Στυλιανού Αγνή

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Είμαι Αναπληρώτρια καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Παιδαγωγικών σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας όπου διδάσκω μαθήματα Εκπαιδευτικής/Γνωστικής Ψυχολογίας. Σπούδασα Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Εκπαιδευτική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Connecticut (Η.Π.Α) εστιάζοντας στη μάθηση και τη διδασκαλία. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μεταγνώση, το δημιουργικό διδακτικό σχεδιασμό και τη μάθηση σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Έχω δημοσιεύσει σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά κι έχω συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα τα οποία έχουν προωθήσει: την αξιοποίηση των ΤΠΕ για ενεργοποίηση μιας αυτόνομης παιδαγωγικής για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (EUROPAL / COMENIUS), το διάλογο και την επιχειρηματολογία για πολιτισμικό γραμματισμό στα σχολεία μέσω εικονοβιβλίων (DIALLS / H2020), και τη δημιουργία ενός κέντρου αριστείας για προώθηση της εκπαίδευσης STEAM στην Κύπρο (CSRC / TEAMING).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο