Εκπαιδευτική Ηγεσία, Καινοτομία και Τεχνητή Νοημοσύνη

Έναρξη: 23/10

Διάρκεια: 7 μήνες | 400 ώρες

Εγγραφές: Ανοιχτές

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα για την εκπαιδευτική ηγεσία, καινοτομία και τεχνητή νοημοσύνη, με πιστοποιητικό από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α..

Αν εργάζεστε ήδη σε ανώτερες και ανώτατες Διοικητικές θέσεις στην εκπαίδευση όπως Διευθυντές/Διευθύντριες και Υποδιευθυντές/Υποδιευθύντριες σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών δομών, Διευθυντές/Διευθύντριες τμημάτων κ.α., το πρόγραμμα αυτό είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων σας. Θα γνωρίσετε τεχνικές και πρακτικές που ενδυναμώνουν την κουλτούρα καινοτομίας στον οργανισμό σας αλλά και πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της διδασκαλίας, της αξιολόγησης και της διαχείρισης στην εκπαίδευση. Έτσι θα είστε σε θέση να προάγετε τη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία, να διαχειριστείτε έργα (project) αποτελεσματικά και να διοικήσετε την ομάδα των υφισταμένων σας με το βέλτιστο τρόπο.

Αντίστοιχα, αν είστε εκπαιδευτικός και στοχεύετε μελλοντικά να εξελιχθείτε επαγγελματικά και να αναλάβετε μια Διοικητική θέση σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία ή σε άλλα πλαίσια τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, το πρόγραμμα σας  προσφέρει εξαιρετικά εφόδια για να επιτύχετε το στόχο σας. Με σημαντικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες θα είστε άρτια προετοιμασμένος/η για να αναλάβετε μια θέση ευθύνης, να λαμβάνετε αποφάσεις, να διαχειρίζεστε την αλλαγή, να διοικείτε ομάδες και έργα, να αξιοποιείτε την Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Παράλληλα, αυτό το μοναδικό και πρωτοποριακό πρόγραμμα, σας δίνει τη δυνατότητα να διερευνήσετε πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τις ηγετικές ικανότητες και τις ικανότητες καινοτομίας μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη μιας πιο δυναμικής, αποτελεσματικής και προσαρμοστικής εκπαιδευτικής πρακτικής της ηγεσίας.

Απευθύνεται σε όσους/ες επιθυμούν να αποκτήσουν δεξιότητες ηγεσίας, καινοτομίας στην εκπαίδευση και παράλληλα να εκπαιδευτούν οι ίδιοι/ες ή να ανανεώσουν τις γνώσεις τους.

Συστήνεται  σε:

 • Απόφοιτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.
 • Εκπαιδευτικοί και Διευθυντές Σχολείων: Δάσκαλοι, διευθυντές, υποδιευθυντές και άλλοι εκπαιδευτικοί που φιλοδοξούν να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 • Στελέχη εκπαίδευσης που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους.
 • Εκπαιδευτικοί Επιχειρηματίες: Άτομα που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν καινοτόμα εκπαιδευτικά εγχειρήματα και να συμβάλουν στη βελτίωση της εκπαίδευσης μέσω της επιχειρηματικότητας.

Μοριοδοτείται με τη μέγιστη μοριοδότηση των δύο (2) μορίων για την κατάταξη τους πίνακες κατάταξης διορισμού και αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (N. 4589/2019) και ειδικής αγωγής (Ν. 4589/2019 (Κεφ. Ε) και Ν. 4823/2021)

Με ένα (1) μόριο στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, διευθυντών και υποδιευθυντών (Νόμος 4823/2021), με μέγιστο αριθμό μορίων 2

Με ενάμιση (1,5) μόρια στην επιλογή Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη διδασκαλία σχετικών διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Σε σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, στις οποίες η μοριοδότηση ορίζεται ανάλογα με τη θέση εργασίας και συνήθως υπολογίζεται η μοριοδότηση ανά μήνα.

Συνδυάζεται με την εργασία, την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 30 ΩΡΕΣ 

Εισαγωγή στην εκπαιδευτική ηγεσία, διοίκηση και καινοτομία

Θέματα της ενότητας:

 1. Εισαγωγή στην Ηγεσία και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
 2. Οργανωτική Δομή και Διακυβέρνηση στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 3. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Λήψη Αποφάσεων στην Εκπαίδευση
 4. Ηγετική Αλλαγή και Μετασχηματισμός στο Εκπαιδευτικό περιβάλλον
 5. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ηγέτη
 6. Προκλήσεις και ευκαιρίες στον χώρο της εκπαίδευσης
 7. Καινοτόμος ηγεσία στην εκπαίδευση.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναλύεις τις βασικές αρχές και θεωρίες της ηγεσίας και διοίκησης στην εκπαίδευση,
 • εξετάζεις την οργανωτική δομή και τη διακυβέρνηση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
 • αναλύεις τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων στην εκπαίδευση,
 • αναλύεις την ηγετική αλλαγή και τον μετασχηματισμό στο εκπαιδευτικό περιβάλλον,
 • προσδιορίζεις τον ρόλο των εκπαιδευτικών ηγετών ως καταλυτών για θετική αλλαγή και καινοτομία,
 • διερευνάς τις προκλήσεις και ευκαιρίες στον τομέα της εκπαίδευσης,
 • εξετάζεις τα θεμέλια καινοτόμου ηγεσίας στην εκπαίδευση,
 • εφαρμόζεις διοικητικές στρατηγικές για την αποτελεσματική διαχείριση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
 • αναπτύσσεις καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση εκπαιδευτικών προκλήσεων,
 • διαχειρίζεσαι την ηγετική αλλαγή και προσαρμογή σε νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα,
 • αξιολογείς και βελτιώνεις προσαρμοστικές ηγετικές δεξιότητες,
 • αναπτύσσεις δεξιότητες ηγεσίας για την προώθηση καινοτομίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 35 ΩΡΕΣ 

Εκπαιδευτικά μοντέλα ηγεσίας

Θέματα της ενότητας:

 1. Θεωρίες και μοντέλα ηγεσίας στον χώρο της Εκπαίδευσης.
 2. Μοντέλα ηγεσίας που ενισχύουν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα.
 3. Προσωπική Φιλοσοφία Ηγεσίας και Καινοτομία

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • εξηγείς θεωρίες και μοντέλα ηγεσίας στον τομέα της εκπαίδευσης,
 • αναγνωρίζεις μοντέλα ηγεσίας που ενισχύουν την καινοτομία και δημιουργικότητα,
 • διακρίνεις την προσωπική φιλοσοφία ηγεσίας και τη σύνδεσή της με την καινοτομία,
 • υλοποιείς ηγετικές πρακτικές για την προώθηση αποτελεσματικών αλλαγών στα σχολεία,
 • αναπτύσσεις προσεγγίσεις που ευθυγραμμίζονται με την προσωπική φιλοσοφία ηγεσίας,
 • ενισχύεις τη νοοτροπία ανάπτυξης και την κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 55 ΩΡΕΣ 

Τεχνητή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση

Θέματα της ενότητας:

 1. Βασικές Αρχές Τεχνητής Νοημοσύνης
 2. Εφαρμογές ΤΝ στην Εκπαίδευση
 3. Ηθικές και Κοινωνικές Προκλήσεις
 4. Τεχνητή Νοημοσύνη για Εξατομικευμένη Μάθηση
 5. Αυτοματοποίηση και Εκπαίδευση

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • προσδιορίζεις τις βασικές αρχές και εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση,
 • αναλύεις τις ηθικές και κοινωνικές προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης,
 • εξετάζεις τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης για εξατομικευμένη μάθηση και αυτοματοποίηση,
 • χρησιμοποιείς εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για τη βελτίωση της διδασκαλίας, της αξιολόγησης και της διαχείρισης στην εκπαίδευση,
 • εξετάζεις και διαχειρίζεσαι τις ηθικές διαστάσεις της χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης,
 • αναλύεις τις επιδράσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση,
 • διαχειρίζεσαι τις ηθικές και κοινωνικές πτυχές της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 35 ΩΡΕΣ 

Οικοδομώντας μια κουλτούρα καινοτομίας στην εκπαίδευση

Θέματα της ενότητας:

 1. Καινοτομία και Κουλτούρα στο Χώρο της Εκπαίδευσης.
 2. Στρατηγικές για την Προώθηση της Ανάληψης Κινδύνων, του Πειραματισμού και της Συνεχούς Βελτίωσης.
 3. Κουλτούρα Συνεργασίας, Δημιουργικότητας και Αλλαγής

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναλύεις τα στοιχεία μιας κουλτούρας καινοτομίας και τον αντίκτυπό τους στο μαθησιακό περιβάλλον,
 • εξηγείς τις στρατηγικές για την προώθηση της ανάληψης κινδύνων, του πειραματισμού και της συνεχούς βελτίωσης,
 • μεθοδεύεις μια κουλτούρα που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, την ανάληψη κινδύνων και τη συνεχή βελτίωση μεταξύ του προσωπικού και των μαθητών,
 • καλλιεργείς περιβάλλον συνεργασίας, δημιουργικότητας και ανοίγματος σε νέες ιδέες,
 • προάγεις την ηγεσία για την προώθηση και τη διατήρηση μιας κουλτούρας καινοτομίας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 40 ΩΡΕΣ 

Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών και σχολική βελτίωση

Θέματα της ενότητας:

 1. Σημασία της Επαγγελματικής Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση
 2. Σχεδιασμός και Εφαρμογή Αποτελεσματικών Προγραμμάτων Επαγγελματικής Ανάπτυξης
 3. Υποστήριξη και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών
 4. Σχολική Βελτίωση και Λήψη Αποφάσεων
 5. Προάγοντας τη Κουλτούρα Συνεχούς Βελτίωσης και Μάθησης

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις και προσδιορίζεις στρατηγικές συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης,
 • προσδιορίζεις τη σημασία της επαγγελματικής ανάπτυξης στην εκπαίδευση,
 • σχεδιάζεις και εφαρμόζεις αποτελεσματικά προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης,
 • χρησιμοποιείς δεδομένα για σχολική βελτίωση και λήψη αποφάσεων,
 • επιδιώκεις την προώθηση μιας κουλτούρας διαρκούς μάθησης και βελτίωσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 30 ΩΡΕΣ 

Διοίκηση και Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση

Θέματα της ενότητας:

 1. Διαχείριση και Αξιολόγηση Απόδοσης σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 2. Αποτελεσματική Αξιολόγηση και Ενθάρρυνση Εργαζομένων
 3. Αναλυτική Προσέγγιση στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών
 4. Σύνδεση Αξιολόγησης με Στρατηγικές Βελτίωσης

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

  • αναγνωρίζεις πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και μεθοδολογίες αξιολόγησης,
  • συσχετίζεις την αξιολόγηση με στρατηγικές βελτίωσης,
  • εφαρμόζεις τεχνικές για την αποτελεσματική πρόσληψη, υποστήριξη και διατήρηση προσωπικού,
  • αναπτύσσεις αναλυτική προσέγγιση στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών,
  • επιδιώκεις ηθικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και αξιολόγησης,
  • προωθείς θετικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 35 ΩΡΕΣ 

Ηθική Ηγεσία στην Εκπαίδευση

Θέματα της ενότητας:

 1. Ηθικής Ηγεσία στην Εκπαίδευση
 2. Ηθικά Μοντέλα Λήψης Αποφάσεων για Εκπαιδευτικούς Ηγέτες
 3. Ισότητα και Εκπαιδευτική Καινοτομία
 4. Καινοτομία και Ηθικές Ευθύνες των Εκπαιδευτικών Ηγετών

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • γνωρίζεις τόσο προσεγγίσεις ηθικής ηγεσίας όσο και προκλήσεις στην εκπαιδευτική ηγεσία,
 • αναλύεις ηθικά μοντέλα λήψης αποφάσεων για εκπαιδευτικούς ηγέτες,
 • μεθοδεύεις τη λήψη ηθικών αποφάσεων σε διάφορες ηγετικές καταστάσεις,
 • διασφαλίζεις την ισότητα και την ένταξη στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες,
 • επιδιώκεις μια κουλτούρα ηθικής ηγεσίας και ακεραιότητας στον οργανισμό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 50 ΩΡΕΣ 

Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Καινοτομία

Θέματα της ενότητας:

 1. Εκπαιδευτική τεχνολογία και Διδασκαλία
 2. Τεχνολογία και πρόγραμμα σπουδών για την υποστήριξη καινοτόμων παιδαγωγικών
 3. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Προκλήσεις

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες και εφαρμογές τους,
 • αναλύεις τις δυνατότητες της εκπαιδευτικής τεχνολογίας για την υποστήριξη καινοτόμων παιδαγωγικών.
 • εφαρμόζεις τεχνολογίες στις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης.
 • διαχειρίζεσαι τον ψηφιακό μετασχηματισμό και αντιμετωπίζει τις σχετικές προκλήσεις,
 • αξιοποιείς την τεχνολογία για την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 45 ΩΡΕΣ 

Διαχείριση Έργων στην Εκπαίδευση

Θέματα της ενότητας:

 1. Εισαγωγή στις Αρχές και Μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργων
 2. Σχεδιασμός Έργων και Ορισμός Πεδίου σε Εκπαιδευτικά Έργα
 3. Εκτέλεση Έργου, Παρακολούθηση και Έλεγχος
 4. Στρατηγικές Διαχείρισης Κινδύνων και Περιορισμού σε Εκπαιδευτικά Έργα
 5. Αξιολόγηση Έργου και Διδάγματα
 6. Συνεργατική Διαχείριση Έργων σε Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
 7. Εργαλεία Διαχείρισης Έργων και Λογισμικό για Εκπαιδευτικά Έργα

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις αρχές και μεθόδους διαχείρισης έργου,
 • αναλύεις τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων και μετριασμού,
 • εφαρμόζεις τεχνικές διαχείρισης έργου σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες,
 • αναπτύσσεις δεξιότητες σχεδιασμού και εκτέλεσης έργων,
 • αξιολογείς έργα και αναλύει διδάγματα,
 • συνεργάζεσαι αποτελεσματικά για τη διαχείριση έργων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 45 ΩΡΕΣ 

Διαχείριση αλλαγής και ανθεκτικότητα

Θέματα της ενότητας:

 1. Αλλαγή και Εφαρμογή
 2. Ανθεκτικότητα και πλοήγηση σε Καινοτόμα Περιβάλλοντα.
 3. Στρατηγικές Διαχείρισης Αλλαγής και Διατήρησης της καινοτομίας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις τα στάδια της αλλαγής και τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχή εφαρμογή της αλλαγής στο εκπαιδευτικό περιβάλλον,
 • αναλύεις την ψυχολογία της αλλαγής και την εφαρμογή της υποστήριξης των ατόμων μέσω μεταβάσεων,
 • αναφέρεις τις αρχές της ανθεκτικότητας και τους τρόπους πλοήγησης σε καινοτόμα περιβάλλοντα,
 • σχεδιάζεις στρατηγικές για τη διαχείριση της αντίστασης στην αλλαγή και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στα άτομα και τη σχολική κοινότητα,
 • αναπτύσσεις στρατηγικές για την αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής και τη διατήρηση της καινοτομίας με την πάροδο του χρόνου,
 • καθοδηγείς την πλοήγηση σε προκλήσεις και την υποστήριξη των ατόμων κατα τη διάρκεια αλλαγών,
 • ενθαρρύνεις τη χρήση της συναισθηματικής νοημοσύνης και των δεξιοτήτων επικοινωνίας για την αποτελεσματική ηγεσία στις διαδικασίες αλλαγής,
 • προάγεις δεξιότητες ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας στον εαυτό του και στους άλλους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε καινοτόμα περιβάλλοντα,
 • ενθαρρύνεις τη διαρκή διατήρηση της καινοτομίας και την αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Εκπαιδευτές

Σιηνά Χριστίνα

“Δρ. Χριστίνα Σιηνά, Επίκουρη Καθηγήτρια στη Σχολή Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Ντάραμ, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλών σε ηγέτες της ΕΕ και της Κεντρικής

Διαβάστε Περισσότερα »

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€642
€529
€80/μήνα
€453
€67/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€642
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€528,50
€79,70/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€453
€67/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
Αρχικά Δίδακτρα
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 7 δόσεις
490€
441€
70€ / μήνα
-25%*
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 7 δόσεις
368€
331€
53€ / μήνα
-40%**
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 7 δόσεις
294€
265€
42€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
*Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...
**Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Αρχικά Δίδακτρα
490€
Πληρωμή Εφάπαξ (-10%)
441€
Πληρωμή σε 7 δόσεις
70€ / μήνα
Δίδακτρα με -25%
368€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
331€
Πληρωμή σε 7 δόσεις
53€ / μήνα
Δίδακτρα με -40%
294€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
265€
Πληρωμή σε 7 δόσεις
42€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
1) Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...

2) Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Πιστοποιητικό

Πληροφορίες
Αρχικά Δίδακτρα:
490€
Εφάπαξ (-10%):
441€
Σε δόσεις:
70€ / μήνα
-25%*
368€
Εφάπαξ (-10%):
331€
Σε δόσεις:
53€ / μήνα
-40%**
294€
Εφάπαξ (-10%):
265€
Σε δόσεις:
42€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
15%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€642
30%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€529
€80/μήνα
40%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€453
€67/μήνα
0,0
0,0 στα 5 αστέρια (based on 0 reviews)
5 star0%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Κάνετε εγγραφή

Αποφασίστε αν το πρόγραμμα αυτό συνδέεται με τα προσωπικά και επαγγελματικά σχέδια σας, κάνετε εγγραφή με την καταβολή ολόκληρου του ποσού ή της 1ης δόσης και αποκτήστε πρόσβαση στη πλατφόρμα επιμόρφωσης eclass, με την υποστήριξη του υπεύθυνου εγγραφών.

Συνεχίστε την επιμόρφωση

Καταβάλετε τα δίδακτρα εφάπαξ ή με μηνιαίες δόσεις. Μελετάτε στον δικό σας ρυθμό και χρόνο τα εκπαιδευτικά υλικά, συμπληρώνετε τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης.

Αποκτήστε το Πιστοποιητικό σας και εξασφαλίστε μόρια

Παραλάβετε το συμπλήρωμα Europass, με 16 ECTS, και το Πιστοποιητικό σας, ηλεκτρονικά με την ολοκλήρωση του προγράμματός σας και αποκτήστε ένα (1) μόριο ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της επιλογής/αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, δέκα (10) μόρια ως εκπαιδευτικοί TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), μόρια σε εξελίξεις και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξη.

Γίνετε επιμορφωμένος/η εκπαιδευτικός/τρια στην ηγεσία, καινοτομία και τεχνητή νοημοσύνη

Χρησιμοποιήστε την ειδίκευσή σας για την επαγγελματική σας ανάπτυξη στον εργασιακό σας χώρο ή σε ομάδες με τις οποίες επιθυμείτε να εργαστείτε. Υποβάλλετε το Πιστοποιητικό εξασφαλίζοντας ανάλογη μοριοδότηση σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ, σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σχετικά Προγράμματα

Κάντε Εγγραφή


Αξιολογήσεις / Σχόλια

0,0
0,0 στα 5 αστέρια (based on 0 reviews)
5 star0%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Scroll to Top
*Μείωση διδάκτρων 25% και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:
 • Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€
 • Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.
 • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.
**Μείωση διδάκτρων 40% αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο