Μάθετε τα πάντα για τους πίνακες ειδικής αγωγής, την Ειδική Αγωγή και την Παράλληλη Στήριξη

Ειδική Αγωγή, Ενταξιακή Εκπαίδευση και Παράλληλη Στήριξη

Η Ειδική Αγωγή είναι σημαντική για την κατάκτηση της ισότητας, της συμπερίληψης και της συμμετοχής όλων των παιδιών στην εκπαίδευση. Στόχος της είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του/της μαθητή/τριας που αντιμετωπίζει διάφορες δυσκολίες, η ομαλή κοινωνικοποίησή του/της, καθώς και η ένταξη του/της στο κοινωνικό σύνολο.

Ποιος είναι ο ρόλος της Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης;

Η Ειδική Αγωγή είναι το σύνολο των υπηρεσιών της εκπαίδευσης που απευθύνεται σε μαθητές/τριες με επιβεβαιωμένες δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής, με αναπηρία ή κάποια άλλη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη κατά τη διάρκεια των σχολικών τους χρόνων.

Η Ειδική Αγωγή και η Ενταξιακή Εκπαίδευση έχει στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών και την αποτελεσματική ένταξή τους στην κοινωνία. Οι μαθητές/τριες λαμβάνουν τα απαιτούμενα εφόδια, ώστε να πετύχουν την ένταξή τους στο σχολικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον χωρίς να νιώθουν ότι είναι στο περιθώριο και στην απομόνωση.

Ποια είναι η σημασία της παράλληλης στήριξης;

Η παράλληλη στήριξη είναι μια εκπαιδευτική υπηρεσία που παρέχεται στο σχολείο, είτε με ιδιωτική είτε με δημόσια δαπάνη, ώστε να προσφέρει την ενίσχυση των παιδιών και να πετύχει την ένταξή τους στο σχολικό πλαίσιο.

Η παράλληλη στήριξη απευθύνεται σε παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη γενική εκπαίδευσή τους και στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις τους, με αναγνωρισμένες αναπηρίες, όπως είναι η διαταραχή του φάσματος αυτισμού. 

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, το υποστηρικτικό προσωπικό (λογοθεραπευτές/τριες, εργοθεραπευτές/τριες) και οι γονείς οφείλουν να συνεργαστούν για  να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες του παιδιού και να του προσφέρουν εξατομικευμένη διδασκαλία και υποστήριξη.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση» του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α.

Το πιστοποιητικό στην Ειδική Αγωγή από Πανεπιστήμιο είναι απαραίτητη για την ένταξη των υποψηφίων εκπαιδευτικών στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής και στους πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς μόνο τα πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα-σεμινάρια από Πανεπιστήμιο εξασφαλίζουν μοριοδότηση.

Το Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 9 μηνών (500 ωρών) στην Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση, που διεξάγεται 100% εξ αποστάσεως σύμφωνα με το δικό σας χρονικό προγραμματισμό, προσφέροντας πιστοποιητικό από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και μοριοδότηση με το πέρας του προγράμματος.

Το Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. εξελίσσει και βελτιώνει συνεχώς τα επιμορφωτικά προγράμματα που προσφέρει, σύμφωνα με τις συνθήκες στην αγορά εργασίας και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν. Έτσι, εμπλουτίσαμε το πρόγραμμά μας «Ειδική Αγωγή & Ενταξιακή Εκπαίδευση» με την ενότητα Παράλληλης Στήριξης με στόχο την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και την αξιοποίηση περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης.

Συχνές Ερωτήσεις

Οι πίνακες ειδικής αγωγής ανοίγουν το 2025 και δίνουν τη δυνατότητα σε νέους/ες και παλαιότερους/ες αποφοίτους Σχολών της Εκπαίδευσης να υποβάλουν την αίτησή τους.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στην «Ειδική Αγωγή & Ενταξιακή Εκπαίδευση» προσφέρει ολοκληρωμένη επιμόρφωση στον/στην εκπαιδευόμενο/η με πιστοποιητικό από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, με αναγνώριση των ECTS και συμπλήρωμα Europass σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε..

Το σεμινάριο/επιμορφωτικό πρόγραμμα με πιστοποιητικό από ΑΕΙ ή από άλλο δημόσιο τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με διάρκεια τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών και που πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών προσφέρει μοριοδότηση στους/στις εκπαιδευόμενους/ες για τους πίνακες ειδικής αγωγής & γενικής εκπαίδευσης, για τους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ κ.α.

Δίνει την ευκαιρία στους/στις εκπαιδευόμενους/ες να λάβουν επιμόρφωση για μια εκπαιδευτική υπηρεσία που παρέχεται ιδιωτικά ή από το δημόσιο και δίνει επαγγελματική προοπτική ειδικά σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς.

Έχει σαν στόχο την ένταξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μαθησιακή διαδικασία και την κοινωνικοποίησή τους και λειτουργεί αυτόνομα στην εκπαιδευτική διαδικασία ή στα πλαίσια της ειδικής αγωγής.

Ναι, το Learn Inn Ε.Κ.Π.Α διοργανώνει ηλεκτρονικές διαλέξεις-συζητήσεις (webinars) για την παράλληλη στήριξη με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, του υποστηρικτικού προσωπικού, των γονέων, καθώς και όσων ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το πρόγραμμα. Το επόμενο webinar με θέμα « Ειδική Αγωγή: Η αξία της Παράλληλης Στήριξης και οι προοπτικές απασχόλησης που δημιουργεί» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27/05/2024 και ώρα 18.00-19.30.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Το πρόγραμμα του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. στην «Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση» έχει διάρκεια 9 μηνών, συνολικά 500 ωρών.

Όχι, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση» του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. πραγματοποιείται 100% εξ αποστάσεως μέσω ειδικής πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα έχει επαναλαμβανόμενες  ενάρξεις για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ και να κάνετε άμεσα την εγγραφή σας εδώ.

Αναλυτικά το επιμορφωτικό πρόγραμμα εξασφαλίζει την εισαγωγή στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα Γ’ Ειδικής Αγωγής (Ν. 4589/2019 (Κεφ. Ε) και Ν. 4823/2021)

  • Με τη μέγιστη μοριοδότηση των δύο (2) μορίων για την κατάταξη τους πίνακες κατάταξης διορισμού και αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (N. 4589/2019)
  • Με ένα (1) μόριο στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, διευθυντών και υποδιευθυντών (Νόμος 4823/2021), με μέγιστο αριθμό μορίων 2
  • Με ένα (1) μόριο  στην επιλογή Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη διδασκαλία σχετικών διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών διενεργείται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο, με απευθείας μεταφόρτωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΟΠΣΥΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ. κατόπιν έκδοσης των προσκλήσεων.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο