Κριτική Σκέψη και Επίλυση Προβλήματος

Έναρξη: 17/01, 14/02

Διάρκεια: 1 μήνα | 45 ώρες

Εγγραφές: ανοιχτές

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Πρωτοποριακό πρόγραμμα ανάπτυξης της δεξιότητας της κριτικής σκέψης & επίλυσης προβλήματος με πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α.

Η δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες και απαιτούνται σε πολλά πλαίσια της καθημερινής μας ζωής ενώ είναι ακαταμάχητα προσόντα σε επαγγελματικό επίπεδο.

Με τον δικό σας ρυθμό και χρόνο στο πρόγραμμα αυτό θα αποκτήσετε  γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική διαχείριση ιδεών, έργων και προβλημάτων σε επαγγελματικά πλαίσια.

Το πρόγραμμα έχει τέσσερις ενότητες και ευρηματικό υλικό εκπαίδευσης, με το οποίο θα διερευνήσετε τις ικανότητές σας και θα προσεγγίσετε αναγνωρισμένες μεθόδους και τεχνικές καλλιέργειας, ανάπτυξης, ενίσχυσης της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης ενός προβλήματος, μειώνοντας τις “γνωστικές προκαταλήψεις” σας και ενεργοποιώντας την Συναισθηματική Νοημοσύνη σας.

Με 100% εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση θα έχετε την εμπειρία, τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα και αντίκτυπο αυτών στον τρόπο που αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις και τα προβλήματα στον χώρο εργασίας σας.

Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Συστήνεται σε Εργαζόμενους στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Αυτοαπασχολούμενους/ες και ελεύθερους επαγγελματίες, Στελέχη επιχειρήσεων, Άτομα που ασχολούνται με τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, Άτομα που επιδιώκουν την αυτοβελτίωση καθώς και την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

6 ΩΡΕΣ

Κριτική σκέψη

Θέματα Ενότητας:

 1. Θεμελιώδεις όροι της κριτικής σκέψης (λογική, ανάλυση επιχειρημάτων, ρητορική, συλλογισμός με πιθανότητες)
 2. Η σημασία της κριτικής σκέψης για την προσωπική ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη και την επαγγελματική ανάπτυξη
 3. Παράγοντες (ψυχολογικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί) που επιδρούν στην ικανότητα να σκεφτόμαστε κριτικά 
 4. Οι «γνωστικές προκαταλήψεις» (cognitive biases) και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση των πεποιθήσεων και κρίσεων

12 ΩΡΕΣ
Μέθοδοι και τεχνικές κριτικής σκέψης

Θέματα Ενότητας:

 1. Στρατηγικές «debiasing», μείωσης των «γνωστικών προκαταλήψεων»
 2. Πώς θα γίνουμε «mindful» και «mindware»
 3. Κριτική σκέψη και Συναισθηματική Νοημοσύνη

12 ΩΡΕΣ

Επίλυση προβλήματος

  1. Τι σημαίνει ικανότητα επίλυσης προβλήματος, πώς επιτυγχάνεται και πώς αξιολογείται 
  2. Στυλ επίλυσης προβλήματος
  3. Η σημασία της κριτικής σκέψης στην επίλυση προβλήματος
  4. Η «Θεώρηση» (construal level theory) και η εστίαση (focusing) του προβλήματος

15 ΩΡΕΣ

Μέθοδοι και τεχνικές επίλυσης προβλήματος

 1. Τα «πρότυπα» (pattern recognition) και οι τεχνικές της «Μεταφοράς» και των «Αναλογιών» στην μοντελοποίηση της αποτελεσματικής επίλυσης προβλήματος 
 2. Tα «επίπεδα αφαιρετικότητας» (levels of abstraction) και η εφαρμογή τους στην επίλυση προβλήματος 
 3. Η ανάλυση SWOT στην προσωπική ανάπτυξη και στην ανάλυση προβλημάτων σε επαγγελματικά περιβάλλοντα 
 4. Ανάλυση με το «Επιχειρηματικό Μοντέλο Canvas» (Business Model Canvas) 
 5. H Εναλλακτική σκέψη του DeBono ως ενναλακτική τεχνική επίλυσης προβλήματος 
 6. Εφαρμογή της θεωρίας TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) και των επτά τεχνικών SCAMPER (Υποκατάσταση, Συνδυασμός, Προσαρμογή

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €180
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€153
€126
€76/μήνα
€108
€58/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €180
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€153
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή €180
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€126
€76/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή €180
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€108
€58/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Πλήρους Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
Αρχικά Δίδακτρα
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 2 δόσεις
170€
153€
85€ / μήνα
-25%*
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 2 δόσεις
128€
115€
64€ / μήνα
-40%**
Πληρωμή εφάπαξ ( -10%)
Πληρωμή σε 2 δόσεις
102€
92€
51€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
*Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...
**Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Αρχικά Δίδακτρα
170€
Πληρωμή Εφάπαξ (-10%)
153€
Πληρωμή σε 2 δόσεις
85€ / μήνα
Δίδακτρα με -25%
128€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
115€
Πληρωμή σε 2 δόσεις
64€ / μήνα
Δίδακτρα με -40%
102€
Πληρωμή εφάπαξ (-10%)
92€
Πληρωμή σε 2 δόσεις
51€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
Προσφερόμενες μειώσεις διδάκτρων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
1) Μείωση 25% για: άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων...

2) Μείωση 40% για αποφοίτους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

Πιστοποιητικό

Πληροφορίες
Αρχικά Δίδακτρα:
170€
Εφάπαξ (-10%):
153€
Σε δόσεις:
85€ / μήνα
-25%*
128€
Εφάπαξ (-10%):
115€
Σε δόσεις:
64€ / μήνα
-40%**
102€
Εφάπαξ (-10%):
92€
Σε δόσεις:
51€ / μήνα
Σημείωση: Για την πληρωμή σε δόσεις, η 1η δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή
15%
Αρχική τιμή €180/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€153
30%
Αρχική τιμή €180/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€126
€76/μήνα
40%
Αρχική τιμή €180/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€108
€58/μήνα
0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 στα 5 αστέρια (based on 0 reviews)
5 star0%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Κάνετε εγγραφή

Αποφασίστε αν το πρόγραμμα αυτό συνδέεται με τα προσωπικά και επαγγελματικά σχέδια σας, κάνετε εγγραφή με την καταβολή ολόκληρου του ποσού ή της 1ης δόσης και αποκτήστε πρόσβαση στη πλατφόρμα επιμόρφωσης με την υποστήρικη του υπεύθυνου εγγραφών.

Συνεχίστε την επιμόρφωση

Καταβάλετε τα δίδακτρα εφάπαξ ή με μηνιαίες δόσεις. Μελετάτε στον δικό σας ρυθμό και χρόνο τα υλικά και αναλύετε μελέτες περίπτωσης και εφαρμόζετε στην πράξη όσα μελετήσατε, με σκοπό την ουσιαστική ανάπτυξη της δεξιότητας.

Αποκτήστε το Πιστοποιητικό σας

Παραλάβετε το συμπλήρωμα Europass, με 1.8 ECTS, και το Πιστοποιητικό σας ηλεκτρονικά με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Αποκτήστε την πιστοποίηση της δεξιότητάς σας από το ΕΚΠΑ.

Γίνετε επαγγελματίας με ικανότητες και δεξιότητες

Χρησιμοποιήστε τη δεξιότητα της κριτικής σκέψης για την προσωπική και επαγγελματική σας ανάπτυξη και στον χώρο εργασίας σας για καλύτερα αποτελέσματα και την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων σας. Περιλάβετε το πιστοποιητικό στο βιογραφικό σας εξασφαλίζοντας την προστιθέμενη αξία του ΕΚΠΑ.

Σχετικά Προγράμματα

Αποτελεσματική Συνεργασία

1η Εκδοχή
• Εγγραφές ανοιχτές
• Έναρξη: 17/01, 14/02
• Διάρκεια: 30 ώρες

2η Εκδοχή
• Εγγραφές ανοιχτές
• Έναρξη: 17/01, 14/02
• Διάρκεια: 45 ώρες

Κάντε Εγγραφή


Αξιολογήσεις / Σχόλια

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 στα 5 αστέρια (based on 0 reviews)
5 star0%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

Scroll to Top
*Μείωση διδάκτρων 25% και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:
 • Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€
 • Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.
 • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.
**Μείωση διδάκτρων 40% αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.