Διαχείριση Τάξης με βάση την Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία

Έναρξη: 28/02, 13/03

Διάρκεια: 3 μήνες

Εγγραφές: Ανοιχτές

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Πρωτοποριακό πρόγραμμα, με την πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α., που συνδυάζει στην εκπαιδευτική πράξη τη διαχείριση τάξης με την αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία.

Η διαχείριση στην τάξη ή την ομάδα ζητημάτων  που σχετίζονται με την αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία αποτελεί δεξιότητα, που βελτιώνει το έργο των εκπαιδευτικών και επιπλέον προσόν στην εκπαίδευση.

Συνδυάζοντας τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, το πρόγραμμα θα σας εκπαιδεύσει στη διαχείριση των προβλημάτων της τάξης και ειδικά ενός ευρέως φάσματος ψυχικών νοσημάτων της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε στο σχολικό πλαίσιο ή την ομάδα.

Μέσα από μελέτες περίπτωσης θα εντρυφήσετε στη συμπτωματολογία των μορφών ψυχοπαθολογίας, που επηρεάζουν την ψυχοπαιδαγωγική πρακτική στην τάξη (μαθησιακή διαδικασία και συναισθηματική/κοινωνική ανάπτυξη) προκειμένου να σχεδιάζετε και να αξιολογείτε κατάλληλες ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις διαχείρισης τάξης και αποτελεσματικής στήριξης των μαθητών/τριών.

Με τον δικό σας ρυθμό μάθησης και την άμεση επικοινωνία με τους εκπαιδευτές, θα έχετε θεωρητικά και πρακτικά αποτελέσματα, που συντελούν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή σας, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σας. 

Απευθύνεται σε όλους και όλες που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τυπική και μη τυπική ή με ενναλλακτικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ή συντονίζουν ομάδες ή είναι προσωπικοί φροντιστές και παιδαγωγοί.

Συστήνεται  σε:

-Φοιτητές/τριες και Απόφοιτους Πανεπιστημίων

-Αναπληρωτές και Μόνιμους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και στελέχη εκπαίδευσης, σύμβουλους σχολικής ζωής, προσωπικό σχολείων-συνοδούς κ.ά. 

-Ψυχολόγους

-Κοινωνικοί λειτουργούς

-Προσωπικό φροντίδας σε οποιοδήποτε πλαίσιο

-Εργαζόμενους/ες και απασχολούμενους/ες σε οργανισμούς, δομές μη τυπικής εκπαίδευσης, φροντιστήρια, χώρους μελέτης, εκπαίδευσης, δημιουργίας, φύλαξης κ.ά.

Μοριοδοτείται… σε σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, στις οποίες η μοριοδότηση ορίζεται ανάλογα με τη θέση εργασίας και συνήθως υπολογίζεται η μοριοδότηση ανά μήνα.

Με  (0,5) μόρια στην επιλογή Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη διδασκαλία σχετικών διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Συνδυάζεται με την εργασία και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

30 ώρες

Διαχείριση Τάξης

Θέματα της ενότητας:

 1. H διαχείριση μιας σχολικής τάξης
 2. Συμπεριφορές και ειδικές συμπεριφορές στην σχολική τάξη
 3. Τεχνικές για μια αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • κατηγοριοποιείς τις συμπεριφορές των μελών μιας ομάδας και εντοπίζεις εκείνες που προκαλούν προβλήματα στην επικοινωνία και τη συνεργασία στη σχολική τάξη
 • αναφέρεις τις αιτίες συμπεριφορών που προκαλούν προβλήματα στην επικοινωνία και τη συνεργασία εντός της σχολικής τάξης
 • αξιολογείς τις ανάγκες για διάγνωση και πρόληψη ως προς την αντιμετώπιση ειδικών συμπεριφορών
 • παρουσιάζεις και εξηγεί βασικές αρχές διαχείρισης της σχολικής τάξης

Περιλαμβάνει: παρουσίαση (7 διαφάνειες), 2 video συνολικής διάρκειας 26 λεπτών, 16 σελίδες θεωρητικό υλικό μελέτης

70 ώρες

Θεωρητικό Υπόβαθρο Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας, Ψυχοδιαγνωστική Αξιολόγηση και Συμβουλευτική στο Σχολικό Πλαίσιο

Θέματα της ενότητας:

 1. Αξιολόγηση Συμπεριφοράς Παιδιών και Εφήβων
 2. Διάκριση της Φυσιολογικής από την Παθολογική Συμπεριφορά
 3. Θεωρητικές Προσεγγίσεις Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας
 4. Ψυχοδιαγνωστική Αξιολόγηση

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • προσδιορίζεις τις εννοιολογικές διαφορές μεταξύ φυσιολογικής και παθολογικής συμπεριφοράς.
 • εντοπίζεις κλινικού επιπέδου συμπτωματολογία ψυχοπαθολογίας που παρεμποδίζει την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • αποτιμάς τη σημασία του αναπτυξιακού πλαισίου και των πολιτισμικών επιρροών στον προσδιορισμό της παθολογικής συμπεριφοράς.
 • προσδιορίζεις τη λειτουργία των ψυχοδιαγνωστικών αξιολογήσεων μαθησιακού και ψυχοκοινωνικού τομέα.
 • περιγράφεις περιπτώσεις εφαρμογής των αξιολογήσεων δυσκολιών μάθησης και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών.
 • σχεδιάζεις, εφαρμόζεις και αξιολογείς παρεμβάσεις με βάση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων.

Περιλαμβάνει: 61 σελίδες θεωρητικό υλικό, 6 video συνολικής διάρκειας 88 λεπτών & υλικό για περεταίρω μελέτη

70 ώρες

Μορφές Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας

Θέματα της ενότητας:

 1. Διαταραχές Τραυματικής Προσκόλλησης
 2. Διαταραχή Δυσφορίας Φύλου
 3. Αγχώδεις Διαταραχές, Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή
 4. Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή
 5. Διαταραχές Συνδεόμενες με Τραύμα και Παιδική Κακοποίηση
 6. Σχιζοφρένεια Πρώιμης Έναρξης
 7. Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
 8. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας
 9. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)
 10. Διαταραχές διαγωγής
 11. Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή
 12. Διπολική Διαταραχή
 13. Αυτοκτονία
 14.  Διατροφικές Διαταραχές
 15. Διαταραχές Κατάχρησης Ουσιών και Εθισμού στο Διαδίκτυο
 16. Διαταραχή Εθισμού
 17. Οριακή (Μεταιχμιακή) Συμπτωματολογία σε Παιδιά/Εφήβους

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διακρίνεις διαφορετικές μορφές ψυχοπαθολογίας που δύναται να επηρεάζουν τους μαθητές και την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • αναγνωρίζεις την κλινική εικόνα των περιπτώσεων ψυχοπαθολογίας που δύναται να εμφανίζονται στη σχολική τάξη.
 • αναφέρεις τις ουσιώδης αρχές διαφοροδιάγνωσης.
 • προσδιορίζεις την αιτιοπαθογένεση των περιπτώσεων ψυχοπαθολογίας.

Περιλαμβάνει: 230 σελίδες θεωρητικό υλικό, 6 video συνολικής διάρκειας 180 λεπτών & υλικό για περεταίρω μελέτη

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €97/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€247
€203
€51/μήνα
€174
€41/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €97/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€247
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή €97/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€203
€51/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή €97/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€174
€41/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
Αρχικά Δίδακτρα
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 3 δόσεις
290€
261€
97€ / μήνα
-25%*
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 3 δόσεις
218€
196€
73€ / μήνα
-40%**
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 3 δόσεις
174€
157€
58€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
*Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...
**Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Αρχικά Δίδακτρα
290€
Πληρωμή Εφάπαξ (-10%)
261€
Πληρωμή σε 3 δόσεις
97€ / μήνα
Δίδακτρα με -25%
218€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
196€
Πληρωμή σε 3 δόσεις
73€ / μήνα
Δίδακτρα με -40%
174€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
157€
Πληρωμή σε 3 δόσεις
58€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
1) Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...

2) Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Πιστοποιητικό

Πληροφορίες
Αρχικά Δίδακτρα:
290€
Εφάπαξ (-10%):
261€
Σε δόσεις:
97€ / μήνα
-25%*
218€
Εφάπαξ (-10%):
196€
Σε δόσεις:
73€ / μήνα
-40%**
174€
Εφάπαξ (-10%):
157€
Σε δόσεις:
58€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
15%
Αρχική τιμή €97/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€247
30%
Αρχική τιμή €97/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
203
€51/μήνα
40%
Αρχική τιμή €97/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€174
€41/μήνα
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 στα 5 αστέρια (based on 3 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Κάνετε εγγραφή

Αποφασίστε αν το πρόγραμμα αυτό συνδέεται με τα προσωπικά και επαγγελματικά σχέδια σας, κάνετε εγγραφή με την καταβολή ολόκληρου του ποσού ή της 1ης δόσης και αποκτήστε πρόσβαση στη πλατφόρμα επιμόρφωσης με την υποστήρικη του υπεύθυνου εγγραφών.

Συνεχίστε την επιμόρφωση

Καταβάλετε τα δίδακτρα εφάπαξ ή με μηνιαίες δόσεις. Μελετάτε στον δικό σας ρυθμό και χρόνο τα εκπαιδευτικά υλικά, ολοκλήρωστε τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης.

Αποκτήστε το Πιστοποιητικό σας και εξασφαλίστε μόρια

Παραλάβετε το συμπλήρωμα Europass, με 3.4 ECTS, και το Πιστοποιητικό σας ηλεκτρονικά με την ολοκλήρωση του προγράμματος και ανάλογη μοριοδότηση σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ 

Γίνετε ικανός/ή και προσοντούχος/α εκπαιδευτικός

Χρησιμοποιήστε την ειδίκευσή σας για την επαγγελματική σας ανάπτυξη στον εργασιακό σας χώρο ή με ομάδες, που θα συντονίσετε. Υποβάλλετε το Πιστοποιητικό σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ, σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και σε εξελίξεις στο επαγγελματικό περιβάλλον σας.

Σχετικά Προγράμματα

Κάντε Εγγραφή


Αξιολογήσεις / Σχόλια

5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 στα 5 αστέρια (based on 3 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%
Rated 5,0 out of 5
20 Οκτωβρίου 2023

Ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες μου, η διαδικασία κύλησε χωρίς προβλήματα

Ζ.
Rated 5,0 out of 5
24 Ιανουαρίου 2023

Πάρα πολύ καλή. Ανοίγει ορίζοντες, προσφέρει λύσεις σε δυσκολίες που συναντώνται στο εργασιακό περιβάλλον.

Β.
Rated 5,0 out of 5
24 Ιανουαρίου 2023

Πραγματικά το υλικό που μου πρόσφερε το πρόγραμμα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να διαχειρίζομαι με περισσότερη σιγουριά, αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα προβλήματα που αντιμετωπίζω στην τάξη. Σας ευχαριστώ

Ε.
Scroll to Top
*Μείωση διδάκτρων 25% και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:
 • Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€
 • Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.
 • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.
**Μείωση διδάκτρων 40% αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο