Αναστασίου Άντρη

ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Είμαι Σχολική Ψυχολόγος και εργάζομαι ως Συντονίστρια Πρακτικής Άσκησης στο ΜΠΣ Σχολικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Έχω ολοκληρώσει τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και απέκτησα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Κύπρο και πιστοποίηση προσόντων ψυχολόγου EuroPsy. Έκτοτε, συνεργάστηκα με διάφορα κέντρα παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών ως επαγγελματίας ψυχολόγος για την οργάνωση και τη λειτουργία τους. Είμαι ενεργό μέλος τοπικών και διεθνών επαγγελματικών σωμάτων ψυχολογίας και διατηρώ ενεργή επαφή με την άσκηση του επαγγέλματος αλλά και την έρευνα στο πεδίο της σχολικής ψυχολογίας. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα αφορούν τον τομέα της μάθησης και νόησης και τις προεκτάσεις σχετικών θεωριών στις διεργασίες διδασκαλίας, όπως επίσης και την ανάπτυξη προγραμμάτων για γονείς και παιδιά με στόχο την ενδυνάμωση του οικογενειακού συστήματος και των μελών του.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο