Σιηνά Χριστίνα

“Δρ. Χριστίνα Σιηνά, Επίκουρη Καθηγήτρια στη Σχολή Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Ντάραμ, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλών σε ηγέτες της ΕΕ και της Κεντρικής Ασίας σχετικά με την ψηφιακή μάθηση και την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Η εξειδίκευσή της καλύπτει τους τομείς της εκπαιδευτικής τεχνολογίας (EdTech), της καινοτομίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Οι ερευνητικές της συνεισφορές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ψηφιακών πλαισίων και μηχανισμών επιτυχημένων παρεμβάσεων στην EdTech, στοιχεία κρίσιμα για την κατανόηση των βασικών συνιστωσών της εκπαιδευτικής καινοτομίας.

Η Δρ. Σιηνά έχει επιμεληθεί και συγγράψει εκπαιδευτικές οδηγίες, άρθρα και εκθέσεις, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της για τη βελτίωση της εκπαίδευσης. Η εκτεταμένη της εμπειρογνωμοσύνη την καθιστά πολύτιμο συνεργάτη στην εκπαίδευση και την καινοτομία, με ειδίκευση στη διερεύνηση των βασικών στοιχείων που οδηγούν στη βελτίωση των μαθησιακών επιτευγμάτων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων.

Με την εμπειρία και τις γνώσεις της, η Δρ. Σιηνά προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στους τομείς της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της τεχνολογίας, ενισχύοντας την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και προωθώντας την αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.”

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο