Καρίπη Σπυριδούλα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, M.ED., PHD (C)

Είμαι εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής για παιδιά με Κώφωση και Βαρηκοΐα. Τα τελευταία χρόνια (2008) εργάζομαι στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρούπολης (από το 2012 ως προϊσταμένη).

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία της νοηματικής γλώσσας ως πρώτη γλώσσα καθώς και τη διδασκαλία πρώτης γραφής και ανάγνωσης σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές.
Είμαι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Νηπιαγωγών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με τη διδακτορική διατριβή με τίτλο «Βασικές Γραμματικές Δομές της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και Πρόγραμμα Παρέμβασης για την Κατάκτηση τους από Παιδιά Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας».
Το συγγραφικό μου έργο περιλαμβάνει ειδικό εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό για α) την ανάπτυξη της γλωσσικής ετοιμότητα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και β) την εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Α΄ και Β΄ Δημοτικού, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Αντίστοιχο υλικό για την εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Γ΄ Δημοτικού βρίσκεται υπό έκδοση.
Έχω κάνει διεθνείς δημοσιεύσεις σε περιοδικά και βιβλία και έχω συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο