Μητροπούλου Βασιλική

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

Είμαι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικών και Διδακτικής (με έμφαση στις ΤΠΕ) στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. Είμαι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ, πτυχίου του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. και πτυχίου του Τμήματος Ιταλικής Φιλολογίας Α.Π.Θ. Διδάσκω Διδακτική των Θρησκευτικών με χρήση ΤΠΕ, Παιδαγωγική, Διαπολιτισμική Θρησκευτική Αγωγή, Θεωρίες Μάθησης, Διδακτικές μεθοδολογίες και την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών, ενώ είμαι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ. Έχω συγγράψει μονογραφίες και πολλά άρθρα και έχω λάβει μέρος σε συνέδρια. Από το 2012 έως το 2018 διετέλεσα Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος – Παράρτημα Μακεδονίας. Διετέλεσα συντονίστρια: (α) ομάδας εκπαιδευτικών για τον ψηφιακό εμπλουτισμό των ηλεκτρονικών βιβλίων των Θρησκευτικών και της ανάρτησης και μετασχολιασμού ψηφιακού υλικού στο Εθνικό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Φωτόδενδρο), (β) ομάδας εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για το Γενικό Λύκειο για τα «Θρησκευτικά», (γ) στην «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» και (δ) ομάδας αξιολογητών για την «Αξιολόγηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού» στα Θρησκευτικά. Είμαι επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Στήριξης Επιμόρφωσης στο Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. και Επιμορφώτρια εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά σεμινάρια ΕΣΠΑ.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο