Νέα

2ο Διεθνές e-Συνέδριο Learn Inn Ε.Κ.Π.Α.

2ο Διεθνές e-Συνέδριο Learn Inn Ε.Κ.Π.Α.

2ο Διεθνές e-Συνέδριο

«Η Εκπαίδευση σε ένα κόσμο που αλλάζει: Ζητήματα Τεχνολογίας, Πολιτισμού και Δημοκρατίας στη Διδακτική Πράξη και Μάθηση»

11-12 Ιουνίου 2021

Διοργάνωση: Learn Inn Ε.Κ.Π.Α.

 

Στην τομή μιας νέας εποχής, η Εκπαίδευση παραμένει βασικό πλαίσιο επικοινωνίας των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των πολιτιστικών αξιών αλλά και αναστοχασμού για έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει. Την ίδια ώρα, καλείται να απαντήσει στις συνεχώς μεταβαλλόμενες και ανταγωνιστικές απόψεις για αυτό που θεωρείται «καλή εκπαίδευση» και «ουσιαστική μάθηση». 

Σκοπός του 2ου e-Συνεδρίου είναι να συνομιλήσουμε με τους ειδικούς για τους τρόπους με τους οποίους η Εκπαίδευση συνεχίζει να αλλάζει στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και της παγκοσμιοποίησης, αλλά και για τα ζητήματα δημοκρατίας στη διδακτική πράξη και μάθηση.

Καλούνται όσοι ασχολούνται με την Εκπαίδευση και τις επιστήμες της Εκπαίδευσης και Αγωγής, οι εκπαιδευτικοί και οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, οι άνθρωποι της μη τυπικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτές ενηλίκων, τα στελέχη εκπαίδευσης, οι διδάσκοντες της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και όσοι ενδιαφέρονται για την έρευνα και την εκπαίδευση να ιχνηλατήσουν το αναδυόμενο τοπίο της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και τις νέες οικολογίες, που αναπτύσσονται και προκαλούν ζητήματα σχετικά με την τεχνολογία, τον πολιτισμό και τη δημοκρατία στη διδακτική πράξη και μάθηση. 

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ειδικεύεται στην επιμόρφωση σε θέματα εκπαίδευσης. Το 2ο e-Συνέδριο είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. Περιλαμβάνει:

α) Κεντρικές Εισηγήσεις από πολύ σημαντικούς επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας και στελέχη της ελληνικής Εκπαίδευσης, με τους οποίους θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε,

β) δύο e-στρογγυλά τραπέζια συζήτησης και ενημέρωσης και

γ) παρουσίαση/εκδήλωση και εργαστήριο στο πλαίσιο του Erasmus+ KA2 προγράμματος Student Teachers’ Practices for Democratic Culture (STEP UP- DC).

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Η παρακολούθηση δεν απαιτεί καμία χρηματική συμμετοχή, είναι εντελώς δωρεάν.

Η γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η Ελληνική. Στις εισηγήσεις που θα γίνουν στα Αγγλικά θα υπάρχει διερμηνεία. 

Μετά την αποδεδειγμένη παρακολούθηση των εργασιών των δύο ημερών του e-Συνεδρίου (11-12/6/2021), θα σας αποσταλούν δύο Βεβαιώσεις Παρακολούθησης, του Συνεδρίου και του Erasmus+ προγράμματος.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους/τις προσκεκλημένους/ες ομιλητές/τριες και τις δηλώσεις συμμετοχής θα βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου

www.synedrio.learninn.gr 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο