Blog

5+1 ερωτήσεις για τα E-learning σεμινάρια-προγράμματα που φοβάστε να ρωτήσετε.

5+1 ερωτήσεις για τα E-learning σεμινάρια-προγράμματα που φοβάστε να ρωτήσετε.

E-learning, πρόγραμμα, εκπαίδευση, σεμινάριο, του Κ.Ε.Δ.Ι.ΒΙ.Μ., με ECVET, με EUROPASS, δωρεάν ή με δίδακτρα, online ασύγχρονο ή σύγχρονο, μοριοδοτούμενο στον ΑΣΕΠ.

Νέοι όροι, νέες συνθήκες, ραγδαίες αλλαγές δημιουργούν ολοένα και περισσότερα περιβάλλοντα που απαιτούν σημασιοδότηση. Και δεν είναι για όλους μας απλή υπόθεση. Όταν μάλιστα φοβόμαστε να ρωτήσουμε για κάτι διότι αναγνωρίζουμε ότι θα έπρεπε να κατέχουμε ήδη τη σημασία του, τότε αυτό ξαφνικά αποκτά από μόνο του ιδιαίτερη σημασία.

Τα E-learning περιβάλλοντα δεν είναι νέα υπόθεση, αλλά, ενώ έχουν γίνει ανάγκη για την μάθηση, εκπαίδευση, επιμόρφωση και γενικά την πρόοδό μας, δεν είναι σίγουρο ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι τις σημασίες των όρων που χρησιμοποιούνται στην online εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, με την οποία ασχολούμαστε στο Learn Inn ΕΚΠΑ.

Δεν αξίζει να διστάζουμε να ρωτάμε. Αντίθετα η σημασία των πραγμάτων δίνει αξία στις απόψεις και τις επιλογές μας. Για αυτό σκεφτήκαμε να σας δώσουμε τις απαντήσεις σε  5 + 1 ερωτήσεις, που συνήθως έχουν οι περισσότεροι, αλλά δεν τις διατυπώνουν αναζητώντας εναγώνια τις απαντήσεις τους online.

 

  • Τι σημαίνει E-learning;

Στα ελληνικά «Τηλεκπαίδευση». Πρόκειται για μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά την οποία η μαθησιακή διαδικασία συντελείται μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας των υπολογιστών και των επικοινωνιών. Παρέχεται υλικό μελέτης μέσω της τεχνολογίας και με την υποστήριξη από τον ειδικό/εκπαιδευτή ο/η εκπαιδευόμενος/η εκπαιδεύεται έχοντας τον πλήρη έλεγχο της μάθησή του.

Στη Σύγχρονη Εκπαίδευση  ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος συναντώνται online (π.χ. στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Ενηλίκων), ενώ στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση δεν συναντώνται και ο εκπαιδευόμενος ευέλικτα μελετά στον δικό του χρόνο (π.χ. στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Επικοινωνία και Γλώσσα).

  • Τι σημαίνει μοριοδοτούμενο Ε-learning;

Η διάρκεια του προγράμματος (μήνες, μέρες) και η αξιοπιστία του παρόχου (Ελληνικό Πανεπιστήμιο) εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις που οι σχετικοί νόμοι και οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ προβλέπουν και προσδιορίζουν ώστε να αποκτά ένας υποψήφιος για εργασία μόρια κατάταξης και διορισμού. Για παράδειγμα, το επιμορφωτικό σεμινάριο Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, εξασφαλίζει δύο μόρια και ένταξη στους επικουρικούς Πίνακες Αναπληρωτών και Διορισμών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής– (ΦΕΚ 12/τ. ΑΣΕΠ/24-4-2019) και δύο μόρια για τους Πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης της Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με όλες τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ του 2019 και 2020.

  • Tι σημαίνει το σεμινάριο παρέχει ECVET;

Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) είναι σύστημα που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της επικύρωσης, της αναγνώρισης και της συσσώρευσης επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης σε κάποια χώρα. Στόχος του ECVET είναι η βελτίωση της συμβατότητας των διαφόρων συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και των προσόντων που αποκτώνται βάσει αυτών. Δημιουργεί ένα τεχνικό πλαίσιο περιγραφής των προσόντων με τη μορφή μονάδων μαθησιακών αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει διαδικασίες αξιολόγησης, μεταφοράς, συσσώρευσης και αναγνώρισης. Ένα σεμινάριο προσφέρει ECVET ως μια αριθμητική αναπαράσταση του συνολικού βάρους των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αποκτήθηκαν σε κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο ώστε να αναγνωρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπολογίζεται με βάση τον χρόνο που απαιτείται για μελέτη, 1 ECVET=25 ώρες. Για αυτό το επιμορφωτικό σεμινάριο Εμψύχωση και Ενδυνάμωση Ομάδων των 550 ωρών προσφέρει 22 ECVETS.

 

  • Τι σημαίνουν οι ώρες και η διάρκεια του σεμιναρίου;

Οι ώρες που αναφέρονται σε ένα σεμινάριο υπολογίζονται με βάση τις μέγιστες ώρες που χρειάζεται να διαθέσει ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα είτε σε ασύγχρονη είτε σε σύγχρονη είτε σε δια ζώσης εκπαίδευση και μελέτη ώστε να έχει τα μαθησιακά αποτελέσματα που το σεμινάριο αναφέρει στο Πρόγραμμα Σπουδών του. Τις ώρες αυτές καλείται ο συμμετέχων να τις αφιερώσει σε εκπαίδευση και μελέτη σε διάστημα κάποιων μηνών που προβλέπει το σεμινάριο. Για παράδειγμα η Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης απαιτεί 334 ώρες εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης σε διάρκεια 10 μηνών. Η διάρκεια είναι και πάλι το ελάχιστο χρονικό διάστημα που χρειάζεται κάποιος για την εκπαίδευση και μπορεί ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα να την επεκτείνει ανάλογα με το πρόγραμμά του.

  • Τι σημαίνει ότι το πρόγραμμα ανήκει στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.;

Τα σεμινάρια επιμόρφωσης και εκπαίδευσης ενηλίκων ανήκουν στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του παρόχου. Πιστοποιούνται από το κράτος και απονέμουν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών ανάλογο με τη φύση του εκπαιδευτικού προγράμματος (Κατάρτιση/Επιμόρφωση) και τον τρόπο υλοποίησής του (δια ζώσης/εξ αποστάσεως/μικτό).

  • Τι σημαίνει ότι το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι του Πανεπιστημίου;

Κάθε δράση του Πανεπιστημίου και των μελών του, η οποία αφορά στην επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση, και εν γένει στη Δια Βίου Μάθηση, ανήκει στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου. Αυτές οι δράσεις-επιμορφωτικά σεμινάρια απονέμουν πιστοποιητικό σπουδών. Διαφέρουν φυσικά από τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου. Ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και απονέμουν πτυχίο. Πάνω από όλα είναι σημαντικό ένα επιμορφωτικό σεμινάριο να ανήκει στο Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα στο ΕΚΠΑ, που είναι το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας.

Μπορείτε, βέβαια, να βρείτε απαντήσεις και σε άλλες ερωτήσεις στην ιστοσελίδα του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο