Μοριοδοτούμενα Προγράμματα Παιδαγωγικών & Ειδικής Αγωγής

Μοριοδοτούμενα προγράμματα για απόφοιτους και τελειόφοιτους καθηγητικών τμημάτων Α.Ε.Ι. είναι η αρχή μιας καριέρας στην εκπαίδευση

Τα προγράμματα των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Πανεπιστημίων της Ελλάδας, όπως του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Learn Inn E.K.Π.Α. φροντίζουν να δημιουργούν μοριοδοτούμενα προγράμματα για φοιτητές/τριες και αποφοίτους/ες τμημάτων ΑΕΙ, αλλά και αναπληρωτές/τριες και μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς, που αναζητούν επιπλέον επιμόρφωση αλλά και μοριοδότηση για τους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ) ή την επαγγελματική τους εξέλιξη. 

Όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα είναι μοριοδοτούμενα;

 Πρόκειται για σεμινάρια, επιμορφωτικά προγράμματα που: 

 • χρειάζεται να είναι πιστοποιημένα και οργανωμένα από ελληνικό Πανεπιστήμιο
 • είναι 9μηνης ή 7μηνης διάρκειας 
 • πραγματοποιούνται 100% εξ αποστάσεως, με μικτό (σύγχρονη και ασύγχρονη) ή μόνο ασύγχρονο τρόπο εκπαίδευσης  ή εν μέρει εξ αποστάσεως και εν μέρει διά ζώσης  
 • προβλέπουν περισσότερες από 300 εκπαίδευσης

Τα παραπάνω εξασφαλίζουν ανάλογη μοριοδότηση σε όλες τις προκηρύξεις διορισμού και εξέλιξης εκπαιδευτικών.

Τα μοριοδοτούμενα προγράμματα και σεμινάρια για τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής αφορούν συνήθως.

Τα παραπάνω θέματα αποτελούν και μοριοδοτούμενα προγράμματα  που πραγματοποιούνται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εξασφαλίζουν μοριοδότηση για:

 • Προσλήψεις αναπληρωτών σε Γενική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή (N. 4589/2019)
 • Διορισμούς εκπαιδευτικών (N. 4589/2019)
 • Σχολικούς Ψυχολόγους σε ΣΔΕ (ΥΠΑΙΘ Κ1/74959/20)
 • Συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού σε ΣΔΕ (Υ.Α. Κ1/74959 & Υ.Α. Κ1/74929)
 • Προσλήψεις σε ΣΔΕ Υ.Α. (Κ1/74959 & Υ.Α. Κ1/74929)
 • Πίνακες Κατάταξης Εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ
 • Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευση (Ν. 4823/2021)

Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, οι εκπαιδευόμενοι/ες λαμβάνουν το Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό με τη σφραγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το συμπλήρωμα πιστοποιητικού (Europass) που εξασφαλίζει αναγνώριση σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Πώς επιλέγω ποιο σεμινάριο να παρακολουθήσω;

Βασικό κριτήριο είναι να θέλει κάποιος/α να εντρυφήσει στο θέμα και να ασχοληθεί στην εκπαιδευτική καριέρα του/της με αυτό ή να είναι χρήσιμη γνώση στην εργασία του ως εκπαιδευτικός ή στέλεχος εκπαίδευσης. Τα μόρια φυσικά είναι σημαντικά, αλλά σημαντική είναι και η επιδιωκόμενη γνώση. 

Τα μοριοδοτούμενα  προγράμματα / σεμινάρια των K.E.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι δεδομένο ότι δεν έχουν την ίδια ποιότητα στο περιεχόμενο, τη διαδικασία και την οργάνωση. Είναι σημαντικό στην επιλογή του φορέα να είναι κάποιος/α σίγουρος/η ότι το πρόγραμμα που επιλέγει προσφέρει ουσιαστική εκπαίδευση με ειδικούς εκπαιδευτές/τριες, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς εργασίας και την πιστοποίηση και αξιοπιστία ενός Πανεπιστημίου. 

Είναι σημαντικό, τέλος, να εξασφαλίζουν και να προσφέρουν αποδεδειγμένα:

 • Επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη
 • Ποιοτική Επιμόρφωση
 • Πλούσιο Εκπαιδευτικό Υλικό
 • Ακαδημαϊκή Υποστήριξη
 • Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση
 • Μειώσεις διδάκτρων με κριτήρια
 • Ευκολίες εξόφλησης διδάκτρων

Φυσικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η μοριοδότηση εξαρτάται από τη νομοθεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τις σχετικές προκηρύξεις.

Ανοίγουν οι πίνακες ειδικής αγωγής 2025: Ειδική Αγωγή και Παράλληλη Στήριξη.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο