Αγορίτσα Γόγολου

Είμαι μέλος του Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ στο θέμα «Διδακτική της Πληροφορικής και των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση». Είμαι εκπαιδευτικός στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση εδώ και είκοσι χρόνια και μέλος του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Γλωσσικής Τεχνολογίας του Εργαστηριακού Προσωπικού του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών από το 2002. Έχω πλούσια διδακτική εμπειρία τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και έχει ασχοληθεί με πολλά προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων που σχετίζονται με τη χρήση των ΤΠΕ σε διάφορους τομείς. Έχω επίσης συμμετάσχει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών και σε επιτροπές για τον σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων πληροφορικής για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού. Έχω συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με την εισαγωγή νέων προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης και τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προσαρμοστικών μαθησιακών περιβαλλόντων. Έχω περισσότερες από 40 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

http://hermes.di.uoa.gr/cvgogoulou_en.html

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο