Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών – Προσχολική Ηλικία

Έναρξη: 22/02/2023

Διάρκεια: 3 μήνες

Εγγραφές: έως 21/02/2023

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Επιμορφωτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία των Αγγλικών στην προσχολική ηλικία, τρίμηνης διάρκειας, με πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α.

Οι ικανότητες διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας στην προσχολική ηλικία είναι σήμερα ευρέως ζητούμενες στο ελληνικό  Νηπιαγωγείο  και σε άλλα πλαίσια μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης  και αγωγής.

Προσεγγίζοντας νέες θεωρίες στη διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας το πρόγραμμα θα σας καταρτίσει επαρκώς σε τρεις μήνες ώστε να διδάσκετε την Αγγλική γλώσσα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας ανεξαρτήτως χώρου εκπαίδευσης (δημόσιας ή ιδιωτικής, υποχρεωτικής ή προαιρετικής, τυπικής ή μη τυπικής και άτυπης), ειδικότερα στις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από την πρόσφατη εισαγωγή της Αγγλικής στη νηπιακή βαθμίδα εκπαίδευσης.

Μαθαίνοντας τεχνικές σχεδιασμού, εκτέλεσης και αξιολόγησης διδασκαλιών και μικροδιδασκαλιών, θα αποκτήσετε εμπειρία στη μαθητοκεντρική προσέγγιση της διδασκαλίας και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών/τριών προσχολικής ηλικίας.

Αναστοχαστικά στη διάρκεια της εκπαίδευσης θα βελτιώσετε την εκπαιδευτική σας πράξη αποκτώντας διδακτική αυτοαποτελεσματικότητα και αυτοπεποίθηση.

Απευθύνεται Σε όσες και όσους διδάσκουν ή σκοπεύουν να διδάξουν την Αγγλική Γλώσσα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και  σε διάφορα τυπικά και εναλλακτικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, δια ζώσης και εξ αποστάσεως.

Συστήνεται  σε:

-Εκπαιδευτικούς, μόνιμους, αναπληρωτές και υποψήφιους που διδάσκουν την Αγγλική Γλώσσα.

-Φοιτητές/τριες (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) και απόφοιτους Αγγλικής Φιλολογίας και Γλώσσας αλλά και άλλων Παιδαγωγικών (προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής) Σχολών.

Συνδυάζεται με την εργασία, την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη.

Πρόγραμμα Σπουδών

20 ώρες

Ο λόγος: η ομιλία ως πρώτη μορφή επικοινωνίας

Θέματα της ενότητας:

 1. Από το σπίτι στην κοινωνία
 2. Από τη μητρική ή/και τη γλώσσα motherese/parentese στην επικρατούσα γλώσσα του κράτους/ θεσμού και στην Αγγλική ως Ξένη Γλώσσα
 3. Πρακτικές Εφαρμογές και Βέλτιστες Πρακτικές

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά μεταξύ λόγου, ομιλίας, γραφής και ανάγνωσης
 • προσδιορίζεις τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία της επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά και πολυγλωσσικά περιβάλλοντα
 • εμβαθύνεις σε ζητήματα που άπτονται της μετάβασης από την αποκλειστική χρήση της μητρικής γλώσσας ή της γλώσσας του οικογενειακού περιβάλλοντος (επικρατούσα γλώσσα) στην επίσημη γλώσσα του θεσμού (σχολείου)/κράτους και στη συνέχεια στη γλώσσα-στόχο (την Αγγλική ως Ξένη Γλώσσα)
 • βοηθάς τους μαθητές να πραγματοποιήσουν την εν λόγω μετάβαση, ενισχύοντας την εξωγλώσσα (σώμα, νόημα, μίμηση, επανάληψη, κίνηση, θεατρικότητα), αλλά και κατανοώντας σε βάθος τα παραγλωσσικά στοιχεία του λόγου (ομιλίας) όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από τα παιδιά μικρής ηλικίας

Περιλαμβάνει: 15 σελίδες υλικό παρουσίασης, ενδεικτική βιβλιογραφία, 1 video συνολικής διάρκειας 33 λεπτών & 3 προτεινόμενα άρθρα

20 ώρες

Η κίνηση: μουσικοκινητική αγωγή και η σημασία της στην κατάκτηση του λόγου. Συγχρονισμός πνεύματος και σώματος

Θέματα της ενότητας:

 1. Η μουσική ως ξεχωριστή γλώσσα και ως υπεργλώσσα μουσικής
 2. Τα διαγλωσσικά χαρακτηριστικά της μουσικής και η γλώσσα του σώματος
 3. Η συμβολή της κίνησης στην εκμάθηση της μητρικής ή/και επίσημης/θεσμικής γλώσσας αλλά και της ξένης γλώσσας στην προσχολική ηλικία
 4. Αυθεντική παραγωγή και αναζήτηση, προσαρμογή και χρήση υπάρχοντος οπτικοακουστικού υλικού 5. Πρακτικές Εφαρμογές και Βέλτιστες Πρακτικές

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναδεικνύεις τα υπεργλωσσικά και διαγλωσσικά χαρακτηριστικά της μουσικής και της κίνησης και τη συμβολή τους στην απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων, τόσο στη θεσμική (επίσημη) όσο και στην ξένη γλώσσα
 • προάγεις το σώμα, την κίνηση και τη συνέργεια σώματος και πνεύματος μέσα από την ανάπτυξη της αδρής κινητικότητας των μαθητών/θητριών
 • βρίσκεις, επιλέγεις και (ανα)προσαρμόζεις οπτικοακουστικό υλικό, εντάσσοντάς το δημιουργικά στην εκπαιδευτική διαδικασία

Περιλαμβάνει: 11 σελίδες υλικό παρουσίασης, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 40 λεπτών & 3 προτεινόμενα άρθρα

20  ώρες

Το παιχνίδι: εισαγωγή στις αρχές της παιγνιώδους διδασκαλίας

Θέματα της ενότητας:

 1. Τι είναι το παιχνίδι και η σημασία του στην ψυχοκινητική, γνωσιακή και αισθητηριακή ανάπτυξη του παιδιού. Ανάπτυξη αδρών δεξιοτήτων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας
 2. Η κοινωνική διάσταση του παιχνιδιού: δημιουργικότητα, συλλογικότητα, συνεργατικότητα, ανεκτικότητα και αποδοχή της διαφορετικότητας του «άλλου»
 3. Η μαθησιακή διάσταση του παιχνιδιού: τι είναι παιγνιώδης διδασκαλία και ποια τα οφέλη της στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας
 4. Πρακτικές Εφαρμογές και Βέλτιστες Πρακτικές

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • εκτιμάς τη σημασία του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού
 • επιλέγεις τα κατάλληλα παιχνίδια στην ξενόγλωσση τάξη
 • προάγεις τη δημιουργικότητα και τη συνεργατικότητα μέσα από τη συμμετοχική παιγνιώδη δραστηριότητα
 • ενθαρρύνεις τη φαντασία των μαθητών/θητριών μέσα από παιχνίδια προσομοίωσης και δραματοποίησης με σκοπό να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, η κατανόηση του «άλλου», η αποδοχή της ετερότητας και η αναγνώριση του δικαιώματος στη διαφορετικότητα ως προαπαιτούμενο για την αποδοχή της γλώσσας-στόχος

Περιλαμβάνει: 10 σελίδες υλικό παρουσίασης, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 46 λεπτών & 3 προτεινόμενα άρθρα

 20 ώρες

Η αφήγηση: ο ρόλος του παραμυθιού και της ‘μεταφοράς’ μέσα από τη διήγηση και το θέατρο

Θέματα της ενότητας:

 1.  Τι είναι αφήγηση και τι είναι διήγηση: ομοιότητες και διαφορές
 2. Πως χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός της ξένης γλώσσας την αφήγηση και τη διήγηση στην υπηρεσία της διδασκαλίας της αγγλικής
 3. Τι είναι το παραμύθι (ο μύθος) και ποιος ο ρόλος του στην εκπαιδευτική διαδικασία
 4. Θεατρική Αγωγή και Διδακτική της Ξένης Γλώσσας
 5. Το φανταστικό, η μεταφορά και η αλληγορία ως εργαλεία κατάκτησης της γλώσσας
 6. Πρακτικές Εφαρμογές και Βέλτιστες Πρακτικές

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • διακρίνεις την ανάγνωση των παραμυθιών και άλλων ιστοριών από την αφήγηση
 • αναγνωρίζεις τη σπουδαιότητα της αφήγησης στην ανάπτυξη των προφορικών δεξιοτήτων που άπτονται της άρθρωσης, της προφοράς, της προσωδίας και τους επιτονισμού
 • ενθαρρύνεις την ελεύθερη αφήγηση που επιτρέπει το ξεδίπλωμα της φαντασίας του παιδιού
 • συνδέεις το φαντασιακό/ φανταστικό του παραμυθιού/μύθου με το πραγματικό μέσα από την αλληγορία και τη μεταφορά
 • εισάγεις σταδιακά τις δομές του λόγου και τη διάρθρωση/οργάνωση της σκέψης μέσα από μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος
 • επιβραβεύεις τις προσπάθειες των μαθητών και ενθαρρύνει την παραγωγή του λόγου σε πνεύμα πολιτισμικής, φυλετικής και θρησκευτικής ανεκτικότητας

 Περιλαμβάνει: 15 σελίδες υλικό παρουσίασης, ενδεικτική βιβλιογραφία, 1 video συνολικής διάρκειας 42 λεπτών & 3 προτεινόμενα άρθρα

  ώρες

Κατασκευές: αντιλαμβάνομαι, κατανοώ, δομώ και χειρίζομαι το λόγο μέσα από τη χειροτεχνία και τη ζωγραφική

Θέματα της ενότητας:

 1. Οι κατασκευές ως μέσον για την ανάπτυξη των λεπτών δεξιοτήτων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας
 2. Η ανάπτυξη της οπτικής διάκρισης μέσα από τη ζωγραφική και τη χειροτεχνία
 3. Η εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας μέσα από τη χειροτεχνία και τη ζωγραφική: γλωσσική ενσυνείδηση και γραφοφωνολογική διασύνδεση καλλιτεχνήματος και γλώσσας
 4. Πρακτικές Εφαρμογές και Βέλτιστες Πρακτικές

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αντιλαμβάνεσαι τη συμβολή της χαράς της δημιουργίας μέσα από την ελεύθερη έκφραση που προσφέρει η ζωγραφική και η χειροτεχνία
 • αναπτύσσεις στους μαθητές/στις μαθήτριες τις λεπτές δεξιότητες μέσα από το στοχευμένο συντονισμό των μικρών μυϊκών ομάδων στα χέρια και τα δάκτυλα και σε συνδυασμό την οπτική διάκριση και ευαισθητοποίηση σε αισθητηριακά ερεθίσματα που άπτονται της αγγλικής ως ξένης γλώσσας
 • εστιάζεις στην ενίσχυση των αισθητικών ικανοτήτων των μαθητών μέσα από τη μίμηση και την αναπαραγωγή, πολλαπλασιάζοντας έτσι τα οπτικά ερεθίσματα που παραπέμπουν στον πολιτισμό ή τους πολιτισμούς της γλώσσας-στόχος άλλα και σε άλλες κουλτούρες και αισθητικά πρότυπα
 • μετατρέπεις τη χειροτεχνία και τη ζωγραφική σε γλωσσική έκφραση (γραφο-φωνολογική) που εισάγει βαθμιαία και αβίαστα την αγγλική ως ξένη γλώσσα ή ως δεύτερης γλώσσας διδασκαλίας

Περιλαμβάνει: 8 σελίδες υλικό παρουσίασης, ενδεικτική βιβλιογραφία, 1 video συνολικής διάρκειας 38 λεπτών & 2 προτεινόμενα άρθρα

20 ώρες

Διαχείριση τάξης και μαθητών: Χτίζοντας τη δημοκρατική κοινωνία του μέλλοντος

Θέματα της ενότητας:

 1. Τι είναι μια προσχολική τάξη και ποιο είναι το κλίμα σε αυτήν
 2. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού νηπιαγωγού και αυτός του καθηγητή της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (νηπιαγωγός/δάσκαλος/ εκπαιδευτικός ηγέτης και εμψυχωτής)
 3. Διαχείριση προβλημάτων και συμπεριφορών: αναγνώριση παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς, έγκαιρη και κατάλληλη παρέμβαση, ενίσχυση του γνωσιακού μοντέλου αλλαγής στάσεων και αντιλήψεων
 4. Διαπολιτισμική εκπαίδευση στα σύγχρονα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα: δημιουργώντας τάξεις χωρίς διακρίσεις με σεβασμό στην προσωπικότητα και την ετερότητα (φυλετική, γλωσσική, εθνοτική ή θρησκευτική)
 5. Πρακτικές Εφαρμογές και Βέλτιστες Πρακτικές

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αντιλαμβάνεσαι τις προκλήσεις μιας ομάδας παιδιών προσχολικής ηλικίας που κάνει τα πρώτα της βήματα προς την κοινωνικοποίηση και τη συλλογικότητα
 • αναγνωρίζεις τον πολυεθνικό, πολυγλωσσικό και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της σύγχρονης τάξης
 • διαπραγματεύεσαι την ετερότητα και την πολυφωνία (γλωσσική ή γνώμης, στάσης ή άποψης) και να τη μετουσιώνει σε δημιουργική συμβίωση/σύμπραξη
 • αναγνωρίζεις τον ρόλο του εκπαιδευτικού ως εμψυχωτή και «οδηγού» της ομάδας των μαθητών στο δρόμο προς την επίτευξη και ολοκλήρωση κοινών στόχων
 • εφαρμόζεις χωρίς διακρίσεις και σεβασμό προς την προσωπικότητα των μαθητών τις πρακτικές εκείνες που εγγυώνται την εύρυθμη λειτουργία της τάξης, εφαρμόζοντας μεθόδου επιβράβευσης και διόρθωσης
 • αναγνωρίζεις εγκαίρως προβλήματα συμπεριφοράς και τα διαχειρίζεσαι κατάλληλα σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους (γονείς, λοιποί εκπαιδευτικοί)

Περιλαμβάνει: 10 σελίδες υλικό παρουσίασης, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 38 λεπτών & 3 προτεινόμενα άρθρα

55 ώρες

Θεατρική Αγωγή, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Θέματα της ενότητας:

 1. Καλές Πρακτικές στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 2. Θεατρικό παιχνίδι στην ειδική αγωγή
 3. Υποστηρικτικές Τεχνολογίες και Ψηφιακό Θέατρο στην εκπαίδευση
 4. Θεατροπαιδαγωγικές πρακτικές για την υποστήριξη της μάθησης στη γλώσσα, στις Φ.Ε. και στις κοινωνικές δεξιότητες

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • συνειδητοποιείς την παιδαγωγική και πολυλειτουργική αξία των τεχνών στην εκπαίδευση για μαθητές/-τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • προσεγγίζεις εκπαιδευτικά τα ζητήματα της ειδικής αγωγής μέσω των διαφόρων μορφών τέχνης
 • αναγνωρίζεις τα στάδια και τη διδακτική του παιχνιδιού για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • εφαρμόζεις μορφές τέχνης διαφοροποιώντας τη διδακτική σου
 • αξιοποιείς τις ψηφιακές τεχνολογίες στο πλαίσιο της εφαρμογής των τεχνών σε δραστηριότητες για μαθητές/τριες με αναπηρία

Περιλαμβάνει: 12 σελίδες υλικό παρουσίασης, ενδεικτική βιβλιογραφία, 2 video συνολικής διάρκειας 56 λεπτών & 3 προτεινόμενα άρθρα

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €97/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€246,50
€203
€51/μήνα
€174
€41/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

15%
Αρχική τιμή €97/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€246,5
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%
Αρχική τιμή €97/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€203
€51/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)
40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%
Αρχική τιμή €97/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€174
€41/μήνα
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης /
Συμπλήρωμα Europass
Προσωποποιημένη Υποστήριξη
Δυνατότητα Αυτορυθμιζόμενης
Μελέτης (study at your own pace)
Δωρεάν Παρακολούθηση
Προγράμματος (διάρκειας 3μηνών)
Διεκδίκηση Θέσης Απαλλαγής
Διδάκτρων (κατόπιν κλήρωσης)

Πιστοποιητικό

Πληροφορίες
15%
Αρχική τιμή €97/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
Ποσό
€246,50
30%
Αρχική τιμή €97/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€203
€51/μήνα
40%
Αρχική τιμή €97/μήνα
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€174
€41,30/μήνα
5.0
Rated 5 out of 5
5 στα 5 αστέρια (based on 1 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Κάνετε εγγραφή

Αποφασίστε αν το πρόγραμμα αυτό συνδέεται με τα επαγγελματικά σχέδια σας ως γνώστες της Αγγλικής Γλώσσας κάνετε εγγραφή με 50€ και μία ημέρα πριν την έναρξη λάβετε κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα επιμόρφωσης eclass.

Συνεχίστε την επιμόρφωση

Καταβάλετε τα δίδακτρα εφάπαξ ή, με προεγγραφή, το υπόλοιπο των διδάκτρων σε μηνιαίες δόσεις. Μελετάτε στον δικό σας ρυθμό τα εκπαιδευτικά υλικά, απαντάτε τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης και συμμετέχετε στις συναντήσεις-μαθήματα με την εκπαιδεύτρια.

Αποκτήστε το Πιστοποιητικό σας και εξασφαλίστε μόρια

Παραλάβετε το Πιστοποιητικό σας και το συμπλήρωμα Europass απο τα γραφεία μας ή με courier και ανάλογη μοριοδότηση σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ .

Γίνετε δάσκαλος/α Αγγλικής Γλώσσας στην Προσχολική ηλικία

Χρησιμοποιήστε την ειδίκευσή σας και εργασθείτε με παιδιά προσχολικής ηλικίας σε τυπικά και εναλλακτικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης και αγωγής. Τονώστε το βιογραφικό σας με το προσόν της ειδίκευσής σας σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σε σχολεία, φροντιστήρια, δομές, περιβάλλοντα άτυπης εκπαίδευσης κ.ά. Υποβάλλετε το Πιστοποιητικό σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ εξασφαλίζοντας ανάλογη μοριοδότηση.

Σχετικά Προγράμματα

Κάντε Εγγραφή


Αξιολογήσεις / Σχόλια

5.0
Rated 5 out of 5
5 στα 5 αστέρια (based on 1 reviews)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

Εξαιρετικό πρόγραμμα

Rated 5 out of 5
12 Σεπτεμβρίου 2022

Το πρόγραμμα ήταν ιδιαιτέρως επιμορφωτικό και οι συναντήσεις της ομάδας με την εξαίρετη Κα Φράγκου ήταν ίσως το πιο εποικοδομητικό κομμάτι του προγράμματος!

Έπειτα η επικοινωνία με την γραμματεία, καθ’ όλη τη διάρκειά του προγράμματος, για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων που προέκυψαν, ήταν άμεση και βοηθητική.

Βαγγέλης
Scroll to Top