Διαταραχή αυτιστικού φάσματος

Έναρξη: 12/06

Διάρκεια: 1 μήνας

Εγγραφές: Ανοιχτές

Περιγραφή
Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτές/τριες
Εκπτωτική Πολιτική
Πιστοποιητικό

Περιγραφή

Στοχευμένο πρόγραμμα, με πιστοποίηση του Ε.Κ.Π.Α., ειδίκευσης στην ειδική αγωγή και πιο συγκεκριμένα τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ).

Η πιστοποιημένη από το Πανεπιστήμιο γνώση στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και την Ειδική Αγωγή είναι απαραίτητο προσόν για εργασία σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και αναγκαία για τη διαχείριση σχετικών θεμάτων στο οικείο περιβάλλον.

Παρακολουθώντας με τον δικό σας ρυθμό το πρόγραμμα θα επιμορφωθείτε σύντομα και αποτελεσματικά και θα είστε ικανοί/ες να υποστηρίζετε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής, ενώ θα εμβανθύνετε στην παιδαγωγική υποστήριξη παιδιών και εφήβων με ΔΑΦ.

Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση θα είστε εξοικειωμένοι/ες σε θέματα που εστιάζουν στα χαρακτηριστικά της ΔΑΦ και σε προγραμμάτα παρέμβασης, που συμβάλλουν στη σχολική και κοινωνική πρόοδο των μαθητών/τριών με ΔΑΦ.

Έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις, θα μπορείτε να υποστηρίζετε στην εκπαίδευση ή σε οικείο περιβάλλον ανθρώπους που βρίσκονται στο Αυτιστικό Φάσμα.

Απευθύνεται σε  σε όλους και όλες που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν στην Ειδική Αγωγή και στον χώρο της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αλλά και όσους/ες αντιμετωπίζουν σχετικά ζητήματα στην εκπαίδευση, στην εργασία ή το οικείο περιβάλλον τους.

Συστήνεται σε:
– Φοιτητές/ες και Αποφοίτους/τριες Τμημάτων που σχετίζονται με την Εκπαίδευση και την Αγωγή

– Εκπαιδευτικούς (Μόνιμους και Αναπληρωτές) όλων των ειδικοτήτων

 – Αποφοίτους/ες ΙΕΚ (Βρεφονηπιοκόμοι, κ.ά.) και Σχολών Υποστηρικτικών –Βοηθητικών Επαγγελμάτων (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό)

– Ειδικούς στον χώρο της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην παιδική και εφηβική ηλικία (Σχολικό Νοσηλευτικό Προσωπικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)

– Υπεύθυνους/ες αγωγής ή εκπαίδευσης ανθρώπων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής, αναπηρία ή άλλη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη

Συνδυάζεται με την εργασία και την επαγγελματική ανάπτυξη, αλλά και με την προσωπική ανάπτυξη και τη διαχείριση σχετικών ζητημάτων στο οικείο περιβάλλον.

Πρόγραμμα Σπουδών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 20 ΩΡΕΣ

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Συμπτωματολογία και επιδημιολογικά στοιχεία

Θέματα της ενότητας:

1.Ιστορική αναδρομή και ορισμός της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

 1. Συμπτωματολογία
 2. Επιδημιολογικά στοιχεία

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • ανακαλείς τις βασικές έννοιες και τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της ΔΑΦ
 • περιγράφεις τη συμπτωματολογία της ΔΑΦ
 • επισημαίνεις τους παράγοντες που επιδρούν στην εξέλιξη της ΔΑΦ
 • εντοπίζεις τα χαρακτηριστικά της ΔΑΦ που παρεμποδίζουν τη σχολική και κοινωνική ένταξη των ατόμων με τη συγκεκριμένη διαταραχή.

Περιλαμβάνει: 14 σελίδες θεωρητικό υλικό 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 20 ΩΡΕΣ

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Αίτια, διάγνωση και αξιολόγηση

Θέματα της ενότητας:

 1. Αιτιολογία
 2. Κλίμακες για την ανίχνευση και τη διάγνωση της ΔΑΦ
 3. Κλίμακες για την αξιολόγηση του νοητικού δυναμικού
 4. Κλίμακες για την αξιολόγηση του αναπτυξιακού επιπέδου και της προσαρμοστικής συμπεριφοράς
 5. Αξιολόγηση βάσει αναλυτικού προγράμματος για τη ΔΑΦ

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • αναλύεις την αιτιακή αλυσίδα που πιθανώς σχετίζεται με την πρόκληση της ΔΑΦ και αναφέρεις τους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο και την πιθανότητα εκδήλωσής της
 • παραθέτεις τα διαγνωστικά κριτήρια της ΔΑΦ σύμφωνα με το DSM-5
 • περιγράφεις τα βασικά χαρακτηριστικά των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αναγκών των παιδιών και εφήβων με ΔΑΦ
 • αξιολογείς την προσαρμοστική συμπεριφορά βάσει αναλυτικού προγράμματος. 

Περιλαμβάνει: 12 σελίδες θεωρητικό υλικό 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 30 ΩΡΕΣ

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Βασικά χαρακτηριστικά και περιεχόμενο των παρεμβάσεων της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς

Θέματα της ενότητας:

 1. Θεραπευτικές και παιδαγωγικές παρεμβάσεις
 2. Βασικοί τομείς της παρέμβασης
 3. Παρεμβάσεις βασισμένες στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς
 4. Άλλες παρεμβάσεις
 5. Θεωρητικό υπόβαθρο της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • συνδέεις τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με τους βασικούς τομείς της παρέμβασης
 • αξιολογείς τι χρειάζεται για τον σχεδιασμό ενός Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης
 • σχεδιάζεις το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
 • περιγράφεις τα βασικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων που βασίζονται στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς
 • ανακαλείς και υιοθετείς βασικές αρχές που αφορούν την ενίσχυση της παιδαγωγικής πράξης
 • σχεδιάζεις συστήματα και προγράμματα ενίσχυσης που διευκολύνουν την πρόοδο των μαθητών/- τριών.

Περιλαμβάνει: 16 σελίδες θεωρητικό υλικό & video συνολικής διάρκειας 15 λεπτών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ | 30 ΩΡΕΣ

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές

Θέματα της ενότητας:

 1. Κύκλος Συστηματικής Διδασκαλίας
 2. Κατ’ ευκαιρία διδασκαλία
 3. Τμηματική βοήθεια
 4. Μάθηση χωρίς λάθη και διαδικασίες πρόληψης και διόρθωσης του λάθους
 5. Σταδιακή διαμόρφωση της συμπεριφοράς
 6. Διδασκαλία αλυσιδωτών αντιδράσεων και ανάλυση έργου
 7. Συστήματα ανταλλάξιμων αμοιβών και συμβόλαια ενίσχυσης
 8. Διαδικασίες και τεχνικές ανάπτυξης κινήτρων
 9. Προγράμματα αυτο-απασχόλησης και αυτοκαταγραφής
 10. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση παιδιών με ΔΑΦ
 11. Αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορείς να:

 • σχεδιάζεις διδακτικά προγράμματα που αξιοποιούν εμπεριστατωμένες διδακτικές μεθόδους, όπως ο κύκλος συστηματικής διδασκαλίας (Discrete Trial Teaching), οι ανταλλάξιμες αμοιβές (Token economy system), τα προγράμματα αυτο-απασχόλησης (activity schedules) κ.ά.
 • εντοπίζεις τα αίτια των προβλημάτων συμπεριφοράς αξιοποιώντας τη Λειτουργική Αξιολόγηση της Συμπεριφοράς.
 • σχεδιάζεις και υλοποιείς παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς και την ανάπτυξη της αυτονομίας ατόμων με ΔΑΦ.

Περιλαμβάνει: 18 σελίδες θεωρητικό υλικό & 3 video συνολικής διάρκειας 45 λεπτών & συμπληρωματικό υλικό μελέτης

Εκπαιδευτές

Εκπτωτική Πολιτική

15%

Μείωση διδάκτρων με την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων, πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η έκπτωση δεν ισχύει προσθετικά, σε περίπτωση που ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες που δικαιούνται άλλη έκπτωση.

Σημαντικό: Συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

30%

Μείωση διδάκτρων και δόσεις αν ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες:

Οι άνεργοι/ες, πολύτεκνοι, φοιτητές/τριες, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000€, γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000€

Εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό) και Συνταξιούχοι.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. και υπάλληλοι του Δημόσιου.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

40%

Μείωση διδάκτρων αν έχετε ολοκληρώσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. ή εγγραφείτε σε δύο (2) προγράμματα.

Σημαντικό: Σε περίπτωση καταβολής των διδάκτρων εφάπαξ, πριν την έναρξη του προγράμματος, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση ανά τμήμα για μία θέση πλήρους απαλλαγής διδάκτρων!

-
15%
30%
40%
Αρχική τιμή €155
ΕΦΑΠΑΞ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
ΔΟΣΕΙΣ
Προεγγραφή 50€
Υπόλοιπο Ποσό
€132
-
€59
-
€43
Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-class
Δυνατότητα Αποθήκευσης
(download) Εκπαιδευτικού Υλικού