Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία

Έναρξη: 05/06

Διάρκεια: 1 μήνας

Εγγραφές: Ανοιχτές

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

 

Στοχευμένο  πρόγραμμα, με πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α., ειδίκευσης στην ειδική αγωγή και πιο συγκεκριμένα στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) – Δυσλεξία.

Η πιστοποιημένη γνώση από το Πανεπιστήμιο στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ) και ιδιαίτερα στη δυσλεξία  είναι  απαραίτητο προσόν για εργασία σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ή για διαχείριση σχετικών θεμάτων στο οικείο περιβάλλον.

Παρακολουθώντας με τον δικό σας ρυθμό και στον δικό σας χρόνο το πρόγραμμα, θα επιμορφωθείτε σύντομα και αποτελεσματικά και θα είστε ικανοί/ες να υποστηρίζετε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής, ενώ θα επικεντρωθείτε στην εκπαίδευση και στην αντιμετώπιση των ΕΜΔ και κυρίως της Δυσλεξίας.

Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση θα είστε εξοικειωμένοι/ες σε θέματα που εστιάζουν στα χαρακτηριστικά των ΕΜΔ και κυρίως της Δυσλεξίας καθώς και στις διαδικασίες, τα εργαλεία αξιολόγησης και τις παιδαγωγικές παρεμβάσεις, που συμβάλλουν στη σχολική και κοινωνική πρόοδο των μαθητών/τριών με ΕΜΔ και Δυσλεξία.

Έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις, θα μπορείτε να υποστηρίξετε στην εκπαίδευση ή σε οικείο περιβάλλον ανθρώπους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και κυρίως με δυσλεξία.

Απευθύνεται σε:  σε όλους και όλες που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν στην Ειδική Αγωγή και στον χώρο της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αλλά και όσους/ες αντιμετωπίζουν σχετικά ζητήματα στην εκπαίδευση, στην εργασία ή το οικείο περιβάλλον τους

Συστήνεται σε:
– Φοιτητές/τριες και Αποφοίτους/ες Τμημάτων που σχετίζονται με την Εκπαίδευση και την Αγωγή

– Εκπαιδευτικούς (Μόνιμους και Αναπληρωτές) όλων των ειδικοτήτων

 – Αποφοίτους/ες ΙΕΚ (Βρεφονηπιοκόμοι, κ.ά.) και Σχολών Υποστηρικτικών – Βοηθητικών Επαγγελμάτων (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό)

– Ειδικούς στον χώρο της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην παιδική και εφηβική ηλικία (Σχολικό Νοσηλευτικό Προσωπικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)

– Υπεύθυνους/ες αγωγής ή εκπαίδευσης ανθρώπων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής, αναπηρία ή άλλη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη

Συνδυάζεται με: την εργασία και την επαγγελματική ανάπτυξη, αλλά και με την προσωπική ανάπτυξη και τη διαχείριση σχετικών ζητημάτων στο οικείο περιβάλλον.

Πρόγραμμα Σπουδών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 35 ΩΡΕΣ

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: Ορολογία και χαρακτηριστικά

Θέματα της ενότητας:

 1. Ανίχνευση και εντοπισμός των Ε.Μ.Δ.
 2. Αξιολόγηση των ΕΜΔ
 3. Αξιολόγηση των ΕΜΔ σύμφωνα με τη Θεωρία Επεξεργασίας Πληροφοριών
 4. Αξιολόγηση βάσει αναλυτικού προγράμματος σπουδών (curriculum based assessment)
 5. Κριτήρια διαγνωστικής αξιολόγησης ΕΜΔ
 6. Διεπιστημονική διαγνωστική διαδικασία
 7. Εκπαιδευτική-παιδαγωγική διαγνωστική αξιολόγηση
 8. Εργαλεία εκπαιδευτικής διαγνωστικής αξιολόγησης

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • οργανώνεις διαδικασίες ανίχνευσης και αξιολόγησης των ΕΜΔ
 • ταξινομείς τις ΕΜΔ βάσει της θεωρίας επεξεργασίας των πληροφοριών
 • αναλύεις τα κριτήρια διάγνωσης των ΕΜΔ και της Δυσλεξίας
 • προσεγγίζεις διεπιστημονικά τη διαδικασία αξιολόγησης
 • παρακολουθείς και αξιοποιεί τα σταθμισμένα και άτυπα εργαλεία για την αξιολόγηση/ διάγνωση των ΕΜΔ

Περιλαμβάνει: 6 σελίδες θεωρητικό υλικό ορολογίας, 17 σελίδες θεωρητικό υλικό & 2 video συνολικής διάρκειας 30 λεπτών

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 30 ΩΡΕΣ

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: Ανίχνευση, αξιολόγηση και διάγνωση

Θέματα της ενότητας:

 1. Ορολογία και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις
 2. Τι είναι οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες τύπου Δυσλεξίας
 3. Χαρακτηριστικά των Ε.Μ.Δ. τύπου Δυσλεξίας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ανακαλείς βασικές έννοιες των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (ΕΜΔ)
 • ορίζεις τη Δυσλεξία
 • περιγράφεις τη συμπτωματολογία των ΕΜΔ και κυρίως της Δυσλεξίας
 • επισημαίνεις τα εμπόδια που προκαλούν στη μάθηση οι ΕΜΔ και η Δυσλεξία

Περιλαμβάνει: 22 σελίδες θεωρητικό υλικό & 2 video συνολικής διάρκειας 30 λεπτών & συμπληρωματικό υλικό μελέτης

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €155
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€132
-
€59
-
€43
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)