Ασβεστάς Αναστάσιος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, PHD Ε.Κ.Π.Α.

Αναστάσιος Ασβεστάς, PhD
Σ.Ε.Ε. κλ.ΠΕ70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, Ε.Κ.Π.Α.

Είμαι δάσκαλος στην Ειδική Εκπαίδευση και σήμερα υπηρετώ ως Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου στο 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής. Έχω υπηρετήσει στη δημόσια τυπική και ειδική εκπαίδευση, συμμετέχοντας παράλληλα σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα κι εκπροσωπώντας την Ελλάδα ως επαγγελματίας εμπειρογνώμονας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Vocational Educational Training” του Ευρωπαϊκού Φορέα της Ειδικής Αγωγής “European Agency for Development in Special Needs Education”.
Έχω μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και ολοκλήρωσα τη διδακτορική μου διατριβή με θέμα: «Η Αξιολόγηση δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με νοητική υστέρηση» στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Το συγγραφικό μου έργο, είτε αυτόνομο είτε συμμετέχοντας σε συλλογικές εκδόσεις, εστιάζεται στα πεδία των παιδαγωγικών, με έμφαση στην ειδική αγωγή κι εκπαίδευση, καθώς και της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού.
Συνεργάζομαι με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής)» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. στο πλαίσιο των μαθημάτων: «Μεθοδολογία έρευνας στην Ειδική Αγωγή» και «Νέες τάσεις και προοπτικές στην Ειδική Αγωγή». Παράλληλα διδάσκω στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το μάθημα «Συμβουλευτική Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων (Διαπολιτισμική Συμβουλευτική, Μειονότητες, Α.ΜΕ.Α. κ.λ.π.)» και στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το μάθημα «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός».

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο