Σκορδούλης Μιχάλης

Ερευνητής και διδάσκων στο Π.Δ.Α, στο Δ.Π.Θ, στο Ε.Κ.Π.Α. και στο University of Derby
Είμαι κάτοχος πτυχίου με άριστα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα και διδακτορικού στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα. Είμαι ερευνητής και διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο University of Derby, με μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία στατιστικών αναλύσεων και μεθόδων έρευνας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επιπλέον, ο είμαι συγγραφέας άρθρων που έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, ενώ το έργο μου έχει λάβει άνω των 1.000 αναφορών. Παράλληλα, έχω κρίνει αρκετές εργασίες που έχουν υποβληθεί προς δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στην πράσινη επιχειρηματικότητα, την πράσινη καινοτομία, τη διαχείριση του περιβάλλοντος, τη διοίκηση επιχειρήσεων και τη διοίκηση ολικής ποιότητας.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο