Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Θεωρία, Πράξη & Μικροδιδασκαλία

Έναρξη: 17/01

Διάρκεια: 9 Μήνες

Εγγραφές: Ανοιχτές

logo moriodotoumeno
Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Εξ αποστάσεως πρόγραμμα στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων  που συνδυάζει τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τη  μέγιστη μοριοδότηση στους διορισμούς και εξελίξεις εκπαιδευτικών και άλλων προκηρύξεων ΑΣΕΠ.  

Η εκπαίδευση ενηλίκων σήμερα προσφέρει επαγγελματικές προοπτικές σε κάθε επαγγελματία, εκπαιδευτικό, νέο/α, ενώ ήδη αποτελεί προαπαιτούμενο σε πολλά περιβάλλοντα, όπως ΙΕΚ, ΣΔΕ, Κέντρα Επιμόρφωσης κ.ά.

Συνδυάζοντας την εκπαίδευση-επιμόρφωση στις αρχές και θεωρία  της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και τον σχεδιασμό-υλοποίηση μικροδιδασκαλίας με την εμβάθυνση στις τεχνικές  και τη δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος, θα προετοιμαστείτε αποτελεσματικά  για τις εξετάσεις πιστοποίσης του ΕΟΠΠΕΠ και επιπλέον θα εμβαθύνετε σε πρακτικές για διάφορες ομάδες στόχου και ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα (και ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΔΙΒΙΜ κ.ά.).

Με προσωποποιημένη ανατροφοδότηση από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο θα σχεδιάσετε και θα υλοποίησετε μικροδιδασκαλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα και σχέδια διδασκαλίας  εστιάζοντας ειδικά στο δικό σας  γνωστικό αντικείμενο και ομάδα στόχου.

Mε απόλυτο σεβασμό στις προσωπικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις σας  θα σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε ορθά τον διαθέσιμο χρόνο σας, καθιστώντας τη μελέτη μία ευχάριστη διαδικασία.

Έτσι, η επιτυχία στις εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ  (οι απόφοιτοί/ές μας είχαν 100% επιτυχία το 2021) και η περαιτέρω ειδίκευση/εξέλιξη είναι εξασφαλισμένες.

Απευθύνεται σε όλους και όλες που επιθυμούν να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για απόκτηση επάρκειας στη μη τυπική εκπαίδευση, να λάβουν βεβαίωση που θα τους δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σε προκηρύξεις εκπαιδευτικών δομών (ΣΔΕ, ΙΕΚ κ.ά.), να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ, ως Εκπαιδευτές/τριες Ενηλίκων.

Συστήνεται  σε:

-Επαγγελματίες και Στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων.

 – Αποφοίτους/ες ΑΕΙ και ΑΤΕΙ καθώς και των αντίστοιχων πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής.

– Αποφοίτους/ες μεταπτυχιακών προγραμμάτων, διδάκτορες, μεταδιδάκτορες.

– Διευθυντές/τριες, Υποδιευθυντές/τριες και Στελέχη φορέων και δομών Εκπαίδευσης.

– Σύμβουλους Σταδιοδρομίας και Σύμβουλους Ψυχολογίας σε ΣΔΕ.

– Εκπαιδευτές/τριες Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου.

– Συντονιστές και Διευκολυντές εκπαιδευτικών ομάδων.

– Εξασφαλίζει τη συμμετοχή στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας) (Ν. 4386/16 Άρθρο 67)-

Με τη μέγιστη μοριοδότηση, δύο (2) μόρια για την κατάταξη τους πίνακες κατάταξης διορισμού και αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (N. 4589/2019)

Με ένα (1) μόριο στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, διευθυντών και υποδιευθυντών (Νόμος 4823/2021), με μέγιστο αριθμό μορίων 2

Με τη μέγιστη μοριοδότηση ένα (1) μόριο για την επιλογή των Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και την των Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (0,25 ανά 100 ώρες- ΦΕΚ 2491Β/2020)
Με τη μέγιστη μοριοδότηση, δύο (2) μόρια για την επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (0,25 μόρια ανά 100 ώρες-ΦΕΚ 2491Β/2020)

Με τη μέγιστη μοριοδότηση, δύο (2) μόρια για την επιλογή των μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (0,25 μόρια ανά 100 ώρες-ΦΕΚ 2491Β/2020)

Με δύο (2) μόρια στην επιλογή Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη διδασκαλία σχετικών διδασκόμενων μαθημάτων (0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Συνδυάζεται με την εργασία και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

25 ώρες

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις, είδη, μορφές και τύποι

Θέματα της ενότητας:

 1. Εισαγωγή στο πρόγραμμα
 2. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • εντοπίζεις τις διαφορές μεταξύ συγγενικών όρων και εννοιών, όπως διά βίου μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων κ.ά.
 • συγκρίνεις τα όρια συγγενικών πεδίων που αφορούν στην εκπαίδευση.
 • επιλέγεις την κατάλληλη ορολογία σε κάθε δεδομένη περίσταση.

Περιλαμβάνει: ένα video διάρκειας 8 λεπτών & παρουσίαση (11 διαφάνειες)  

25 ώρες

Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και βασικές αρχές Μάθησης των Ενηλίκων

Θέματα της ενότητας:

 1. Εισαγωγή στο πρόγραμμα
 2. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • εντοπίζεις τις διαφορές μεταξύ συγγενικών όρων και εννοιών, όπως διά βίου μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων κ.ά.
 • συγκρίνεις τα όρια συγγενικών πεδίων που αφορούν στην εκπαίδευση.
 • επιλέγεις την κατάλληλη ορολογία σε κάθε δεδομένη περίσταση.
 • περιγράφεις βασικές αρχές για τη μάθηση των ενηλίκων.
 • στοχάζεσαι κριτικά πάνω στις δικές σου μαθησιακές εμπειρίες και να τις συσχετίζεις με τις αρχές μάθησης των ενηλίκων.
 • εκτιμάς τη σημασία των προϋποθέσεων για την αποτελεσματική μάθηση των ενηλίκων.

Περιλαμβάνει: ένα video διάρκειας 8 λεπτών & παρουσίαση (11 διαφάνειες)  

1η Σύγχρονη Συνάντηση

Διάρκεια: 1.5-2 ώρες (σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδευτής: Μάνος Παυλάκης

25 ώρες

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα και διεθνώς

Θέματα της ενότητας:

 1. Ιστορική αναδρομή
 2. Θεσμοί και φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διακρίνεις τα βασικά χαρακτηριστικά και τις προτεραιότητες στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων διεθνώς
 • περιγράφεις την εξέλιξη του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα.
 • εντοπίζεις σημαντικά ορόσημα στην εξέλιξη του πεδίου στην Ελλάδα.

Περιλαμβάνει: ένα video διάρκειας 6 λεπτών, παρουσίαση (10 διαφάνειες) & υποστηρικτικό

25 ώρες

Θεωρίες Μάθησης Ενηλίκων

Θέματα της ενότητας:

       1. Προσεγγίσεις με βάση την εμπειρία
       2. Προσεγγίσεις με έμφαση στον κριτικό στοχασμό
 

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • περιγράφεις τα χαρακτηριστικά των σημαντικότερων θεωρητικών προσεγγίσεων στη μάθηση των ενηλίκων.
 • εντοπίζεις κοινά σημεία και διαφορές μεταξύ των θεωρητικών προσεγγίσεων αυτών.
 • συσχετίζεις τις θεωρητικές προσεγγίσεις με τη δική του/της εκπαιδευτική πρακτική.

Περιλαμβάνει: ένα video διάρκειας 6 λεπτών, παρουσίαση (10 διαφάνειες) & υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό (72 σελίδες)

25 ώρες

Ο ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων

Θέματα της ενότητας:

 1. Ο εκπαιδευτής ως εμψυχωτής
 2. Ο εκπαιδευτής ως διευκολυντής

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • περιγράφεις διαφορετικές οπτικές του ρόλου του Εκπαιδευτή σύμφωνα με τις θεωρίες για τη μάθηση των ενηλίκων.
 • συγκρίνεις τις διαφορετικές οπτικές και να εντοπίζεις τα σημαντικά χαρακτηριστικά κάθε ρόλου.
 • συσχετίζεις τους ρόλους αυτούς με το ρόλο που φαίνεται ότι είναι πιο κοντά στη δική σου εκπαιδευτική πρακτική.

Περιλαμβάνει: 18 σελίδες θεωρητικό υλικό, ένα video διάρκειας 6 λεπτών & παρουσίαση (8 διαφάνειες)  

25 ώρες

Δυναμική Εκπαιδευτικής Ομάδας

Θέματα της ενότητας:

 1. Στάδια ομάδας
 2. Διεργασία στην ομάδα

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναγνωρίζεις διαφορετικούς ρόλους εντός της εκπαιδευτικής ομάδας.
 • αντιλαμβάνεσαι την επίδραση της δυναμικής της εκπαιδευτικής ομάδας.
 • υιοθετείς μια θετική στάση απέναντι στην διαφορετικότητα που αναδεικνύεται στις εκπαιδευτικές ομάδες και αναγνωρίζεις την αξία της.

Περιλαμβάνει: 18 σελίδες θεωρητικό υλικό, ένα video διάρκειας 7 λεπτών,  παρουσίαση (11 διαφάνειες)  & υποστηρικτικό υλικό

25 ώρες

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Θέματα της ενότητας:

 1. Ορισμοί και αποσαφηνίσεις
 2. Η μάθηση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • περιγράφεις διαφορετικές ομάδες από ευπαθείς κοινωνικά πληθυσμούς
 • εκθέτεις τις διαφορετικές αφετηρίες, ανάγκες και προσδοκίες αυτών των ομάδων.
 • υποστηρίζεις έμπρακτα την άρση των όποιων εκπαιδευτικών εμποδίων και περιορισμών υπάρχουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Περιλαμβάνει: ένα video διάρκειας 7 λεπτών,  παρουσίαση (11 διαφάνειες)  & υποστηρικτικό υλικό

25 ώρες

Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Θέματα της ενότητας:

      1. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
      2. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • περιγράφεις τα βασικά στάδια για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • επιλέγεις τις εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιήσει ανάλογα με τη στοχοθεσία, το περιεχόμενο και την ομάδα στόχο του μαθήματος.
 • περιγράφεις τα κριτήρια και τους άξονες αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • σχεδιάζεις πλαίσια αξιολόγησης (του εκπαιδευτικού έργου) και αυτό-αξιολόγησης.
 • υιοθετείς μια κουλτούρα υπευθυνότητας για τον σωστό σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Περιλαμβάνει: 18 σελίδες θεωρητικό υλικό, ένα video διάρκειας 7 λεπτών,  παρουσίαση (11 διαφάνειες)  & υποστηρικτικό υλικό

25 ώρες

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία και Εκπαιδευτικές Τεχνικές

Θέματα της ενότητας:

 1. Εκπαιδευτική Μεθοδολογία
 2. Εκπαιδευτικές τεχνικές

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • εξηγείς τη διαφορά μεταξύ μεθόδου και τεχνικής.
 • επισημαίνεις τις διαφορές στην προσέγγιση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων έναντι του παραδοσιακού δασκαλοκεντρικού μοντέλου διδασκαλίας.
 • περιγράφεις τις προδιαγραφές διαφορετικών εκπαιδευτικών τεχνικών.
 • διακρίνεις τις διαφορές μεταξύ των τεχνικών αυτών.
 • αξιοποιείς την κατάλληλη κάθε φορά εκπαιδευτική τεχνική.

Περιλαμβάνει: δύο video διάρκειας 24 λεπτών,  2 παρουσιάσεις (20  διαφάνειες)  & υποστηρικτικό υλικό

25 ώρες

Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Μικροδιδασκαλίας

Θέματα της ενότητας:

 1. Διαμόρφωση Μικροδιδασκαλίας
 2. Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • περιγράφεις τις αρχές σχεδιασμού μικροδιδασκαλίας
 • εντοπίζεις τα βήματα στο σχεδιασμό μικροδιδασκαλίας και να τα συνδέεις με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
 • αξιοποιείς στην πράξη, επιδεικνύοντας αυτοπεποίθηση, τις αρχές του σχεδιασμού μικροδιδασκαλίας
 • επιλέγεις τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές στο διαθέσιμο χρόνο των 20’ μιας μικροδιδασκαλίας.
 • δημιουργείς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μικροδιδασκαλίας.
 • εφαρμόζεις αποτελεσματικά στην πράξη το σχεδιασμό που έχει κάνει.

Περιλαμβάνει: 2 video διάρκειας 32 λεπτών,  παρουσίαση (15 διαφάνειες)  & υποστηρικτικό υλικό

25 ώρες

Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Θέματα της ενότητας:

 1. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 2. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • περιγράφεις τα βασικά στάδια για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • επιλέγεις τις εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιήσει ανάλογα με τη στοχοθεσία, το περιεχόμενο και την ομάδα στόχο του μαθήματος.
 • περιγράφεις τα κριτήρια και τους άξονες αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • σχεδιάζεις πλαίσια αξιολόγησης (του εκπαιδευτικού έργου) και αυτό αξιολόγησης.
 • υιοθετείς μια κουλτούρα υπευθυνότητας για το σωστό σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Περιλαμβάνει: ένα video διάρκειας 12 λεπτών,  3 παρουιάσεις (29 διαφάνειες)  & υποστηρικτικό υλικό

2η Σύγχρονη Συνάντηση

Διάρκεια: 1.5-2 ώρες (σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδευτής: Μάνος Παυλάκης

25 ώρες

Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας

Θέματα της ενότητας:

 1. Διαμόρφωση Μικροδιδασκαλίας
 2. Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • περιγράφεις τις αρχές σχεδιασμού μικροδιδασκαλίας
 • εντοπίζεις τα βήματα στο σχεδιασμό μικροδιδασκαλίας και να τα συνδέεις με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
 • αξιοποιείς στην πράξη, επιδεικνύοντας αυτοπεποίθηση, τις αρχές του σχεδιασμού μικροδιδασκαλίας.

Περιλαμβάνει: δύο video διάρκειας 32 λεπτών,  παρουσίαση (15 διαφάνειες)  & υποστηρικτικό υλικό

25 ώρες

Αξιολόγηση Μικροδιδασκαλιών

Θέματα της ενότητας:

 1. Αξιολόγηση Μικροδιδασκαλίας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • επιλέγεις τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές στο διαθέσιμο χρόνο των 20’ μιας μικροδιδασκαλίας.
 • δημιουργείς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μικροδιδασκαλίας.
 • εφαρμόζεις αποτελεσματικά στην πράξη το σχεδιασμό που έχει κάνει.

Περιλαμβάνει:

υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό

& σύγχρονη συνάντηση*

*Η σύγχρονη συνάντηση μαγνητοσκοπείται σε περίπτωση που κάποιος/α δεν μπορεί να παρεβρεθεί για λόγους έκπτακτης ανάγκης (η μαγνητοσκόπηση είναι διαθέσιμη για μια εβδομάδα)

3η Σύγχρονη Συνάντηση

Διάρκεια: 1.5-2 ώρες (σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)

Εκπαιδευτής: Μάνος Παυλάκης

25 ώρες

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: θεσμός και λειτουργία

Θέματα της ενότητας:

 1. Θεσμικό πλαίσιο
 2. Λειτουργία ΣΔΕ

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διακρίνεις τα βασικά χαρακτηριστικά των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
 • συγκρίνεις τις ιδιαιτερότητες των ΣΔΕ με άλλες δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 • υιοθετείς στάση σεβασμού και να αναπτύσσεις ενσυναίσθηση απέναντι στους εκπαιδευόμενους των ΣΔΕ.

Περιλαμβάνει: video διάρκειας 4 λεπτών,  παρουσίαση (10 διαφάνειες)  & υποστηρικτικό υλικό

Επαγγελματική Κατάρτιση: ΙΕΚ – θεσμός και λειτουργία

Θέματα της ενότητας:

 1. Θεσμικό πλαίσιο
 2. Λειτουργία ΙΕΚ

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • συγκρίνεις τις ιδιαιτερότητες των ΙΕΚ με άλλες δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 • επιδεικνύεις ενσυναίσθηση και να αναγνωρίζεις τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων των ΙΕΚ.

Περιλαμβάνει: 86 σελίδες θεωρητικό υλικό & υποστηρικτικό υλικό

25 ώρες

H Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Θέματα της ενότητας:

 1. Συμβουλευτική ως επιστήμη
 2. Μοντέλα και πρακτικές

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ορίζεις με σαφήνεια την έννοια ‘Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση Ενηλίκων’.
 • διακρίνεις τα χαρακτηριστικά της Συμβουλευτικής και τις διαφορές της από την Εκπαίδευση.
 • επισημαίνεις τους περιορισμούς και τις προοπτικές της Συμβουλευτικής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Περιλαμβάνει: 32 σελίδες θεωρητικό υλικό & υποστηρικτικό υλικό

25 ώρες

Μάθηση βασισμένη στην εργασία

Θέματα της ενότητας:

 1. Μοντέλα μάθησης στον χώρο εργασίας
 2. Πρακτικές εφαρμογές

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ορίζεις με σαφήνεια την έννοια ‘Μάθηση στην Εργασία’.
 • αναγνωρίζεις τα χαρακτηριστικά διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων για το θέμα.
 • επισημαίνεις τους περιορισμούς και τις προοπτικές της Μάθησης βασισμένης στην εργασία.

Περιλαμβάνει: 44 σελίδες θεωρητικό υλικό & υποστηρικτικό υλικό

150 ώρες

Θεωρίες Μάθησης

Θέματα της ενότητας:

 1. Θεωρίες Μάθησης: Freire
 2. Θεωρίες Μάθησης: Knowles
 3. Θεωρίες Μάθησης: Kolb
 4. Θεωρίες Μάθησης: Argyris
 5. Θεωρίες Μάθησης: Jarvis
 6. Θεωρίες Μάθησης: Illeris
 7. Θεωρίες Μάθησης: Mezirow

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • περιγράφεις τα σημαντικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης του Freire σχετικά με τη μάθηση των ενηλίκων
 • εντοπίζεις κοινά σημεία και διαφορές μεταξύ άλλων θεωρητικώνπροσεγγίσεων και της θεωρίας μάθησης του Freire
 • συσχετίζεις τη θεωρητική αυτή προσέγγιση με τη δική του εκπαιδευτική πρακτική
 • περιγράφεις τα σημαντικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης του Knowles σχετικά με τη μάθηση των ενηλίκων
 • εντοπίζεις κοινά σημεία και διαφορές μεταξύ της προσέγγισης Knowles και άλλων θεωρητικών προσεγγίσεων
 • συσχετίζεις τη θεωρητική αυτή προσέγγιση με τη δική του εκπαιδευτική πρακτική
 • περιγράφεις τα σημαντικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης του Kolb σχετικά με τη μάθηση των ενηλίκων
 • εντοπίζεις κοινά σημεία και διαφορές μεταξύ άλλων θεωρητικών προσεγγίσεων και αυτής του Kolb
 • συσχετίζεις τη θεωρητική αυτή προσέγγιση με τη δική του εκπαιδευτική πρακτική
 • περιγράφεις τα σημαντικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης του Argyris σχετικά με τη μάθηση των ενηλίκων
 • εντοπίζεις κοινά σημεία και διαφορές μεταξύ άλλων θεωρητικών προσεγγίσεων και αυτής του Argyris
 • συσχετίζεις τη θεωρητική αυτή προσέγγιση με τη δική του εκπαιδευτική πρακτική
 • περιγράφεις τα σημαντικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης του Brookfield σχετικά με τη μάθηση των ενηλίκων.
 • εντοπίζεις κοινά σημεία και διαφορές μεταξύ άλλων θεωρητικών προσεγγίσεων και αυτής του Brookfield
 • συσχετίζεις τη θεωρητική αυτή προσέγγιση με τη δική του εκπαιδευτική πρακτική
 • περιγράφεις τα σημαντικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης του Jarvis σχετικά με τη μάθηση των ενηλίκων.
 • εντοπίζεις κοινά σημεία και διαφορές μεταξύ άλλων θεωρητικών προσεγγίσεων και αυτής του Jarvis
 • συσχετίζεις τη θεωρητική αυτή προσέγγιση με τη δική του εκπαιδευτική πρακτική
 • περιγράφεις τα σημαντικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης του Illeris σχετικά με τη μάθηση των ενηλίκων
 • εντοπίζεις κοινά σημεία και διαφορές μεταξύ άλλων θεωρητικών προσεγγίσεων και αυτής του Illeris
 • συσχετίζεις τη θεωρητική αυτή προσέγγιση με τη δική του εκπαιδευτική πρακτική
 • περιγράφεις τα 10 στάδια της διαδικασίας μετασχηματίζουσας μάθησης
 • συγκρίνεις τη θεωρητική προσέγγιση του Mezirow με παλιότερες θεωρίες για τη μάθηση των ενηλίκων
 • συσχετίζεις τη θεωρητική αυτή προσέγγιση με τη δική του εκπαιδευτική πρακτική.

Περιλαμβάνει: 40 σελίδες θεωρητικό υλικό & video διάρκειας 9 λεπτών

80 ώρες

Οριζόντιες Ικανοτήτες στην Εκπαίδευση

Θέματα της ενότητας:

 1. Ορισμοί, έννοιες, σημασία της ανάπτυξης Οριζόντιων Ικανοτήτων στην Εκπαίδευση
 2. Επικοινωνία & Διάθεση Συνεργασίας
 3. Επικοινωνία & Διάθεση Συνεργασίας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διακρίνεις τις βασικές έννοιες σχετικά με τις Οριζόντιες Ικανότητες.
 • περιγράφεις τις βασικότερες από αυτές τις ικανότητες.
 • εκτιμάς την αξία της ανάπτυξής του στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στα ΣΔΕ και ΙΕΚ
 • αναγνωρίζεις τα εμπόδια και τους περιορισμούς στην επικοινωνία ιδιαίτερα στα ΣΔΕ και ΙΕΚ
 • εντοπίζεις κατάλληλους τρόπους για την άρση των εμποδίων αυτών
 • υιοθετείς πνεύμα και διάθεση για συνεργασία
 • ενεργοποιείς την κριτική του σκέψη
 • προτίθεσαι να σκέφτεσαι “out of the box’
 • τεκμηριώνεις τη σημασία της ανάπτυξης δημιουργικής και κριτικής σκέψης στην εκπαιδευτική ομάδα.

Περιλαμβάνει: 33 σελίδες θεωρητικό υλικό, παρουσίαση (5 διαφάνειες) & υποστηρικτικό υλικό

120 ώρες

Εξειδικευμένες Τεχνικές & Καλές Πρακτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Θέματα της ενότητας:

 1. Μελέτη Περίπτωσης
 2.  Προσομοίωση, Παιγνίδι Ρόλων
 3. Χιονοστιβάδα, Debate
 4. Open Space, World Cafe
 5. Η αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 6. Η αξιοποίηση της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 7. Καλές πρακτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • στοχάζεσαι κριτικά πάνω σε συγκεκριμένα περιστατικά
 • αποδίδεις σημασία στη διαφορετική θέση και την «άλλη» οπτική.
 • αξιολογείς την επίδραση διαφορετικών παραγόντων που συμβάλουν θετικά ή αρνητικά στη διαμόρφωση σχέσεων σε εκπαιδευτικές ομάδες.
 • εντοπίζεις τις διαφορές μεταξυ των διαφορετικών τεχνικών
 • επισημαίνεις τους περιορισμούς και τις δυνατότητες εφαρμογής καθεμίας από αυτές τις τεχνικές.
 • εφαρμόζεις στην πράξη τις τεχνικές αυτές και εντάσσει στον εκπαιδευτικό του σχεδιασμό αντίστοιχες δραστηριότητες
 • διακρίνεις τα βασικά στάδια για την υλοποίηση των τεχνικών αυτών
 • προβλέπεις περιπτώσεις (ή/και να δημιουργείς ευκαιρίες) για εφαρμογή των τεχνικών αυτών στην εκπαιδευτική πράξη
 • αξιοποιείς συστηματικά τις τεχνικές αυτές στην εκπαιδευτική πράξη όπου κρίνεις ότι εξυπηρετείς την επίτευξη των διδακτικών στόχων
 • εντοπίζεις τις διαφορές μεταξύ των δύο σύνθετων εκπαιδευτικών τεχνικών
 • αξιολογείς την επίδραση που μπορεί να έχουν αυτές οι τεχνικές σε μεγάλες ομάδες
 • προτίθεσαι να τις αξιοποιήσεις στην εκπαιδευτική πράξη
 • διακρίνεις τα στοιχεία ενός έργου τέχνης που θα αξιοποιήσεις στην εκπαίδευση
 • αξιολογείς την επίδραση που μπορεί να έχει ένα έργο Τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • προτίθεσαι να αξιοποιήσεις έργα Τέχνης στην εκπαιδευτική πράξη
 • διακρίνεις ψηφιακά εργαλεία που θα αξιοποίησεις στην εκπαίδευση
 • εντοπίζεις και να αξιολογείς τα πλέον κατάλληλα για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού του έργου
 • προτίθεσαι να αξιοποιήσεις ψηφιακά εργαλεία στην εκπαιδευτική πράξη
 • εντοπίζεις σημαντικά ορόσημα σε καλές πρακτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΣΔΕ, ΙΕΚ κ.ά.)
 • συγκρίνεις τις πρακτικές αυτές και να αξιοποιείς τα ευρήματα σε δικές του εκπαιδευτιές παρεμβάσεις.

Περιλαμβάνει: 30 σελίδες θεωρητικό υλικό, video διάρκειας 3 λεπτών & υποστηρικτικό υλικό

25 ώρες

Επαγγελματικό προφίλ και ανάπτυξη του Εκπαιδευτή Ενηλίκων

Θέματα της ενότητας:

 1. Ο εκπαιδευτής ως επάγγελμα
 2. Επαγγελματική ανάπτυξη

 Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Αναγνωρίζεις τα βήματα και τις διαδρομές για την επαγγελματική του ανάπτυξη.
 • Επιδεικνύεις μια θετική, διά βίου στάση απέναντι στην προσωπική του ανάπτυξη και επαγγελματική προοπτική.
 • Αξιολογείς τις επαγγελματικές προοπτικές σε ΣΔΕ και ΙΕΚ.

Περιλαμβάνει: 52 σελίδες θεωρητικό υλικό & υποστηρικτικό υλικό

25 ώρες

Πρακτική Εφαρμογή

Θέματα της ενότητας:

 1. Πρακτική εφαρμογή

 Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • Διακρίνεις εργαλεία και τεχνικές που θα αξιοποιήσει στην εκπαίδευση.
 • Εντοπίζεις και να αξιολογείς τα πλέον κατάλληλα για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού του έργου.
 • Προτίθεσαι να αξιοποιήσεις τα εργαλεία και τις πρακτικές αυτές στην εκπαιδευτική πράξη (ΣΔΕ, ΙΕΚ κ.ά.).

Περιλαμβάνει: φόρμα εκπαιδευτικής παρέμβασης και ανατροφοδότηση

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€642
€529
€80/μήνα
€453
€45/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€642
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€529
€80/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€453
€45/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
Αρχικά Δίδακτρα
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 9 δόσεις
690€
621€
77€ / μήνα
-25%*
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 9 δόσεις
518€
466€
58€ / μήνα
-40%**
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 9 δόσεις
414€
373€
46€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
*Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...
**Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Αρχικά Δίδακτρα
690€
Πληρωμή Εφάπαξ (-10%)
621€
Πληρωμή σε 9 δόσεις
77€ / μήνα
Δίδακτρα με -25%
518€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
466€
Πληρωμή σε 9 δόσεις
58€ / μήνα
Δίδακτρα με -40%
414€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
373€
Πληρωμή σε 9 δόσεις
46€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
1) Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...

2) Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€642
€529
€80/μήνα
€453
€45/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€642
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€529
€80/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€453
€45/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)

Πιστοποιητικό

Πληροφορίες
Αρχικά Δίδακτρα:
690€
Εφάπαξ (-10%):
621€
Σε δόσεις:
77€ / μήνα
-25%*
518€
Εφάπαξ (-10%):
466€
Σε δόσεις:
58€ / μήνα
-40%**
414€
Εφάπαξ (-10%):
373€
Σε δόσεις:
46€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
15%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€642
30%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€529
€80/μήνα
40%
Αρχική τιμή €126/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€453
€45/μήνα
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 στα 5 αστέρια (based on 6 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Κάνετε εγγραφή

Αποφασίστε αν το πρόγραμμα αυτό συνδέεται με τα προσωπικά και επαγγελματικά σχέδια σας, κάνετε εγγραφή με την καταβολή ολόκληρου του ποσού ή της 1ης δόσης και αποκτήστε πρόσβαση στη πλατφόρμα επιμόρφωσης eclass, με την υποστήριξη του υπεύθυνου εγγραφών.

Συνεχίστε την επιμόρφωση

Καταβάλετε τα δίδακτρα εφάπαξ ή με μηνιαίες δόσεις. Μελετάτε στον δικό σας ρυθμό τα εκπαιδευτικά υλικά, συμμετέχετε στις σύγχρονες συναντήσεις ή εάν δεν μπορείτε παρακολουθήστε την βιντεοσκόπησή τους και ολοκληρώστε τις δύο εργασίες με την μεντορική υποστήριξη-καθοδήγηση του εκπαιδευτή

Αποκτήστε το Πιστοποιητικό σας και εξασφαλίστε μόρια

Παραλάβετε το συμπλήρωμα Europass, με 32 ECTS, και το Πιστοποιητικό σας απο τα γραφεία μας ή με courier και αποκτήστε δύο (2) μόρια για διορισμό ως μόνιμοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, δέκα (10) μόρια ως εκπαιδευτικοί TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), ένα (1) μόριο ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της επιλογής/αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, μόρια ανά μήνα σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Γίνετε εκπαιδευτής/τρια ενηλίκων

Χρησιμοποιήστε την ειδίκευσή σας για την επαγγελματική σας ανάπτυξη στον εργασιακό σας χώρο ή σε εκπαιδευτικές δομές με ομάδες ενηλίκων. Υποβάλλετε το Πιστοποιητικό εξασφαλίζοντας ανάλογη μοριοδότηση σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ, σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και σε εξελίξεις στο επαγγελματικό περιβάλλον σας.

Σχετικά Προγράμματα

Κάντε Εγγραφή


Αξιολογήσεις / Σχόλια

5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 στα 5 αστέρια (based on 6 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%
Rated 5,0 out of 5
20 Οκτωβρίου 2023

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΟΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Δ.
Rated 5,0 out of 5
20 Οκτωβρίου 2023

Ενδιαφέρον πρόγραμμα και δουλεμένο, με υπεύθυνο που γνωρίζει το αντικείμενο και ενδιαφέρεται ουσιαστικά για την μαθησιακή διαδικασία.

Β.
Rated 5,0 out of 5
20 Οκτωβρίου 2023

Το πρόγραμμα ξεπέρασε τις προσδοκίες μου, λόγω της ευρύτητάς του, του προσανατολισμού του τόσο στη επιστημονική θεωρία όσο και στην πρακτική εφαρμογή της και στην αίσθηση ομάδας που δημιουργήθηκε τόσο από τους συμμετέχοντες όσο και από τον εισηγητή του προγράμματος.

A.
Scroll to Top
*Μείωση διδάκτρων 25% και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:
 • Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€
 • Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.
 • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.
**Μείωση διδάκτρων 40% αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.