Νέα

Οι ανάγκες για επιμόρφωση σήμερα

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια για απόφοιτους και τελειόφοιτους καθηγητικών τμημάτων Α.Ε.Ι. από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γράφει η Αθηνά Φραδέλου, Learn Inn EΚΠΑ

Το Learn Inn ΕΚΠΑ του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημιούργησε μοριοδοτούμενα σεμινάρια για φοιτητές/τριες και αποφοίτους/ες τμημάτων ΑΕΙ, αλλά και αναπληρωτές/τριες και μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς, που αναζητούν επιπλέον επιμόρφωση αλλά και μοριοδότηση για τους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ) ή την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Πρόκειται για e-learning μοριοδοτούμενα σεμινάρια, επιμορφωτικά προγράμματα 9μηνης ή 7μηνης διαρκειας που διεξάγονται 100% εξ αποστάσεως με μικτό (σύγχρονη και ασύγχρονη) ή μόνο ασύγχρονο τρόπο εκπαίδευσης και προβλέπουν περισσότερες από 300 εκπαίδευσης, που απαιτούνται για μοριοδότηση σε όλες τις προκηρύξεις διορισμού και εξέλιξης εκπαιδευτικών.

Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων

Τα παραπάνω μοριοδοτούμενα σεμινάρια που πραγματοποιούνται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εξασφαλίζουν μοριοδότηση για:

 • Προσλήψεις αναπληρωτών σε Γενική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή (N. 4589/2019)
 • Διορισμούς εκπαιδευτικών (N. 4589/2019)
 • Σχολικούς Ψυχολόγους σε ΣΔΕ (ΥΠΑΙΘ Κ1/74959/20)
 • Συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού σε ΣΔΕ (Υ.Α. Κ1/74959 & Υ.Α. Κ1/74929)
 • Προσλήψεις σε ΣΔΕ Υ.Α. (Κ1/74959 & Υ.Α. Κ1/74929)
 • Πίνακες Κατάταξης Εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ
 • Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευση (Ν. 4823/2021)

Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, οι εκπαιδευόμενοι/ες λαμβάνουν το Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό με τη σφραγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την απαραίτητη Βεβαίωση ημεροχρονολογίας, στην οποία φαίνονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της επιμόρφωσης, καθώς και συμπλήρωμα πιστοποιητικού (Europass) που εξασφαλίζει αναγνώριση σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Επιπλέον, όλοι και όλες οι εκπαιδευόμενοι/ες, με την εγγραφή τους σε ένα από τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια επιμόρφωσης, δικαιούνται να επιμορφωθούν δωρεάν και στο πρόγραμμα 3μηνης διάρκειας/ 100 ωρών «Δημοκρατική Εκπαίδευση» .

Τα μοριοδοτούμενα  σεμινάρια/προγράμματα του K.E.ΔΙ.ΒΙ.Μ/ Learn Inn του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρουν ουσιαστική εκπαίδευση με ειδικούς εκπαιδευτές του ΕΚΠΑ, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς εργασίας και την πιστοποίηση και αξιοπιστία του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της χώρας.

Εξασφαλίζουν και προσφέρουν  επιπλέον:

 • Επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη
 • Ποιοτική Επιμόρφωση
 • Πλούσιο Εκπαιδευτικό Υλικό
 • Ακαδημαϊκή Υποστήριξη
 • Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση
 • Υποτροφίες πλήρους απαλλαγής διδάκτρων
 • Μειώσεις διδάκτρων
 • Ευκολίες εξόφλησης διδάκτρων

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 7275 735 και 6975 913005 (Καθημερινές 10:00 – 16:00) ή να στείλετε email: info@learninn.gr ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.learninn.gr  ή να επικοινωνήσετε στο τηλ. 210 7275 760, (Τετάρτη 12.00 – 15.00), με τη Σύμβουλο επαγγελματικής εξέλιξης, προσωπικής ανάπτυξης και δια βίου μάθησης, για να σας προτείνει ποιο σεμινάριο είναι πιο αποτελεσματικό για τη σταδιοδρομία σας.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο