Blog

Πώς να επιλέξω ποιο E-learning πρόγραμμα να παρακολουθήσω; - Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης

Πώς να επιλέξω ποιο E-learning πρόγραμμα να παρακολουθήσω; – Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης

Σύντομος και βασικός οδηγός.

Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.

 

Πολλοί αποφασίζετε να παρακολουθήσετε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης για διάφορους λόγους και όταν ξεκινάτε την αναζήτηση χάνεστε ή λησμονείτε τα κριτήρια με τα οποία ξεκινήσατε την αναζήτηση. Τι είναι πιο ουσιαστικό; Οι ώρες; Η διάρκεια; Ο πάροχος; Ο επιστημονικός ή ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος; Οι εκπαιδευτές; Οι διαδικασίες, τα δίδακτρα και οι διευκολύνσεις;

Μήπως ήδη έχετε χαθεί;

Σκέφτηκα να δημιουργήσω ένα βασικό και απλό οδηγό για εσάς, που αναζητάτε το κατάλληλο επιμορφωτικό σεμινάριο, με βήματα, που θα σας βοηθήσουν στην επιλογή σας. Θεωρώ δεδομένο ότι σκέφτεστε να παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο είτε γιατί  χρειάζεστε μία αλλαγή ή μά διέξοδο στην καριέρα σας ή ένα ακόμη προσόν ή επαγγελματική ευκαιρία έναρξης ή εξέλιξης ή απλά γιατί θέλετε να μάθετε κάτι νέο στη ζωή σας. Σκεφτείτε λοιπόν:

Προσόντα-Γιατί τα έχω ανάγκη;

Τα προσόντα είναι ουσιαστικά αποδείξεις ότι έχετε κατακτήσει κάποια γνώση ή αναπτύξει κάποια δεξιότητα. Για να κάνετε καριέρα, π.χ. στην ειδική εκπαίδευση είναι σημαντικό να έχετε συγκεκριμένα προσόντα. Σε άλλες περιπτώσεις, π.χ. στην μη τυπική εκπαίδευση, απλά βοηθά να έχετε συγκεκριμένα προσόντα.

e-Learning Και Δια Ζώσης Προγράμματα Για Ενήλικες

Κάποια προγράμματα θέτουν προϋποθέσεις εισαγωγής, για να διασφαλίσουν ανάλογα τα προσόντα, όπως να είσαστε απόφοιτος πανεπιστημιακής σχολής ή συγκεκριμένης σχολής ή Γενικού Λυκείου ή να έχετε επαγγελματική εμπειρία. Είναι σημαντικό το πρόγραμμα να διασφαλίζει τα προσόντα, που προσφέρει, με τη διάρκεια (ώρες και μήνες) καθώς και με το θεωρητικό ή και πρακτικό μέρος του. Να πιστοποιεί, δηλαδή, στην πράξη ότι στο τέλος θα έχετε τα προσόντα αυτά. Σκεφτείτε, επίσης, μήπως είναι πιο σημαντική η πρακτική γνώση και όχι μόνο η απόκτηση ενός προσόντος, π.χ. να χρησιμοποιείτε μία μέθοδο ανάλυσης δεδομένων ή εκπαίδευσης.

Τι είδους/τύπο επιμορφωτικό σεμινάριο να επιλέξω;

Τα κίνητρά σας σάς βοηθούν να επιλέξετε σεμινάριο ανάλογο με τους σκοπούς και τους στόχους σας. Αν σας ενδιαφέρει η καριέρα, τότε έχετε ανάγκη από ένα επιμορφωτικό σεμινάριο σχετικό με το επάγγελμά σας. Αν σας ενδιαφέρει η προσωπική βελτίωση και η γνωριμία με ανθρώπους, τότε έχει σημασία ποιοι άλλοι θα το παρακολουθήσουν και ποιοι θα είναι οι εκπαιδευτές.

Υπάρχουν  ακαδημαϊκά σεμινάρια και προγράμματα ακαδημαϊκού επιπέδου που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Τα προγράμματα των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Πανεπιστημίων,  περιλαμβάνουν και τους δύο τύπους προγραμμάτων και επιλέγονται από τους επαγγελματίες και τους μελλοντικούς επαγγελματίες, αλλά και όσους έχουν ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα, λόγω υψηλής και πιστοποιημένης ποιότητας.

Σημασία έχει ότι θα βρείτε επιμορφωτικά σεμινάρια και των δύο τύπων και, μάλιστα, κάποια από αυτά είναι μοριοδοτούμενα για τους δημοσίους υπαλλήλους, τους εκπαιδευτικούς κ.ά. Η μοριοδότηση εξασφαλίζεται από το γνωστικό αντικείμενο ή τη διάρκεια ή τις ώρες ή συνδυασμό αυτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα πρέπει να αναφέρεται από τον πάροχο ρητά η μοριοδότηση και η σχετική νομοθεσία, όπως για παράδειγμα στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Επικοινωνία και Γλώσσα.

Ποια διαδικασία εκπαίδευσης μου ταιριάζει καλύτερα;

Εξαρτάται αν προτιμάτε να μελετάτε μόνος στο σπίτι, να συνεργάζεστε εξ αποστάσεως-ασύγχρονα (σε προσωπικό χρόνο) ή σύγχρονα (online συνάντηση), να έχετε ώρες πρακτικής εφαρμογής εξ αποστάσεως ή δια ζώσης. Τα περισσότερα σεμινάρια προσφέρονται μέσω της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης. Άλλα περιλαμβάνουν και εξ αποστάσεως σύγχρονη ή δια ζώσης εκπαίδευση και άλλα είναι αποκλειστικά δια ζώσης. Τελευταία οι σύγχρονες μέθοδοι έχουν δώσει τη δυνατότητα να γίνονται μικτά προγράμματα, στα οποία επιλέγετε αν θα παρακολουθήσετε την πρακτική εφαρμογή (εργαστήρια) εξ αποστάσεως ή δια ζώσης, π.χ. η Εκπαίδευση στην Εμψύχωση και Ενδυνάμωση ομάδων.

Η εκπαίδευση στο σπίτι βοηθά διότι διαχειρίζεστε το εκπαιδευτικό υλικό με τον δικό σας ρυθμό μάθησης, στον δικό σας χρόνο, με το δικό σας χρονοδιάγραμμα, και σε διαφορετικά μέσα (pc, laptop, κινητό τηλέφωνο κ.ά.). Απαιτεί, ωστόσο, αυτό-πειθαρχία και κίνητρα. Για αυτό να διαβάζετε, πριν επιλέξετε πρόγραμμα, τον οδηγό σπουδών, το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο από τον πάροχο.

Πώς γνωρίζω ότι το επιμορφωτκό σεμινάριο είναι «καλό»;

Έχετε επιλέξει αντικείμενο και είδος/τύπο σεμιναρίου, καθώς και διαδικασία εκπαίδευσης που σας ταιριάζει, αλλά υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τίτλοι και πάροχοι. Έχουν, όμως, όλοι την ίδια αξία; Για να το διαπιστώσετε χρειάζεται προσωπική έρευνα. Μελετήστε τις ιστοσελίδες, τα προσφερόμενα έντυπα, τους οδηγούς και τα προγράμματα σπουδών, τους επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς υπευθύνους και τους εκπαιδευτές. Διαπιστώστε αν ο πάροχος και το σεμινάριο είναι πιστοποιημένα και αναγνωρισμένα. Δυστυχώς, δεν πρέπει να εμπιστεύεστε όσα διαβάζετε. Σας προτείνω να επικοινωνείτε με τον πάροχο και να θέτετε ερωτήσεις. Έχει σημασία να γνωρίζετε ποιο πρόσωπο βρίσκετε πίσω από την εκπαίδευση που λαμβάνετε μέσω ενός υπολογιστή στο σπίτι. Τα Πανεπιστήμια θεωρούνται η ασφαλέστερη επιλογή. Φροντίζουν για το υψηλό επίπεδο στον σχεδιασμό και την επιλογή των εκπαιδευτών. Αλλά είναι όλα τα Πανεπιστήμια το ίδιο; Η επιλογή δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, γιατί δεν έχουν όλα την ίδια ποιότητα στην παρεχόμενη εκπαίδευση και, κυρίως, την ίδια αξιοπιστία. Εδώ λειτουργεί να μελετήσετε αξιολογήσεις, σχετικά άρθρα και φυσικά να ακούσετε φίλους, που εμπιστεύεστε.

 

Πώς είμαι σίγουρος ότι έκανα τη σωστή επιλογή;

Αν έχετε ξεκάθαρο σκοπό και στόχο, έχετε μελετήσει όσα ο πάροχος προσφέρει και κυρίως έχετε διαπιστώσει, με προσωπική έρευνα και επικοινωνία, την ποιότητα και την αξία του προγράμματος, τότε έχετε κάνει τη σωστή επιλογή. Πριν την εγγραφή συζητήστε το και με ανθρώπους, που τους εμπιστεύεστε. Αφιερώστε χρόνο, γιατί έχει σημασία να είστε σίγουροι ότι δεν θα ξοδέψετε απλά χρόνο και χρήματα και κυρίως δεν θα αποκτήσετε ένα «χαρτί» χωρίς αντίκρισμα στη μάθησή σας.

Και τι θα κάνω μετά το τέλος του επιμορφωτικού σεμιναρίου;

Στη διάρκεια του σεμιναρίου φροντίστε να ερευνήσετε πού θα σας είναι χρήσιμο το πιστοποιητικό, που θα σας απονείμουν. Προσφέρετε εθελοντική εργασία όσο θα εκπαιδεύεστε σε χώρους και δομές που σχετίζονται με αυτό. Υπάρχουν προγράμματα που προσφέρουν τη δυνατότητα πρακτικής, π.χ. η Εκπαίδευση στην Εμψύχωση και Ενδυνάμωση ομάδων. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτές μπορεί να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης ή εργασίας και για αυτό είναι σημαντικό να επιλέξετε μία «εκπαίδευση με πρόσωπο». Στο χέρι σας είναι να διακρίνετε τις ευκαιρίες που μπορεί να γεννώνται στη διάρκεια ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου.

Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμος αυτός ο οδηγός.

Αναμένω τα σχόλιά σας στο info@learninn.gr

 

Λέξεις κλειδιά: E-learning πρόγραμμα, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σεμινάριο, επαγγελματική εξέλιξη

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο