Ασπασία Δανιά

Η Ασπασία Δανιά είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2018 έως σήμερα, διδάσκει μαθήματα γενικής και ειδικής Διδακτικής και Παιδαγωγικής και επιβλέπει τις εργασίες προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών/τριων στις παραπάνω κατευθύνσεις. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην εκπαίδευση και την επαγγελματικών ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στη μάθηση με βάση το παιχνίδι, στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας και στον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών με έμφαση στην ισοτιμία, τη διαφορετικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Έχει συντονίσει εκπαιδευτικά εργαστήρια (https://civis.eu/storage/files/5nkua-gb-playfull.pdf), σεμινάρια συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης (http://labsped.phed.uoa.gr/draseis-ergasthrioy/hmerides/4-5-10-2019.html) και θερινά σχολεία (https://civis.eu/el/civis-courses/supporting-students-social-and-emotional-development-through-and-within-education) με θέμα την εφαρμογή καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως Ειδικός Επιστήμονας – Εμπειρογνώμονας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών στα μαθήματα «Κίνηση-Χορός» και «Φυσική Αγωγή». Από το 2018 είναι υπεύθυνη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριων  στη ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ και συντονίστρια της Κοινότητας Πρακτικής εκπαιδευτικών συμβούλων της πρακτικής άσκησης (βλ. https://peunipraxis.blogspot.com/p/blog-page.html).

Από το 2022 συντονίζει επιστημονικά έργα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων με θέμα την εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση όπως το UNI-T Academy (eUropeaN cIvic Teacher Academy) (2022) και το Erasmus + Strategic Partnerships KA2, “Adventure Outdoor Education through Physical Education” (2022-2025). Πρόσφατα εκλέχθηκε Chair Elect στο συμβούλιο της Διεθνούς Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος για τη Διδασκαλία των Παιχνιδιών Teaching Games for Understanding, ενώ από το 2020 έως σήμερα διατελεί ως μέλος της της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της ίδιας Ομάδας.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο