E-learning Προγραμματα

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ή προγράμματα: Ποια είναι η διαφορά στη δια βίου μάθηση;

Γράφει ο Γρηγόρης Πετράκης Μοριοδοτούμενα σεμινάρια και μοριοδοτούμενα προγράμματα. Τρεις όροι που χρησιμοποιούνται πολύ και απαιτούν διευκρίνηση, όσον αφορά τη χρήση τους στο ελληνικό πλαίσιο και κυρίως σε σχέση με τη δια βίου μάθηση και τους διορισμούς μέσω ΑΣΕΠ. Τι είναι συνήθως το σεμινάριο; Το σεμινάριο είναι μια μορφή διαδραστικής συνάντησης συνήθως μικρού αριθμού ατόμων, […]

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ή προγράμματα: Ποια είναι η διαφορά στη δια βίου μάθηση; Read More »

Διαπολιτισμική εκπαίδευση και χρώματα

Υιοθετώντας πολλαπλές οπτικές προς μια πολυπολιτισμική Εκπαίδευση

Γράφει η Δρ. Αγνή Στυλιανού-Γεωργίου Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα και περιλαμβάνει τις αντιλήψεις μεγάλου αριθμού πολιτισμικών ομάδων. Οι υποστηρικτές της υποστηρίζουν ότι η πολυπολιτισμική εκπαίδευση ωφελεί όλους τους μαθητές παρέχοντας ισότιμες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλους. Μια από τις θεμελιώδεις αξίες της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η μείωση των προκαταλήψεων αρνητικών και

Υιοθετώντας πολλαπλές οπτικές προς μια πολυπολιτισμική Εκπαίδευση Read More »

σεξουαλικότητα

Σεξουαλικότητα: Μιλώντας στα παιδιά για ένα θέμα που μας δυσκολεύει.

Γράφει η Λήδα Αναγνωστάκη Πολλές φορές γονείς παιδιών διαφόρων ηλικιών απευθύνονται στους ειδικούς με αρκετή αγωνία για να συζητήσουν θέματα σχετικά με τη σεξουαλικότητα των παιδιών τους. Τα θέματα που φέρνουν οι γονείς τις περισσότερες φορές συνδέονται με απόλυτα αναμενόμενα αναπτυξιακά ζητήματα σχετικά με την σεξουαλικότητα. Ωστόσο, οι γονείς (γονείς που στην πλειοψηφία τους έχουν

Σεξουαλικότητα: Μιλώντας στα παιδιά για ένα θέμα που μας δυσκολεύει. Read More »

Θρησκευτικά: Ο θρησκευτικός γραμματισμός & η σημασία του

Γράφει η ομάδα του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. Τα Θρησκευτικά ή αλλιώς η Θρησκευτική Εκπαίδευση και η θέση του μαθήματος στο σχολείο αποτελούν στον σύγχρονο κόσμο πεδίο αντιπαράθεσης. Συναντάμε δύο ομάδες με εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό. Οι μεν, αναγνωρίζουν τη χρησιμότητά τους ως γνώση απαραίτητη για τον άνθρωπο. Οι δε, προτάσσουν την ποικιλία των θρησκευτικών προσεγγίσεων, αλλά

Θρησκευτικά: Ο θρησκευτικός γραμματισμός & η σημασία του Read More »

Επαγγελματική Αποκατάσταση και μοντέλα Αναπηρίας των Α.μεΑ.

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και Μετάβαση στην Εκπαίδευση

Γράφει ο Ασβεστάς Αναστάσιος Με τον όρο Δ.Α.Φ. αναφερόμαστε σε ένα φάσμα νευρολογικά αναπτυξιακών διαταραχών που επηρεάζουν τη σκέψη, την αντίληψη, την προσοχή, τις κοινωνικές δεξιότητες και τη συμπεριφορά του ατόμου (Α.P.A., 2013) με αποτέλεσμα να εμφανίζονται δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στην επικοινωνία (λεκτική και μη λεκτική), στα ενδιαφέροντα και πιθανά στα επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και Μετάβαση στην Εκπαίδευση Read More »

Παράλληλη στήριξη μαθητών & μαθητριών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Γράφει η ομάδα του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. Ως μαθησιακές δυσκολίες ορίζουμε μια σειρά διαταραχών που επιδρούν αρνητικά στη σχολική ετοιμότητα και τη μαθησιακή επάρκεια ενός ατόμου. Εκτός αυτού όμως, επιβαρύνουν και την ίδια του τη ζωή σε σημαντικό βαθμό. Οι μαθησιακές δυσκολίες αφορούν τον διαφορετικό τρόπο πρόσληψης, επεξεργασίας και κυρίως την εξωτερίκευση μιας πληροφορίας που

Παράλληλη στήριξη μαθητών & μαθητριών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες Read More »

Σεξουαλική Εκπαίδευση και Αγωγή

Διαφορετικότητα, Περιθωριοποίηση, Εκφοβισμός και Κακοποίηση στη εκπαίδευση

Γράφει ο Γκόγκος Γεώργιος Η συμπερίληψη, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ελευθέρια της έκφρασης, είναι διαχρονικά έννοιες που προστατεύονται από το σύνταγμα και την ελληνική νομοθεσία. Ενδεικτικά, ο αντιρατσιστικός νόμος*,  η  νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου* όπως και η θεσμοθέτηση του πολιτικού γάμου ομοφυλόφιλων ζευγαριών* είναι σημαντικά βήματα για την ισότητα και προστασία των

Διαφορετικότητα, Περιθωριοποίηση, Εκφοβισμός και Κακοποίηση στη εκπαίδευση Read More »

Διδακτικές εφαρμογές της θρησκευτικής εκπαίδευσης

Η δυναμική της σχέσης και η ανάγκη για ασφάλεια μέσα στην τάξη

Γράφει η Λήδα Αναγνωστάκη Τα παιδιά μαθαίνουν και αναπτύσσονται μέσα από μια σχέση: αλληλεπιδρώντας με ανθρώπους, επιθυμίες και δεσμεύσεις, συν-δημιουργώντας νοήματα και εδραιώνοντας την ικανότητα σκέψης (Χαλάτσης, 2002). Η ποιότητα που δημιιουργεί μια σχέση στα παιδιά επηρεάζει βαθιά την ικανότητα τους να αναπτύξουν το γνωστικό και ψυχικό δυναμικό τους, να είναι φιλοπερίεργα και ανοικτά σε

Η δυναμική της σχέσης και η ανάγκη για ασφάλεια μέσα στην τάξη Read More »

Ευελιξία στις επιχειρήσεις και τρόποι για να την πετύχετε

Γράφει η ομάδα του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. Η ευελιξία σε ένα εργασιακό περιβάλλον είναι αναμφίβολα ένα από τα πλέον ωφέλιμα και απαραίτητα προσόντα. Είναι μια δεξιότητα που προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο στον/στην εκάστοτε εργαζόμενο/η, όσο και στην ίδια την επιχείρηση. Τι είναι όμως η επιχειρηματική ευελιξία και γιατί είναι τόσο χρήσιμη σε ατομικό και εταιρικό

Ευελιξία στις επιχειρήσεις και τρόποι για να την πετύχετε Read More »

Γεφύρωση ερευνητικών δεδομένων και διδακτικών τεχνικών

Γράφει ο Πέτρος Γαλάνης Ο σεβασμός απέναντι στα άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες επιτάσσει την εφαρμογή ερευνητικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων και διδακτικών τεχνικών. Ωστόσο, οι εμπεριστατωμένες παρεμβάσεις δεν έχουν εισαχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό στη σχολική τάξη. Η διάσταση αυτή, μεταξύ των ερευνητικών ευρημάτων και της εφαρμογής τους στη διδακτική πρακτική, μπορεί να αποδοθεί σε

Γεφύρωση ερευνητικών δεδομένων και διδακτικών τεχνικών Read More »

Η δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας & πώς να την αναπτύξεις

Γράφει η ομάδα του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. Η δημιουργικότητα είναι η διάθεση ή τάση του ατόμου για καινοτόμες ιδέες που αναδεικνύουν τις πνευματικές και φυσικές ικανότητές του. Η δεξιότητα της δημιουργικότητας είναι σημαντική στο χώρο εργασίας. Συμβάλλει στην καλλιέργεια καλύτερου κλίματος μεταξύ των εργαζομένων, στην προώθηση της συνεργασίας, στην καινοτομία και στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Η δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας & πώς να την αναπτύξεις Read More »

Πίνακες Ειδικής Αγωγής. Ανοίγουν το 2025

Γράφει η ομάδα του Learn Inn Οι πίνακες ειδικής αγωγής, που ανοίγουν το 2025 μετά από τη συμπλήρωση τριών χρόνων θα επιφέρουν την ευκαιρία στους/στις νεότερους/ες αποφοίτους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν για πρώτη φορά τα «έγγραφα» τους, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχουν στους/στις παλαιότερους/ες τη δυνατότητα να προσθέσουν τα νέα «προσόντα» που έχουν αποκτήσει τα

Πίνακες Ειδικής Αγωγής. Ανοίγουν το 2025 Read More »

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο