Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Θεωρητικές και Πρακτικές Διαστάσεις

Έναρξη: 17/04

Διάρκεια: 9 Μήνες

Εγγραφές: Ανοιχτές

logo moriodotoumeno
Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Εξ αποστάσεως πρόγραμμα στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων που συνδυάζει τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τη μέγιστη μοριοδότηση στους διορισμούς και εξελίξεις εκπαιδευτικών και άλλων προκηρύξεων ΑΣΕΠ.  

Η εκπαίδευση ενηλίκων σήμερα προσφέρει επαγγελματικές προοπτικές σε κάθε επαγγελματία, εκπαιδευτικό, νέο/α, ενώ ήδη αποτελεί προαπαιτούμενο σε πολλά περιβάλλοντα, όπως ΙΕΚ, ΣΔΕ, Κέντρα Επιμόρφωσης κ.ά.

Συνδυάζοντας την εκπαίδευση-επιμόρφωση στις αρχές και θεωρία  της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και τον σχεδιασμό-υλοποίηση μικροδιδασκαλίας με την εμβάθυνση στις τεχνικές  και τη δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος, θα προετοιμαστείτε αποτελεσματικά  για τις εξετάσεις πιστοποίσης του ΕΟΠΠΕΠ και επιπλέον θα εμβαθύνετε σε πρακτικές για διάφορες ομάδες στόχου και ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα (και ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΔΙΒΙΜ κ.ά.).

Με προσωποποιημένη ανατροφοδότηση από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο θα σχεδιάσετε και θα υλοποίησετε μικροδιδασκαλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα και σχέδια διδασκαλίας  εστιάζοντας ειδικά στο δικό σας  γνωστικό αντικείμενο και ομάδα στόχου.

Mε απόλυτο σεβασμό στις προσωπικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις σας θα σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε ορθά τον διαθέσιμο χρόνο σας, καθιστώντας τη μελέτη μία ευχάριστη διαδικασία.

Έτσι, η επιτυχία στις εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ  (οι απόφοιτοί/ές μας είχαν 100% επιτυχία το 2021) και η περαιτέρω ειδίκευση/εξέλιξη είναι εξασφαλισμένες.

Απευθύνεται σε όλους και όλες που επιθυμούν να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για απόκτηση επάρκειας στη μη τυπική εκπαίδευση, να λάβουν βεβαίωση που θα τους δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σε προκηρύξεις εκπαιδευτικών δομών (ΣΔΕ, ΙΕΚ κ.ά.), να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ, ως Εκπαιδευτές/τριες Ενηλίκων.

Συστήνεται  σε:

-Επαγγελματίες και Στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων.

 – Αποφοίτους/ες ΑΕΙ και ΑΤΕΙ καθώς και των αντίστοιχων πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής.

– Αποφοίτους/ες μεταπτυχιακών προγραμμάτων, διδάκτορες, μεταδιδάκτορες.

– Διευθυντές/τριες, Υποδιευθυντές/τριες και Στελέχη φορέων και δομών Εκπαίδευσης.

– Σύμβουλους Σταδιοδρομίας και Σύμβουλους Ψυχολογίας σε ΣΔΕ.

– Εκπαιδευτές/τριες Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου.

– Συντονιστές και Διευκολυντές εκπαιδευτικών ομάδων.

– Εξασφαλίζει τη συμμετοχή στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας) (Ν. 4386/16 Άρθρο 67)-

Με τη μέγιστη μοριοδότηση, δύο (2) μόρια για την κατάταξη τους πίνακες κατάταξης διορισμού και αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (N. 4589/2019)

Με ένα (1) μόριο στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, διευθυντών και υποδιευθυντών (Νόμος 4823/2021), με μέγιστο αριθμό μορίων 2

Με τη μέγιστη μοριοδότηση ένα (1) μόριο για την επιλογή των Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και την των Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (0,25 ανά 100 ώρες- ΦΕΚ 2491Β/2020)
Με τη μέγιστη μοριοδότηση, δύο (2) μόρια για την επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (0,25 μόρια ανά 100 ώρες-ΦΕΚ 2491Β/2020)

Με τη μέγιστη μοριοδότηση, δύο (2) μόρια για την επιλογή των μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (0,25 μόρια ανά 100 ώρες-ΦΕΚ 2491Β/2020)

Με δύο (2) μόρια στην επιλογή Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη διδασκαλία σχετικών διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Συνδυάζεται με την εργασία και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

25 ώρες

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις, είδη, μορφές και τύποι

Θέματα της ενότητας:

 1. Εισαγωγή στο πρόγραμμα
 2. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • εντοπίζεις τις διαφορές μεταξύ συγγενικών όρων και εννοιών, όπως διά βίου μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων κ.ά.
 • συγκρίνεις τα όρια συγγενικών πεδίων που αφορούν στην εκπαίδευση.
 • επιλέγεις την κατάλληλη ορολογία σε κάθε δεδομένη περίσταση.

Περιλαμβάνει: ένα video διάρκειας 8 λεπτών & παρουσίαση (11 διαφάνειες)  

50 ώρες

Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και βασικές αρχές Μάθησης των Ενηλίκων

Θέματα της ενότητας:

 1. Εισαγωγή στο πρόγραμμα
 2. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • εντοπίζεις τις διαφορές μεταξύ συγγενικών όρων και εννοιών, όπως διά βίου μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων κ.ά.
 • συγκρίνεις τα όρια συγγενικών πεδίων που αφορούν στην εκπαίδευση.
 • επιλέγεις την κατάλληλη ορολογία σε κάθε δεδομένη περίσταση.

Περιλαμβάνει: ένα video διάρκειας 8 λεπτών & παρουσίαση (11 διαφάνειες)  

1η Σύγχρονη Συνάντηση

Διάρκεια: 1.5-2 ώρες (σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδευτής: Μάνος Παυλάκης

50 ώρες

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα και διεθνώς

Θέματα της ενότητας:

 1. Ιστορική αναδρομή
 2. Θεσμοί και φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διακρίνεις τα βασικά χαρακτηριστικά και τις προτεραιότητες στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων διεθνώς
 • περιγράφεις την εξέλιξη του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα.
 • εντοπίζεις σημαντικά ορόσημα στην εξέλιξη του πεδίου στην Ελλάδα.

Περιλαμβάνει: ένα video διάρκειας 6 λεπτών, παρουσίαση (10 διαφάνειες) & υποστηρικτικό

25 ώρες

Θεωρίες Μάθησης Ενηλίκων

Θέματα της ενότητας:

       1. Προσεγγίσεις με βάση την εμπειρία
       2. Προσεγγίσεις με έμφαση στον κριτικό στοχασμό
 

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • περιγράφεις τα χαρακτηριστικά των σημαντικότερων θεωρητικών προσεγγίσεων στη μάθηση των ενηλίκων.
 • εντοπίζεις κοινά σημεία και διαφορές μεταξύ των θεωρητικών προσεγγίσεων αυτών.
 • συσχετίζεις τις θεωρητικές προσεγγίσεις με τη δική του/της εκπαιδευτική πρακτική.

Περιλαμβάνει: ένα video διάρκειας 6 λεπτών, παρουσίαση (10 διαφάνειες) & υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό (72 σελίδες)

25 ώρες

Ο ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων

Θέματα της ενότητας:

 1. Ο εκπαιδευτής ως εμψυχωτής
 2. Ο εκπαιδευτής ως διευκολυντής

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • περιγράφεις διαφορετικές οπτικές του ρόλου του Εκπαιδευτή σύμφωνα με τις θεωρίες για τη μάθηση των ενηλίκων.
 • συγκρίνεις τις διαφορετικές οπτικές και να εντοπίζεις τα σημαντικά χαρακτηριστικά κάθε ρόλου.
 • συσχετίζεις τους ρόλους αυτούς με το ρόλο που φαίνεται ότι είναι πιο κοντά στη δική σου εκπαιδευτική πρακτική.

Περιλαμβάνει: 18 σελίδες θεωρητικό υλικό, ένα video διάρκειας 6 λεπτών & παρουσίαση (8 διαφάνειες)  

25 ώρες

Δυναμική Εκπαιδευτικής Ομάδας

Θέματα της ενότητας:

 1. Στάδια ομάδας
 2. Διεργασία στην ομάδα

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις διαφορετικούς ρόλους εντός της εκπαιδευτικής ομάδας.
 • αντιλαμβάνεσαι την επίδραση της δυναμικής της εκπαιδευτικής ομάδας.
 • υιοθετείς μια θετική στάση απέναντι στην διαφορετικότητα που αναδεικνύεται στις εκπαιδευτικές ομάδες και αναγνωρίζεις την αξία της.

Περιλαμβάνει: 18 σελίδες θεωρητικό υλικό, ένα video διάρκειας 7 λεπτών,  παρουσίαση (11 διαφάνειες)  & υποστηρικτικό υλικό

25 ώρες

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Θέματα της ενότητας:

 1. Ορισμοί και αποσαφηνίσεις
 2. Η μάθηση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • περιγράφεις διαφορετικές ομάδες από ευπαθείς κοινωνικά πληθυσμούς
 • εκθέτεις τις διαφορετικές αφετηρίες, ανάγκες και προσδοκίες αυτών των ομάδων.
 • υποστηρίζεις έμπρακτα την άρση των όποιων εκπαιδευτικών εμποδίων και περιορισμών υπάρχουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Περιλαμβάνει: ένα video διάρκειας 7 λεπτών,  παρουσίαση (11 διαφάνειες)  & υποστηρικτικό υλικό

25 ώρες

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία και Εκπαιδευτικές Τεχνικές

Θέματα της ενότητας:

 1. Εκπαιδευτική Μεθοδολογία
 2. Εκπαιδευτικές τεχνικές

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • εξηγείς τη διαφορά μεταξύ μεθόδου και τεχνικής.
 • επισημαίνεις τις διαφορές στην προσέγγιση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων έναντι του παραδοσιακού δασκαλοκεντρικού μοντέλου διδασκαλίας.
 • περιγράφεις τις προδιαγραφές διαφορετικών εκπαιδευτικών τεχνικών.
 • διακρίνεις τις διαφορές μεταξύ των τεχνικών αυτών.
 • αξιοποιείς την κατάλληλη κάθε φορά εκπαιδευτική τεχνική.

Περιλαμβάνει: δύο video διάρκειας 24 λεπτών,  2 παρουσιάσεις (20  διαφάνειες)  & υποστηρικτικό υλικό

25 ώρες

Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Θέματα της ενότητας:

 1. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 2. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • περιγράφεις τα βασικά στάδια για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • επιλέγεις τις εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιήσει ανάλογα με τη στοχοθεσία, το περιεχόμενο και την ομάδα στόχο του μαθήματος.
 • περιγράφεις τα κριτήρια και τους άξονες αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • σχεδιάζεις πλαίσια αξιολόγησης (του εκπαιδευτικού έργου) και αυτό αξιολόγησης.
 • υιοθετείς μια κουλτούρα υπευθυνότητας για το σωστό σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Περιλαμβάνει: ένα video διάρκειας 12 λεπτών,  3 παρουιάσεις (29 διαφάνειες)  & υποστηρικτικό υλικό

2η Σύγχρονη Συνάντηση

Διάρκεια: 1.5-2 ώρες (σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδευτής: Μάνος Παυλάκης

50 ώρες

Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Μικροδιδασκαλίας

Θέματα της ενότητας:

 1. Διαμόρφωση Μικροδιδασκαλίας
 2. Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • περιγράφεις τις αρχές σχεδιασμού μικροδιδασκαλίας
 • εντοπίζεις τα βήματα στο σχεδιασμό μικροδιδασκαλίας και να τα συνδέεις με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
 • αξιοποιείς στην πράξη, επιδεικνύοντας αυτοπεποίθηση, τις αρχές του σχεδιασμού μικροδιδασκαλίας

Περιλαμβάνει: 2 video διάρκειας 32 λεπτών,  παρουσίαση (15 διαφάνειες)  & υποστηρικτικό υλικ

3η Σύγχρονη Συνάντηση

Διάρκεια: 1.5-2 ώρες (σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδευτής: Μάνος Παυλάκης

25 ώρες

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: θεσμός και λειτουργία

Θέματα της ενότητας:

 1. Θεσμικό πλαίσιο
 2. Λειτουργία ΣΔΕ

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διακρίνεις τα βασικά χαρακτηριστικά των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
 • συγκρίνεις τις ιδιαιτερότητες των ΣΔΕ με άλλες δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 • υιοθετείς στάση σεβασμού και να αναπτύσσεις ενσυναίσθηση απέναντι στους εκπαιδευόμενους των ΣΔΕ.

Περιλαμβάνει: video διάρκειας 4 λεπτών,  παρουσίαση (10 διαφάνειες)  & υποστηρικτικό υλικό

25 ώρες

Επαγγελματική Κατάρτιση: ΙΕΚ – θεσμός και λειτουργία

Θέματα της ενότητας:

 1. Θεσμικό πλαίσιο
 2. Λειτουργία ΙΕΚ

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 •  διακρίνεις τα βασικά χαρακτηριστικά της Επαγγελματικής Κατάρτισης και των ΙΕΚ.
 • συγκρίνεις τις ιδιαιτερότητες των ΙΕΚ με άλλες δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 • επιδεικνύεις ενσυναίσθηση και να αναγνωρίζεις τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων των ΙΕΚ.

Περιλαμβάνει: 86 σελίδες θεωρητικό υλικό & υποστηρικτικό υλικό

25 ώρες

H Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Θέματα της ενότητας:

 1. Συμβουλευτική ως επιστήμη
 2. Μοντέλα και πρακτικές

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ορίζεις με σαφήνεια την έννοια ‘Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση Ενηλίκων’.
 • διακρίνεις τα χαρακτηριστικά της Συμβουλευτικής και τις διαφορές της από την Εκπαίδευση.
 • επισημαίνεις τους περιορισμούς και τις προοπτικές της Συμβουλευτικής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Περιλαμβάνει: 32 σελίδες θεωρητικό υλικό & υποστηρικτικό υλικό

25 ώρες

Μάθηση βασισμένη στην εργασία

Θέματα της ενότητας:

 1. Μοντέλα μάθησης στον χώρο εργασίας
 2. Πρακτικές εφαρμογές

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ορίζεις με σαφήνεια την έννοια ‘Μάθηση στην Εργασία’.
 • αναγνωρίζεις τα χαρακτηριστικά διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων για το θέμα.
 • επισημαίνεις τους περιορισμούς και τις προοπτικές της Μάθησης βασισμένης στην εργασία.

Περιλαμβάνει: 44 σελίδες θεωρητικό υλικό & υποστηρικτικό υλικό

150 ώρες

Θεωρίες Μάθησης

Θέματα της ενότητας:

 1. Θεωρίες Μάθησης: Freire
 2. Θεωρίες Μάθησης: Knowles
 3. Θεωρίες Μάθησης: Kolb
 4. Θεωρίες Μάθησης: Argyris
 5. Θεωρίες Μάθησης: Jarvis
 6. Θεωρίες Μάθησης: Illeris
 7. Θεωρίες Μάθησης: Mezirow

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • περιγράφεις τα σημαντικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης του Freire σχετικά με τη μάθηση των ενηλίκων
 • εντοπίζεις κοινά σημεία και διαφορές μεταξύ άλλων θεωρητικώνπροσεγγίσεων και της θεωρίας μάθησης του Freire
 • συσχετίζεις τη θεωρητική αυτή προσέγγιση με τη δική του εκπαιδευτική πρακτική
 • περιγράφεις τα σημαντικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης του Knowles σχετικά με τη μάθηση των ενηλίκων
 • εντοπίζεις κοινά σημεία και διαφορές μεταξύ της προσέγγισης Knowles και άλλων θεωρητικών προσεγγίσεων
 • συσχετίζεις τη θεωρητική αυτή προσέγγιση με τη δική του εκπαιδευτική πρακτική
 • περιγράφεις τα σημαντικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης του Kolb σχετικά με τη μάθηση των ενηλίκων
 • εντοπίζεις κοινά σημεία και διαφορές μεταξύ άλλων θεωρητικών προσεγγίσεων και αυτής του Kolb
 • συσχετίζεις τη θεωρητική αυτή προσέγγιση με τη δική του εκπαιδευτική πρακτική
 • περιγράφεις τα σημαντικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης του Argyris σχετικά με τη μάθηση των ενηλίκων
 • εντοπίζεις κοινά σημεία και διαφορές μεταξύ άλλων θεωρητικών προσεγγίσεων και αυτής του Argyris
 • συσχετίζεις τη θεωρητική αυτή προσέγγιση με τη δική του εκπαιδευτική πρακτική
 • περιγράφεις τα σημαντικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης του Brookfield σχετικά με τη μάθηση των ενηλίκων.
 • εντοπίζεις κοινά σημεία και διαφορές μεταξύ άλλων θεωρητικών προσεγγίσεων και αυτής του Brookfield
 • συσχετίζεις τη θεωρητική αυτή προσέγγιση με τη δική του εκπαιδευτική πρακτική
 • περιγράφεις τα σημαντικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης του Jarvis σχετικά με τη μάθηση των ενηλίκων.
 • εντοπίζεις κοινά σημεία και διαφορές μεταξύ άλλων θεωρητικών προσεγγίσεων και αυτής του Jarvis
 • συσχετίζεις τη θεωρητική αυτή προσέγγιση με τη δική του εκπαιδευτική πρακτική
 • περιγράφεις τα σημαντικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης του Illeris σχετικά με τη μάθηση των ενηλίκων
 • εντοπίζεις κοινά σημεία και διαφορές μεταξύ άλλων θεωρητικών προσεγγίσεων και αυτής του Illeris
 • συσχετίζεις τη θεωρητική αυτή προσέγγιση με τη δική του εκπαιδευτική πρακτική
 • περιγράφεις τα 10 στάδια της διαδικασίας μετασχηματίζουσας μάθησης
 • συγκρίνεις τη θεωρητική προσέγγιση του Mezirow με παλιότερες θεωρίες για τη μάθηση των ενηλίκων
 • συσχετίζεις τη θεωρητική αυτή προσέγγιση με τη δική του εκπαιδευτική πρακτική.

Περιλαμβάνει: 40 σελίδες θεωρητικό υλικό & video διάρκειας 9 λεπτών

80 ώρες

Οριζόντιες Ικανοτήτες στην Εκπαίδευση

Θέματα της ενότητας:

 1. Ορισμοί, έννοιες, σημασία της ανάπ