι (διερευνητική, εμπειρική, project κ.ά.), στρατηγικές (ομαδοσυνεργασία, έντεχνος συλλογισμός, επίλυσης προβλήματος κ.ά.) και τεχνικές (θέατρο/δράμα, ΤΠΕ κ.ά.) βιωματικής μάθησης
 4. Δημιουργία, διασύνδεση και εξέλιξη ομάδας
 5. Κριτήρια σχεδιασμού βιωματικής δραστηριότητας
 6. Βιωματική μάθηση και δραστηριότητες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • περιγράφεις τους ποικίλους τύπους και στυλ σκέψης και μάθησης
 • διακρίνεις την έννοια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας
 • αναγνωρίζεις τη συνεκτική σχέση μεγάλης ιδέας, προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και δραστηριοτήτων στον σχεδιασμό και εφαρμογή εργαστηρίου, διδασκαλίας και παρέμβασης
 • περιγράφεις μεθόδους (διερευνητική, εμπειρική, project κ.ά.), στρατηγικές (ομαδοσυνεργασία, έντεχνος συλλογισμός, επίλυσης προβλήματος κ.ά.) και τεχνικές (θέατρο/δράμα, ΤΠΕ κ.ά.) της εργαστηριακής προσέγγισης
 • αναγνωρίζεις τη σημασία της δημιουργίας ομάδας και συνεχούς συνεξέλιξής της στην εργαστηριακή προσέγγιση της διδασκαλίας και παρέμβασης
 • αξιοποιείς μεθόδους, στρατηγικές και τεχνικές με κριτήριο τον/την εκπαιδευόμενο/η, τις συνθήκες, το περιβάλλον μάθησης και την ανάπτυξη του δημοκρατικού πολιτισμού
 • σχεδιάζεις δραστηριότητες ενεργού μάθησης με στόχο τη συμπερίληψη όλων των εκπαιδευομένων
 • προσαρμόζεις σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση τεχνικές βιωματικής μάθησης
 • εκτιμάς τη χρήση πολυτροπικών κειμένων και τέχνης στην εκπαίδευση και στην καλλιέργεια των ήπιων δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων του 21ου αι.

Περιλαμβάνει: Μάθημα (2 ώρες) και υποστηρικτικό υλικό (παρουσίαση 28 διαφάνειες, 7 αρχεία & 7 video οδηγοί/παραδείγματα)

15 ώρες

Mέθοδοι και εναλλακτικές προσεγγίσεις της αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Θέματα της ενότητας:

 1. Αξιολόγηση στο εργαστήριο, τη διδασκαλία και την παρέμβαση
 2. Μέθοδοι (αρχική, διαμορφωτική κ.λπ.) και τεχνικές αξιολόγησης (ρουμπρίκες, παρατήρηση, portfolio κ.ά.)
 3. Αξιολόγηση σε δημοκρατικό πλαίσιο (References Framework of Competences for Democratic Culture)
 4. Ανατροφοδότηση
 5. Αναστοχασμός
 6. Κριτήρια σχεδιασμού αξιολόγησης

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • προσδιορίζεις την έννοια της αξιολόγησης στο εργαστήριο, διδασκαλία και παρέμβαση σε σχέση με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
 • περιγράφεις εναλλακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές της αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων (επίπεδα, τομείς) και του βαθμού κατάκητησης των ήπιων δεξιοτήτων
 • σχεδιάζεις δραστηριότητες που ενέχουν την αξιολόγηση και δραστηριότητες αξιολόγησης
 • χρησιμοποιείς το Πλαίσιο Αναφοράς Ικανοτήτων Δημοκρατικού Πολιτισμού στον σχεδιασμό και εφαρμογή της αξιολόγησης των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων
 • αναλύεις τα οφέλη της αξιολόγησης σε δημοκρατικό πλαίσιο με σκοπό τη βελτίωση και την αλλαγή
 • αξιοποιείς τεχνικές ανατροφοδότησης και αναστοχασμού
 • επιλέγεις τις κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης
 • συμβάλλεις στη διαμόρφωση κουλτούρας αξιολόγησης και ανατροφοδότησης που αφορά πρωτίστως τα αποτελέσματα της διδακτικής διαδικασίας που έχεις ο ίδιος/α σχεδιάσει και τα μαθησιακά αποτελέσματα σε όλους και όλες τους/τις εκπαιδευόμενους/ες

Περιλαμβάνει: Μάθημα (2 ώρες) και υποστηρικτικό υλικό (παρουσίαση 36 διαφάνειες, θεωρητικό 15 σελίδες,  2 αρχεία-φόρμες  εργασίας/δραστηριότητας)

15 ώρες

Σχεδιασμός εργαστηρίων καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα

Θέματα της ενότητας:

 1. Ήπιες δεξιότητες και δεξιότητες του 21ου αιώνα, δεξιότητες της ζωής (life skills), ήπιες δεξιότητες (soft skills) και δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης
 2. Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην ελληνική εκπαίδευση
 3. Παιδαγωγικές προσεγγίσεις ζητημάτων ψυχικής και συναισθηματικής υγείας, σεξουαλικής αγωγής, περιβάλλοντος, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαφορετικότητας, εθελοντισμού και επαγγελματικού προσανατολισμού
 4. Προγραμματισμός και υλοποίηση προγράμματος
 5. Σχεδιασμός εργαστηρίου (θεωρία και πράξη)
 6. Μέθοδοι και τεχνικές προαγωγής των δεξιοτήτων
 7. Αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων (ρουμπρίκες, portfolio κ.ά.)

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • προσδιορίζεις τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την εισαγωγή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στην τυπική εκπαίδευση και γενικά την καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων
 • αναγνωρίζεις το περιεχόμενο των τεσσάρων θεματικών αξόνων και των τομέων των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • προγραμματίζεις σχέδιο εργαστηρίων με σκοπό την υλοποίηση και προσαρμογή προτεινόμενων προγραμμάτων
 • σχεδιάζεις εργαστήρια με τις κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους μάθησης και αξιολόγησής της
 • διαχειρίζεσαι αποτελεσματικά την προτεινόμενη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εργαστηρίων
 • αναγνωρίζεις τη σημασία του ρόλου του/της εκπαιδευτικού/ εκπαιδευτή-τριας/εμψυχωτή-τριας στον σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση του εργαστηρίου δεξιοτήτων

 Περιλαμβάνει: Μάθημα (2 ώρες) και υποστηρικτικό υλικό (θεωρητικό 23 σελίδες, παρουσίαση 14 διαφάνειες & 5 συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις)

10 ώρες

Σχεδιασμός εκπαιδευτικής παρέμβασης στη μη τυπική εκπαίδευση

Θέματα της ενότητας:

 1. Μη τυπική εκπαίδευση
 2. Η έννοια της εκπαιδευτικής παρέμβασης
 3. Κριτήρια Κοινωνικής Παιδαγωγικής (Social Pedagogy) και Δημοκρατικής Παιδείας(Democratic Citizenship) στον σχεδιασμό και εφαρμογή εκπαιδευτικής παρέμβασης
 4. Ομάδες στην μη τυπική εκπαίδευση και διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις
 5. Η σημασία της δημιουργίας ομάδας στην μη τυπική εκπαίδευση
 6. Αξιολόγηση και αναστοχασμός

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις τις διαφορές στις ανάγκες και στην παιδαγωγική προσέγγιση των ομάδων της μη τυπικής εκπαίδευσης (παιδιά, έφηβοι, ενήλικοι, ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες κ.ά.)
 • προσδιορίζεις στόχους και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα με βάση το θέμα και τη μαθησιακή ετοιμότητα των συμμετεχόντων/χουσών
 • αξιοποιείς τις κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές με κριτήρια τις συνθήκες, το μαθησιακό περιβάλλον, τα πρόσωπα και τις σχέσεις της ομάδας
 • σχεδιάζεις εκπαιδευτική παρέμβαση με σκοπό την πρόληψη, τη βελτίωση και την αλλαγή σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο με όρους Κοινωνικής Παιδαγωγικής και Δημοκρατικής Παιδείας
 • σχεδιάζεις εργαστήρια με βάση και σκοπό τη δημιουργία, διασύνδεση και συνεξέλιξη της ομάδας και τη συμπερίληψη όλων
 • αξιολογείς κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή τα επίπεδα παρέμβασης, μετασχηματισμού και αλλαγής με σεβασμό στους/στις εκπαιδευόμενους/ες, τις δυνατότητες και την προαίρεσή τους
 • υιοθετείς προσεγγίσεις και τεχνικές που προωθούν τον δημοκρατικό πολιτισμό και προάγουν τη μάθηση και εξέλιξη όλων των μελών της ομάδας
 • εκτιμάς την αξία του αναστοχασμού στη μαθησιακή διαδικασία και τη μετα-γνώση των συμμετεχόντων/χουσών

Περιλαμβάνει: Μάθημα (2 ώρες) και υποστηρικτικό υλικό (παρουσίαση 31 διαφάνειες)

10 ώρες

Σχεδιασμός διδασκαλίας βιωματικής μάθησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο του Α.Π.Σ.

Θέματα της ενότητας:

 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και βιωματική μάθηση
 2. Σχεδιασμός της διδασκαλίας με προτεραιότητα το πώς της εκπαίδευσης
 3. Ουσιαστικά Ερωτήματα (Essential Questions) και Μεγάλη Ιδέα (Big Idea) στον σχεδιασμό διδασκαλίας
 4. Στάδια διδασκαλίας και γνωσιακές διαδικασίες (Νέα Μάθηση)
 5. Κριτήρια επιλογής παιδαγωγικών προσεγγίσεων και τεχνικών βιωματικής μάθησης
 6. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού (δάσκαλος/εμψυχωτής)

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διερευνάς τις δυνατότητες σχεδιασμού και εφαρμογής εργαστηρίου / διδασκαλίας βιωματικής μάθησης στο πλαίσιο του Α.Π.Σ. σε σχέση με τους σκοπούς και στόχους του γνωστικού αντικειμένου, τη μαθησιακή ετοιμότητα και τα ενδιαφέροντα του μαθητικού δυναμικού
 • προσδιορίζεις τα ουσιαστικά ερωτήματα των μαθητών/τριών για το θέμα/περιεχόμενο της διδασκαλίας
 • προσδιορίζεις τη μεγάλη ιδέα της διδασκαλίας με βάση τα ουσιαστικά ερωτήματα των μαθητών/τριών και τη μέχρι τώρα εμπειρία τους
 • σχεδιάζεις σειρά διδακτικών δραστηριοτήτων των μαθητών/τριών που υπηρετούν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα της διδασκαλίας και βασίζονται στις τέσσερεις γνωσιακές διαδικασίες πάντα (βίωση, νοηματοδότηση, ανάλυση, εφαρμογή) ανεξάρτητα από τον διαθέσιμο χρόνο
 • σχεδιάζεις με βάση της επικείμενη ανάπτυξη των μαθητών/τριών ποιες ενέργειες θα μπορούν να πραγματοποιούν αποτελεσματικά στη διάρκεια, στο τέλος της διδασκαλίας και σε ένα βαθμό για πάντα 
 • αξιολογείς τα αποτελέσματα της διδακτικής του/της πράξης με κριτήριο τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών/τριών
 • επιλέγεις τις κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους και τεχνικές για να σχεδιάσει δραστηριότητες βιωματικής μάθησης που ενέχουν την αξιολόγηση και τον αναστοχασμό και επιδιώκουν να ενεργοποιήσουν όλους και όλες στην τάξη ώστε να μάθουν
 • θέτεις ως προτεραιότητα στον σχεδιασμό τη διαδικασία μάθησης και τα αποτελέσματά της, όπως αυτά εκφράζονται και αξιολογούνται με βάση συγκεκριμένες ενέργειες των μαθητών/τριών σχετικές με το περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου

Περιλαμβάνει: Μάθημα (2 ώρες) και υποστηρικτικό υλικό (4 αρχεία φόρμες/ φύλλα εργασίας)

20 ώρες

Εργαστήριο Πρακτικής Άσκησης και Αξιολόγησης

Θέματα της ενότητας:

 1. Σχεδιασμός εργαστηρίου στην πράξη
 2. Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση από ισότιμους
 3. Προσαρμογή και βελτίωση σχεδίου

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • σχεδιάζεις εργαστήριο, διδασκαλία και εκπαιδευτική παρέμβαση στην πράξη
 • αξιολογείς και ανατροφοδοτεί τον σχεδιασμό εργαστηρίου με βάση την αξιολόγηση

Περιλαμβάνει: Εργαστήριο σχεδιασμού (4,5 ώρες) με υποστηρικιτικό υλικό και 2 αρχεία φόρμες σχεδιασμού

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €125/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€213
€175
€63/μήνα
€150
€50/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €125/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€213
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή €125/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€175
€63/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή €125/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€150
€50/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
Αρχικά Δίδακτρα
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 2 δόσεις
250€
225€
125€ / μήνα
-25%*
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 2 δόσεις
188€
169€
94€ / μήνα
-40%**
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 2 δόσεις
150€
135€
75€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
*Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...
**Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Αρχικά Δίδακτρα
250€
Πληρωμή Εφάπαξ (-10%)
225€
Πληρωμή σε 2 δόσεις
125€ / μήνα
Δίδακτρα με -25%
188€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
169€
Πληρωμή σε 2 δόσεις
94€ / μήνα
Δίδακτρα με -40%
150€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
135€
Πληρωμή σε 2 δόσεις
75€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
1) Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...

2) Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Πιστοποιητικό

Βιωματική Μάθηση
Πληροφορίες
Αρχικά Δίδακτρα:
250€
Εφάπαξ (-10%):
225€
Σε δόσεις:
125€ / μήνα
-25%*
188€
Εφάπαξ (-10%):
169€
Σε δόσεις:
94€ / μήνα
-40%**
150€
Εφάπαξ (-10%):
135€
Σε δόσεις:
75€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
15%
Αρχική τιμή €125/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€213
30%
Αρχική τιμή €125/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€175
€63/μήνα
40%
Αρχική τιμή €125/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€150
€50/μήνα
5,0
5,0 στα 5 αστέρια (based on 6 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Κάνετε εγγραφή

Αποφασίστε αν το πρόγραμμα αυτό συνδέεται με τα προσωπικά και επαγγελματικά σχέδια σας, κάνετε εγγραφή με την καταβολή ολόκληρου του ποσού ή της 1ης δόσης και αποκτήστε πρόσβαση στη πλατφόρμα επιμόρφωσης eclass, με την υποστήριξη του υπεύθυνου εγγραφών.

Συνεχίστε την επιμόρφωση

Καταβάλετε τα δίδακτρα εφάπαξ ή με μηνιαίες δόσεις. Παρακολουθείτε εξ αποστάσεως τη βιντεοσκόπηση του μαθήματος και υλοποιείτε μία δραστηριότητα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass. Στο τέλος σχεδιάζετε εργαστήριο/διδασκαλία/παρέμβαση με την υποστήριξη του εκπαιδευτή, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass. Στο τέλος σχεδιάζετε εργαστήριο/διδασκαλία/παρέμβαση με την υποστήριξη του εκπαιδευτή.

Αποκτήστε το Πιστοποιητικό σας και εξασφαλίστε μόρια

Παραλάβετε το συμπλήρωμα Europass, με 4 ECTS, και το Πιστοποιητικό σας, ηλεκτρονικά με την ολοκλήρωση του προγράμματός σας.

Γίνετε εκπαιδευτικός, εκπαιδευτής/τρια, εμψυχωτής/εμψυχώτρια με διδακτική αυτοαποτελσματικότητα και αυτοπεποίθηση

Χρησιμοποιήστε την επιμόρφωσή σας για υψηλά αποτελέσματα στο εκπαιδευτικό σας έργο πρακτική και για την επαγγελματική σας ανάπτυξη στον εργασιακό σας χώρο ή σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που επιθυμείτε να εργαστείτε. Υποβάλλετε το Πιστοποιητικό εξασφαλίζοντας μόρια, σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και σε εξελίξεις στο επαγγελματικό περιβάλλον σας.

Σχετικά Προγράμματα

Κάντε Εγγραφή


Αξιολογήσεις / Σχόλια

5,0
5,0 στα 5 αστέρια (based on 6 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%
20 Οκτωβρίου 2023

Η καλή λειτουργία της δομής είναι ο πιο σημαντικός λόγος!

Σ.
20 Οκτωβρίου 2023

Η εμπειρία με τον εκπαιδευτή και την ομάδα ήταν υπέροχη. Και οι δυνατότητες που μας δόθηκαν μέσω του προγράμματος ατελείωτες. Τα εργαλεία και οι συμβουλές που μας δόθηκαν κάνουν την διδασκαλία πολύ πιο ζωντανή!

Θ.
20 Οκτωβρίου 2023

Θεωρώ ότι το πρόγραμμα περιέχει βασικές και περιεκτικές γνώσεις για το θέμα , αλλά από την άλλη προσφέρει και περισσοτερες πληροφοριεσ για κάποιον που θέλει να εμβαθύνει σε κάτι. Είναι ευέλικτο και καθόλου πιεστικό από θέμα χρόνου και προθεσμίας

Μ.
Scroll to Top
*Μείωση διδάκτρων 25% και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:
 • Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€
 • Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.
 • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.
**Μείωση διδάκτρων 40% αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο